НАПБ В.07.015-2013 Методические рекомендации по проектированию общественных зданий с условной высотой более 100 м и комплексов, на которые отсутствуют нормы проектирования, по обеспечению их пожарной безопасности

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19124 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаНАПБ В.07.015-2013 Методические рекомендации по проектированию общественных зданий с условной высотой более 100 м и комплексов, на которые отсутствуют нормы проектирования, по обеспечению их пожарной безопасности
Дата принятия31.12.2013
Дата отмены действия 14.02.2014
СтатусНедействующий
Утверждающий документПриказ от 31.12.2013 № 812
Вид документаНАПБ (Нормативный акт по пожарной безопасности)
Шифр документаВ.07.015-2013
РазработчикГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
Принявший органГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
Дополнительные данные Отменен согласно приказу от 14.02.2014 № 96


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
від 31.12.2013 № 812

 Методичні рекомендації
з проектування громадських будинків з умовною висотою понад 100 м та комплексів,
на які відсутні норми проектування, щодо забезпечення їх протипожежного захисту

 

 НАПБ В.07.015-2013

 

КИЇВ – 2013

І. Сфера застосування та загальні положення

1.1. Ці рекомендації можуть використовуватися під час проектування висотних громадських будинків з умовною висотою понад 100 м (далі – висотні будинки), комплексів, на які відсутні норми проектування (далі – Комплекси), а також організаціями, які можуть здійснювати діяльність щодо розроблення індивідуальних технічних вимог та концепцій забезпечення протипожежного захисту об’єктів будівництва, а також для підрозділів ДСНС України, які здійснюють державний нагляд (контроль) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту.

Комплекс (у межах цих методичних рекомендацій) – будинок, на який відсутні норми проектування та який складається з приміщень різного функціонального призначення, що розташовані в одному протипожежному відсіку і мають спільні шляхи евакуації.

1.2. Під час проектування висотних будинків та Комплексів враховуються вимоги нормативних документів, що діють у галузі будівництва відповідно до сфери їх застосування та можуть використовуватись ці рекомендації.

1.3. Проектування висотних будинків здійснюється за індивідуальними технічними вимогами як для об’єктів експериментального будівництва, які розробляються базовими організаціями центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства за напрямками своєї діяльності.

Під час розроблення індивідуальних технічних вимог або концепцій забезпечення протипожежного захисту враховуються вимоги ДБН В.1.2-7.

Індивідуальні технічні вимоги або концепції забезпечення протипожежного захисту погоджуються в установленому порядку.

1.4. Під час проектування та будівництва висотних будинків здійснюється науково-технічний супровід відповідно до ДБН В.1.2-5.

1.5. Питоме пожежне навантаження у висотних будинках не повинно перевищувати 827 мДж•м-2, що визначається згідно із СТ СЭВ 446.

1.6. Проектна документація на висотні будинки та Комплекси закладається до страхового фонду документації України відповідно до нормативно-правових документів державної системи «Страховий фонд документації».

1.7. Проектна документація на висотні будинки та Комплекси проходить експертизу відповідно до статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

ІІ. Нормативні посилання

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативно-правові документи:

Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»;

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень;

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва;

ДБН В.1.2-5-2007 СНББ. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів;

ДБН В.1.2-7-2008 СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека;

ДБН В.1.2-14:2009 СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ;

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення;

ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення;

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків;

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів;

ДБН В.2.5-23-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення;

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд;

ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту;

ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації;

ДБН В.2.5-64:2012 Інженерне обладнання будинків і споруд. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво;

ДБН В.2.5-67:2013 Інженерне обладнання будинків і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування;

ДБН В.2.5-74:2013 Інженерне обладнання будинків і споруд. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування;

ДСТУ 4401-1:2005 Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги (EN 671-1:2001, MOD);

ДСТУ 4401-2:2005 Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти пожежні з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (EN 671-2:2001, MOD);

ДСТУ 7201:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні (EN 81-72:2003, MOD);

ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2004, ІDT);

ДСТУ Б.В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги;

ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах;

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІEC 62305:2006, NEQ);

ДСТУ ІSО 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ІSO 6309:1987, ІDT);

СТ СЭВ 446-77 Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной нагрузки;

ГОСТ 12.4.026-76 Цвета сигнальные и знаки безопасности;

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ А.01.003-2009 Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах;

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою;

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників;

ПУЕ – Правила улаштування електроустановок;

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306;

Методичні рекомендації зі складання та використання оперативних планів і карток пожежогасіння затверджені наказом МНС України від 23.09.2011 № 1021.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com