МР В.2.3-37641918-888:2017 Методические рекомендации по восстановлению железобетонных конструкций мостов и труб методом инъекционного пропитывания полимерными растворами

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаМР В.2.3-37641918-888:2017 Методические рекомендации по восстановлению железобетонных конструкций мостов и труб методом инъекционного пропитывания полимерными растворами
Дата начала действия19.01.2018
Дата принятия06.12.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПротокол от 06.12.2017 № 7
Вид документаРекомендации
Шифр документаВ.2.3-37641918-888:2017
РазработчикГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)
Принявший органГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов (по состоянию на 25.02.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 01.08.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 02.03.2020)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 03.10.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 08.01.2020)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 23.10.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 27.12.2019)

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.07.2018 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) и других документов в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.05.2019 года

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ МОСТІВ І ТРУБ МЕТОДОМ ІН’ЄКЦІЙНОГО ПРОСОЧУВАННЯ ПОЛІМЕРНИМИ РОЗЧИНАМИ

МР В.2.3-37641918-888:2017

Київ
2017

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Приготування полімерних розчинів

6.1 Вимоги до матеріалів для приготування полімерних розчинів

6.2 Вимоги до полімерних розчинів

7 Технологія приготування полімерних розчинів

8 Просочення бетону конструкцій полімерними розчинами

9 Герметизація тріщин в бетонних і залізобетонних конструкціях

10 Ремонт об'ємних дефектів

11 Контроль якості робіт

12 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища

Додаток А (довідковий) Орієнтовні витрати полімерного розчину і тривалість просочення в залежності від класу міцності бетону на стиск

Додаток Б (довідковий) Склад бригади і потреба в механізмах і устаткуванні для проведення ремонтних робіт

Додаток В (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Залізобетонні конструкції завдяки численним перевагам застосовують у більшості транспортних споруд. Але в процесі експлуатації під дією силового навантаження і агресивного середовища в таких конструкціях виникають дефекти. Тому актуальним є завдання захисту та підсилення залізобетонних конструкцій мостів і труб, тому що зростає вага та інтенсивність транспортних засобів, збільшується агресивність зовнішнього середовища.

Відновити залізобетонні конструкції, які мають дефекти, дає можливість метод ін’єкційного просочування полімерними розчинами. Експериментальні дослідження зруйнованих залізобетонних конструкцій, які були відновлені ін’єкційним просоченням полімерними розчинами, були проведені Державним підприємством «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (Д П «ДерждорНДІ») сумісно із Національним університетом «Львівська політехніка». Експериментально було встановлено, що можливо відновити міцність, жорсткість, тріщиностійкість зруйнованих залізобетонних елементів, що свідчить про високу ефективність методу ін’єкційного просочування полімерними розчинами. Доцільно використовувати цей метод при виконанні ремонтів залізобетонних мостів і труб.

Методичні рекомендації розроблені ДП «Державний дорожній науково- дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДП «ДерждорНДІ»): к.т.н. Коваль П.М. (науковий керівник), к.т.н. Бабяк І.П., за участі: к.т.н. Стоянович С.В. (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури), д.т.н. Лучко Й.Й. (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя), к.т.н. Гайда О.М. (Національний університет «Львівська політехніка»), О.І. Борійчук, к.т.н. А.В. Поляков (ТОВ «РЕММ»).

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці методичні рекомендації застосовувати при відновленні залізобетонних конструкцій мостів і труб методом ін’єкційного просочування полімерними розчинами

1.2 Ці методичні рекомендації призначаються для виконання таких ремонтних робіт:

- герметизації силових тріщин, відновленні цілісності бетонних перерізів;

- посилення міцності і гідрофобізації захисного шару бетону;

- ремонту об'ємних дефектів (раковин, каверн, порожнин, тріщин тощо) у бетоні конструкцій мостів і труб.

1.3 Застосування полімерних розчинів для ремонтів повинно бути підтверджено техніко-економічним обґрунтуванням.

Застосування полімерних розчинів доцільно за необхідності відновлення несної здатності конструкції і споруди в цілому в стислі терміни та без збільшення перерізу відновлювальної конструкції.

1.4 Ці методичні рекомендації можуть застосовуватися суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та підпорядкованості.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих методичних рекомендаціях наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умовиви

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-189:2009 Будівельні матеріали. Пісок стандартний для випробувань цементів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю

ГОСТ 20370-74 Эфир метиловый метакриловой кислоты. Технические условия

ГОСТ 29027-91 Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования.

Примітка: Чинність документів, на які є посилання у цих методичних рекомендаціях, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації та Укравтодору.

Якщо документ, на який є посилання, замінено новим або до нього внесені зміни, треба застосовувати новий, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com