ДБН А.2.2-14:2016 Состав и содержание научно-проектной документации на реставрацию памятников архитектуры и градостроительства

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДБН А.2.2-14:2016 Состав и содержание научно-проектной документации на реставрацию памятников архитектуры и градостроительства
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия29.12.2016
СтатусДействующий
На заменуДБН А.2.2-6-2008
Утверждающий документПриказ от 29.12.2016 № 337 Об утверждении ДБН А.2.2-14:2016 Состав и содержание научно-проектной документации на реставрацию памятников архитектуры и градостроительства
Вид документаДБН (Государственные Строительные Нормы)
Шифр документаА.2.2-14:2016
РазработчикИнститут «УкрНИИпроектреставрация»
Принявший органИнститут «УкрНИИпроектреставрация»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДБН В.2.2-40:2018 Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РЕСТАВРАЦІЮ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

ДБН А.2.2-14:2016

Видання офіційне

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний науково-дослідний і проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація"

РОЗРОБНИКИ: В. Тимкович, канд. техн. наук (науковий керівник); Л. Цяук; О. Рутковська; А. Ізотов, канд. архіт.; О. Самойленко

ЗА УЧАСТЮ: Мінрегіон України (Д. Ісаєнко, канд. наук держ. упр.; А. Беркута, канд. екон. наук; І. Соколов; М. Босецький)

2 ВНЕСЕНО: Департамент містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство культури України (лист від 25.11.2013 р. № 3698/10/61-13, від 19.08.2016 № 1974/10/14-16)

Державна інспекція техногенної безпеки України (лист від 23.10.2013 р. № 02-11984/261) ДСНС (лист від 23.09.2016 № 02-14082/261)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінрегіону від 29.12.2016 р. № 337, чинні з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

5 НА ЗАМІНУ: ДБН А.2.2-6-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Склад та зміст попередніх робіт

6 Склад та зміст комплексних наукових досліджень

7 Склад та зміст науково-проектної документації на протиаварійні або невідкладні консерваційні роботи

8 Склад та зміст ескізного проекту (ЕП)

9 Склад та зміст проекту (П)

10 Склад та зміст робочого проекту (РП)

11 Склад та зміст робочої документації (Р)

12 Склад та зміст науково-реставраційного звіту

Додаток А Вихідні дані для об'єкта реставрації, які надає замовник

Додаток Б Форма 1. Акт огляду технічного стану пам'ятки

Додаток В Форма 2. Акт визначення рівня складності робіт з розроблення документації

Додаток Г Форма 3. Акт визначення втрат пам'ятки

Додаток Д Форма 4. Дефектний акт

Додаток Е Форма 5. Реставраційне завдання

Додаток Ж Форма 6. Картка фіксації характеристик кладки (мурування)

Додаток И Комплектування і склад томів документації

Додаток К Склад паспорта опорядження фасадів

Додаток Л Склад та зміст історичної (історико-архітектурної) довідки

Додаток М Склад техніко-економічних показників

Додаток Н Форма 8. Титульний аркуш

Додаток П Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РЕСТАВРАЦІЮ
ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕСТАВРАЦИЮ
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

THE COMPOSITION AND THE CONTENT PROJECT DOCUMENTATION FOR PRESERVATION (RESTORATION)
OF ARCHITECTURAL MONUMENTS AND URBAN SITES

Чинні від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми поширюються на пам'ятки архітектури та містобудування національного та місцевого значення (далі - пам'ятки).

1.2 Ці Норми встановлюють вимоги до складу та змісту науково-проектної документації на реставрацію, консервацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт (реставраційний) та пристосування пам'яток, а також на невідкладні консерваційні та протиаварійні роботи (далі по тексту - збереження).

1.3 Ці Норми застосовуються при виконанні науково-дослідних та науково-проектних робіт та розробленні науково-проектної документації на збереження пам'яток.

1.4 Положення цих Норм у разі відсутності відповідних нормативних актів, застосовуються при проведенні науково-дослідних та науково-проектних робіт та розробленні науково-проектної документації, спрямованої на збереження інших видів та типів пам'яток нерухомої культурної спадщини, а також щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, визначених Законом України "Про охорону культурної спадщини" [5].

1.5 Вимоги до розроблення науково-проектної документації за цими Нормами є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання в сфері збереження пам'яток.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі акти та документи:

ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни та поняття, вжиті в цих Нормах.

3.1 автентичність

Властивість об'єкта культурної спадщини, що характеризується збереженістю його первісної матеріально-технічної структури, форми та вигляду, ролі у навколишньому середовищі, що дозволяють розглядати його як історичне свідчення попередньої діяльності людини та твір мистецтва

3.2 виконавча науково-проектна документація.

