Закон Украины от 18.03.2004 № 1629-IV Об Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19603 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаЗакон Украины от 18.03.2004 № 1629-IV Об Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза
Дата начала действия04.11.2018
Дата принятия18.03.2004
СтатусДействующий
Вид документаЗакон
Шифр документа1629-IV
РазработчикВерховная Рада Украины
Принявший органВерховная Рада Украины


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 14 січня 2009 року N 852-VI,
 від 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
 від 8 липня 2011 року N 3668-VI,
від 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (додається).

2. Кабінету Міністрів України:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

4) у проектах законів про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати кошти на фінансування Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
18 березня 2004 року
N 1629-IV 

  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 18 березня 2004 року N 1629-IV 


ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - Програма) визначає механізм досягнення Україною відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в Європейському Союзі. Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворення та правозастосування.

Метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу є досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити до нього.

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу, що в свою чергу є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики.

Невід'ємною частиною цієї Програми є Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу в пріоритетних сферах адаптації (додається).

Розділ II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Acquis communautaire (acquis) - правова система Європейського Союзу, яка включає акти законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ;

адаптація законодавства - процес приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з acquis communautaire.

Джерела acquis communautaire:

первинне законодавство:

Договір про заснування Європейського економічного співтовариства 1957 року (з 1993 року - Договір про заснування Європейського співтовариства), Договір про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії 1957 року (далі - установчі договори) з наступними змінами, внесеними Маастрихтським договором (Договір про утворення Європейського Союзу 1992 року), Амстердамським договором 1997 року та Ніццьким договором 2001 року, а також актами про приєднання;

Договір про Європейський Союз 1992 року, із змінами, внесеними Амстердамським договором 1997 року та Ніццьким договором 2001 року, а також договорами про приєднання;

Договір про злиття 1965 року;

акти про приєднання нових держав-членів;

вторинне законодавство:

директива;

регламент;

рішення;

рекомендація або висновок;

джерело права у формі міжнародної угоди;

загальний принцип права Європейського співтовариства;

рішення Європейського суду;

спільна стратегія у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки, як це визначено статтею 13 Договору про Європейський Союз;

спільні дії в рамках спільної зовнішньої політики та політики безпеки;

спільна позиція у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки;

рамкове рішення щодо гармонізації законодавства в контексті положень Договору про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз);

спільна позиція в контексті положень Договору про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз);

рішення в контексті положень Договору про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз);

загальне положення або принцип у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки.

Офіційні видання Європейського Союзу:

Офіційний вісник Європейських співтовариств (Official Journal of European Communities);

Вісник Європейського Суду (European Court Reports).

Розділ III. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Державна політика України щодо адаптації законодавства формується як складова частина правової реформи в Україні та спрямовується на забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, обов'язкового врахування вимог законодавства Європейського Союзу під час нормопроектування, підготовки кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для інституціонального, науково-освітнього, нормопроектного, технічного, фінансового забезпечення процесу адаптації законодавства України.

В Україні створено основні політико-правові та організаційні засади адаптації законодавства.

Зокрема, Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року (далі - УПС) визначено пріоритетні сфери адаптації законодавства.

Спільною стратегією щодо України, схваленою Європейською Радою на Гельсінкському саміті 11 грудня 1999 року, Європейський Союз підтримав процес економічних перетворень в Україні та поступового наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу у визначених пріоритетних сферах.

Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженою Указом Президента України від 11 червня 1998 року N 615, визначено основні положення зовнішньополітичної стратегії щодо інтеграції України в європейський правовий простір, мету та етапи адаптації законодавства.

Програмою інтеграції України до Європейського Союзу, схваленою Указом Президента України від 14 вересня 2000 року N 1072, визначено шляхи і темпи реалізації окремих пріоритетів, обумовлених ходом проведення економічних реформ та спрямованих на досягнення критеріїв, що випливають із цілей валютного, економічного та політичного союзу держав - членів Європейського Союзу і сформульовані Європейською Радою на Копенгагенському саміті в червні 1993 року.

Указом Президента України від 30 серпня 2000 року N 1033 з метою координації діяльності органів державної влади з питань адаптації законодавства створено при Президентові України Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

На виконання Указу Президента України від 9 лютого 1999 року N 145 "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів України запровадив єдину систему планування, координації та контролю нормотворчої діяльності і роботи органів виконавчої влади з адаптації законодавства, затвердив Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Крім того, Кабінет Міністрів України щороку розробляє і затверджує план роботи з адаптації законодавства, передбачаючи в проекті Державного бюджету України на відповідний рік видатки для фінансування заходів з його виконання.

На Копенгагенському саміті Україна - Європейський Союз 4 липня 2002 року Європейський Союз підтвердив свою готовність продовжувати співробітництво і підтримувати Україну в адаптації законодавства, що є одним з ключових елементів співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Європейський Союз привітав прагнення України розробити план-графік адаптації законодавства у пріоритетних сферах.

Указом Президента України від 30 серпня 2002 року N 791 з метою реалізації стратегічних цілей державної політики щодо забезпечення входження України в європейський політичний, економічний, безпековий і правовий простір, створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі, підвищення ефективності координації і контролю за діяльністю органів влади у сфері європейської інтеграції створено Державну раду з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

На Ялтинському саміті Україна - Європейський Союз 7 жовтня 2003 року досягнуто спільне розуміння, що одним із найбільш ефективних шляхів використання можливостей нинішнього розширення ЄС для України є інтенсифікація нею роботи у напрямі адаптації національного законодавства, норм і стандартів до відповідних норм ЄС. Європейський Союз підтвердив свою готовність продовжувати співробітництво і підтримку України у процесі адаптації законодавства.

Розділ IV. ЕТАПИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Адаптація законодавства України є планомірним процесом, що включає декілька послідовних етапів, на кожному з яких повинен досягатися певний ступінь відповідності законодавства України до acquis Європейського Союзу.

З урахуванням етапів адаптації законодавства визначаються етапи виконання Програми.

Перший етап Програми розрахований на період до завершення дії УПС.

(абзац третій розділу IV у редакції
 Закону України від 14.01.2009 р. N 852-VI)

Періоди наступних етапів виконання Програми визначатимуться залежно від результатів, досягнутих на попередніх етапах, економічної, політичної та соціальної ситуації, яка складеться в Україні, а також розвитку взаємовідносин України і Європейського Союзу.

