СОУ 42.1-37641918-053:2016 Мосты и трубы. Обследование подводных частей опор мостов

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17103 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ 42.1-37641918-053:2016 Мосты и трубы. Обследование подводных частей опор мостов
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия23.09.2016
СтатусДействующий
На заменуСОУ 45.2-218-00018112-053:2010
Утверждающий документПриказ от 23.09.2016 № 285
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа42.1-37641918-053:2016
РазработчикГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)
Принявший органГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)


ДБН А.3.1-5-2009 Организация строительного производства.

ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) Система стандартов безопасности труда. Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. Основные положения

ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012. Руководство по оценке и прогнозированию технического состояния автодорожных мостов

НПАОП 0.00-1.10-07. Правила безопасности труда во время выполнения изыскательских русловых работ

НПАОП 0.00-4.12-05 Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда

НПАОП 45.21-1.03-98. Правила безопасности при проведении работ по строительству мостов (укр)

НПАОП 45.21-1.03-98. Правила безопасности при строительстве мостов (рус)

НПАОП 45.24-1.04-89. Правила охраны труда на водолазных работах Минсвязи СССР

Пособие № 1 к ДБН В.2.3-6:2016 Мосты и трубы. Обследование и испытание

Р В.3.1-218-03450778-701:2007 Рекомендациипо обследованию подводной части опор мостовых конструкций (без погружения человека) с применением современного оборудования

Решение от 26.05.2005 № 393/2968 "Об установлении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных (малых) судах в г. Киеве"

СОУ 42.1-37641918-087:2013. Автомобильные дороги. Инженерно-техническое сопровождение строительства объектов дорожного комплекса

СОУ 45.2-00018112-026:2008. Сооружения транспорта дефекты автодорожных мостов. Классификация

СОУ 45.2-218-00018112-053:2010 Порядок обследования подводных частей опор мостов


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

МОСТИ ТА ТРУБИ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДВОДНИХ ЧАСТИН ОПОР МОСТІВ

 СОУ 42.1-37641918-053:2016

Видання офіційне

 Київ 
Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)
2016

ПЕРЕДМОВА

 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Державний дорожній науководослідний інститут імені М.П.Шульгіна” (ДП «ДерждорНДІ») 

РОЗРОБНИКИ: І. Бабяк, к.т.н. (науковий керівник); П. Коваль, к.т.н., В. Нагайчук, к.т.н. 

2 ПОГОДЖЕНО: ТК 307 “Автомобільні дороги і транспортні споруди”, лист від 27.07.2016 № ТК 307-48

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) від 23.09.2016 № 285

4 НА ЗАМІНУ СОУ 45.2-218-00018112-053:2010  

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Порядок проведення обстеження підводних частин опор мостів

6 Порядок проведення робіт з виявлення розмивів біля руслових опор

7 Порядок обстеження руслових опор мостів

8 Оформлення результатів обстежень 

9 Оцінка технічного стану

10 Вимоги до обладнання

11 Вимоги безпеки праці

Додаток А. Перелік приладів та обладнання для обстеження  підводних частин опор мостів

Додаток Б. Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

МОСТИ ТА ТРУБИ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДВОДНИХ ЧАСТИН ОПОР МОСТІВ

Чинний від 2017.01.01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт встановлює правила та порядок проведення робіт з обстеження підводних частин опор мостів із застосуванням приладів та спеціального обладнання (без занурення людини), згідно з ДБН В.2.3-6 на автомобільних дорогах загального користування.

1.2 Цей стандарт призначено для використання експлуатаційними, науководослідними, проектними та будівельними організаціями, які мають необхідні прилади та обладнання, ліцензії та відповідають кваліфікаційним вимогам діючих норм і законодавства при обстеженні, визначенні технічного стану підводних частин опор мостів, розробці заходів подальшого експлуатування та ремонту.

1.3 Завдання з проведення обстеження згідно цього стандарту: виявлення дефектів та пошкоджень, які знижують надійність та довговічність мосту; контроль якості виконаних робіт з будівництва та ремонту підводних частин опор мосту; спостереження за станом та розвитком розмивів біля опор мостів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

НПАОП 0.00-1.10-07 Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 45.21-1.03-98 Правила безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів

НПАОП 45.24-1.04-89 Правила охорони праці на водолазних роботах Мінзв’язку СРСР

ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.2.3-6:2016 Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування

ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012 Споруди транспорту. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів

СОУ 42.1-37641918-087:2013 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об'єктів дорожнього комплексу

СОУ 45.2–00018112-026:2008 Споруди транспорту. Дефекти автодорожніх мостів. Класифікація

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 дефект

Відхилення якості, форми або фактичних розмірів елементів від вимог нормативної та проектної документації, яке виникає при проектуванні, виготовленні – згідно з ДБН В.2.3-6

3.2 пошкодження

Дефект - відхилення від первісного рівня якості елементів та конструкцій споруди, що виник під час транспортування, монтажу, аварії та експлуатації – згідно з ДБН В.2.3-6

3.3 розмив місцевий

Заглиблення біля опор дна у руслі, які викликані локальними змінами структури потоку води

3.4 динамічне позиціонування 

Визначення тривимірних координат розташування об’єкта (широту, довготу та висоту) за допомогою GPS-приймача

 БІБЛІОГРАФІЯ

1. Загальні положення про діяльність при технічному нагляді. Правила класифікації та побудови суден. Частина І. Класифікація. Том 1. Регістр судноплавства України. Київ. 2014.

2. “Правила користування водними об'єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві.” Київська міська рада. Рішення від 26.05.2005 №393/2968 "Про встановлення Правил користування водними об'єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві".

3. Р В.3.1-218-03450778-701:2007 Рекомендації з обстеження підводної частини опор мостових конструкцій (без занурення людини) із застосуванням сучасного устаткування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com