ДСТУ 8726:2017 Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8726:2017 Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия31.07.2017
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 17.2.4.07-90
Утверждающий документПриказ от 31.07.2017 № 202 О принятии национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8726:2017
РазработчикТехнический комитет по стандартизации «Охрана окружающей природной среды» (ТК 82)
Принявший органТехнический комитет по стандартизации «Охрана окружающей природной среды» (ТК 82)
Дополнительные данные Срок вступления в силу перенесен согласно приказу от 11.09.2017 № 275


ГОСТ 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения

ДСТУ 4179-2003 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. Изменение № 1 (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4179-2003. Рулетки измерительные металлические. Технические условия. С изменением (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 8725:2017 Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Методы определения скорости и объемного расхода газопылевых потоков

ДСТУ 8725:2017 Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Методы определения скорости и объемного расхода газопылевых потоков. Поправка

ДСТУ 8726:2017 Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков. Поправка

ДСТУ ISO 8756:2008 Качество воздуха. Обработка данных по температуре, давлению и относительной влажности (ISO 8756:1994, IDT)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8726:2017

Якість повітря

ВИКИДИ СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ

Методи визначення тиску та температури газопилових потоків

Видання офіційне

Київ
 ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Охорона довкілля» (ТК 82); Міністерство екології та природних ресурсів України; Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 31 липня 2017 р. №202 з 2018-04-01; наказом ДП «УкрНДНЦ» від 11 вересня 2017 р. № 275 термін надання чинності перенесено з 2018-04-01 на 2019-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.2.4.07-90)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Методи вимірювання тиску та температури

6 Засоби вимірювальної техніки та допоміжні пристрої

7 Готування до вимірювання

7.1 Вимірювальна секція та вимірювальний переріз

7.2 Вимірювальні точки тиску

7.3 Вимірювальні точки температури

7.4 Вимірювальні порти

7.5 Мета та планування вимірювання

7.6 Обстеження місця вимірювання

7.7 Готування ЗВТ і допоміжних пристроїв

8 Вимірювання

8.1 Повний тиск

8.2 Статичний тиск до 2 кПа

8.3 Статичний тиск понад 2 кПа

8.4 Статичний тиск за анемометричного методу вимірювання швидкості

8.5 Атмосферний тиск

8.6 Температура

9 Опрацювання результатів вимірювання

9.1 Статичний тиск за вимірюванням повного тиску

9.2 Статичний тиск за прямим вимірюванням

9.3 Атмосферний тиск

9.4 Абсолютний тиск

9.5 Температура

9.6 Похибка та невизначеність результатів вимірювання

10 Вимоги щодо безпеки

11 Оформлення результатів вимірювань

Додаток А (обов’язковий) Схеми установок для вимірювання повного, динамічного та статичного тисків

Додаток Б (довідковий) Характеристики та умови використання ЗВТ

Додаток В (довідковий) Форма розділу 6 протоколу вимірювання параметрів газового потоку

Додаток Г (обов’язковий) Оцінювання похибки результатів вимірювання

Додаток Д (обов’язковий) Оцінювання невизначеностірезультатів вимірювання

Додаток Е (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ
ВИКИДИ СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ
Методи визначення тиску та температури газопилових потоків

AIR QUALITY
STATIONARY SOURCE EMISSIONS
Method for determination of pressure and temperature of gas-dust streams

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи визначення тиску або розрідження (далі — тиску) та температури газопилових потоків у газоходах стаціонарних джерел викидів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 8725:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об’ємної витрати газових потоків

ДСТУ ISO 8756:2008 Якість повітря. Оброблення даних за температурою, тиском та відносною вологістю (ISO 8756:1994, IDT).

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com