Розділ V. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

На першому етапі виконання Програми пріоритетними сферами, в яких здійснюється адаптація законодавства України, є сфери, визначені статтею 51 УПС, а саме:

митне право;

законодавство про компанії;

банківське право;

бухгалтерський облік компаній;

податки, включаючи непрямі;

інтелектуальна власність;

охорона праці;

фінансові послуги (у тому числі послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення)

(абзац дев'ятий розділу V у редакції
 Закону України від 08.07.2011 р. N 3668-VI)

правила конкуренції;

державні закупівлі;

охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин;

довкілля;

захист прав споживачів;

технічні правила і стандарти;

енергетика, включаючи ядерну;

транспорт.

На першому етапі виконання Програми необхідно:

забезпечити розробку глосарію термінів acquis communautaire для адекватності їхнього розуміння та уніфікованого застосування у процесі адаптації, а також розробити і запровадити єдині вимоги до перекладів актів acquis communautaire на українську мову, створити централізовану систему перекладів;

провести порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах;

здійснити переклад на українську мову актів acquis communautaire у цих сферах;

на підставі вивчення та узагальнення відповідного досвіду держав Центральної та Східної Європи створити ефективний загальнодержавний механізм адаптації законодавства, в тому числі щодо перевірки проектів законів України та інших нормативно-правових актів на предмет їх відповідності acquis Європейського Союзу;

створити загальнодержавну інформаційну мережу з питань європейського права, забезпечити вільний доступ до неї учасників адаптації законодавства;

створити систему навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань європейського права, включаючи розроблення та затвердження відповідних навчальних програм;

вжити заходів щодо опрацювання та затвердження спільного з ЄС механізму підготовки планів-графіків адаптації та моніторингу їх виконання.

Розділ VI. ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ

У пріоритетних сферах адаптація законодавства України здійснюється у такій послідовності:

визначення актів acquis communautaire, які регулюють правовідносини у відповідній сфері;

переклад визначених актів на українську мову;

здійснення комплексного порівняльного аналізу регулювання правовідносин у відповідній сфері в Україні та в Європейському Союзі;

розроблення рекомендацій щодо приведення законодавства України у відповідність з acquis communautaire;

проведення економічного, соціального та політичного аналізу наслідків реалізації рекомендацій;

визначення переліку законопроектних робіт;

підготовка проектів законів України та інших нормативно-правових актів, включених до переліку законопроектних робіт, та їх прийняття;

моніторинг імплементації актів законодавства України.

Елементом адаптації законодавства має стати перевірка проектів законів України та інших нормативно-правових актів на їх відповідність acquis communautaire з метою недопущення прийняття актів, які суперечать acquis Європейського Союзу.

Розділ VII. ЩОРІЧНІ ПЛАНИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Ця Програма визначає мету, основні терміни, інституціональний механізм адаптації законодавства України, засади фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення її виконання.

Конкретні заходи з адаптації законодавства (в тому числі інституціональні перетворення), прогнозовані строки їх виконання, обсяги видатків (у тому числі видатків на підготовку нормативно-правових актів, навчання, інституціональні зміни, проведення порівняльно-правових досліджень, переклад актів acquis communautaire на українську мову, підготовку глосарію термінів acquis communautaire тощо) визначаються щорічним планом заходів з виконання Програми, який готується Координаційною радою з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - Координаційна рада), погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ VIII. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ

Верховна Рада України:

забезпечує виконання Програми з питань, які належать до компетенції Верховної Ради України;

розглядає проекти законів України, розроблені на виконання Програми;

визначає цілі та завдання другого та наступних етапів виконання Програми, встановлює їх часові межі;

у разі потреби вносить зміни до Програми;

щороку заслуховує доповідь про стан виконання Програми;

забезпечує експертизу внесених до Верховної Ради України всіма суб'єктами права законодавчої ініціативи законопроектів на їх відповідність acquis communautaire на всіх етапах розгляду законопроектів.

Кабінет Міністрів України:

забезпечує виконання Програми, крім питань, віднесених до компетенції Верховної Ради України;

затверджує після погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції щорічний план заходів з виконання Програми;

передбачає щороку в проектах Державного бюджету України витрати на фінансування заходів з виконання Програми.

Органом, що координує роботу з виконання Програми, є уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - уповноважений центральний орган виконавчої влади), який:

в установленому законодавством порядку щороку подає Міністерству фінансів України пропозиції щодо фінансування заходів з виконання Програми для врахування їх у проекті Державного бюджету України;

разом з Комітетом Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції здійснює моніторинг виконання Програми.

Уповноважений центральний орган виконавчої влади забезпечує реалізацію політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Головою Координаційної ради є Прем'єр-міністр України (за посадою).

Положення про Координаційну раду та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Координаційна рада щороку готує доповідь про стан виконання Програми, яка не пізніше 1 березня оприлюднюється на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання Програми, переклад актів acquis communautaire на українську мову, підготовка глосарію термінів acquis communautaire покладаються на уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Розділ IX. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЗАКОНОПРОЕКТІВ ТА ПРОЕКТІВ ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ЗА ПРЕДМЕТОМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДО СФЕР, ПРАВОВІДНОСИНИ В ЯКИХ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

1. Кожен законопроект, внесений до Верховної Ради України, протягом семи днів надсилається до Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції для визначення належності законопроекту за предметом правового регулювання до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу.

2. Законопроекти, які згідно з висновком Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції належать за предметом правового регулювання до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, крім розроблених на виконання цієї Програми, протягом трьох днів передаються до уповноваженого центрального органу виконавчої влади для підготовки експертного висновку щодо відповідності цих законопроектів acquis communautaire. Уповноважений центральний орган виконавчої влади у двадцятиденний термін готує експертний висновок щодо відповідності законопроектів acquis communautaire і передає його до Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції для підготовки пропозицій щодо доцільності прийняття законопроекту Верховною Радою України і термінів набрання ним чинності.

3. Проекти законів України та інших нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, в обов'язковому порядку проходять експертизу на відповідність acquis communautaire.

Експертизу проектів законів України та інших нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади, а експертизу проектів нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - відповідні підрозділи органів, які видають акт.

Нормативно-правові акти, які суперечать acquis communautaire, можуть прийматися лише за наявності достатнього обґрунтування необхідності прийняття такого акта і на чітко визначений у самому акті строк.

Розділ X. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми, на кожному етапі здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Кабінет Міністрів України забезпечує пріоритетне спрямування ресурсів програм міжнародної технічної допомоги на виконання Програми.

