ДБН Б.1.1-22:2017 Градостроительство. Состав и содержание плана зонирования территории

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДБН Б.1.1-22:2017 Градостроительство. Состав и содержание плана зонирования территории
Дата начала действия01.08.2018
Дата принятия27.12.2017
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 27.12.2017 № 344 Об утверждении ДБН Б.1.1-22:2017 Состав и содержание плана зонирования территории
Вид документаДБН (Государственные Строительные Нормы)
Шифр документаБ.1.1-22:2017
РазработчикУкраинский государственный научно-исследовательский институт проектирования городов "Гипроград" имени Ю.М.Билоконя
Принявший органУкраинский государственный научно-исследовательский институт проектирования городов "Гипроград" имени Ю.М.Билоконя

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

ДБН Б.1.1-22:2017

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Український державний науково-дослідний Інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя

РОЗРОБНИКИ: І. Шпилевський (керівник наукової розробки); Ю. Палеха, д-р геогр. наук; Г. Айлікова, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); А. Економов; О. Сивак, канд. геогр. наук; М. Зеркаль, канд. геогр. наук; Т. Губенко; Т. Шидловська

2 ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: КО "Інститут генерального плану м. Києва" (Т. Нечаева, канд. арх.; В. Присяжнюк)

3 ПОГОДЖЕНО: Департамент містобудування, архітектури та планування територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко му пального господарства України бід 27.12.2017 р. № 344

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Графічні матеріали плану зонування території (зонінгу)

6 Текстоеа частина плану зонування території

7 Містобудівні регламенти в частині обмеження використання земельних ділянок в зонах з особливими умовами використання територій

8 Внесення змін та уточнень до плану зонування території.

Додаток А Форма завдання на розроблення плану зонування території населеного пунюу

Додаток Б Максимально допустима щільність населення кварталу в багатоквартирній забудові

Додаток В Максимально допустима щільність населення в садибній забудові

Додаток Г Мінімальна площа ділянки на одного мешканця та максимальний відсоток забудови ділянки при багатоквартирній забудові (поверховість -2-16 і вище поверхів)

Додаток Д Індексація планувальних обмежень

Додаток Е Бібліографія

ВСТУП

Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" передбачено розроблення Плану зонування території (далі - зонінгу) - містобудівної документації на місцевому рівні, яка визначає умови та обмеження використання території населених пунктів.

Зонінг населеного пункту створюється з метою:

- регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;

- раціонального використання території населеного пункту;

- забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого розвитку населених пунктів, збереження природного середовища та охорони культурної спадщини

- встановлення правових гарантій з використання і будівельної зміни нерухомості для власників і осіб, що мають намір придбати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими об’єктами нерухомості;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб у відповідності з містобудівними регламентами;

- забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів;

- забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням;

- сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста, іншого населеного пункту з урахуванням його містобудівних особливостей, наявності об'єктів культурної спадщини, природно-заповідного фонду, соціального, економічного та екологічного стану.

Основною задачею зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів.

Зміст зонінгу повинен конкретизуватись з урахуванням місцевих особливостей та рішень органів місцевого самоврядування у сфері містобудування, будівництва, благоустрою території.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

МІСТОБУДУВАННЯ
СКЛАД ТА ЗМІСТ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

TOWN PLANNING
STRUCTURE AND CONTENT OF THE PLAN OF TERRITORY

Чинні від 2018-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці будівельні норми встановлюють вимоги до складу та змісту плану зонування території (зонінгу) населеного пункту.

1.2 Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, незалежно від форм власності та господарювання, при розробленні планів зонування території (зонінгу) населеного пункту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на нормативні документи:

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затверджений наказом Мінрегіону від 05.07.2011 № 103, зареєстрований в Міністерстві юстиції України бід 22.04.2011 за № 902/19640.

Перелік об'єктів будівництва, для проектування яких умови та обмеження не надаються, затверджений наказом Мінрегіону від 06.11.2017 № 289, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 27.11.2017 за № 1437/31305.

Положення про містобудівний кадастр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559.

Перепік класів об'єктів містобудівного кадастру, затверджений наказом Мінрегіону від 14.08.2015 № 193, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.10.2015 за № 1293/27738.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com