ДСТУ EN 378-4:2014 Холодильные установки и тепловые насосы. Безопасность и экологические требования. Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и обновление (EN 378-4:2008+А1:2012, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 378-4:2014 Холодильные установки и тепловые насосы. Безопасность и экологические требования. Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и обновление (EN 378-4:2008+А1:2012, IDТ)
Дата начала действия01.07.2015
Дата принятия02.12.2014
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 378-4:2005
Утверждающий документПриказ от 02.12.2014 № 1430 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, международных стандартов как национальных стандартов Украины, межгосударственных стандартов как национальных стандартов Украины, утверждение национальных стандартов Украины и изменений к национальным стандартам Украины, отмена национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа378-4:2014
РазработчикИнститут общей энергетики Национальной академии наук Украины
Принявший органИнститут общей энергетики Национальной академии наук Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ
БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і поновлення

(EN 378-4:2008 + А1:2012, IDT)
ДСТУ EN 378-4:2014

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут загальної енергетики НАН України, Технічний комітет «Енергозбереження» (ТК 48)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Кулик, д-р техн. наук; С. Дубовський, д-р техн. наук (науковий керівник); І. Стоянова, канд. техн. наук; І. Соколовська, канд. техн. наук; З. Шварцман

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку від 02 грудня 2014 р. № 1430 з 2015–07–01

3 Національний стандарт відповідає EN 378-4:2008 + А1:2012 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery (Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і поновлення) і внесений із дозволу СЕN, rue de Stassart, 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за СЕN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 378-4:2005

ЗМIСТ

Національний вступ

Вступ до EN 378-4:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

4.1 Інструкції з експлуатування

4.2 Інструктаж експлуатаційного персоналу

4.3 Документація

5 Технічне обслуговування та ремонт

5.1 Загальні положення

5.2 Технічне обслуговування

5.3 Ремонт

5.4 Змінення типу холодоагенту

6 Вимоги до вилучення, повторного використання та видалення

6.1 Загальні вимоги

6.2 Вимоги до вилучення та повторного використання холодоагенту

6.3 Вимоги до перекачування, транспортування та зберігання холодоагенту

6.4 Вимоги до устатковання для вилучення

6.5 Вимоги до видалення

6.6 Вимоги до документації

Додаток А Зливання оливи з холодильної установки

Додаток В Настанова щодо характеристик (параметрів) переробленого холодоагенту

Додаток С Поводження з холодоагентами та їхнє зберігання

Додаток D Технічний контроль під час експлуатування

Додаток Е Настанови щодо ремонту устатковання, у якому використовують вогненебезпечні холодоагенти

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 378-4:2008 + А1:2012 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery (Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлуатування, технічне обслуговування, ремонт та поновлення).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 48 «Енергозбереження».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «Цей європейський стандарт» та «Ця частина EN 378» замінено на «Цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний лист», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у «Вступі до EN 378-4:2008» наведено лише ту інформацію, яка безпосередньо стосується цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651–97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

У цьому стандарті є посилання на EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3, EN 10204 та EN 13313, прийняті в Україні як національні стандарти. Їхній перелік наведено в додатку НА. Решту стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні й чинних замість них документів немає.

ВСТУП до EN 378-4:2008

EN 378 під загальною назвою «Установки холодильні та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги» складається з таких частин:

— Частина 1. Основні вимоги, визначення, класифікація та критерії вибору;

— Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація;

— Частина 3. Місце встановлення та захист персоналу;

— Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і поновлення.

Додаток А цього стандарту є обов’язковим, а додатки B, С та D — довідковими.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ
БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і поновлення

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и обновление

REFRIGERATING SYSTEMS AND HEAT PUMPS
SAFETY AND ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS
Part 4. Operation, maintenance, repair and recovery

Чинний від 2015–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Відповідає сфері застосування EN 378-1:2008.

Цей стандарт конкретизує вимоги до безпечності й екологічних аспектів до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту холодильних установок і вилучення, повторного використання та видалення всіх видів холодоагентів, оливи з холодоагентом, теплоносія, холодильної установки та її частини.

Ці вимоги передбачають мінімізацію ризиків травмування персоналу, пошкодження майна та нанесення шкоди довкіллю внаслідок неправильного поводження з холодоагентами або через забруднення, які призводять до виходу установки з ладу, й одержані внаслідок емісії холодоагенту.

Деякі пункти й підпункти цього стандарту не застосовні до блокових установок, автономних установок й установок, побудованих на місці, які працюють із завантаженням холодоагенту не більше ніж 3 кг.