Конкретні обсяги видатків на здійснення заходів з виконання Програми визначаються у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Розділ XI. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кабінету Міністрів України з метою належного кадрового забезпечення виконання Програми вживати заходів з виконання Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 грудня 2003 року N 1433.

Розділ XII. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інформаційне забезпечення виконання Програми покладається на уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

В основу інформаційного забезпечення необхідно покласти створення та функціонування загальнодержавної інформаційної мережі з питань європейського права, забезпечення вільного доступу до неї учасників процесу адаптації.

Елементами загальнодержавної інформаційної мережі з питань європейського права мають бути:

створення інтернет-порталу;

створення електронної системи документації Європейського Союзу, перекладеної на українську мову, в тому числі актів acquis communautaire;

створення спеціалізованої бібліотеки європейського права та її філіалів у регіонах України;

забезпечення доступу учасників процесу адаптації до баз даних законодавства Європейського Союзу;

забезпечення передплати на офіційні видання Європейського Союзу.

 

Додаток
до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Перелік
актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації

Розділ 1
Митне регулювання

I. Вступ

Основи митного союзу визначає Договір про заснування Європейського Співтовариства. Договір про заснування Співтовариства передбачає умови вільного обігу в межах його митної території. Стаття 23 (колишня стаття 9) Договору передбачає скасування мита та інших митних зборів; кількісні обмеження та аналогічні заходи забороняються статтею 28 (колишня стаття 30), в той час як стаття 90 (колишня стаття 95) забороняє державам-членам запроваджувати таку систему оподаткування, яка створює дискримінаційні умови на користь власної продукції чи то спрямована проти продукції з іншої держави-члена. За часи свого існування Європейський суд створив значний масив судової практики, спрямованої на тлумачення різних статей Договору. Ця судова практика завжди базувалась на доктрині, що національні заходи, які можуть мати дещо інший вплив на вільний рух товарів між державами-членами, повинні бути законними в світлі Договору та відповідати цілі, якій вони мають служити.

В 1958 році шість перших держав-членів розпочали два паралельні процеси, спрямовані на зближення: один був спрямований на поступове скасування мита, що сплачується в процесі торгівлі між цими державами-членами, а другий мав на меті поступове введення Єдиного Митного Тарифу (ЄМТ) для товарів, що імпортуються з третіх країн. 1 липня 1968 року процес введення Єдиного Митного Тарифу було завершено і з того часу будь-яка держава-член, що приєднувалась до Співтовариства, повинна була здійснити процедуру скасування мита для торгівлі в межах Співтовариства та привести свій зовнішній тариф у відповідність до єдиного митного тарифу Співтовариства. Також в 1968 році розпочався процес поступового переходу багатьох питань митної справи з компетенції держав-членів до Співтовариства, оскільки стало зрозумілим, що є необхідність прийняття законодавства на рівні Співтовариства для уникнення дестабілізації ситуації на ринку, а також випадків несправедливої конкуренції або дискримінаційного поводження з продавцями. Було зрозумілим, що для сприяння торгівлі необхідно здійснити більшу гармонізацію та подальше спрощення митного законодавства. Таким чином, на початку 80-х років, тобто приблизно в той же час, коли розпочалась кодифікація митного законодавства, було розпочато роботу з спрощення торгівельних процедур в межах Співтовариства та зменшення митного контролю та формальностей на внутрішніх кордонах. Результатом цього процесу стало прийняття в 1988 році Комбінованої Номенклатури.

За період з 1985 року в митній сфері Європейського Співтовариства сталися значні зміни. Останньою та найбільш значною зміною стало вдале завершення 1 січня 1993 року формування Внутрішнього ринку, в результаті чого було замінено існуючі на той час в межах 12 держав-членів митні процедури на нові фіскальні та статистичні зобов'язання, які не вимагають ані здійснення митних формальностей, ані проходження митного контролю в процесі торгівлі в межах Співтовариства.

Оскільки мають місце торгівельні відносини з країнами, що не є членами Співтовариства, було прийнято Митний кодекс Співтовариства, який гармонійно об'єднав в собі фактично всі положення Співтовариства, що регулюють митну сферу. Завдяки зведенню в єдиний акт всіх різноманітних положень, прийнятих починаючи з 1968 року, в Європейському Співтоваристві є масив митного законодавства, що підвищує прозорість та гармонійність митних правил, які застосовуються для імплементації політики Співтовариства. Митний кодекс Співтовариства та положення про його застосування набули чинності 1 січня 1994 року.

На даному етапі митне регулювання в Україні знаходиться в стадії істотного реформування. Верховною Радою України 11 липня 2002 року був прийнятий Митний кодекс України, який набирає чинності з 1 січня 2004 року.

При розробці нового Митного кодексу України враховувались положення основних міжнародних конвенцій та угод, в тому числі членами яких є або до яких має намір приєднатися (вступити) Україна, зокрема: ГАТТ/СОТ, Конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенція про тимчасове ввезення, Конвенція про процедуру спільного транзиту. При розробці кодексу велика увага надавалась використанню досвіду ЄС у цій сфері. На виконання нового Митного кодексу України було прийнято ряд постанов Кабінету Міністрів України.

Однак процес адаптації законодавства України до законодавства ЄС у цій сфері не можна вважати завершеним. Тому важливим є додатковий перегляд нового Митного кодексу України та внести відповідні зміни та доповнення до нього.

Крім того, відповідно до пункту 2 прикінцевих положень нового Митного кодексу України, "до приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Кодексом чинні нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу". Відповідно, для належної імплементації нового кодексу необхідним є перегляд усієї нормативно-правової бази митного регулювання у відповідності із новим Кодексом, здійснити внутрішню гармонізацію цієї бази та провести роботи з її адаптації до права ЄС.

