ДСТУ ISO 4254-1:2012 Сельскохозяйственные машины. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования (ISO 4254-1:2008, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 4254-1:2012 Сельскохозяйственные машины. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования (ISO 4254-1:2008, IDT)
Дата начала действия01.03.2013
Дата принятия28.11.2012
Дата отмены действия 01.01.2017
СтатусНедействующий
Новый документДСТУ EN ISO 4254-1:2015
На заменуДСТУ ISO 4254-1:2009
Утверждающий документПриказ от 28.11.2012 № 1358 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, утверждение пробных национальных стандартов Украины, Изменения N 1 к ДСТУ EN 54-2:2003 и отмене нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4254-1:2012
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Сільськогосподарські машини

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Частина 1. Загальні вимоги (ISO 4254-1:2008, IDТ)

ДСТУ ISO 4254-1:2012

Видання офіційне

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроелектронмаш» та Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Воронков, М. Коцар, А. Харченко (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1358 з 2013-03-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 4254-1:2008 Agricultural machinery — Safety — Part 1: General requirements (Сільськогосподарські машини. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 4254-1:2009

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 4254-1:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо безпеки та/чи заходи, застосовні до всіх типів машин

4.1 Основні принципи, правила конструювання

4.2 Шум

4.3 Вібрація

4.4 Органи керування

4.5 Станція оператора

4.5.1 Засоби доступу на робоче місце

4.5.2 Платформи

4.6 Засоби доступу до інших робочих місць

4.7 Вимоги щодо міцності огороджень та екранів

4.8 Опори для частин машини під час технічного обслуговування та ремонтування

4.8.1 Загальні вимоги

4.8.2 Механічні опори

4.8.3 Гідравлічні блокувальні пристрої

4.9 Електричне устатковання

4.10 Гідравлічні компоненти та з’єднувачі

4.11 Пневматичні системи

4.12 Робочі рідини

4.13 Ручні операції з окремими агрегатами

4.14 Технічне обслуговування, поточний ремонт та переміщення складових частин

5 Вимоги щодо безпеки та/чи розмірів. Самохідні машини з сидінням для оператора

5.1 Станція оператора

5.1.1 Доступ до сидіння оператора

5.1.2 Сидіння оператора

5.1.3 Рух та керування рухом

5.1.4 Різальні та затискальні елементи

5.1.5 Запасний вихід

5.1.6 Швидкість горіння матеріалу кабіни

5.1.7 Оглядовість

5.1.8 Запускання та зупинення двигуна

5.2 Переміщення машини

5.2.1 Пристосування для буксирування

5.2.2 Рухоме устатковання

5.2.3 Використання підіймальних домкратів

5.3 Акумуляторна батарея

5.4 Паливний бак

6 Вимоги щодо безпеки та/чи розмірів. Навісні, напівпричіпні та причіпні машини

6.1 Органи керування

6.2 Стійкість

6.2.1 Загальні вимоги

6.2.2 Навісні та напівпричіпні машини

6.2.3 Причіпні машини з вертикальною навантагою на зчіпний брус > 500 Н

6.3 Причіпні пристрої для буксирування

6.4 Передача механічної енергії між самохідними машинами (тракторами) та машинами, що її отримують

6.4.1 Загальні вимоги

6.4.2 Стаціонарний режим роботи

6.5 Гідравлічні, пневматичні та електричні з’єднання з самохідною машиною

7 Перевірка вимог щодо безпеки чи запобіжних заходів

8 Інформація щодо використання

8.1 Настанова з експлуатування

8.2 Попереджувальні та настановні познаки

8.3 Марковання

Додаток А Перелік суттєвих небезпек

Додаток В Вимірювання шуму (технічний метод, клас точності 2)

Додаток С Випробування на міцність

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4254-1:2008 Agricultural machinery — Safety — Part 1: General requirements (Сільськогосподарські машини. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

У стандарті зазначено вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 4254» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», а до розділу 1 і підрозділів 3.5, 4.6.5,

5.1.2.3 — «Національну примітку», виділені в тексті рамкою;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» до ISO 4254-1:2008;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— змінено назву стандарту у зв’язку з вимогами національної стандартизації України.

Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним, посилання на які є в цьому стандарті, наведено в додатку НА.

Міжнародний стандарт ISO 13852:1996, посилання на який є в цьому стандарті, скасовано, замість нього чинним є ISO 13857:2008.

Міжнародний стандарт ISO 4254 під загальною назвою «Сільськогосподарські машини. Без­пека» складається з таких частин:

Частина 1. Загальні вимоги;

Частина 2. Машини для внесення безводного аміаку;

Частина 3. Трактори;

Частина 5. Устатковання для оброблення ґрунту з механічним приводом;

Частина 6. Устатковання для захисту рослин;

Частина 7. Комбайни збиральні, машини для збирання кормових культур та бавовни;

Частина 8. Машини для внесення твердих добрив;

Частина 9. Сівалки рядкові;

Частина 10. Сіноворушилки барабанні та граблі;

Частина 11. Прес-підбирачі;

Частина 12. Косарки ротаційні та косарки з ціповим апаратом.

