ДСТУ 7818:2015 Сельскохозяйственные и лесохозяйственные колесные тракторы. Соединения механические между трактором и прицепным оборудованием. Общие требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7818:2015 Сельскохозяйственные и лесохозяйственные колесные тракторы. Соединения механические между трактором и прицепным оборудованием. Общие требования
Дата начала действия01.04.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7818:2015
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Леонида Погорелого (УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Леонида Погорелого (УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори
З’ЄДНАННЯ МЕХАНІЧНІ МІЖ ТРАКТОРОМ І ПРИЧІПНИМ УСТАТКОВАННЯМ
Загальні вимоги

ДСТУ 7818:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозуван­ня та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) та ПК 4 «Випробування машин» Технічного комітету стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

РОЗРОБНИКИ: О. Бондаренко; П. Бутенко; О. Ковтуненко (науковий керівник); В. Кравчук, д-р техн. наук; Л. Лисак; І. Осипова; В. Погорілий

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2016 р. № 61 з 2016-04—01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Загальні вимоги

6 Маркування

7 Настанова щодо експлуатування

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ КОЛІСНІ ТРАКТОРИ
З’ЄДНАННЯ МЕХАНІЧНІ МІЖ ТРАКТОРОМ І ПРИЧІПНИМ УСТАТКОВАННЯМ
Загальні вимоги

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРЫ
СОЕДИНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕЖДУ ТРАКТОРОМ И ПРИЦЕПНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Общие требования

AGRICULTURAL AND FORESTRY WHEEL TRACTORS
MECHANICAL COUPLINGS BETWEEN TRACTOR AND TOWED VEHICLE
General specifications

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги до механічних з’єднань між трактором і причіпним устаткованням, а саме до механічних зчіпних пристроїв, які встановлюють на сільськогосподарських або лісогосподарських колісних тракторах для з’єднання з причіпним устаткованням.

1.2 Стандарт поширюється на механічні зчіпні пристрої сільськогосподарських і лісогосподар­ських колісних тракторів, обладнаних пневматичними шинами, які мають не менше ніж дві осі, макси­мальну конструкційну (проектну) швидкість не менше ніж б км/год.

1.3 Цей стандарт застосовують під час проектування та виготовлення сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів, їх механічних зчіпних пристроїв, а також під час їх випробовування, оцінювання відповідності та затвердження типу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів (затвер­джений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1367)

Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісо­господарських тракторів (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1368)

ДСТУ7819:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. З’єднання механічні між трактором і причіпним устаткованням. Методи випробування

ДСТУ ISO 789-3:2005 Сільськогосподарські трактори. Методики випробування. Частина 3. Діаметри кіл, описуваних колесами та частинами, що найбільше виступають, під час повертання (ISO 789-3:1993, IDТ)

ДСТУ ISO 4254-1:2012 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. За­гальні вимоги (ISO 4254-1:2008, IDТ)

ДСТУ ISO 5692-2:2007 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання на приче­пах. Частина 2. Петля зчеплення з втулкою діаметром 40 мм (ISO 5692-2:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 6489-1:2006 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання причепів з тягачами. Частина 1. Розміри зчіпних гаків (ISO 6489-1:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 6489-2:2005 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання між при­чепами та тягачами. Частина 2. Характеристики 40-м іл і метрової зчіпної вилки (ISO 6489-2:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 6489-3:2009 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання між при­чепами та тягачами. Частина 3. Тракторний тяговий брус (ISO 6489-3:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 6489-4:2006 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання між приче­пами та тягачами. Частина 4. Розміри пальцевого зчіпного пристрою (ISO 6489-4:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 20019:2006 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання на причіпних транспортних засобах. Розміри петель зчеплення (ISO 20019:2001, IDТ).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 механічний зчіпний пристрій

Пристрій, встановлений на трактор і на причіпне устатковання для механічного з’єднання між ними

3.2 тип механічних зчіпних пристроїв

Сукупність механічних зчіпних пристроїв, вироблених одним суб’єктом господарювання, які не відрізняються один від одного за такими ознаками:

— конструкція з’єднувальних елементів;

— діаметр зчіпної петлі/кільця (40 мм або 50 мм);

— зовнішня форма та розміри чи спосіб з’єднання (наприклад, автоматичний чи неавтоматичний);

— розрахункова величина (D) горизонтального складника сили, яка діє на механічний зчіпний пристрій у напрямку повздовжньої осі машини (згідно з ДСТУ ISO 6489-2);

— вертикальне навантаження на точку зчеплення S (див. 5.3)

3.3 точка зчеплення механічного зчіпного пристрою

Точка на осі зчіпного пальця, рівновіддалена від крил зчіпної вилки (для механічного зчіпного при­строю з вилкою або з тяговим брусом) або точка контакту внутрішньої вигнутої частини гака з кільцем у площі симетрії гака в навантаженому стані (для механічного зчіпного пристрою з гаком)

3.4 висота розташування механічного зчіпного пристрою над опорною поверхнею (h)

Відстань від горизонтальної площини, що проходить через точку зчеплення механічного зчіпного пристрою, до горизонтальної опорної поверхні, на якій розташовано колеса трактора в нерухомому стані

3.5 звіс механічного зчіпного пристрою (с)

Відстань від точки зчеплення механічного зчіпного пристрою до вертикальної площини, що про­ходить через вісь задніх коліс трактора

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Directive 2009/144/EC of the European parliament and of the council of 30 November 2009 on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors (Директива 2009/144/EC Євро­пейського парламенту і Ради від 30 листопада 2009 року щодо певних компонентів та характеристик колісних сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com