II. Опис законодавства України

1. Загальні питання

Конституція України від 28 червня 1996 року

Митний кодекс України від 11 липня 2002 року N 92-IV (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Митний кодекс України від 12 грудня 1991 року N 1970-XII (Втрачає чинність 1 січня 2004 року)

Закон України "Про митну справу в Україні" від 25 червня 1991 року N 1262-XII (Втрачає чинність з 1 січня 2004 року)

Указ Президента України "Про Державну митну службу України" від 29 листопада 1996 року N 1145/96

Указ Президента України "Про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996 - 2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ" від 6 квітня 1996 року N 255/96

Указ Президента України "Про створення Академії митної служби України" від 11 червня 1996 року N 412/96

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразків форменого одягу посадових осіб митної служби України, їх опису, норм забезпечення і термінів експлуатації" від 26 грудня 2002 року N 1988 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби" від 25 грудня 2002 року N 1953 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про набрання чинності деякими актами Кабінету Міністрів України" від 18 січня 2003 року N 92

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним" від 26 грудня 2001 року N 1724

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним" від 25 серпня 1998 року N 1340

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про застосування спеціальних засобів і зброї службовими особами митних органів" від 8 червня 1993 року N 426

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок і умови проходження служби в митних органах України" від 9 лютого 1993 року N 97

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення службових розслідувань у митних органах України" від 29 липня 2002 року N 408

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Державної митної служби України "Про створення єдиної міжвідомчої бази даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів, інтегрованої в систему митного оформлення вантажів Державної митної служби" від 14 березня 2001 року N 96/182

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про Управління захисту прав інтелектуальної власності" від 1 березня 2001 року N 153

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку взаємодії відділів тарифів та митної вартості регіональних митниць і митниць з підрозділами по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил при виявленні фальсифікації преференційних сертифікатів про походження товарів" від 24 квітня 2000 року N 228

Наказ Генеральної прокуратури України "Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю" від 21 лютого 2000 року N 2

Наказ Державної митної служби України та Укрзалізниці "Про порядок взаємодії митних та залізничних органів України" від 8 квітня 1999 року N 105-Ц/209

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державного комітету у справах охорони державного кордону України та підрозділів митної варти Держмитслужби України" від 24 лютого 1997 року N 74/83

Наказ Державної митної служби України "Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України" від 27 грудня 1996 року N 586

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах" від 31 травня 1996 року N 237

Наказ Державного митного комітету України "Про використання ідентифікаційних карток в митній системі України" від 28 вересня 1994 року N 290

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організацію прийому громадян у митних органах України" від 23 квітня 1993 року N 105

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про провадження в справах про порушення митних правил" від 4 листопада 1992 року N 205

2. Організація митного контролю

2.1. Митна інфраструктура

Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 року N 1777-XII

Закон України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" від 4 листопада 1999 року N 1212-XIV

Указ Президента "Про Державну митну службу України" від 29 листопада 1996 року N 1145/96

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразків форменого одягу посадових осіб митної служби України, їх опису, норм забезпечення і термінів експлуатації" від 26 грудня 2002 року N 1988 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України" від 25 грудня 2002 року N 1947 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися митними органами" від 25 грудня 2002 року N 1952 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 25 грудня 2002 року N 1950 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення атестації посадових осіб митної служби" від 25 грудня 2002 року N 1984 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби" від 25 грудня 2002 року N 1953 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них" від 25 грудня 2002 року N 1987 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" від 12 грудня 2002 року N 1862 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання дозволу на переміщення товарів через митний кордон України через аеропорти, в яких не розташовані митні органи" від 12 грудня 2002 року N 1884 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон" від 24 жовтня 2002 року N 1569

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон" від 17 серпня 2002 року N 1142

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон" від 3 серпня 2000 року N 1203

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення" від 21 жовтня 1998 року N 1665

Постанова Кабінету Міністрів України "Про прикордонний режим" від 27 липня 1998 року N 1147

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України" від 6 травня 1996 року N 484

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Митно-тарифну раду України" від 7 лютого 1994 року N 62

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації" від 14 жовтня 2002 року N 561

Наказ Державної митної служби України "Про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України" від 29 серпня 2002 року N 466

Наказ Державної митної служби України "Про організацію контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" від 15 листопада 2001 року N 735

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України та Мінтрансу України "Про затвердження Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна" від 5 березня 2001 року N 152/165/130

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Міністерства закордонних справ України "Про затвердження Інструкції про порядок пропуску через державний кордон України вищих посадових осіб, офіційних делегацій" від 22 лютого 2001 року 19/21/6-410-98

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав [Державна митна служба] [4848]" від 6 вересня 2000 року N 490

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Типової технології здійснення митного контролю при переміщенні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності товарів, транспортних засобів та інших предметів через автомобільний пункт пропуску через державний кордон України" від 13 квітня 2000 року N 212

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці прямого підпорядкування, митниці" від 28 грудня 1999 року N 864

Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань класифікації та кодування товарів" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при визначенні країни походження товару" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю" від 20 січня 1999 року N 38

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення" від 8 грудня 1998 року N 771

Наказ Державної митної служби України та Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку обліку та безкоштовної передачі дитячих речей, затриманих митними органами" від 24 вересня 1998 року N 598/223

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі" від 17 серпня 1998 року N 510

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Типового положення про митницю та Типової структури митниці" від 26 березня 1998 року N 169

Наказ Комітету з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України" від 23 березня 1998 року N 7

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Типових положень" від 11 лютого 1998 року N 74

Наказ Державної митної служби України "Про введення в дію Типової тимчасової технології оформлення вантажів на відповідальне зберігання" від 18 грудня 1997 року N 868

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Типового положення про регіональну митницю та Типової структури регіональної митниці" від 28 січня 1997 року N 27

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Типового положення про контрольно-ревізійний відділ територіального митного управління" від 13 березня 1996 року N 95

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про науково-методичну раду по роботі з кадрами при Державному митному комітеті України" від 29 листопада 1995 року N 586

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про Правовий відділ Державного митного комітету України" від 23 жовтня 1995 року N 524

Наказ Державного митного комітету України "Про введення в дію Інструкції про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні" від 20 червня 1995 року N 181

Наказ Державного митного комітету України "Про Центральну експертну комісію (ЦЕК) Державного митного комітету України" від 6 червня 1995 року N 245

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Типового положення "Про Територіальне митне управління ДМК України" від 26 вересня 1994 року N 282

Наказ Державного митного комітету України "Про введення в дію "Типового положення про відділ по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил" в митницях України" від 16 листопада 1992 року N 216

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про чергову службу Державного митного комітету України" від 22 червня 1992 року N 130

Наказ Державного митного комітету України "Про вдосконалення організації митної системи України та ведення митної статистики" від 10 квітня 1992 N 74

2.2. Митна документація і забезпечення (в т. ч. декларації, квитанції, бланки, печатки, штампи, підписи, пломбіри, пломби)

Митна Конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14 листопада 1975 року

Закон України "Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)" від 15 липня 1994 року N 117/94-ВР