Частину 4 «Корби трелювальні» перероблено та замінено на ISO 19472 [7].

Структура стандартів щодо безпечності польових машин така:

a) Стандарти типу А (базові стандарти) надають основні концепції, принципи для конструювання та головні аспекти, що можуть бути застосовні до машин.

b) Стандарти типу В (групові стандарти щодо безпеки), які розглядають один чи більше аспектів безпеки або один чи більше типів засобів безпеки, які можуть бути використані для великого ряду машин:

— стандарти типу В1 щодо особливих аспектів безпеки (наприклад, безпечні відстані, температура поверхні, шум);

— стандарти типу В2 щодо засобів безпеки (наприклад, дворучне керування, блокувальні пристрої, пристрої, чуттєві до тиску, огородження).

c) Стандарти типу С (стандарти безпеки машин), які детально розглядають вимоги щодо безпеки стосовно особливих машин чи груп машин.

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено в ISO 12100-1.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняється від установлених у стандартах типу А чи В, то для машин, які розробляють та виробляють відповідно до цього стандарту, його поло­ження є переважними над положеннями інших стандартів.

Машини, що їх розглядають, межі їх небезпек, небезпечні ситуації та випадки вказано в розділі 1 «Сфера застосування» цього стандарту. Ці небезпеки встановлені для самохідних з місцем для водія та для причіпних, напівпричіпних і навісних сільськогосподарських машин.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ Частина 1. Загальні вимоги

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ Часть 1. Общие требования

AGRICULTURAL MACHINERY

SAFETY REQUIREMENTS Part 1. General requirements

Чинний від 2013-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні вимоги щодо безпеки та методи їх контролювання під час конструювання та виробництва до самохідних машин з сидінням для водія, а також до навісних, напівпричіпних і причіпних машин, які використовують у сільському господарстві. Крім того, цей стандарт надає інформацію стосовно безпечного експлуатування (охоплюючи інформацію щодо несистематичних ризиків), яку має надавати підприємство-виробник.

У цьому стандарті розглянуто суттєві небезпеки (наведені в додатку А), небезпечні ситуації та випадки, що стосуються вказаних сільськогосподарських машин, використовуваних за призначенню та за передбачених підприємством-виробником умов (див. розділ 4).

Цей стандарт не застосовують до:

— тракторів;

— літальних апаратів;

— апаратів на повітряній подушці, чи

— газонного або садового устатковання.

Цей стандарт не застосовний щодо небезпек шкідливої дії на довкілля, щодо безпеки дорожнього руху, електромагнітної сумісності, до приводного вала механізму відбору потужності (РТО); стандарт не встановлює вимоги щодо безпеки до рухомих частин силової передачі, за винятком вимог щодо міцності захисних пристроїв та огороджень (див. 4.7), а також щодо вібрації, за винятком тих, що треба декларувати. Стандарт не застосовують до небезпек, пов’язаних з технічним обслуговуванням чи ремонтуванням, які здійснює професійний обслуговувальний персонал.

Національна примітка

Абревіатуру зазначеного терміна подано мовою оригіналу.

Примітка. ISO 14982 (див. посилання [6]) установлює методи випробування та критерії приймання для оцінювання електромагнітної сумісності всіх видів пересувних сільськогосподарських машин.

Цей стандарт не поширюється на машини, які вироблені до дати надання чинності.

Небезпеки, розглянуті в цьому стандарті, не повинні неодмінно всі бути притаманними конкрет­ним машинам. Для всіх машин, охоплених цим стандартом, положення інших стандартів серії ISO 4254, які застосовні безпосередньо до типів машин, що відповідають їхнім вимогам, мають перевагу над вимогами цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містить положення, які через посилання у цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останніми виданнями нормативних документів.

ISO 3600:1996 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Operator’s manuals — Content and presentation

ISO 3744:1994 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 3767-1 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Symbols for operator controls and other displays — Part 1: Common symbols

ISO 3767-2 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Symbols for operator controls and other displays — Part 2: Symbols for agricultural tractors and machinery

ISO 3776-1:2006 Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 1: Anchorage location requirements

ISO 3776-2:2007 Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 2: Anchorage strength requirements

ISO 3795:1989 Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Determination of burning behaviour of interior materials

ISO 4253:1993 Agricultural tractors — Operator’s seating accommodation — Dimensions ISO 4413:1998 Hydraulic fluid power — General rules relating to systems ISO 4414:1998 Pneumatic fluid power — General rules relating to systems ISO 5353:1995 Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Seat index point

ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 11204:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Method requiring environmental corrections

ISO 11684:1995 Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Safety signs and hazard pictorials — General principles

ISO/TR 11688-1:1995 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning

ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

ISO 13852:1996 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

ISO 15077:2008 Tractors and self-propelled machinery for agriculture — Operator controls — Actuating forces, displacement, location and method of operation.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3600:1996 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне та садове обладнання. Настанова з експлуатування. Зміст та правила оформлення ISO 3744:1994 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму з застосуванням звукового тиску. Технічний метод в умовах вільного звукового поля над відбивальною поверхнею ISO 3767-1 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне й садове обладнання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина 1. Загальні умовні познаки

