ДСТУ ISO 17993:2008 Качество воды. Определение 15 полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в воде методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуорисцентным детектированием после жидко-жидкостной экстракции (ISO 17993:2002, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 17993:2008 Качество воды. Определение 15 полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в воде методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуорисцентным детектированием после жидко-жидкостной экстракции (ISO 17993:2002, IDT)
Дата начала действия01.01.2010
Дата принятия04.03.2008
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 04.03.2008 № 85 Об утверждении национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа17993:2008
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ води
Визначення 15 поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у воді методом високоефективної рідинної
хроматографії з флуоресцентним детектуванням після рідинно-рідинного екстрагування

(ISO 17993:2002, IDT)
ДСТУ ISO 17993:2008

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП УкрНДІНП «МАСМА»), ТК 38

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Козак, канд. хім. наук (науковий керівник); П. Кригіна; Й. Любінін, канд. техн. наук; Н. Харченко; О. Швидкий

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 березня 2008 р. № 85 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 17993:2002 Water quality— Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction (Якість води. Визначення 15 поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у воді методом високо­ефективної рідинної хроматографії з флуоресцентним детектуванням після рідинно-рідинного екстрагування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Небажані впливи

5 Реактиви

6 Апаратура

7 Відбирання проб

8 Випробовування

9 Опрацьовування результатів

10Точність випробовування

11 Протокол випробування

Додаток А Приклади умов хроматографічного розділення та колонок

Додаток В Приклади конструкції спеціального устатковання

Додаток НА Перелік нормативних документів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 17993:2002 Water quality — Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction (Якість води. Визначення 15 поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у воді мето­дом високоефективної рідинної хроматографії з флуоресцентним детектуванням після рідинно- рідинного екстрагування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 38 «Стандартизація про­дуктів нафтопереробки і нафтохімії».

Стандарт має вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

У стандарті є посилання на міжнародні стандарти: ISO 5667-2, ISO 5667-3, ISO 8466-1, які в Україні впроваджено як національні стандарти: ДСТУ ISO 5667-2-2003, ДСТУ ISO 5667-3-2001, ДСТУ ISO 8466-1-2001.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до ISO 17993:2002;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандарти­зації України;

— змінено познаки фізичних величин;

— познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— стандарт доповнено переліком національних стандартів (ДСТУ), інших нормативних доку­ментів та нормативних посилань на реактиви, які діють в Україні, та використовують у цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ВОДИ
Визначення 15 поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у воді методом високоефективної рідинної
хроматографії з флуоресцентним детектуванням після рідинно-рідинного екстрагування

КАЧЕСТВО ВОДЫ
Определение 15 полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в воде методом високоэффективной жидкостной
хроматографии с флуоресцентным детектированием после жидко-жидкостной экстракции

WATER QUALITY
Determination of 15 polycyciic aromatic hydrocarbons (PAH) in water
by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання 15 вибраних ПАВ (див. таблицю 1) у питній воді та ґрунтових водах у масових концентраціях більше від 0,005 мкг/дм3 (для кожної окремої сполуки) та поверхневих водах у масових концентраціях більше від 0,01 мкг/дм3 за допомогою високоефек­тивної рідинної хроматографії (ВЕРХ) з флуоресцентним детектуванням після рідинно-рідинного екстрагування.

Цей метод з деякими видозмінами також придатний для аналізу стічних та очищених стічних вод. Цей метод можна застосовувати для визначання інших ПАВ, за умови його валідації в кож­ному конкретному випадку.

ЗАСТОРОГА! Деякі вимірювані сполуки ймовірно є канцерогенними. Ацетонітрил, мета­нол і гексан токсичні.

Користувач цього стандарту повинен бути знайомим зі звичайною лабораторною роботою. Цей стандарт не ставить за ціль передбачення всіх проблем безпеки, якщо такі виникнуть у разі його застосування. Користувач повинен відповідати за установлення належної безпеки та відпо­відності національному законодавству.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи мають положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стан­дарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів. У разі недатованих посилань застосовують останню редакцію цього документа (охоплюючи будь-які поправки). Члени ISO та ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 5667-2 Water quality — Sampling — Part 2: Guidance on sampling techniques

ISO 5667-3 Water quality — Sampling — Part 3: Guidance on the preservation and handling of samples

ISO 8466-1 Water quality — Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics — Part 1: Statistical evaluation of the linear calibration function.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 5667-2 Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб

ISO 5667-3 Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та робо­ти з пробою

ISO 8466-1 Якість води. Градуювання та оцінювання аналітичних методів і оцінювання харак­теристик ефективності. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної функції.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com