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 червня 1999 року N 752-XIV

Указ Президента України "Про дипломатичний та службовий паспорти України" від 27 жовтня 1992 року N 515/92

Постанова Кабінету Міністрів України "Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів про походження товару" від 25 лютого 2003 року N 255 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях" від 25 грудня 2002 року N 1948 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання митного оформлення товарів" від 25 грудня 2002 року N 1985 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України" від 12 грудня 2002 року N 1864 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 p. N 574" від 12 грудня 2002 року N 1883 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" від 12 грудня 2002 року N 1862 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України" від 20 червня 2000 року N 984

Постанова Кабінету Міністрів України "Про митний збір за митне оформлення із застосуванням митного забезпечення у вигляді пломб" від 5 липня 1999 року N 1187

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виробництва, транспортування, зберігання, обліку та реалізації марок гербового збору" від 18 червня 1999 року N 1058

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення комплексу з обробки листа трубної заготівки" від 1 березня 1999 року N 292

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення" від 21 жовтня 1998 року N 1665

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій" від 28 липня 1997 року N 799

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів" від 15 липня 1997 року N 748

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію" від 9 червня 1997 року N 574

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення" від 4 жовтня 1996 року N 1216

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення" від 29 червня 1996 року N 700

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження форми акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування" від 18 листопада 2002 року N 630 (набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження форм документів адміністративного затримання" від 10 грудня 2002 року N 689

Наказ Державної митної служби України "Порядок використання формуляра-специфікації форми МД-8" від 14 жовтня 2002 року N 555

Наказ Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення та використання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката" від 5 вересня 2002 року N 255

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення митними органами перевірки правильності визначення країни походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю з країнами СНД" від 8 серпня 2002 року N 433

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про попередню вантажну митну декларацію" від 2 липня 2002 року N 345

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення митними органами перевірок правильності оформлення вантажних митних декларацій" від 11 травня 2002 року N 246

Наказ Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України" від 21 березня 2002 року N 163/121

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення тимчасового ввезення/вивезення повітряних суден, що здійснюють міжнародні перевезення" від 4 лютого 2002 року N 64

Наказ Державної митної служби України "Про порядок видачі сертифіката підтвердження доставки" від 4 січня 2002 року N 9

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок скасування інформації з контролю за доставкою вантажів, модифікації й анулювання електронної копії вантажної митної декларації в центральній базі даних Держмитслужби України" від 10 грудня 2001 року N 800

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)" від 10 грудня 2001 року N 796

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару" від 17 серпня 2001 року N 598

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Структури системи автоматизованого контролю за заповненням вантажної митної декларації" від 11 червня 2001 року N 395

Наказ Державної митної служби України "Про спрощення порядку переміщення транспортних засобів через митний кордон України" від 1 червня 2001 року N 372

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження зразків бланків уніфікованих адміністративних документів форм МД-2, МД-3" від 4 травня 2001 року N 288

Наказ Державної митної служби України "Про використання бланків квитанцій ф. МД-1 старого зразка" від 8 грудня 2000 року N 704

Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань класифікації та кодування товарів" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при визначенні країни походження товару [4205]" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи [4204]" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку маркування вантажних митних декларацій, погашення марок гербового збору та нанесення позначок про належне маркування" від 9 червня 1999 року N 347

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення та використання попереднього повідомлення" від 24 квітня 1999 року N 240

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем" від 5 січня 1999 року N 4

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів форми СТ-1 про походження товарів з України" від 11 листопада 1998 року N 713

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1" від 9 жовтня 1998 року N 635

Наказ Державної митної служби України "Порядок використання формуляра-специфікації форми МД-8" від 30 червня 1998 року N 380

Наказ Державної митної служби України "Про введення в дію Типової тимчасової технології оформлення вантажів на відповідальне зберігання" від 18 грудня 1997 року N 868

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів "експорт", "імпорт", "транзит", "тимчасове ввезення (вивезення)", "митний склад" від 17 грудня 1997 року N 647

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації" від 9 липня 1997 року N 307

Наказ Державного митного комітету України "Про декларування товарів, що переміщуються транзитом через територію України" від 21 вересня 1995 року N 460

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із застосуванням книжки МДП" від 6 березня 1995 року N 82

Наказ Державного митного комітету України "Про декларування і митне оформлення товарів та інших предметів, що вивозяться з України у країни колишнього Союзу РСР та ввозяться з цих країн в Україну" від 25 листопада 1992 року N 222

2.3. Технології митного оформлення і контролю

Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 13 вересня 2001 року N 2681-III

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 червня 1999 року N 752-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України" від 18 січня 2003 року N 63 (Не набрав чинності)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів" від 18 січня 2003 року N 93 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік виробничих і технологічних операцій для визначення критерію достатньої переробки товару та порядок його встановлення і застосування при визначенні країни походження товару" від 27 грудня 2002 року N 2030 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України" від 25 грудня 2002 року N 1947 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо переміщення яких установлено обмеження" від 25 грудня 2002 року N 1986 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях" від 25 грудня 2002 року N 1948 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання митного оформлення товарів" від 25 грудня 2002 року N 1985 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України" від 12 грудня 2002 року N 1861 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України" від 12 грудня 2002 року N 1864 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)" від 12 грудня 2002 року N 1855 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" від 12 грудня 2002 року N 1862 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання дозволу на переміщення товарів через митний кордон України через аеропорти, в яких не розташовані митні органи" від 12 грудня 2002 року N 1884 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок в'їзду в Україну неповнолітніх громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" від 29 липня 2002 року N 1090

Постанова Кабінету Міністрів України "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів" від 29 березня 2002 року N 390

Постанова Кабінету Міністрів України "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян" від 13 грудня 2001 року N 1652

Постанова Кабінету Міністрів України "Про переробку відходів та брухту свинцю" від 26 жовтня 1999 року N 1972

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів контролю, в яких здійснюється митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України" від 9 серпня 1999 року N 1459

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення" від 21 жовтня 1998 року N 1665

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оформлення векселями сплати податків з продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх погашення" від 24 листопада 1997 року N 1303

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" від 4 листопада 1997 року N 1211

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами" від 21 серпня 1997 року N 912

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї" від 22 квітня 1997 року N 384

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок охорони і супроводження товарів митними органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ" від 29 червня 1996 року N 699

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва" від 4 березня 1996 року N 288

