МР В.2.7-37641918-878:2017 Методические рекомендации по приготовлению асфальтобетонных смесей с использованием активированного минерального порошка

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18942 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаМР В.2.7-37641918-878:2017 Методические рекомендации по приготовлению асфальтобетонных смесей с использованием активированного минерального порошка
Дата начала действия01.12.2017
Дата принятия07.09.2017
СтатусДействующий
Утверждающий документПротокол от 07.09.2017 № 5
Вид документаРекомендации
Шифр документаВ.2.7-37641918-878:2017
РазработчикГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)
Принявший органГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов (по состоянию на 25.02.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 01.08.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 02.03.2020)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 03.10.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 08.01.2020)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 23.10.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 27.12.2019)

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.07.2018 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) и других документов в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.05.2019 года

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П.Шульгіна»
ДП «ДерждорНДІ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо приготування асфальтобетонних сумішей з використанням активованого мінерального порошку

МР В.2.7-37641918-878:2017

Київ
2017

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять

4 Методи активації мінерального порошку

4.1 Види методів активації

4.1.1 Методи фізичної активації

4.1.2 Методи хімічної активації

4.1.3 Методи фізико-хімічної активації

5 Характеристика активаторів

6 Технічний процес активації мінерального порошку та приготування асфальтобетонних сумішей із застосуванням активованого мінерального порошку

6.1 Технологічні особливості виготовлення активованих мінеральних порошків

6.2 Особливості приготування асфальтобетонних сумішей і асфальтобетону із застосуванням активованого мінеральному порошку

6.3 Технологічний процес приготування сфальтобетонних сумішей

6.4 Вимоги до кінцевої продукції

7 Вимоги безпеки

8 Охорона навколишнього середовища. Утилізування

Додаток А. (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Одним із способів покращення властивостей мінеральних порошків, які входять до складу асфальтобетонних сумішей, є їх активація, в результаті чого підвищується гідрофобність та/або покращуються адгезійні властивості мінерального порошку з некарбонатних гірських порід, вапняку з домішками глини та відходів промисловості.

Асфальтобетон із застосуванням активованих мінеральних порошків у порівнянні із асфальтобетоном з неактивованими мінеральними порошками має ряд переваг:

- підвищені водостійкість та морозостійкість;

- підвищені характеристики щільності, міцності, зсувостійкості та тріщиностійкості асфальтобетонного покриття;

- зменшення витрат бітуму в асфальтобетонній суміші;

- зниження температури приготування та тривалості перемішування асфальтобетонних сумішей;

- підвищена зручноукладальність асфальтобетонних сумішей;

- знижений показник злежуваності холодної асфальтобетонної суміші.

 Основним завданням цих методичних рекомендацій, є:

- покращення поверхневої фізико-хімічної активності зерен мінерального матеріалу та бітуму на межі розподілу фаз «мінеральний матеріал-бітум»;

- досягнення максимальної однорідності матеріалів при змішуванні;

- дотримання принципу мінімальної енергоємності технологічних процесів, особливо, зниження температури нагрівання матеріалів при виробництві асфальтобетонних сумішей.

У цих методичних рекомендаціях наведені різні методи активації мінерального порошку, в тому числі із застосуванням млинів ударної дії та розпилу суміші активатора з бітумом в камері помелу. Надані схема приготування активованого мінерального порошку методом фізикохімічної активації та схема приготування асфальтобетонної суміші із застосуванням активованого мінерального порошку.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації поширюються на приготування асфальтобетонних сумішей на основі активованого мінерального порошку марок МПА-І та МПА-ІІ згідно з ДСТУ Б В.2-7-121 при будівництві та ремонтах автомобільних доріг загального користування в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4 [11].

1.2 Ці рекомендації стосуються приготування асфальтобетонних сумішей із застосуванням мінеральних порошків, отриманих шляхом фізичної, хімічної та фізико-хімічної активації.

1.3 Обов’язкові вимоги, що встановлюють правила безпеки праці та підготовленості персоналу, безпечність для життя і майна населення, охорони довкілля, в процесі приготування та застосування активованого мінерального порошку, викладені в розділах 7 та 8 цих рекомендацій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро. Технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-35-95 Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебеневопіщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования с ограниченной сферой применения – только в вопросах гигиенического нормирования в области вибрации (ГОСТ 12.1.012-90, ІDТ)

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (ГОСТ 12.1.038-82, ІDТ)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, ІDТ)

ДСТУ EN ISO 20347:2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче професійної призначеності. Технічні умови (EN ISO 20347:2004/АС:2007/А1:2007, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги (ISO/IEC 17050-1:2004, ІDТ)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

СОУ 45.2-00018112-067:2011 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com