ДСТУ EN 15635:2016 Системы складские стационарные стальные. Эксплуатация и техническое обслуживание складского оборудования (EN 15635:2008, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18942 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 15635:2016 Системы складские стационарные стальные. Эксплуатация и техническое обслуживание складского оборудования (EN 15635:2008, IDT)
Дата начала действия01.10.2017
Дата принятия21.11.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 15635:2015
Утверждающий документПриказ от 21.11.2016 № 393 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных нормативных документов, отмене национальных нормативных документов, изменений к национальным нормативным документам и межгосударственным нормативным документам в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа15635:2016
РазработчикГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»)
Принявший органГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ЕN 15635:2016
(ЕN 15635:2008, IDТ)

Системи складські стаціонарні сталеві

ЕКСПЛУАТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
СКЛАДСЬКОГО УСТАТКОВАННЯ

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 30 червня 2016 р. № 193

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 листопада 2016 р. № 393 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 15635:2008 Steel static storage systems—Application and maintenance of storage equipment (Системи складські стаціонарні сталеві. Експлуатування та технічне обслуговування складського устатковання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 15635:2015

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ЕN 15635:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Експлуатаційні вимоги

4.1 Вимоги до системи

4.2 Планування складської системи

5 Важлива інформація для користувача

6 Складання та встановлення

6.1 Необхідні навички та надання інструкцій

6.2 Якість установлення та проектування конструкцій

6.3 Аспекти роботи з установлення, що їх треба дотримувати

7 Зміни до конфігурації складського устатковання

8 Використання складського устатковання

8.1 Загальні вимоги щодо безпечності складського устатковання

8.1.1 Особа, відповідальна за безпечність складського устатковання

8.1.2 Застережні таблички безпечних навантаг

8.1.3 Навчання

8.1.4 Доступ до рівнів зберігання

8.2 Палети чи вантажотримальне приладдя

8.2.1 Навантаження

8.2.2 Вимоги до палети

8.2.3 Спеціальне приладдя комплектування вантажів і вантажі

8.2.4 Застережні заходи, необхідні для використання неміцних палет і палет, що вигинаються у неправильному напрямку

8.3 Одиничний вантаж

8.3.1 Маса

8.3.2 Стійкість вантажу

8.3.3 Зазори одиничного вантажу

8.4 Підіймання-транспортування одиничних вантажів

8.4.1 Укладання вантажів

8.4.2 Пошкодження складського устатковання

8.4.3 Застосування дерев’яних палет

8.4.4 Позиціювання приладдя комплектування вантажів на опорах

8.4.5 Позиціювання палети на підлозі

8.4.6 Перешкоди в проході

8.4.7 Підіймально-транспортні операції у піднятих зонах зберігання або на підтримуваній підлозі складського устатковання

8.4.8 Зазори робочого коридора

8.5 Укладання у регульовний палетний стелаж

8.6 Укладання у в’їзний стелаж

8.6.1 Укладання

8.6.2 Послідовність навантаження та розвантаження в’їзних стелажів

8.6.3 Використання навантажувачами під’їзних шляхів проїзних стелажів

8.7 Жорсткість щогли навантажувача та площинність підлоги

9 Безпечність використовуваного складського устатковання й оцінювання пошкоджених компонентів

9.1 Процедури

9.2 Відповідальність користувача

9.3 Зниження рівня безпечності (запасу надійності) внаслідок пошкодження

9.4 Інспектування складського устатковання

9.4.1 Загальні положення

9.4.2 Інспектування

9.4.3 Інспектування автоматизованих систем

9.4.4 Розслідування причин пошкодження

9.4.5 Процедура контролювання пошкоджень

9.4.6 Інспектування щодо пошкодження балок, консолей і полиць унаслідок перенавантаження

9.4.7 Інспектування фіксаторів балкових конекторів

9.4.8 Інспектування рамних стояків щодо відхилення від вертикальної площини

9.4.9 Інспектування напрямних систем для навантажувачів, призначених для роботи в дуже вузьких проходах

9.5 Правила вимірювання та класифікування пошкодження стояків і розкосів

9.5.1 Метод вимірювання пошкодження стояків і граничні значення залишкової деформації, типові для збірно-розбірних палетних стелажних систем

9.5.2 ЗЕЛЕНИЙ РІВЕНЬ — вимагає лише нагляду

9.5.3 ЖОВТИЙ РИЗИК — небезпечне пошкодження, що вимагає якнайшвидшого виконання дій 

9.5.4 ЧЕРВОНИЙ РИЗИК — дуже серйозне пошкодження, що вимагає негайного виконання дій 

9.6 Правила оцінювання пошкодження балок палетного стелажа

9.7 Процедури усунення пошкоджень

9.7.1 Заміна пошкоджених компонентів

9.7.2 Типові схеми пошкодження

9.7.3 Блок-схема процедури інспектування: Інспектування — Оцінювання — Дія

10 Зміни, що потребують аналізування безпечності складських операцій

Додаток А (довідковий) Відповідальність постачальника

Додаток В (довідковий) Зразки типових застережних табличок навантаг

Додаток С (довідковий) Пошкодження палети

Додаток D (довідковий) Безпечність використовуваного складського устатковання та оцінювання пошкоджених компонентів

Додаток Е (довідковий) Застосування складського устатковання — спосіб укладання та орієнтування

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 15635 (EN 15635:2008, IDT) «Системи складські стаціонарні сталеві. Експлуатування та технічне обслуговування складського устатковання», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 15635:2008 (версія en) «Steel static storage systems — Application and maintenance of storage equipment».