Наказ Державної митної служби України "Про визначення місць митного оформлення окремих видів товарів" від 4 лютого 2003 року N 74

Наказ Державної митної служби України та Міністерства промислової політики України "Про затвердження Інструкції зі здійснення митного контролю за обсягами аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом" від 6 листопада 2002 року N 611/486

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації" від 14 жовтня 2002 року N 561

Наказ Державної митної служби України "Про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України" від 29 серпня 2002 року N 466

Наказ Державної митної служби України та Міністерства палива та енергетики України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України" від 12 липня 2002 року N 371/413

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту України "Про поліпшення умов перетинання державного кордону вантажними автотранспортними засобами" від 17 червня 2002 року N 359/327/393

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення консолідованих вантажів, що переміщуються автотранспортом через митні ліцензійні склади транспортними й транспортно-експедиційними організаціями" від 20 травня 2002 року N 260

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення митними органами перевірок правильності оформлення вантажних митних декларацій" від 11 травня 2002 року N 246

Наказ Міністерства культури України "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України" від 22 квітня 2002 року N 258

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом" від 1 квітня 2002 року N 174

Наказ Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України" від 21 березня 2002 року N 163/121

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення тимчасового ввезення/вивезення повітряних суден, що здійснюють міжнародні перевезення" від 4 лютого 2002 року N 64

Наказ Державної митної служби "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)" від 10 грудня 2001 року N 796

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України" від 10 грудня 2001 року N 304/793

Наказ Державної митної служби України "Про здійснення митного контролю та митного оформлення аміаку, що переміщується через митний кордон трубопровідним транспортом" від 16 жовтня 2001 року N 670

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України з використанням повітряних суден" від 29 серпня 2001 року N 579

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару" від 17 серпня 2001 року N 598

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються громадянами авіаційним транспортом, із застосуванням двоканальної системи ("зелений" та "червоний" коридори)" від 16 серпня 2001 року N 561

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом" від 3 серпня 2001 року N 536

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту України "Про затвердження Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна" від 5 березня 2001 року N 152/165/130

Наказ Державної митної служби України, НАК "Нафтогаз України" "Про здійснення митного контролю за обсягами природного газу, що переміщується через митний кордон України для зберігання в підземних сховищах газу" від 30 листопада 2000 року N 378/685

Наказ Державної митної служби України "Про введення в дію Положення про порядок контролю за пропуском через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги" від 27 серпня 2000 року N 466

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень" від 26 липня 2000 року N 405

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Інструкції щодо проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України" від 15 травня 2000 року N 27

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України морським та річковим транспортом" від 29 лютого 2000 року N 117

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення несупроводжуваного багажу, що переміщується через митний кордон України" від 8 жовтня 1999 року N 645

Наказ Мінекобезпеки України "Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць" від 8 вересня 1999 року N 204

Наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про порядок видачі висновків для митного оформлення засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України" від 13 квітня 1999 року N 118

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю" від 20 січня 1999 року N 38

Наказ Держстандарту України "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових перевірок експортних партій брухту та відходів чорних та кольорових металів територіальними органами Держстандарту України" від 16 грудня 1997 року N 778

Наказ Національного агентства України з реконструкції та розвитку, Державної митної служби України "Про Порядок контролю та митного оформлення вантажів міжнародної технічної допомоги" від 15 жовтня 1997 року N 42/505

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про організацію роботи митних органів України з незалежними фінансовими посередниками при застосуванні механізму надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів у митниці призначення" від 19 березня 1997 року N 113

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Інструкції про порядок та процедуру відбору проб для аналізів спирту, при його переміщенні через митний кордон України" від 27 травня 1996 року N 224

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про зону митного контролю" від 6 травня 1995 року N 198

Наказ Державного митного комітету України "Про декларування і митне оформлення товарів та інших предметів, що вивозяться з України у країни колишнього Союзу РСР та ввозяться з цих країн в Україну" від 25 листопада 1992 року N 222

Наказ Державного митного комітету України "Про Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів" від 30 грудня 1991 року N 7

Наказ Головного управління державного митного контролю при Раді Міністрів СРСР "Про порядок митного оформлення товарів і майна, що переміщуються через державний кордон СРСР" від 25 серпня 1989 року N 144

Наказ Міністерства культури СРСР "Про затвердження Інструкції про порядок контролю за вивезенням з СРСР культурних цінностей" від 23 березня 1987 року N 120

2.4. Інші види контролю

2.4.1. Прикордонний контроль

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок в'їзду в Україну громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" від 6 травня 2001 року N 426

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства транспорту України, Міністерства аграрної політики, Міністерства культури України, Міністерства екології та природних ресурсів України "Про визначення пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон, у яких, крім прикордонного і митного контролю, здійснюються інші види контролю" від 3 квітня 2002 року N 49/180/131/225/103/193/133

Наказ Міністерства аграрної політики України "Про затвердження положень про прикордонні державні контрольно-токсикологічні лабораторії" від 19 липня 2001 року N 223

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням" від 16 жовтня 2000 року N 165

Наказ Державної митної служби України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України "Про організацію контролю гуманітарних вантажів" від 9 грудня 1999 року N 549/804

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України "Про затвердження Інструкції про порядок заборони в'їзду в Україну іноземцям посадовими особами Прикордонних військ України" від 6 лютого 1998 року N 62

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України "Про затвердження Положення про зону прикордонного контролю" від 6 лютого 1998 року N 61

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державного комітету у справах охорони державного кордону України та підрозділів митної варти Держмитслужби України" від 24 лютого 1997 року N 74/83

2.4.2. Ветеринарний контроль

Закон України "Про ветеринарну медицину" від 25 червня 1992 року N 2498-XII

Постанова Кабінету Міністрів України "Про визначення єдиного органу з питань контролю за якістю та безпекою рибної продукції, що експортується" від 12 березня 2003 року N 313

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил санітарної охорони території України" від 24 квітня 1999 року N 696

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку карантинних захворювань тварин" від 6 квітня 1998 року N 448

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю" від 9 грудня 2002 року N 873

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України "Про затвердження Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України" від 27 грудня 1999 року N 49

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини" від 20 жовтня 1999 року N 39

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України "Про затвердження Положення про пункт державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті" від 19 липня 1999 року N 18

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України "Про затвердження переліку обов'язкових ветеринарних послуг" від 13 липня 1999 року N 17

