ДБН Б.1.1-22:2017 Містобудування. Склад та зміст плану зонування території

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20046 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН Б.1.1-22:2017 Містобудування. Склад та зміст плану зонування території
Дата початку дії01.08.2018
Дата прийняття27.12.2017
Дата скасування дії 01.10.2022
СтатусНедіючий
Новий документДБН Б.1.1-14:2021
Затверджуючий документНаказ від 27.12.2017 № 344 Про затвердження ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаБ.1.1-22:2017
РозробникУкраїнський державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя
Додаткові дані Чинність документа скасована з 01.10.2022 згідно з наказом від 30.12.2021 № 367


ДБН Б.1.1-14:2021 Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

Наказ від 27.12.2017 № 344 Про затвердження ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

ДБН Б.1.1-22:2017

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Український державний науково-дослідний Інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя

РОЗРОБНИКИ: І. Шпилевський (керівник наукової розробки); Ю. Палеха, д-р геогр. наук; Г. Айлікова, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); А. Економов; О. Сивак, канд. геогр. наук; М. Зеркаль, канд. геогр. наук; Т. Губенко; Т. Шидловська

2 ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: КО "Інститут генерального плану м. Києва" (Т. Нечаева, канд. арх.; В. Присяжнюк)

3 ПОГОДЖЕНО: Департамент містобудування, архітектури та планування територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко му пального господарства України бід 27.12.2017 р. № 344

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Графічні матеріали плану зонування території (зонінгу)

6 Текстоеа частина плану зонування території

7 Містобудівні регламенти в частині обмеження використання земельних ділянок в зонах з особливими умовами використання територій

8 Внесення змін та уточнень до плану зонування території.

Додаток А Форма завдання на розроблення плану зонування території населеного пунюу

Додаток Б Максимально допустима щільність населення кварталу в багатоквартирній забудові

Додаток В Максимально допустима щільність населення в садибній забудові

Додаток Г Мінімальна площа ділянки на одного мешканця та максимальний відсоток забудови ділянки при багатоквартирній забудові (поверховість -2-16 і вище поверхів)

Додаток Д Індексація планувальних обмежень

Додаток Е Бібліографія

ВСТУП

Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" передбачено розроблення Плану зонування території (далі - зонінгу) - містобудівної документації на місцевому рівні, яка визначає умови та обмеження використання території населених пунктів.

Зонінг населеного пункту створюється з метою:

- регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;

- раціонального використання території населеного пункту;

- забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого розвитку населених пунктів, збереження природного середовища та охорони культурної спадщини

- встановлення правових гарантій з використання і будівельної зміни нерухомості для власників і осіб, що мають намір придбати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими об’єктами нерухомості;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб у відповідності з містобудівними регламентами;

- забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів;

- забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням;

- сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста, іншого населеного пункту з урахуванням його містобудівних особливостей, наявності об'єктів культурної спадщини, природно-заповідного фонду, соціального, економічного та екологічного стану.

Основною задачею зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів.

Зміст зонінгу повинен конкретизуватись з урахуванням місцевих особливостей та рішень органів місцевого самоврядування у сфері містобудування, будівництва, благоустрою території.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

МІСТОБУДУВАННЯ
СКЛАД ТА ЗМІСТ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

TOWN PLANNING
STRUCTURE AND CONTENT OF THE PLAN OF TERRITORY

Чинні від 2018-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці будівельні норми встановлюють вимоги до складу та змісту плану зонування території (зонінгу) населеного пункту.

1.2 Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, незалежно від форм власності та господарювання, при розробленні планів зонування території (зонінгу) населеного пункту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на нормативні документи:

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затверджений наказом Мінрегіону від 05.07.2011 № 103, зареєстрований в Міністерстві юстиції України бід 22.04.2011 за № 902/19640.

Перелік об'єктів будівництва, для проектування яких умови та обмеження не надаються, затверджений наказом Мінрегіону від 06.11.2017 № 289, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 27.11.2017 за № 1437/31305.

Положення про містобудівний кадастр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559.

Перепік класів об'єктів містобудівного кадастру, затверджений наказом Мінрегіону від 14.08.2015 № 193, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.10.2015 за № 1293/27738.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