ДСТУ 8601:2015 Расчёты и испытания на прочность. Методика определения характеристик циклической трещиностойкости металлов при поперечном сдвиге и комнатной температуре

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18978 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8601:2015 Расчёты и испытания на прочность. Методика определения характеристик циклической трещиностойкости металлов при поперечном сдвиге и комнатной температуре
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия21.12.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 21.12.2015 № 204 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины и изменений к национальным стандартам Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8601:2015
РазработчикФизико-механический институт им. Г.В. Карпенко НАН Украины
Принявший органФизико-механический институт им. Г.В. Карпенко НАН Украины


ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения

ГОСТ 25.506-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

ДСТУ 1.2:2015 Национальная стандартизация. Правила проведения работ по национальной стандартизации

ДСТУ 1.2:2015 Национальная стандартизация. Правила проведения работ по национальной стандартизации. Поправка

ДСТУ 1.5:2003 Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов

ДСТУ 1.5:2003 Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов. Поправка

ДСТУ 2442-94 Расчеты и испытания на прочность. Механика разрушения. Термины и определения

ДСТУ 2825-94 Расчеты и испытания на прочность. Термины и определения основных понятий

НПАОП 0.00-4.12-05 Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗРАХУНКИ
ТА ВИПРОБУВАННЯ НА МІЦНІСТЬ
Методика визначення характеристик
циклічної тріщиностійкості металів
за поперечного зсуву
та кімнатної температури

ДСТУ 8601:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ (ФМІ НАНУ)

РОЗРОБНИКИ: В. Бойко, канд. техн. наук; І. Вергун; Я. Іваницький, д-р техн. наук; П. Кунь, канд. техн. наук; Т. Ленковський; В. Панасюк, д-р техн. наук; С. Штаюра, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 204 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Зразки та їхнє виготовлення

7 Засоби випробування та вимірювання

8 Методика випробування

9 Оброблення результатів випробування

9.1 Обчислення швидкості росту втомної тріщини та коефіцієнтів інтенсивності напружень КII за поперечного зсуву

9.2 Побудова кінетичної діаграми втомного руйнування металів

9.3 Обчислення характеристик циклічної тріщиностійкості металів n, КII, КIIth, КIIfc, КIII-2, КII2-3 на ділянках діаграми втомного руйнування

Додаток А Пристрій для випробування зразків циклічним навантаженням за поперечного зсуву

Додаток Б Пристрій для вимірювання прикладеної сили та його градуювання

Додаток В Інформаційно-вимірювальна система (ІВС) для реєстрації параметрів випробування зразків за поперечного зсуву

Додаток Г Пристрій для вимірювання амплітуди навантаження та його градуювання

Додаток Д Визначення коефіцієнта тертя берегів тріщини

Додаток Е Обчислення значення КІН КII методом скінченних елементів

Додаток Ж Протокол випробування

Додаток К Крива росту втомної тріщини, КДВР та характеристики циклічної тріщиностійкості металів

Додаток Л Програма для обчислення швидкості росту втомної тріщини та КІН за поперечного зсуву

Додаток М Програма для обчислення характеристик циклічної тріщиностійкості металів на ділянках діаграми втомного руйнування

Додаток Н Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗРАХУНКИ ТА ВИПРОБУВАННЯ НА МІЦНІСТЬ
Методика визначення характеристик циклічної тріщиностійкості
металів за поперечного зсуву та кімнатної температури

РАСЧЁТЫ И ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ
Методика определения характеристик циклической трещиностойкости
металлов при поперечном сдвиге и комнатной температуре

CALCULATION AND STRENGTH TESTS
The method for determining crack growth resistance characteristics
under tranverse shear of metals at room temperature

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено правила визначення характеристик циклічної тріщиностійкості (ЦТ) металевих матеріалів за поперечного зсуву за кімнатної температури ((293 ± 10) К (10—30) °С) із використанням кінетичних діаграм втомного руйнування (КДВР).

Цей стандарт застосовний для тих випадків механіки руйнування, де напружений стан біля вершини тріщини оцінюють за величиною коефіцієнта інтенсивності напружень (КІН) КII.

Стандарт не поширюється на механічні випробування металів і неметалів за статичних та динамічних навантажень в умовах корозійної дії на матеріал.

Цей стандарт можуть застосовувати підприємства, організації, установи, науково-дослідні товариства, які виконують розрахунки міцності елементів конструкцій для оптимального вибору матеріалів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2442-94 Розрахунки та випробування на міцність. Механіка руйнування. Терміни та визначення

ДСТУ 2444-94 Розрахунки та випробування на міцність. Опір втомі. Терміни та визначення

ДСТУ 2824-94 Розрахунки та випробування на міцність. Види і методи механічних випробувань. Терміни та визначення

ДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять

ГОСТ 25.506-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении (Розрахунки та випробування на міцність. Методи механічних випробувань металів. Визначення характеристик тріщиностійкості (в’язкості руйнування) за статичного навантаження)

ГОСТ 21616-91 Тензорезисторы. Общие технические условия (Тензорезистори. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального обладнання. Основні положення)

ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования (Машини для випробування матеріалів на розтягування, стискання та згинання. Загальні технічні умови)

СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округлення (Числа. Правила записування й округлення)

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com