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України "Тимчасовий порядок відбору зразків сировини, матеріалів, продуктів (продукції), які виробляються або реалізуються, а також експортуються і імпортуються, для проведення ветеринарно-санітарної експертизи" від 18 березня 1999 року N 6

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України "Про затвердження Обов'язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2)" від 3 листопада 1998 року N 16

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України "Про затвердження Правил видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарному контролю" від 7 серпня 1997 року N 27

2.4.3. Санітарний контроль

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил санітарної охорони території України" від 24 квітня 1999 року N 696

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю" від 9 грудня 2002 року N 873

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Положення про санітарно-карантинний відділ у пункті пропуску через державний кордон України у морському (річковому) порту, відкритому для міжнародних зв'язків" від 23 лютого 2000 року N 31

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Положення про санітарно-карантинний підрозділ у пункті пропуску через державний кордон України в міжнародному аеропорту" від 23 лютого 2000 року N 31

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження положень про спеціальні санітарно-карантинні підрозділи" від 23 лютого 2000 року N 31

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Державних санітарно-гігієнічних нормативів "Тимчасові МДР вмісту смоли та нікотину в сигаретах" від 15 липня 1997 року N 213

Постанова Міністерства охорони здоров'я України "Розподіл функцій щодо затвердження та видачі Висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації та Гігієнічних висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи на вітчизняну та імпортовану продукцію" від 25 лютого 1997 року N 3

Інструкція Міністерства охорони здоров'я України "Інструкція про порядок проведення державного санітарного нагляду за продовольчою сировиною та продуктами харчування, що надходять по імпорту (тимчасова)" від 28 квітня 1994 року N 5.08.12/416

2.4.4. Фітосанітарний контроль

Закон України "Про карантин рослин" від 30 червня 1993 року N 3348-XII

Наказ Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення та використання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката" від 5 вересня 2002 року N 255

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Головної державної інспекції з карантину рослин України "Про затвердження Правил фітосанітарного контролю на державному кордоні України" від 25 вересня 1996 року N 72

2.4.5. Радіологічний контроль

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням" від 16 жовтня 2000 року N 165

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Інструкції щодо проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України" від 15 травня 2000 року N 27

2.4.6. Екологічний контроль

Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення екологічного контролю у зоні діяльності митниць призначення та відправлення" від 26 жовтня 2001 року N 1429

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" від 13 липня 2000 року N 1120

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів" від 2 липня 1998 року N 999

Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" від 20 березня 1995 року N 198

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням" від 16 жовтня 2000 року N 165

Наказ Мінекобезпеки України "Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць" від 8 вересня 1999 року N 204

3. Перевезення і технології

3.1. Залізничні перевезення

Закон України "Про залізничний транспорт" від 4 липня 1996 року N 273/96-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13 грудня 2002 року N 1908 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про посилення контролю за ввезенням і транзитом підакцизних товарів залізничним транспортом" від 4 березня 1997 року N 206

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України" від 6 травня 1996 року N 484

Наказ Державної митної служби України "Про визначення переліку виняткових випадків, коли окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу можуть бути виключені зі складу поїзда для проведення митного контролю" від 5 листопада 2002 року N 610 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення швидкопсувних вантажів (стаття 5 Статуту)" від 9 грудня 2002 року N 873

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю" від 9 грудня 2002 року N 873

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні (статті 79 - 99 Статуту)" від 28 травня 2002 року N 334

Наказ Міністерства транспорту України "Правила складання актів (стаття 129 Статуту)" від 28 травня 2002 року N 334

Наказ Міністерства транспорту України "Правила заявлення та розгляду претензій (статті 130 - 137 Статуту)" від 28 травня 2002 року N 334

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу" від 20 серпня 2001 року N 542

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів навалом і насипом" від 20 серпня 2001 року N 542

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів дрібними відправками" від 20 серпня 2001 року N 542

Наказ Міністерства транспорту України "Правила переадресування вантажів" від 20 серпня 2001 року N 542

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів в універсальних контейнерах" від 20 серпня 2001 року N 542

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів) (ст. 40 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів у транспортних пакетах (ст. 54 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила реалізації вантажів (ст. 48, 49, 50, 51 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів (ст. 54 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила зберігання вантажів (статті 12, 46 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів залізничними лініями вузької колії" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів з оголошеною вартістю (ст. 28, 115 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення вантажів, які змерзаються (ст. 27 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила обслуговування залізничних під'їзних колій (статті 12, 64 - 77 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила оформлення перевізних документів (ст. 6, 23, 24 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила розрахунків за перевезення вантажів (ст. 62 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила видачі вантажів (ст. 35, 42, 46, 47, 48, 52, 53 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Правила обчислення термінів доставки вантажів (ст. 41, 116 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Державної митної служби України, Укрзалізниці "Про створення Координаційної групи" від 8 квітня 1999 року N 104-Ц/208

Наказ Міністерства транспорту України, Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок дій митниць та залізниць України при переміщенні через митний кордон України багажу та вантажобагажу в багажних вагонах пасажирських та поштово-багажних поїздів" від 10 листопада 1998 року N 442/696

3.2. Автоперевезення

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них" від 25 грудня 2002 року N 1987 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13 грудня 2002 року N 1908 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про приєднання до Угоди про маси і габарити транспортних засобів, що здійснюють міждержавні перевезення автомобільними дорогами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" від 29 жовтня 1999 N 2020

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України" від 6 травня 1996 року N 484

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" від 31 січня 1992 року N 47

Наказ Державної митної служби України "Про посилення контролю за доставкою в митниці призначення окремих видів товарів" від 27 січня 2003 року N 49 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Наказ Міністерства транспорту України "Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення автомобільним транспортом" від 18 грудня 2002 року N 898

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення консолідованих вантажів, що переміщуються автотранспортом через митні ліцензійні склади транспортними й транспортно-експедиційними організаціями" від 20 травня 2002 року N 260

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Переліку пунктів пропуску через митний кордон України для автомобільного сполучення, через які здійснюється переміщення транспортних засобів" від 31 січня 2002 року N 57

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення" від 10 листопада 2000 року N 637

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Типової технології здійснення митного контролю при переміщенні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності товарів, транспортних засобів та інших предметів через автомобільний пункт пропуску через державний кордон України" від 13 квітня 2000 року N 212

Наказ Державної митної служби України "Про функціонування місць прибуття автотранспорту" від 3 березня 2000 року N 124

