ДСТУ 7818:2015 Сельскохозяйственные и лесохозяйственные колесные тракторы. Соединения механические между трактором и прицепным оборудованием. Общие требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17124 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7818:2015 Сельскохозяйственные и лесохозяйственные колесные тракторы. Соединения механические между трактором и прицепным оборудованием. Общие требования
Дата начала действия01.04.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7818:2015
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Леонида Погорелого (УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Леонида Погорелого (УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори
З’ЄДНАННЯ МЕХАНІЧНІ МІЖ ТРАКТОРОМ І ПРИЧІПНИМ УСТАТКОВАННЯМ
Загальні вимоги

ДСТУ 7818:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозуван­ня та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) та ПК 4 «Випробування машин» Технічного комітету стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

РОЗРОБНИКИ: О. Бондаренко; П. Бутенко; О. Ковтуненко (науковий керівник); В. Кравчук, д-р техн. наук; Л. Лисак; І. Осипова; В. Погорілий

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2016 р. № 61 з 2016-04—01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Загальні вимоги

6 Маркування

7 Настанова щодо експлуатування

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ КОЛІСНІ ТРАКТОРИ
З’ЄДНАННЯ МЕХАНІЧНІ МІЖ ТРАКТОРОМ І ПРИЧІПНИМ УСТАТКОВАННЯМ
Загальні вимоги

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРЫ
СОЕДИНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕЖДУ ТРАКТОРОМ И ПРИЦЕПНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Общие требования

AGRICULTURAL AND FORESTRY WHEEL TRACTORS
MECHANICAL COUPLINGS BETWEEN TRACTOR AND TOWED VEHICLE
General specifications

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги до механічних з’єднань між трактором і причіпним устаткованням, а саме до механічних зчіпних пристроїв, які встановлюють на сільськогосподарських або лісогосподарських колісних тракторах для з’єднання з причіпним устаткованням.

1.2 Стандарт поширюється на механічні зчіпні пристрої сільськогосподарських і лісогосподар­ських колісних тракторів, обладнаних пневматичними шинами, які мають не менше ніж дві осі, макси­мальну конструкційну (проектну) швидкість не менше ніж б км/год.

1.3 Цей стандарт застосовують під час проектування та виготовлення сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів, їх механічних зчіпних пристроїв, а також під час їх випробовування, оцінювання відповідності та затвердження типу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів (затвер­джений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1367)

Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісо­господарських тракторів (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1368)

ДСТУ7819:2015 Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. З’єднання механічні між трактором і причіпним устаткованням. Методи випробування

ДСТУ ISO 789-3:2005 Сільськогосподарські трактори. Методики випробування. Частина 3. Діаметри кіл, описуваних колесами та частинами, що найбільше виступають, під час повертання (ISO 789-3:1993, IDТ)

ДСТУ ISO 4254-1:2012 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. За­гальні вимоги (ISO 4254-1:2008, IDТ)

ДСТУ ISO 5692-2:2007 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання на приче­пах. Частина 2. Петля зчеплення з втулкою діаметром 40 мм (ISO 5692-2:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 6489-1:2006 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання причепів з тягачами. Частина 1. Розміри зчіпних гаків (ISO 6489-1:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 6489-2:2005 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання між при­чепами та тягачами. Частина 2. Характеристики 40-м іл і метрової зчіпної вилки (ISO 6489-2:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 6489-3:2009 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання між при­чепами та тягачами. Частина 3. Тракторний тяговий брус (ISO 6489-3:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 6489-4:2006 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання між приче­пами та тягачами. Частина 4. Розміри пальцевого зчіпного пристрою (ISO 6489-4:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 20019:2006 Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання на причіпних транспортних засобах. Розміри петель зчеплення (ISO 20019:2001, IDТ).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 механічний зчіпний пристрій

Пристрій, встановлений на трактор і на причіпне устатковання для механічного з’єднання між ними

3.2 тип механічних зчіпних пристроїв

Сукупність механічних зчіпних пристроїв, вироблених одним суб’єктом господарювання, які не відрізняються один від одного за такими ознаками:

— конструкція з’єднувальних елементів;

— діаметр зчіпної петлі/кільця (40 мм або 50 мм);

— зовнішня форма та розміри чи спосіб з’єднання (наприклад, автоматичний чи неавтоматичний);

— розрахункова величина (D) горизонтального складника сили, яка діє на механічний зчіпний пристрій у напрямку повздовжньої осі машини (згідно з ДСТУ ISO 6489-2);

— вертикальне навантаження на точку зчеплення S (див. 5.3)

3.3 точка зчеплення механічного зчіпного пристрою

Точка на осі зчіпного пальця, рівновіддалена від крил зчіпної вилки (для механічного зчіпного при­строю з вилкою або з тяговим брусом) або точка контакту внутрішньої вигнутої частини гака з кільцем у площі симетрії гака в навантаженому стані (для механічного зчіпного пристрою з гаком)

3.4 висота розташування механічного зчіпного пристрою над опорною поверхнею (h)

Відстань від горизонтальної площини, що проходить через точку зчеплення механічного зчіпного пристрою, до горизонтальної опорної поверхні, на якій розташовано колеса трактора в нерухомому стані

3.5 звіс механічного зчіпного пристрою (с)

Відстань від точки зчеплення механічного зчіпного пристрою до вертикальної площини, що про­ходить через вісь задніх коліс трактора

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Directive 2009/144/EC of the European parliament and of the council of 30 November 2009 on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors (Директива 2009/144/EC Євро­пейського парламенту і Ради від 30 листопада 2009 року щодо певних компонентів та характеристик колісних сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com