ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008 Сметная документация. Правила определения стоимости научных и научно-технических работ в строительстве

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008 Сметная документация. Правила определения стоимости научных и научно-технических работ в строительстве
Дата начала действия01.05.2009
Дата принятия18.11.2008
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 18.11.2008 № 517 "О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаД.1.1-8:2008
РазработчикГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» (НИИСК)


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2022 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2023 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2022 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.08.2023 года)

ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 Руководство по научно-техническому мониторингу зданий и сооружений

ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 Руководство по определению размера средств на титульные временные здания и сооружения и прочие затраты в стоимости строительства

Национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.04.2017 года)

Перечень действующих в Украине сметных нормативно-технических документов в области строительства на 01.04.2023 года

Приказ от 18.11.2008 № 517 О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008

Сборник разъяснений по вопросам определения стоимости дорожных работ (выпуск № 11)

Сборник разъяснений по вопросам определения стоимости дорожных работ (выпуск № 12)

Сборник разъяснений по вопросам определения стоимости дорожных работ (выпуск № 5)

Сборник разъяснений по вопросам определения стоимости дорожных работ (выпуск № 6)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Кошторисна документація
ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ
НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ
У БУДІВНИЦТВІ

ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіонбуд України
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

РОЗРОБНИКИ: Л. Варченко, канд. екон. наук (науковий керівник); Н. Івлєва, канд. екон. наук; C. Івлєв; В. Кіцюк; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, докт. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.11.2008 р. № 517, чинний з 2009-05-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Склад і класифікація наукових та науково-технічних робіт

7 Методи визначення вартості наукових та науково-технічних робіт

8 Особливості визначення ціни пропозиції на ННТР, узгодження договірних цін та розрахунків за виконані роботи

Додаток А Перелік відомчих збірників нормативів на наукові та науково-технічні роботи, що діють на території України

Додаток Б Зведений кошторис (форма № 1-Н)

Додаток В Калькуляція кошторисної вартості (форма № 2-Н)

Додаток Г Кошторис (форма № 3-На)

Додаток Д Кошторис (форма 3-Нб)

ВСТУП

Мета розроблення цього стандарту - встановлення правил визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві.

Чинні нормативні документи у сфері ціноутворення у будівництві (ДБН Д 1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" та ДБН Д 1.1-7-2000 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України") не враховують специфіки і особливостей формування витрат у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

"Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт" (Постанова КМ від 10.07.02 р. № 946) не поширюється на госпрозрахункові підприємства і організації. Враховуючи, що за останні роки практично не залишилось бюджетних наукових організацій у сфері будівництва, основне завдання - розробити основоположні та методичні підходи визначення вартості наукової і науково-технічної продукції у сфері будівництва для організацій різних форм власності та господарювання.

Цей стандарт розроблено на підставі Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 01.12.98 № 284-XIV, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV з урахуванням особливостей визначення вартості наукових і науково-технічних робіт у будівництві.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Кошторисна документація
Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт
у будівництві

Сметная документация
Правила определения стоимости научных и научно-технических работ
в строительстве

Estimated documentation
Regulations on scientific and scientific - technical works rating in construction

Чинний від 2009-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює правила визначення кошторисної вартості (далі - вартості) наукових та науково-технічних робіт, що відносяться до наукової та науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання та використання нових знань у будівництві.

1.2 Цей стандарт призначений для використання підприємствами, установами та організаціями, що діють на території України незалежно від форм власності та виду діяльності, які виконують наукові та науково-технічні роботи у будівництві або є замовниками цих робіт при обґрунтуванні договірної ціни.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 01.12.98 № 284-XIV

ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва

ДБН Д.1.1-7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12. 99 № 318).

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