ISO 3767-2 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газон­не й садове обладнання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина 2. Умовні познаки сільськогосподарських тракторів і машин

ISO 3776-1:2006 Сільськогосподарські трактори та машини. Ремені безпеки. Частина 1. Вимоги до розташування кріплення

ISO 3776-2:2007 Сільськогосподарські трактори та машини. Ремені безпеки. Частина 2. Вимоги до міцності кріплення

ISO 3795:1989 Дорожній транспорт, сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Визначення характеристик горіння матеріалів оббивки салону

ISO 4253:1993 Сільськогосподарські трактори. Розташування сидіння оператора. Розміри ISO 4413:1998 Приводи гідравлічні. Загальні правила застосування ISO 4414:1998 Приводи пневматичні. Загальні правила застосування ISO 5353:1995 Землерийні машини, сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Контрольна точка сидіння

ISO 11201:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами й устаткованням. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках. Інженерний метод вимірювання в практично вільному звуковому полі над звуковідбивальною поверхнею ISO 11204:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами й устаткованням. Вимірювання рівнів випромінювання звукового тиску на робочому місці та в інших установлених місцях. Метод з коригуванням впливу довкілля

ISO 11684:1995 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне й садове обладнання. Познаки безпеки та попереджувальні піктограми. Основні принципи ISO/TR 11688-1:1995 Акустика. Рекомендовані методи для конструювання машин та устатковання з низьким рівнем шуму. Частина 1. Проектування

ISO 12100-1:2003 Безпека машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основна термінологія, методологія

ISO 13852:1996 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досяганню небезпечних зон верхніми кінцівками

ISO 15077:2008 Сільськогосподарські трактори і самохідні машини. Органи керування. Зусилля приведення в дію, переміщення, розташування та методи роботи.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 нормальна робота та обслуговування (normal operation and service)

Експлуатування машини (за призначенням, установленим виробником) оператором, добре обізнаним з характеристиками машини та який дотримується настанов щодо роботи, обслуговування, вимог щодо безпеки, встановлених підприємством-виробником у настанові з експлуатування для оператора, та керується познаками на машині

3.2 триконтактна опора (three-point contact support)

Система, що дозволяє особі одночасно використовувати дві руки та ногу чи дві ноги та руку під час посадки у машину чи виходу з неї

3.3 огородження розташуванням (guarded by location)

Спосіб огородження, за якого небезпечне місце огороджують іншими елементами чи скла­довими частинами машини, які самі не являють собою огороджувальні пристрої, чи коли небез­печне місце не може бути досягнуте верхніми чи нижніми кінцівками оператора

3.4 ненавмисний контакт (inadvertent contact)

Неумисне піддавання особи небезпеці, що виникає внаслідок дії оператора під час нормальної роботи та обслуговування машини

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 2332:1993 Agricultural tractors and machinery — Connection of implements via three-point linkage — Clearance zone around implement

2 ISO 5008:2002 Agricultural wheeled tractors and field machinery — Measurement of whole-body vibration of the operator, including the Technical Corrigendum ISO 5008:2002/Cor 1:2005

3 ISO 9614 (all parts) Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity

4 ISO 11001 (all parts) Agricultural wheeled tractors and implements — Three-point hitch couplers

5 ISO/TR 11688-2:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 2: Introduction to the physics of low-noise design

6 ISO 14982:1998 Agricultural and forestry machinery — Electromagnetic compatibility — Test methods and acceptance criteria

7 ISO 19472:2006 Machinery for forestry — Winches — Dimensions, performance and safety

8 ISO 26322 (all parts) Tractors for agriculture and forestry — Safety

9 ISO/TS 28923:2007 Agricultural machinery— Guards for moving parts of power transmission — Guard opening with tool

10 ISO/TS 28924:2007 Agricultural machinery— Guards for moving parts of power transmission — Guard opening without tool.

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ З МІЖНАРОДНИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

ДСТУ ISO 3600:2006 Трактори, сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Машини для догляду за газонами приводні та обладнання для садів. Настанова з експлуатації. Зміст та правила оформлення (ISO 3600:1996, IDT)

ДСТУ ISO 3767-1:2005 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне й садове обладнання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина 1. Загальні умовні познаки (ISO 3767-1:1998, IDT)

ДСТУ ISO 3767-2:2005 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне й садове обладнання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина 2. Умовні познаки сільськогосподарських машин і тракторів (ISO 3767-2:1991, IDT)

ДСТУ ISO 4253:2008 Трактори сільськогосподарські. Розташування сидіння оператора. Розміри (ISO 4253:1993, IDT)

ДСТУ ISO 4413-2002 Гідроприводи об’ємні. Загальні правила застосування (ISO 4413:1998, IDT) ДСТУ ISO 4414-2002 Пневмоприводи. Загальні правила застосування (ISO 4414:1998, IDT) ДСТУ EN ISO 11201:2004 Акустика. Шум, випромінюваний машинами і устаткованням. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках. Інженерний метод вимірювання в практично вільному звуковому полі над звуковідбивальною поверхнею (EN ISO 11201:1995, IDT).

 

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com