Документація, яка підтверджує фактичні зміни в проектній документації, що виникли в процесі ведення авторського нагляду при виконанні ремонтно-реставраційних робіт на об'єкті

3.3 дослідження пам'ятки

Науково-пошукова та науково-практична діяльність, спрямована на одержання нової або уточнення існуючої інформації про пам'ятку та її середовище

3.4 збереження

Комплекс науково обґрунтованих заходів, спрямованих на забезпечення цілісності пам'ятки та її автен­тичності

3.5 зондаж

Фрагментарне розкриття пам'ятки, її елементів від верхніх шарів з метою виявлення, фіксації та дослід­ження автентичних та пізніших конструкцій і матеріалів, встановлення ділянок втрачених елементів, їх харак­теристик і будівельної періодизації, а також визначення технічного стану матеріалів і конструкцій (цегла, дерев'яний брус, плінфа, камінь тощо)

3.6 історичні нашарування

Об'ємно-планувальні, планувальні, декоративні та інші доповнення, які отримала автентична частина пам'ятки на певному етапі свого історичного існування та можуть розглядатись як її цінні елементи

3.7 комплексні наукові дослідження

Сукупність науково-дослідних, вишукувальних, науково-експериментальних, науково-технічних та науково-технологічних робіт, результати яких є основою для обґрунтування та прийняття науково-проектних рішень

3.8 консервація

Сукупність науково обґрунтованих заходів, які дозволяють захистити об'єкти культурної спадщини від подальших руйнувань і забезпечують збереження їхньої автентичності з мінімальним втручанням у їхній існуючий вигляд [5]

3.9 музеєфікація

Сукупність науково обґрунтованих заходів щодо приведення об'єктів культурної спадщини у стан, придатний для екскурсійного відвідування [5]

3.10 науково-дослідні роботи

Комплекс досліджень, які проводяться з метою отримання нових або уточнення існуючих даних про об'єкт проектування, і які передують розробленню науково-проектної документації

3.11 науково-проектна документація

Сукупність текстових та графічних матеріалів, які на різних стадіях проектування визначають концептуальні чи принципові архітектурні, містобудівні, інженерні, конструктивні, технологічні та інші рішення, спрямовані на збереження пам'ятки

3.12 науково-проектні роботи

Роботи, які пов'язані зі створенням науково-проектної документації

3.13 науково-технічний супровід

Науково-технічна діяльність, пов'язана з виконанням певного комплексу робіт на різних етапах прове­дення ремонтно-реставраційних робіт та експлуатації пам'яток, потенційно небезпечних, унікальних, складних за архітектурними та/або конструктивними рішеннями та/або розташованими в складних інженерно-геоло­гічних умовах

3.14 невідкладні консерваційні роботи

Комплекс науково обґрунтованих заходів, спрямованих на захист пам'ятки, її частин або окремих еле­ментів від руйнувань до початку проведення ремонтно-реставраційних робіт

3.15 обмір архітектурний

Детальна графічна фіксація пам'ятки або її частини, стан збереженості яких задовільний, а значні історичні нашарування відсутні

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Конституція України;

2. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";

3. Закон України "Про архітектурну діяльність";

4. Закон України "Про основи містобудування";

5. Закон України "Про охорону культурної спадщини";

6. Закон України "Про охорону археологічної спадщини";

7. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

8. Закон України "Про будівельні норми";

9. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

10. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини. Париж, 1972 р. (Ратифіковано Україною у 1988 р.);

11. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута). Валлетта, 1992 р. (ратифіко­вано Україною у 2003 р.);

12. Конвенція про охорону підводної культурної спадщини Париж 2001 р. (ратифіковано Україною 2006 р.);

13. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи. Гранада, 1985 р. (ратифіковано Україною 2006 р.);

14. Європейська ландшафтна конвенція. Флоренція 2000 (ратифіковано Україною 2005 р);

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва";

16. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення;

17. ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93) СПДБ. Загальні положення;

18. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень;

19. ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів;

20. ДСТУ Б А.2.4-11:2009 СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів;

21. СТ СЭВ 4409-83 ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей деревянных конст­рукцій. (Будівельні креслення. Правила виконання креслень дерев'яних конструкцій);

22. ДСТУ Б А.2.2-8 2010 Розділ "Енергоефективність" в складі проектної документації об'єктів;

23. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво;

24. ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів;

25. ДБН-Н Б А.2.2-11:2014 "Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом";

26. ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень. "Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків". КДП-2041-12, Україна, 226-93;

27. СОУ Д.1.2-02495431 -001:2008 "Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд";

28. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96. № 173, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 24.07.96. № 379/1404;

29. СОУ ЖКГ75.11-35077234. 0015:2009. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків;

30. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 109 "Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 липня 2011р. за №913/19651;

31. Наказ Міністерства культури і туризму України від 2 листопада 2009 року № 956/0/16-09 "Про затверд­ження методичних рекомендацій";

32. Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНІПР-91).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com