ДСТУ EN 14017:2014 Сельскохозяйственные и лесохозяйственные машины. Машины для внесения твердых удобрений. Требования безопасности (EN 14017:2005+A2:2009, ІDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 14017:2014 Сельскохозяйственные и лесохозяйственные машины. Машины для внесения твердых удобрений. Требования безопасности (EN 14017:2005+A2:2009, ІDТ)
Дата начала действия01.01.2015
Дата принятия24.07.2014
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ prEN 14017:2004
Утверждающий документПриказ от 24.07.2014 № 869 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с европейскими стандартами, и отмене национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14017:2014
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)


ДСТУ EN 13739-1:2004 Сельскохозяйственные машины. Машины для внесения твердых удобрений широкозахватные и полнозахватные. Защита окружающей среды. Часть 1. Требования (EN 13739-1:2003, IDT)

ДСТУ EN 13739-1:2004 Сельскохозяйственные машины. Машины для внесения твердых удобрений широкозахватные и полнозахватные. Защита окружающей среды. Часть 1. Требования (EN 13739-1:2003, IDT). Поправка

ДСТУ EN 13739-2:2004 Сельскохозяйственные машины. Машины для внесения твердых удобрений широкозахватные и полнозахватные. Защита окружающей среды. Часть 2. Методы испытаний (EN 13739-2:2003, IDT)

ДСТУ EN 13739-2:2004 Сельскохозяйственные машины. Машины для внесения твердых удобрений широкозахватные и полнозахватные. Защита окружающей среды. Часть 2. Методы испытаний (EN 13739-2:2003, IDT). Поправка

ДСТУ EN 1553:2004. Сельскохозяйственные машины. Машины самоходные, навесные, полунавесные и прицепные. Общие требования безопасности (EN 1553:1999, IDT)

ДСТУ EN 294-2001. Безопасность машин. Безопасные расстояния для предотвращения возможности достижения опасных зон руками (EN 294:1992, IDT)

ДСТУ ISO 2:2009 Материалы текстильные. Обозначение направления кручения в пряже и подобных изделиях

ДСТУ ISO/TR 11688-1:2008 Акустика. Практические рекомендации относительно проектирования малошумных машин и оборудования. Часть 1. Планирование (ISO/ТR 11688-1:1995, IDТ)

ДСТУ prEN 14017:2004 Сельскохозяйственные и лесохозяйственные машины. Машины для внесения твердых удобрений. Требования безопасности


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини
МАШИНИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ
ТВЕРДИХ ДОБРИВ
Вимоги щодо безпеки
(ЕN 14017:2005 + А2:2009, IDТ)

ДСТУ ЕN 14017:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Воронков, М. Коцар (науковий керівник), А. Харченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 24 липня 2014 року № 869 з 2015-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14017:2005 + А2.2009 Agricultural and forestry machinery — Solid fertilizer distributors — Safety (Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Машини для внесення твердих добрив. Безпечність) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussel. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ prEN 14017:2004

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.1 Загальні вимоги

5.2 Стійкість машини під час паркування та ручного завантажування

5.3 Елементи для внесення добрив

5.4 Захисні огорожі живильних елементів

5.5 Завантаження

5.6 Контролювання вмісту бункера

5.7 Захист від викиду добрива

5.8 Знімання розкидального пристрою

5.9 Система калібрування норми внесення добрив

5.10 Зчеплення та зона вільного простору

5.11 Шум

6 Перевіряння вимог щодо безпеки та/або запобіжних заходів

6.1 Стійкість машини під час паркування та ручного завантажування

6.2 Поворотні та рухомі частини

7 Інформація для користувача

7.1 Настанова щодо експлуатування

7.2 Марковання

Додаток А Стійкість трактора в разі його з’єднання з машиною для внесення добрив

Додаток В Приклади піктограм

Додаток ZA Відповідність європейського стандарту ЕN 14017:2005 + А2:2009 основним вимогам Директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZB Відповідність європейського стандарту EN 14017:2005 + А2:2009 основним вимогам Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад EN 14017:2005 + А2:2009 Agricultural and forestry machinery — Solid fertilizer distributors — Safety (Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Машини для внесення твердих добрив. Безпечність).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», окрім додатків ZA тa ZB;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередні довідкові матеріали EN 14017:2005 + А2:2009 «Передмова» та «Вступ»;

