ДСТУ 8601:2015 Розрахунки та випробування на міцність. Методика визначення характеристик циклічної тріщиностійкості металів за поперечного зсуву та кімнатної температури

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19461 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8601:2015 Розрахунки та випробування на міцність. Методика визначення характеристик циклічної тріщиностійкості металів за поперечного зсуву та кімнатної температури
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття21.12.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 21.12.2015 № 204 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України та змін до національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8601:2015
РозробникФізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Орган, що прийнявФізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України


ГОСТ 24555-81 Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального обладнання. Основні положення

ГОСТ 25.506-85 Розрахунки і випробування на міцність. Методи механічних випробувань металів. Визначення характеристик тріщиностійкості (в`язкості руйнування) при статичному навантаженні

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації. Поправка

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Поправка

ДСТУ 2442-94 Розрахунки та випробування на міцність. Механіка руйнування. Терміни та визначення

ДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗРАХУНКИ
ТА ВИПРОБУВАННЯ НА МІЦНІСТЬ
Методика визначення характеристик
циклічної тріщиностійкості металів
за поперечного зсуву
та кімнатної температури

ДСТУ 8601:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ (ФМІ НАНУ)

РОЗРОБНИКИ: В. Бойко, канд. техн. наук; І. Вергун; Я. Іваницький, д-р техн. наук; П. Кунь, канд. техн. наук; Т. Ленковський; В. Панасюк, д-р техн. наук; С. Штаюра, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2015 р. № 204 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Зразки та їхнє виготовлення

7 Засоби випробування та вимірювання

8 Методика випробування

9 Оброблення результатів випробування

9.1 Обчислення швидкості росту втомної тріщини та коефіцієнтів інтенсивності напружень КII за поперечного зсуву

9.2 Побудова кінетичної діаграми втомного руйнування металів

9.3 Обчислення характеристик циклічної тріщиностійкості металів n, КII, КIIth, КIIfc, КIII-2, КII2-3 на ділянках діаграми втомного руйнування

Додаток А Пристрій для випробування зразків циклічним навантаженням за поперечного зсуву

Додаток Б Пристрій для вимірювання прикладеної сили та його градуювання

Додаток В Інформаційно-вимірювальна система (ІВС) для реєстрації параметрів випробування зразків за поперечного зсуву

Додаток Г Пристрій для вимірювання амплітуди навантаження та його градуювання

Додаток Д Визначення коефіцієнта тертя берегів тріщини

Додаток Е Обчислення значення КІН КII методом скінченних елементів

Додаток Ж Протокол випробування

Додаток К Крива росту втомної тріщини, КДВР та характеристики циклічної тріщиностійкості металів

Додаток Л Програма для обчислення швидкості росту втомної тріщини та КІН за поперечного зсуву

Додаток М Програма для обчислення характеристик циклічної тріщиностійкості металів на ділянках діаграми втомного руйнування

Додаток Н Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗРАХУНКИ ТА ВИПРОБУВАННЯ НА МІЦНІСТЬ
Методика визначення характеристик циклічної тріщиностійкості
металів за поперечного зсуву та кімнатної температури

РАСЧЁТЫ И ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ
Методика определения характеристик циклической трещиностойкости
металлов при поперечном сдвиге и комнатной температуре

CALCULATION AND STRENGTH TESTS
The method for determining crack growth resistance characteristics
under tranverse shear of metals at room temperature

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено правила визначення характеристик циклічної тріщиностійкості (ЦТ) металевих матеріалів за поперечного зсуву за кімнатної температури ((293 ± 10) К (10—30) °С) із використанням кінетичних діаграм втомного руйнування (КДВР).

Цей стандарт застосовний для тих випадків механіки руйнування, де напружений стан біля вершини тріщини оцінюють за величиною коефіцієнта інтенсивності напружень (КІН) КII.

Стандарт не поширюється на механічні випробування металів і неметалів за статичних та динамічних навантажень в умовах корозійної дії на матеріал.

Цей стандарт можуть застосовувати підприємства, організації, установи, науково-дослідні товариства, які виконують розрахунки міцності елементів конструкцій для оптимального вибору матеріалів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2442-94 Розрахунки та випробування на міцність. Механіка руйнування. Терміни та визначення

ДСТУ 2444-94 Розрахунки та випробування на міцність. Опір втомі. Терміни та визначення

ДСТУ 2824-94 Розрахунки та випробування на міцність. Види і методи механічних випробувань. Терміни та визначення

ДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять

ГОСТ 25.506-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении (Розрахунки та випробування на міцність. Методи механічних випробувань металів. Визначення характеристик тріщиностійкості (в’язкості руйнування) за статичного навантаження)

ГОСТ 21616-91 Тензорезисторы. Общие технические условия (Тензорезистори. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального обладнання. Основні положення)

ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования (Машини для випробування матеріалів на розтягування, стискання та згинання. Загальні технічні умови)

СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округлення (Числа. Правила записування й округлення)

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com