ДСТУ EN 15000:2017 Безопасность промышленного грузового транспорта. Самоходные погрузчики с переменной зоной досягаемости. Технические условия, характеристики и требования к испытанию индикаторов и ограничителей момента продольной нагрузки (EN 15000:2008, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 15000:2017 Безопасность промышленного грузового транспорта. Самоходные погрузчики с переменной зоной досягаемости. Технические условия, характеристики и требования к испытанию индикаторов и ограничителей момента продольной нагрузки (EN 15000:2008, IDT)
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия27.12.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 15000:2014
Утверждающий документПриказ от 27.12.2017 № 478 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими и международными нормативными документами, и отмене действия национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа15000:2017
РазработчикТехнический комитет Украины (ТК 16) «Краны, подъемные устройства и соответствующее оборудование»
Принявший органТехнический комитет Украины (ТК 16) «Краны, подъемные устройства и соответствующее оборудование»


Директива 2006/42/ЕС от 17.05.2006 О машинах и механизмах

ДСТУ EN 1175-1:2014 Безопасность промышленных погрузчиков. Требования к электрическим характеристикам. Часть 1. Общие требования к погрузчикам с питанием от аккумуляторной батареи (EN 1175-1:1998+A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 1175-2:2010 Безопасность промышленных погрузчиков. Требования к электрическим характеристикам. Часть 2. Общие требования к погрузчикам с двигателями внутреннего сгорания (EN 1175-2:1998+A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 1175-3:2014 Безопасность промышленных погрузчиков. Требования к электрическим характеристикам. Часть 3. Специальные требования к системам передачи электроэнергии погрузчиков с двигателями внутреннего сгорания (EN 1175-3:1998+A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12895:2018 Тележки грузовые промышленные. Электромагнитная совместимость (EN 12895:2015, IDT)

ДСТУ EN 1459:2014 Безопасность промышленных погрузчиков. Самоходные погрузчики с выдвижным автопогрузчиком (EN 1459:1998+A3:2012, IDT)

ДСТУ EN 15000:2014 Безопасность грузовых тележек. Самоходные тележки с изменяемой зоной досягаемости. Требования безопасности. Технические условия, требования к показателям и испытание для индикаторов и ограничителей момента продольной нагрузки (EN 15000:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безопасность машин. Общие принципы проектирования. Оценка рисков и уменьшение рисков (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 13849-1:2016 Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы проектирования (EN 13849-1:2015, IDT; ISO 13849-1:2015, IDT)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО
ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
Самохідні навантажувачі зі змінною зоною досяжності
Технічні умови, характеристики
та вимоги до випробування індикаторів
і обмежників моменту поздовжнього навантаження

ДСТУ EN 15000:2017
(EN 15000:2008, IDT)

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» (ТК 16)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 грудня 2017 р. № 478 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 15000:2008 Safety of industrial trucks — Self propelled variable reach trucks — Specification, performance and test requirements for longitudinal load moment indicators and longitudinal load moment limiters (Безпечність промислового вантажного транспорту. Самохідні навантажувачі зі змінною зоною досяжності. Технічні умови, характеристики та вимоги до випробування індикаторів і обмежників моменту поздовжнього навантаження) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 На заміну ДСТУ EN 15000:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги

5.1 Загальні положення

5.2 Вимоги до LLMI

5.3 Вимоги до LLMC

6 Перевіряння вимог щодо безпеки та/або заходи щодо усунення небезпек

6.1 Загальні положення

6.2 Перевіряння

7 Інформація для використання

7.1 Інструкція з експлуатації

7.2 Марковання

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 15000:2008 та основними вимогами Директиви 2006/42/ЄС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 15000:2017 (EN 15000:2008, IDT) «Безпечність промислового вантажного транспорту. Самохідні навантажувачі зі змінною зоною досяжності. Технічні умови, характеристики та вимоги до випробування індикаторів і обмежників моменту поздовжнього навантаження», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 15000:2008 (версія en) «Safety of industrial trucks — Self propelled variable reach trucks — Specification, performance and test requirements for longitudinal load moment indicators and longitudinal load moment limiters».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 15000:2014 Безпека вантажних візків. Самохідні візки із змінною зоною досяжності. Технічні умови, вимоги до показників і випробування для індикаторів і обмежувачів моменту повздовжнього навантаження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZB;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» —оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 15000:2008 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— вилучено додаток ZA у зв’язку з відміною Директиви 98/37/ЄС;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Європейські стандарти EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не чинні як національні. Замість них чинний ДСТУ EN ISO 12100:2016.

Європейський стандарт EN ISO 14121-1:2007 в Україні не прийнято як національний.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
Самохідні навантажувачі зі змінною зоною досяжності
Технічні умови, характеристики та вимоги
до випробування індикаторів і обмежників
моменту поздовжнього навантаження

SAFETY OF INDUSTRIAL TRUCKS-SELF
Propelled variable reach trucks
Specification, performance and test requirements
for longitudinal load moment indicators
and longitudinal load moment limiters

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні вимоги, процедуру перевіряння та випробування індикаторів моменту поздовжнього навантаження (LLMI) та систем обмеження моменту поздовжнього навантаження (LLMC) для самохідних навантажувачів зі змінною зоною досяжності, що відповідає EN 1459.

Цей стандарт доповнює вимоги, наведені в 5.8.4 EN 1459, щодо поздовжньої стійкості.

Систему LLMI проектують для застереження щодо дотримання безпеки в поздовжньому напрямку за допомогою пристроїв згідно з EN 1459.

Цей стандарт поширюється на системи LLMI та LLMC для навантажувачів, що виконують функції навантаження або розміщення вантажу на твердій, стійкій та рівній поверхні.

Цей стандарт не поширюється на ризик, пов’язаний з бічною стійкістю або стійкістю під час пересування навантажувачів. Системи LLMI та LLMC не призначено для застереження щодо ризику перевертання під час пересування навантажувача.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1175-1:1998 Safety of industrial trucks — Electrical requirements — Part 1: General requirements for battery powered trucks

EN 1175-2:1998 Safety of industrial trucks — Electrical requirements — Part 2: General requirements of internal combustion engine powered trucks

EN 1175-3:1998 Safety of industrial trucks — Electrical requirements — Part 3: Specific requirements for the electric power transmission systems of internal combustion engine powered trucks

EN 1459:1998 Safety of industrial trucks — Self propelled variable reach trucks

EN 12895:2000 Industrial trucks — Electromagnetic compatibility

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 14121-1:2007 Safety of machinery — Risk assessment — Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)

ISO 3287:1999 Powered industrial trucks — Symbols for operator controls and other displays.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1175-1:1998 Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 1. Загальні вимоги до навантажувачів із живленням від акумуляторної батареї

EN 1175-2:1998 Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 2. Загальні вимоги до навантажувачів із двигунами внутрішнього згоряння

EN 1175-3:1998 Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 3. Спеціальні вимоги до систем передавання електроенергії навантажувачів із двигунами внутрішнього згоряння

EN 1459:1998 Безпечність промислових навантажувачів. Самохідні навантажувачі з висувним вантажопідіймачем

EN 12895:2000 Візки вантажні промислові. Електромагнітна сумісність

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Базові концепції, загальні принципи проектування. Частина 1. Базова термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Базові концепції, запальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем керування, пов’язані з убезпеченням. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 14121-1:2007 Безпечність машин. Оцінювання ризику. Частина 1. Основні положення (ISO 14121-1:2007)

ISO 3287:1999 Засоби переміщення приводні виробничі. Символи для органів керування та інші познаки.


Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com