НПАОП 0.00-4.01-08. Положение о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17562 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаНПАОП 0.00-4.01-08. Положение о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
Дата начала действия16.11.2009
Дата принятия24.03.2008
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 24.03.2008 № 53 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
Вид документаНПАОП, ДНАОП (Государственные Нормативные Акты по Охране Труда)
Шифр документа0.00-4.01-08
РазработчикГосударственный комитет Украины промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций446/15137
Дата регистрации в Министерстве Юстиций21.03.2008
Принявший органГосударственный комитет Украины промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобильные дороги. Применение геосинтетических материалов в дорожных конструкциях. Основные требования. Изменение № 1

ДСТУ 7166:2010 Биоэтанол. Технические условия

ДСТУ 8665:2016 Установки лифтовые. Требования к специализированным лифтовым организациям

ДСТУ 8698:2016 Нефтепродукты жидкие. Фракция бензиновая (компонент топлив для бензиновых двигателей). Технические условия

ДСТУ 8705:2017 Топливо дизельное длительного хранения. Технические условия

ДСТУ-П 8706:2017 Автомобильные дороги. Определение границ пластичности почв методом многоступенчатой пенетрации

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

Указатель нормативно-правовых актов по охране труда по состоянию на 24 мая 2018 года

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
від 24 березня 2008 р. N 53

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 травня 2008 р. за N 446/15137


НПАОП 0.00-4.01-08

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИМ ОДЯГОМ, СПЕЦІАЛЬНИМ ВЗУТТЯМ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

(У тексті Положення слово "безплатної" у всіх відмінках замінено словом "безоплатної" згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 листопада 2009 року N 194)


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності (далі - підприємство) та встановлює порядок забезпечення засобами індивідуального захисту працівників, для яких їх застосування є обов'язковим під час трудового процесу.

1.2. Відповідно до статті 8 Закону України "Про охорону праці" та статті 163 Кодексу законів про працю України на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов'язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання ЗІЗ відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

Працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені необхідними ЗІЗ.

1.3. Положення враховує основні вимоги Директиви Ради Європейського Економічного Співтовариства від 30 листопада 1989 року 89/656/ЄЕС "Про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці".

1.4. ЗІЗ видаються працівникам тих професій і посад (професійних назв робіт), що застосовуються у відповідних виробництвах, цехах, дільницях, а також під час виконання певних робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов'язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, та передбачені у нормативно-правових актах з охорони праці за нормами

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com