ДСТУ 4715:2007 Энергосбережение. Системы энергетического менеджмента промышленных предприятий. Состав и содержание работ по стадиям разработки и внедрения

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18974 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4715:2007 Энергосбережение. Системы энергетического менеджмента промышленных предприятий. Состав и содержание работ по стадиям разработки и внедрения
Дата начала действия01.07.2007
Дата принятия29.01.2007
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 29.01.2007 № 4 Об утверждении национальных стандартов, изменений к национальным стандартам, изменения к национальному классификатору Украины, отмене нормативных документов и внесении изменений к приказам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4715:2007
РазработчикООО «Дэнки»
Принявший органООО «Дэнки»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Енергозбереження
СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Склад і зміст робіт на стадіях розроблення та запровадження

ДСТУ 4715:2007

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Денкі»

РОЗРОБНИКИ: А. Буткевич, д-р техн. наук; Ю. Нуждіна, канд. фіз.-мат. наук; В. Розен, канд. техн. наук; П. Розен; О. Соловей, канд. техн. наук (керівник розробки); К. Чернявська; А. Чернявський; Л. Шульга; Ю. Шульга, канд. техн. наук

ВНЕСЕНО: Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 січня 2007 р. № 4 з 2007-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Перелік і зміст робіт щодо розроблення та запровадження системи енергетичного менеджменту

7 Вимоги до змісту основних документів на створення системи енергетичного менеджменту

7.1 Вимоги до змісту документа «Техніко-економічне обґрунтовання необхідності створення СЕМ»

7.2 Вимоги до змісту документа «Технічне завдання»

7.3 Вимоги до змісту документа «Технічний проект»

7.4 Вимоги до змісту документа «Програма проведення випробувань»

7.5 Вимоги до змісту документа «Акт приймання СЕМ в експлуатацію»

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Склад і зміст робіт на стадіях розроблення та запровадження

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Состав и содержание работ по стадиям разработки и внедрения

ENERGY SAVING
ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
The structure and contents of activities according to design and introduce phases

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює склад і зміст робіт на стадіях розроблення та запровадження системи енергетичного менеджменту на промисловому підприємстві.

1.2 Цей стандарт установлює вимоги до:

— послідовності робіт щодо розроблення та запровадження системи енергетичного менеджменту;

— проектної та експлуатаційної документації.

1.3 Цей стандарт рекомендовано використовувати юридичним і фізичним особам у їхній діяльності стосовно створювання та функціювання систем енергетичного менеджменту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2420-94 Енергоощадність. Терміни та визначення

ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98) Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг

ДСТУ 3755-98 Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію

ДСТУ 3921.1-1999 (ISO 10012-1:1992) Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки

ДСТУ 3921.2-2000 (ISO 10012-2:1992) Забезпечення якості засобами вимірювальної техніки. Частина 2. Настанови щодо контролю процесів вимірювань

ДСТУ 4472-2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги

ГОСТ 34.601-90 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ 34.602-89 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги*

ДСТУ ISO 14001-2005 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com