Цими пунктами є 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3, 5.1.1 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 та 6.6.

Для цих установок потрібне технічне обслуговування має бути описано в інструкції з експлуатації, а в разі потреби ремонту треба звернутися до найближчого авторизованого центру служби ремонту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених нормативних документів (разом зі змінами).

EN 378-1:2008 + A2:2012 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria

EN 378-2:2008 + A2:2012 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

EN 378-3:2008 + A1:2012 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 3: Installation site and personal protection

ISO 11650 Performance of refrigerant recovery and/or recycling equipment.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 378-1:2008 + A2:2012 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 1. Основні вимоги, визначення, класифікація та критерії вибору

EN 378-2:2008 + A2:2012 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація

EN 378-3:2008 + A1:2012 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 3. Місце встановлення та захист персоналу

ISO 11650 Характеристики відновлення холодоагенту й/або устатковання для повторного перероблення.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення понять згідно з EN 378-1:2008 + А2:2012.

4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

4.1 Інструкції з експлуатації

4.1.1 Треба приділити увагу тому, щоб персонал, відповідальний за експлуатацію, нагляд і технічне обслуговування холодильної установки, було відповідно поінструктовано, і щоб він був компетентним щодо поставлених перед ним завдань. Той, хто виконує монтування холодильної установки, повинен бути уважним стосовно дотримання відповідної інструкції для експлуатаційного персоналу і персоналу, що здійснює нагляд.

4.1.2 Персонал, відповідальний за холодильну установку, яка містить більше ніж 3 кг холодоагенту, повинен мати знання та досвід щодо режиму роботи, експлуатування та щоденного моніторингу цієї установки.

4.1.3 Змішування різних холодоагентів у системі не дозволено за жодних обставин. У разі змінення типу холодоагенту це має бути виконано відповідно до 5.4.

4.2 Інструктаж експлуатаційного персоналу

Перед уведенням у дію нової холодильної установки має бути забезпечено, щоб експлуатаційний персонал було поінструктовано на підставі технологічної інструкції щодо конструкції, нагляду, експлуатації й технічного обслуговування холодильної установки, а також дотримування вимог щодо безпеки в разі потреби засобів індивідуального захисту (див. EN 378-3:2008 + + А1:2012, додаток А), а також властивостей і поводження з використовуваним холодоагентом.

Примітка. Бажано, щоб експлуатаційний персонал був присутнім під час відкачування, завантаження холодоагенту та регулювання холодильної установки, а також, по можливості, під час монтування на місці.

4.3 Документація

4.3.1 Власник/оператор повинен вести уточнений вахтовий журнал холодильної установки, якщо кількість холодоагенту перевищує 3 кг.

4.3.2 У журналі має бути зареєстровано такі відомості:

a) відомості щодо всіх робіт з технічного обслуговування та ремонтних робіт;

b) кількість і вид холодоагенту (новий, використовуваний повторно або регенерований), який завантажували до установки, і кількість холодоагенту, який передавали з установки, див. також 6.6;

c) аналізи повторно використовуваного холодоагенту, за наявності, результати якого також зберігаються в журналі;

d) джерело повторно використовуваного холодоагенту;

e) змінення та замінення складників установки;

f) результати всіх періодичних типових випробувань;

g) дані про значні періоди невикористання.

4.3.3 Журнал має зберігатися у власника/оператора й машинному відділі, або дані мають зберігатися в комп’ютері з виводом на пристрій друку в машинному відділі, у цьому разі інформація має бути доступною для компетентних осіб під час обслуговування та випробовування.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 1127-1 Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic conceptsand methodology

2 EN ISO 12100-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

3 EN ISO 12100-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

4 EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

5 EN 13313 Refrigerating systems and heat pumps — Competence of personnel

6 ISO 817 Refrigerants — Designation system

7 prEN 60335-2-104 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-104: Particularrequirements from air conditioning and refrigeration equipment (IEC 60335-2-104:2002).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 EN 1127-1 Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибуху і захист. Частина 1. Основні поняття та методологія

2 EN ISO 12100-1 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

3 EN ISO 12100-2 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

4 EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролювання

5 EN 13313 Холодильні установки та теплові насоси. Компетентність персоналу

6 ISO 817 Холодоагенти. Система позначання

7 prEN 60335-2-104 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпечність. Частина 2-104.

Додаткові вимоги до кондиціонерів та холодильного устатковання (IEC 60335-2-104:2002).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com