Національний орган, відповідальний за цей стандарт, — Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»),

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та у «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті);

— вилучено «Передмову» до EN 15635:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту.

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 15635:2008

1 Будівельні Єврокоди на тримальні конструкції та будівлі

Комісія Європейських Співтовариств (СЕС) ініціювала роботу із запровадження низки згармонізованих технічних правил проектування будівель та споруд, які б спочатку слугували альтернативою різним правилам, чинним у багатьох державах-членах, а згодом замінили б їх. Ці технічні правила відомі як «Будівельні Єврокоди».

Через те що визначення безпечної тримкості стаціонарних складських систем пов’язане з розрахунком будівельних конструкцій, то саме Єврокоди, зокрема стандарти EN 1993-1-1 та EN 1993-1-3, є доречними в частині, що стосується проектування. Коди й настанови, що їх розробляє Технічний комітет CEN/TC 344, мають на меті доповняти й роз’яснювати вимоги Єврокодів, оскільки останні застосовні саме до проектування, тоді як специфікування, монтування, застосування й технічне обслуговування охоплюють спеціальними вимогами до стелажних і поличкових конструкцій. Цей стандарт поширюється на застосування і технічне обслуговування.

2 Додаткові стандарти на стелажні та поличкові конструкції

Унаслідок існування відмінностей у формі конструктивних компонентів, у деталюванні і типах з’єднань, Єврокоди необхідно доповнювати додатковою технічною інформацією, щоб забезпечувати найсучасніші настанови. Ця настанова призначена для замовників або консультантів, які специфікують вимоги, для проектувальників, які провадять проектування надійних конструкцій, для монтувальників, які зводять конструкції, а також для користувачів, які експлуатують і технічно обслуговують конструкції відповідно до проектної специфікації. Це, а також потреба надати згармонізовані правила проектування, є причиною того, що Європейська Федерація виробників стелажного устатковання (ERF) взяла на себе ініціативу підтримати розроблення низки стандартів на конкретні типи стелажних і поличкових конструкцій, призначених для використання за конкретних умов (див. «Бібліографію»).

3 Додаткова інформація до EN 15635

У цьому стандарті наведено додаткову до Eurocode EN 1990 та Eurocode EN 1991 інформацію, яку треба використовувати під час проектування конструкцій складських систем (див. також prEN 15512) і яку призначено для:

а) технічних комітетів, що розробляють пов’язані з проектуванням стандарти на вироби, випробовування та виконання конструкцій;

b) замовників (наприклад, для формулювання їхніх конкретних вимог);

c) специфікаторів, проектувальників, постачальників, монтувальників і кінцевих користувачів виробів;

d) відповідних органів будівельного контролю.

Експертним досвідом щодо технічних властивостей компонентів стелажів і знанням конкретних методів розрахунку для визначання даних щодо безпечної тримкості володіє зазвичай виробник цієї продукції. Конфігурації цих застандартизованих виробів можуть необмежено варіюватися. Розрахунок і проектування конструкцій зі сталі вимагають приділяти особливу увагу профілям холодного формування, що їх зазвичай використовують, а також згинній нестійкості та (загальній) нестійкості рами. Докладнішу інформацію для користувачів стосовно цих аспектів наведено в ЕN 15512.

Користувачам складського устатковання слід звертатися до ЕN 15629 для забезпечення впевненості в тому, що заспецифіковані компонувальна схема та конфігурація не суперечать методам експлуатування, гарантуючи безпечні умови експлуатування на робочому місці.

У цьому стандарті розглянуто саме ці аспекти, що їх визначає користувач. Чітка специфікація від користувача для забезпечення проектування безпечного складського устатковання є істотною основою для створення та посилення безпечних умов праці.

Цей стандарт є також доречним для специфікаторів і постачальників.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ СКЛАДСЬКІ СТАЦІОНАРНІ СТАЛЕВІ
ЕКСПЛУАТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СКЛАДСЬКОГО УСТАТКОВАННЯ

STEEL STATIC STORAGE SYSTEMS
APPLICATION AND MAINTENANCE OF STORAGE EQUIPMENT

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт надає настанови щодо експлуатаційних аспектів, пов’язаних із конструктивною безпечністю складських систем. Такі системи обслуговує великовантажне механічне підіймально-транспортне устатковання, що працює в безпосередній близькості до стаціонарного складського устатковання. Цей стандарт мінімізує ризики та наслідки небезпечного експлуатування чи пошкодження конструкції. Деякі інші види складського устатковання охоплено лише частково, а отже, вони можуть потребувати подальшого розгляду поза сферою застосування цього стандарту.

Цей стандарт надає настанови спільно з prEN 15512, EN 15620 та EN 15629 для забезпечення того, щоб специфікатори, користувачі та проектувальники були обізнані з обмежень, що є у сфері діяльності кожного з них, щоб уможливити створення безпечної конструкції.

Цей стандарт не поширюється на складське устатковання, що його виготовляють з інших, несталевих матеріалів (за винятком деякого приладдя), і на устатковання для зберігання побутової призначеності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 15629 Steel static storage systems — The specification of storage equipment

EN 15620 Steel static storage systems —Adjustable pallet racking — Tolerances, deformations and clearances.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 15629 Системи складські стаціонарні сталеві. Технічні умови на складське устатковання

EN 15620 Системи складські стаціонарні сталеві. Збірно-розбірні палетні стелажні системи. Допуски, деформації та зазори.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com