ДСТУ EN ISO 14956:2008 Качество воздуха. Оценка пригодности процедуры измерения на основе сравнения с указанной неопределенностью измерения (EN ISO 14956:2002, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18974 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN ISO 14956:2008 Качество воздуха. Оценка пригодности процедуры измерения на основе сравнения с указанной неопределенностью измерения (EN ISO 14956:2002, IDT)
Дата начала действия01.01.2011
Дата принятия30.12.2008
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 30.12.2008 № 519 Об утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов и внесении изменений в приказ Госпотребстандарта от 22.12.2008 № 489
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14956:2008
РазработчикТехнический комитет по стандартизации «Охрана окружающей природной среды» (ТК 82)
Принявший органТехнический комитет по стандартизации «Охрана окружающей природной среды» (ТК 82)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість повітря
ОЦІНЮВАННЯ ПРИДАТНОСТІ
ПРОЦЕДУРИ ВИМІРЮВАННЯ
НА ОСНОВІ ПОРІВНЯННЯ З УКАЗАНОЮ
НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ ВИМІРЮВАННЯ
(EN ISO 14956:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 14956:2008

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державний екологічний інститут Мінприроди України, Технічний комітет стандартизації «Охорона навколишнього природного середовища України» (ТК 82)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бондар, д-р біол. наук (науковий керівник): С. Березіна; П. Чабанюк; А. Чуйкова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2008 р. № 519 з 2011-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 14956:2002 Air quality — Evaluation of the suitability of a measurement procedure by comparison with a required measurement uncertainty (Якість повітря. Оцінювання придатності процедури вимірювання на основі порівняння з указаною невизначеністю вимірювання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO EN 14956:2002

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Символи та скорочені терміни

5 Суть методу

6 Вимоги

6.1 Процедури та матеріали

6.2 Експлуатаційні характеристики

6.3 Необхідна якість вимірювання

7 Необхідні експлуатаційні характеристики, пов’язані з динамічними умовами

7.1 Загальні положення

7.2 Час відповіді

8 Необхідні експлуатаційні характеристики, пов’язані зі стаціонарними умовами

8.1 Аналітична функція, модельна функція та функція дисперсії

8.2 Ідентифікування джерел похибки

8.3 Призначеність джерел похибки експлуатаційним характеристикам

8.4 Визначання й кількісне оцінювання експлуатаційного режиму системи вимірювання

8.5 Кількісне визначення дії вибраних експлуатаційних характеристик як часткова стандартна похибка

8.6 Оцінювання комплексної стандартної похибки

8.7 Оцінювання розширеної похибки

8.8 Оцінювання відповідності необхідній якості вимірювання

9 Перевіряння в реальних умовах експлуатування

10 Звіт

Додаток А Діапазони хімічних сторонніх речовин

Додаток В Коефіцієнти охоплення, виведені з дійових ступенів свободи

Додаток С Приклад оцінювання відповідності методу флюоресценції в УФ-діапазоні для SO2 вимогам якості навколишнього повітря

Додаток D Приклади програм перевіряння на практиці

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14956:2002 Air quality — Evaluation of the suitability of a measurement procedure by comparison with a required measurement uncertainty (Якість повітря. Оцінювання придатності процедури вимірювання на основі порівняння з указаною невизначеністю вимірювання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 24 «Охорона навколишнього природного середовища України».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова»;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» подано «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— змінено познаки одиниць фізичних величин згідно із серією стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Познака в ISO 14956

Познака в цьому стандарті
µg/m3 мкг/м3
mg/m3 мг/м3

ВСТУП до ISO EN 14956:2002

Вимірювальна задача зазвичай потребує наявності інформації відносно необхідної якості результату вимірювання, який може бути визначено кількісно похибкою вимірювання. Потрібну якість може бути визначено, наприклад відповідно до законодавства та сторін, залучених до вимірювання.

Якість результату вимірювання дуже залежить від робочих характеристик методу вимірювання, що його використовують. Цей стандарт визначає методики для визначення похибки вимірювання окремого результату вимірювання, використовуючи робочі характеристики методу вимірювання, і перевіряння відповідності вимогам вимірювальної задачі.

Процедуру встановлення похибки середнього за часом ряду окремих вимірювань буде надано в окремому міжнародному стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість повітря
ОЦІНЮВАННЯ ПРИДАТНОСТІ ПРОЦЕДУРИ ВИМІРЮВАННЯ
НА ОСНОВІ ПОРІВНЯННЯ З УКАЗАНОЮ
НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ ВИМІРЮВАННЯ

Качество воздуха
ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
НА ОСНОВАНИИ СТЕПЕНИ ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
К ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Air quality
EVALUATION OF THE SUITABILITY OF A MEASUREMENT
PROCEDURE BY COMPARISON WITH A REQUIRED
MEASUREMENT UNCERTAINTY

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Для сфери процедур вимірювання якості повітря цей стандарт визначає таке:

— оцінювання похибки вимірювання з фактичних або заявлених значень усіх важливих робочих характеристик методу в стаціонарних умовах;

— оцінювання того, чи дійсно зазначені значення для цих робочих характеристик відповідають необхідній якості виміряного значення за встановлених значень величини, що її вимірюють;

— оцінювання придатності методу вимірювання на основі лабораторних досліджень і випробуваннях на практиці;

— установлення вимог до динамічних характеристик приладів.

Цей стандарт призначено для процедур вимірювання, вихідні величини яких визначають середнім за часом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведеному нижче нормативному документі зазначено положення, яке через посилання в цьому тексті становить положення цього стандарту. На час опублікування зазначений нормативний документ був чинним. Стандарт підлягає перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останнє видання стандарту, наведеного нижче. Члени ISO та IEC упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 6879:1995 Air quality — Performance characteristics and related concepts for air quality measuring methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6879:1995 Якість повітря. Характеристики й настанови щодо вимірювання якості повітря.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com