ДСТУ EN ISO 10427-1:2009 Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для цементирования скважин. Часть 1. Пружинные центраторы обсадных колонн

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN ISO 10427-1:2009 Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для цементирования скважин. Часть 1. Пружинные центраторы обсадных колонн
Дата начала действия01.01.2012
Дата принятия30.12.2009
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 30.12.2009 № 485 Об утверждении и отмене действия национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10427-1:2009
РазработчикТехнический комитет стандартизации ТК 146 «Материалы, оборудование, технологии и сооружения для нефтегазовой промышленности»
Принявший органТехнический комитет стандартизации ТК 146 «Материалы, оборудование, технологии и сооружения для нефтегазовой промышленности»


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Нафтова і газова промисловість

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ЦЕМЕНТУВАННЯ СВЕРДЛОВИН

Частина 1. Пружинні центратори обсадних колон
(EN ISO 10427-1:2001, IDT)

ДСТУ EN ISO 10427-1:2009

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» (ТК 146) та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Карпаш, канд. техн. наук (науковий керівник); Н. Тацакович; О. Карпаш, д-р техн. наук; Г. Когут

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 485 з 2012-01-01 з урахуванням поправки, надрукованої в інформаційному покажчику «Стандарти» № 1-2018

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 10427-1:2001 Petroleum and natural gas industries — Equipment for well cementing — Part 1: Casing bow-spring centralizers (Нафтова і газова промисловість. Устатковання для цементування свердловин. Частина 1. Пружинні центратори обсадних колон)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Устатковання для випробувань

6 Методика випробування пускового та робочого навантаження

7 Методика випробування відновного навантаження

8 Маркування

Додаток А Довідкова інформація

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN ISO 10427-1:2001 Petroleum and natural gas industries — Equipment for well cementing — Part 1: Casing bow-spring centralizers (Нафтова і газова промисловість. Устатковання для цементування свердловин. Частина 1. Пружинні центратори обсадних колон).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— крапку (як знак, що відокремлює цілу частину від дробової) замінено на кому;

— у 8.2 посилання на EN ISO 10427-1 замінено на ДСТУ EN ISO 10427-1;

— познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— з тексту стандарту вилучено познаки одиниць фізичних величин за американською системою мір і вагів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОВА І ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ЦЕМЕНТУВАННЯ СВЕРДЛОВИН
Частина 1. Пружинні центратори обсадних колон

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН
Часть 1. Пружинные центраторы обсадных колонн

PETROLEUM AND NATURAL GAS INDUSTRIES
EQUIPMENT FOR WELL CEMENTING
Part 1. Casing bow-spring centralizers

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює мінімальні експлуатаційні вимоги, вимоги щодо методик випробування і маркування пружинних центраторів обсадних колон для нафтової і газової промисловості. Методики передбачають перевіряльні випробування конструкцій виробника, матеріалів і технології, а також періодичне перевіряння сталості робочих характеристик виробу.

Цей стандарт не застосовують до жорстких центраторів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, поданих нижче. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 11960 Petroleum and natural gas industry — Steel pipes for use as casing or tubing for wells.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 11960 Нафтова і газова промисловість. Сталеві труби, що використовують для обсадних чи помпо-компресорних колон.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com