— долучені до EN 14017:2005 + А2:2009 зміни А1:2008 та А2:2009 позначено подвійною рискою на березі (||);

— до розділу 2 «Нормативні посилання» та пункту 7.1 долучено «Національне пояснення» і «Національні примітки» відповідно, виділені в тексті рамкою;

— у пункті 6.1.1 виправлено редакційну помилку: до значення щільності додано одиницю її вимірювання «т/м3».

— стандарт доповнено довідковим національним додатком НА з переліком національних стандартів України, згармонізованих з нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
МАШИНИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ТВЕРДИХ ДОБРИВ
Вимоги щодо безпеки

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ
МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ УДОБРЕНИЙ
Требования безопасности

AGRICULTURAL AND FORESTRY MACHINERY
SOLID FERTILIZER DISTRIBUTORS
Safety requirements

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт, використовуваний разом з EN 1553:1999, установлює вимоги щодо безпеки та методи їх контролювання під час конструювання та виготовлення сільськогосподарських, лісогосподарських та садових начіпних, напівпричіпних, причіпних та самохідних машин для внесення твердих добрив, тобто повнозахоплювальних (у межах своєї колії) машин для внесення твердих добрив, розсіювачів, машин із вібраційним трубчастим живильником та багаторядних машин для внесення твердих добрив, а також керованих тільки оператором машин для внесення твердих добрив із приводом від автономного двигуна. Крім того, у цьому стандарті наведено інформацію стосовно правил безпечної експлуатації (зокрема щодо несистематичних ризиків), що має надаватись підприємством-виробником.

Якщо вимоги цього стандарту до машин, сконструйованих і виготовлених згідно з ними, відрізняються від установлених в EN 1553:1999, вимоги цього стандарту мають перевагу над вимогами EN 1553:1999.

Цей стандарт не поширюється на:

— зернотукові сівалки;

— машини для внесення гранульованих пестицидів;

— розсіювачі, керовані пішим оператором;

— ранцеві розсіювачі.

Цей стандарт розглядає суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні випадки, що стосуються машин для внесення твердих добрив, використовуваних за призначеністю та за передбачених підприємством-виробником умов (див. розділ 4), за винятком небезпек, які виникають:

— від недостатнього освітлення робочої зони чи під час переміщення;

— від недостатньої видимості з місця водія/оператора;

— у разі невідповідного сидіння водія;

— у разі порушення функцій переміщення (керування, гальмування тощо);

— від перекидання;

— від усталювання для завантаження добрива в машину;

— від установленого автономного двигуна.

Цей стандарт не застосовний до вимог щодо електромагнітної сумісності (EMC) чи небезпек шкідливої дії на довкілля (за винятком шуму). Ці аспекти розглянуто в EN 13739-1:2003, EN 13739-2:2003, EN 13740-1:2003 та EN 13740-2:2003.

Цей стандарт не застосовують до машин для внесення твердих добрив, виготовлених до часу його опублікування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 1553:1999 Agricultural machinery — Agricultural self-propelled, mounted, semi-mounted and trailed machines — Common safety requirements

EN 13739-1:2003 Agricultural machinery — Solid fertilizer broadcasters and full width distributors — Environmental protection — Part 1: Requirements

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небезпечних зон руками

EN 1553:1999 Сільськогосподарські машини. Машини самохідні, навісні, напівнавісні та причіпні. Загальні вимоги щодо безпеки

EN 13739-1:2003 Сільськогосподарські машини. Машини для внесення твердих добрив широкозахоплювальні та повнозахоплювальні. Захист довкілля. Частина 1. Вимоги

EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й усталювання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN IS0 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003).

Національна примітка

В Україні чинні такі нормативно-правові акти:

Технічний регламент безпеки машин та устатковання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 933;

Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com