ДСТУ ISO 1219-1:2014 Системы гидравлические и пневматические и их составные части. Графические условные обозначения и принципиальные схемы. Часть 1. Графические условные обозначения общего назначения используемые для приспособлений обработки данных (ISO 1219-1:2006, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18710 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 1219-1:2014 Системы гидравлические и пневматические и их составные части. Графические условные обозначения и принципиальные схемы. Часть 1. Графические условные обозначения общего назначения используемые для приспособлений обработки данных (ISO 1219-1:2006, IDТ)
Дата начала действия01.07.2015
Дата принятия02.12.2014
Дата отмены действия 01.04.2019
СтатусНедействующий
Новый документДСТУ ISO 1219-1:2018
На заменуГОСТ 2.780-96, ГОСТ 2.781-96, ГОСТ 2.782-96
Утверждающий документПриказ от 02.12.2014 № 1430 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, международных стандартов как национальных стандартов Украины, межгосударственных стандартов как национальных стандартов Украины, утверждение национальных стандартов Украины и изменений к национальным стандартам Украины, отмена национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1219-1:2014
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Леонида Погорелого (УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Леонида Погорелого (УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи гідравлічні і пневматичні та їхні складові частини
ГРАФІЧНІ УМОВНІ ПОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПОВІ СХЕМИ
Частина 1. Графічні умовні познаки звичайної призначеності та використовні для пристроїв оброблення даних

(ISO 1219-1:2006, IDТ)
ДСТУ ISO 1219-1:2014

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), Технічний комітет стандартизації «Об’ємні гідроприводи, пневмоприводи та змащувальні системи» (ТК 45)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горбатов, С. Оверчік, В. Панько (науковий керівник), О. Пономаренко, Т. Чучук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 р. № 1430 з 2015-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 1219-1:2006 Fluid power systems and components — Graphic symbols and circuit diagrams — Part 1: Graphic symbols for conventional use and data-processing applications (Системи гідравлічні і пневматичні та їхні складові частини. Графічні умовні познаки та принципові схеми. Частина 1. Графічні умовні познаки звичайної призначеності та використовні для пристроїв оброблення даних)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2.780-96, ГОСТ 2.781-96, ГОСТ 2.782-96)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Форма запису в разі посилання на цей стандарт

5 Загальні правила

6 Приклади познак, застосовних для гідравлічних пристроїв

6.1 Гідроапарати

6.1.1 Механізми керування

6.1.2 Спрямівні керувальні гідророзподільники

6.1.3 Клапани керування тиску

6.1.4 Клапани керування витратами

6.1.5 Зворотні та логічні клапани

6.1.6 Пропорційні спрямівні гідророзподільники

6.1.7 Пропорційні гідроклапани тиску

6.1.8 Пропорційні гідроапарати керування витратами

6.1.9 Дволінійні ковзні плунжерні апарати

6.2 Насоси та гідромотори

6.3 Гідроциліндри

6.4 Допоміжне устатковання

6.4.1 З’єднувачі

6.4.2 Електроустатковання

6.4.3 Засоби вимірювання та індикатори

6.4.4 Фільтри та сепаратори

6.4.5 Теплообмінники

6.4.6 Акумулятори енергії (посудини високого тиску, газові місткості)

6.4.7 Точки змащування

7 Приклади познак, застосовних для пневматичних пристроїв

7.1 Пневмоапарати

7.1.1 Механізми керування

7.1.2 Спрямівні керувальні пневморозподільники

7.1.3 Клапани керування тиску

7.1.4 Клапани керування витратами

7.1.5 Зворотні та логічні клапани

7.1.6 Пропорційні спрямівні пневморозподільники

7.1.7 Пропорційні пневмоклапани тиску

7.1.8 Пропорційні пневмоапарати керування витратами

7.2 Повітряні компресори та пневмомотори

7.3 Пневмоциліндри

7.4 Допоміжне устатковання

7.4.1 З’єднувачі

7.4.2 Електроустатковання

7.4.3 Вимірювальні прилади та індикатори

7.4.4 Фільтри та сепаратори

7.4.5 Акумулятори енергії (посудини високого тиску, газові місткості)

