ДСТУ 4090-2001 Энергосбережение. Ресурсы энергетические вторичные. Методика определения показателей выхода и использования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4090-2001 Энергосбережение. Ресурсы энергетические вторичные. Методика определения показателей выхода и использования
Дата начала действия01.01.2003
Дата принятия30.04.2002
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 30.04.2002 № 268
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4090-2001
РазработчикТК 48 "Энергосбережение"
Принявший органТК 48 "Энергосбережение"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Енергозбереження

РЕСУРСИ ЕНЕРГЕТИЧНІ ВТОРИННІ

Методика визначення показників виходу та використання

 

ДСТУ 4090-2001

Видання офіційне

 

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2002

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО МТК 111 і Національним технічним комітетом України зі стандартизації № 48 «Енергозбереження» на базі Інституту загальної енергетики Національної Академії наук України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 30 квітня 2002 р. № 268

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: А. Усік, канд. техн. наук; Г. Куц, канд. техн. наук; А. Завалко, канд. техн. наук; І. Стоянова, канд. техн. наук; І. Соколовська

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення понять

4 Методика визначення виходу ВЕР

5 Методика розрахунку показників використання ВЕР

6 Методика розрахунку економії умовного палива внаслідок використання ВЕР

7 Методика розрахунку показників ефективності енергозбережних заходів унаслідок використання ВЕР

Додаток А Номенклатура основних видів ВЕР

Додаток Б Усереднені питомі об’ємні ізобарні теплоємності газів за атмосферного тиску 0,1013 МПа, кДж (м3·°С)

Додаток В Усереднені питомі показники виходу окремих видів ВЕР у галузях промисловості

Додаток Г Приклад розрахунку виходу ВЕР та економії палива внаслідок їх використання

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

РЕСУРСИ ЕНЕРГЕТИЧНІ ВТОРИННІ

Методика визначення показників виходу та використання

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

РЕСУРСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ

Методика определения показателей выхода и использования

ENERGY CONSERVATION

SECONDARY ENERGY RESOURCES

Methodic for determination of yield and utilization indices

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вторинні енергетичні ресурси (ВЕР), які утворюються як пальні та теплові відходи енергомістких технологічних процесів промисловості.

Цей стандарт установлює загальну методику визначення показників, які характеризують утворення та використання ВЕР, зокрема вихід BEР виробіток енергії внаслідок використання ВЕР, економія палива й енергії внаслідок використання ВЕР.

Цей стандарт застосовують у розрахунках показників виходу та використання ВЕР, у разі розроблення та конструювання утилізаційних установок, під час розроблення та вжиття технічних заходів з енергозбереження на промислових підприємствах, у разі складання та оптимізації паливно-енергетичних балансів підприємств, а також у розрахунках економії палива та енергії внаслідок використання ВЕР.

Положення цього стандарту застосовують підприємства, установи та організації, а також громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та організаційно-правових форм діяльності, які виконують роботи у визначеній галузі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

— ДСТУ 2420-94 Енергозбереження. Терміни та визначення

— ДСТУ 3581-97 (ГОСТ 30517-97) Енергозбереження. Методи вимірювання і розрахунку теплоти згоряння палива

— ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

— ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

— ДСТУ 3818-98 Енергозбереження. Вторинні енергетичні ресурси. Терміни та визначення

— ГОСТ 22667-82 Газы горючие природные. Расчётный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа «Воббе»

— ГОСТ 27193-86 Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром

ДОДАТОК Д

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод) - под редакцией Н. В. Кузнецова, В. В. Митора, И. Е. Дубовского, Э. С. Красиной - М; Энергия, 1973. - 295 с.

2 Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей - М: Наука, 1972. - 720 с.

3 Равич М. Б. Эффективность использования топлива. - М: Наука, 1977. - 343 с.

4 Справочник «Металлургическое топливо» - под редакцией Сушкина И. Н. - М: Металлургия, 1965. - 471 с.

5 Методика определения выхода и возможного использования вторичных энергетических ресурсов в черной металлургии (методика). - Киев, УкрНИИПиН, 1971. - 148 с.

6 Колобков П. С., Осипенко В. Д. Использование вторичных энергоресурсов черной металлургии. - Киев: Техника, 1979. - 168 с,

7 Тепловые и атомные электрические станции: Справочник/ Под общей редакцией В, А. Григорьева и В. М. Зорина, - М.: Энергоиздат, 1982. - 624 с.

8 Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник/ А. М. Бакластов, В. М. Бородянский, Б. П. Голубев и др.; Под общей ред. В, А. Григорьева и В, М, Зорина, - М.: Энергоатомиздат; 1983. - 552 с.

9 Усік А. П., Куц Г. О., Шляхи підвищення рівня, ефективність та перспективи використання вторинних енергетичних ресурсів в промисловості. / Проблеми загальної енергетики, - 2000. - № 2. С. 42 - 45.

 

03.100.50, 27.180

Ключові слова: вторинні енергетичні ресурси (ВЕР), пальні ВЕР, теплові ВЕР, ВЕР надлишкового тиску, вихід ВЕР, можливе (фактичне) використання ВЕР, використання виробітку, ентальпія, економія палива, кількість теплоти.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com