7.4.6 Вакуум-ежектори

7.4.7 Забірники

8 Основні познаки

8.1 Гідропроводи та пневмопроводи

8.2 З’єднувачі

8.3 Шляхи витрати та покажчики напрямків

8.4 Основні механічні елементи

8.5 Елементи механізмів керування

8.6 Елементи регулювання

8.7 Допоміжні пристрої

9 Правила застосування

9.1 Загальні познаки

9.2 Апарати

9.3 Дволінійні ковзні плунжерні апарати

9.4 Насоси та мотори

9.5 Циліндри

9.6 Допоміжні пристрої

9.6.1 З’єднувачі

9.6.2 Електроустатковання

9.6.3 Вимірювальні прилади та індикатори

9.6.4 Джерела енергії

Додаток А Рекомендації для створення познак під час комп’ютерного проектування (CAD)

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 1219-1:2006 Fluid power systems and components — Graphic symbols and circuit diagrams — Part 1 Graphic symbols for conventional use and data-processing applications (Системи гідравлічні і пневматичні та їхні складові частини. Графічні умовні познаки та принципові схеми. Частина 1. Графічні умовні познаки звичайної призначеності та використовні для пристроїв оброблення даних).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 45 «Об’ємні гідроприводи, пневмоприводи та змащувальні системи».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 1219» і «цей документ» замінено на «цей стандарт» або на «стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до ISO 1219-1:2006;

— із розділу «Сфера застосування» вилучено примітку;

— до розділів «Нормативні посилання» та «Бібліографія» долучено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— у розділі 4 замінено познаку «ISO 1219-1:2006» на познаку «ДСТУ ISO 1219-1:2014».

Серію міжнародних стандартів ISO 128, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні стандарти ДСТУ ISO 128 (Частини 1, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 34, 40, 44, 50) «Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення».

Міжнародні стандарти ISO 3098-5 та ISO 5598, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні стандарти ДСТУ ISO 3098-5:2007 «Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 5. Написи латинської абетки, цифр і знаків засобами автоматизованого проектування» (ISO 3098-5:1997 IDT), ДСТУ 4468:2005 «Фільтри та очисні сепаратори для рідин. Терміни та визначення понять» (ISO 5598:1985, MOD) і ДСТУ 4975:2008 «Ущільнювальні пристрої та ущільники. Терміни та визначення основних понять» (ISO 5598:1985, NEQ).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ГІДРАВЛІЧНІ І ПНЕВМАТИЧНІ ТА ЇХНІ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ
ГРАФІЧНІ УМОВНІ ПОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПОВІ СХЕМИ
Частина 1. Графічні умовні познаки звичайної призначеності та використовні для пристроїв оброблення даних

СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ИХ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
ГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
Часть 1. Графические условные обозначения общего назначения используемые для приспособлений обработки данных

FLUID POWER SYSTEMS AND COMPONENTS
GRAPHIC SYMBOLS AND CIRCUIT DIAGRAMS
Part 1. Graphic symbols for conventional use and data-processing applications

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні елементи для умовних познак. У стандарті визначено правила розроблення графічних познак гідро- та пневмоприводів для нанесення їх на складники для використання у принципових схемах.

Цей стандарт застосовують разом зі стандартами серії ISO 14617. У стандарті умовні познаки зображено однакового розміру для використання безпосередньо в системах оброблення даних, що дає змогу обробляти різні варіанти.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом із змінами).

ISO 128 (all parts) Technical drawings — General principles of representation

ISO 3098-5 Technical product documentation — Lettering — Part 5: CAD lettering of the Latin alphabet, numerals and marks

ISO 5598 Fluid power systems and components — Vocabulary

ISO 14617 (all parts) Graphical symbols for diagrams

ISO 81714-1 Design of graphical symbols for use in technical documentation of products — Part 1: Basic rules

IEC 81714-2 Design of graphical symbols for use in technical documentation of products — Part 2: Specification for graphical symbols in a computer sensible form including graphical symbols for a reference library, and requirements for their interchange.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 128 (усі частини) Кресленики технічні. Загальні принципи подавання

ISO 3098-5 Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 5. Написи літер латинської абетки, цифр і знаків засобами автоматизованого проектування

ISO 5598 Гідроприводи об’ємні, пневмоприводи та їхні складники. Словник

ISO 14617 (усі частини) Графічні познаки для схем

ISO 81714-1 Розроблення графічних умовних познак для використовування в технічній документації на продукцію. Частина 1. Основні правила

IEC 81714-2 Розроблення графічних умовних познак для застосування в технічній документації на продукцію. Частина 2. Технічні умови щодо графічних умовних познак форми, придатної для комп’ютера, зокрема на графічні умовні познаки для довідкової бібліотеки, і вимоги до їхнього взаємообміну.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення позначених ними понять, наведених в ISO 5598.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com