Наказ Державної митної служби України "Про визначення Переліку місць прибуття автотранспорту" від 15 листопада 1999 року N 721

Наказ Державної митної служби України "Про застосування статті 38 Конвенції МДП" від 14 липня 1999 року N 431

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із застосуванням книжки МДП" від 6 березня 1995 року N 82

Лист Державного митного комітету України "Щодо порядку переміщення автобусів українських та іноземних власників через державний кордон України" від 6 травня 1993 року N 05/417

3.3. Морські і річкові перевезення

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13 грудня 2002 року N 1908 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку пропуску яхт через державний кордон" від 29 серпня 2002 року N 1274

Наказ Міністерства транспорту України "Про порядок запровадження тимчасових обмежень перевезень зернових вантажів" від 13 вересня 2002 року N 654

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й поромного видів транспорту" від 23 січня 2001 року N 26

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України" від 27 вересня 2000 року N 524

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку митного оформлення нафтопродуктів, що ввозяться на митну територію України морським транспортом з метою імпорту" від 2 вересня 1999 року N 558

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення" від 14 грудня 1998 року N 497

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Порядку митного контролю за товарами (предметами) у разі зміни транспортного засобу та умов, яким мають відповідати декларанти алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір" від 18 листопада 1996 року N 516

3.4. Авіаперевезення

Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 року N 3167-XII

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13 грудня 2002 року N 1908 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання дозволу на переміщення товарів через митний кордон України через аеропорти, в яких не розташовані митні органи" від 12 грудня 2002 року N 1884 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України" від 29 березня 2002 року N 401

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів пропуску для повітряного сполучення, через які дозволяється вивезення спирту етилового та алкогольних напоїв, що експортуються" від 6 листопада 1997 року N 1241

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення тимчасового ввезення/вивезення повітряних суден, що здійснюють міжнародні перевезення" від 4 лютого 2002 року N 64

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України з використанням повітряних суден" від 29 серпня 2001 року N 579

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються громадянами авіаційним транспортом, із застосуванням двоканальної системи ("зелений" та "червоний" коридори)" від 16 серпня 2001 року N 561

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил перевезення пошти повітряними суднами" від 8 червня 1999 року N 105/297

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку постачання на борт повітряних суден міжнародного класу товарів, призначених для споживання пасажирами та екіпажем, з магазинів безмитної торгівлі" від 3 червня 1999 року N 332

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку погодження експортних відправлень українськими підприємствами спирту етилового, що вивозиться повітряним транспортом" від 11 листопада 1998 року N 708

Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України "Про затвердження Положення про порядок видачі тимчасового дозволу на здійснення міжнародних польотів з (до) аеропортів (аеродромів), в яких відсутні пункти пропуску через державний кордон України" від 20 грудня 1996 року N 410/393/542/561

3.5. Транзит

Угода про порядок транзиту через території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 4 червня 1999 року (ратифікована Законом України "Про ратифікацію Угоди про порядок транзиту через території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" від 22 лютого 2001 року N 2283-III)

Угода про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу від 3 листопада 1995 року (ратифікована Законом України "Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу" від 18 грудня 1996 року N 615/96-ВР)

Закон України "Про транзит вантажів" від 20 жовтня 1999 року N 1172-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13 грудня 2002 року N 1908 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до державного бюджету відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та від плати за транзит трубопроводом аміаку, природного газу через територію України" від 29 листопада 2000 року N 1742

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахувань від прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, які здійснюють транспортування нафти магістральними нафтопроводами" від 21 грудня 1999 року N 2335

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї" від 22 квітня 1997 року N 384

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення" від 4 жовтня 1996 року N 1216

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки" від 22 серпня 1996 року N 1005

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення" від 29 червня 1996 року N 700

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України" від 6 травня 1996 року N 484

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів, що використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної зброї" від 27 липня 1995 року N 563

Постанова Кабінету Міністрів України "Про транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів" від 21 вересня 1993 року N 770

Наказ Державної митної служби України "Про посилення контролю за доставкою в митниці призначення окремих видів товарів" від 27 січня 2003 року N 49 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення внутрішнього транзитного документа для його використання при здійсненні контролю за доставкою товарів, що переміщуються між митницями в межах митної території України" від 12 квітня 2000 року N 206

Наказ Державної служби експортного контролю України "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та використання дозволів (висновків) на право здійснення вивезення, ввезення та транзиту товарів, що відповідно до законодавства підлягають або не підлягають експортному контролю" від 3 серпня 1998 року N 163

Наказ Державної митної служби України "Про декларування транзитних товарів, що переміщуються магістральними трубопроводами та лініями електропередач" від 12 вересня 1997 року N 425

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження положень про порядок надання повноважень гаранта страховим організаціям і банкам" від 17 травня 1997 року N 211

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про організацію роботи митних органів України з незалежними фінансовими посередниками при застосуванні механізму надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів у митниці призначення" від 19 березня 1997 року N 113

Наказ Державного митного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про особливі умови ліцензування страхових організацій для здійснення страхування фінансової відповідальності перевізника" від 25 липня 1996 року N 343/83/243/154-А

Наказ Державного митного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Інструкції про порядок застосування охорони і супроводження товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України" від 25 липня 1996 року N 344/510

Наказ Державного митного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів" від 25 липня 1996 року N 342/82/244/154-Б

4. Зовнішньоекономічна діяльність і митне оформлення

4.1. Загальні питання зовнішньоекономічної діяльності

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XII

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 30 березня 2002 року N 445

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом" від 15 лютого 2002 року N 155

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності" від 24 вересня 1999 року N 1756

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" від 30 січня 1997 року N 112

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації торговельних представництв суб'єктів федерації держав з федеративним устроєм" від 19 серпня 1996 року N 974

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення іноземними суб'єктами господарської діяльності операцій з продукцією українського походження на території України без вивезення її з митної території України" від 30 липня 1996 року N 853

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Переліку товарів, експорт яких здійснюється за умови реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 11 липня 2002 року N 207

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством документів, поданих резидентом для отримання висновку щодо віднесення зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 10 травня 2002 року N 134

Наказ Міністерства промислової політики України "Про затвердження Порядку погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом" від 29 березня 2002 року N 144

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про Порядок надання одноразового дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих виробів медичного призначення" від 12 січня 2001 року N 10

Наказ Міністерства економіки України "Розрахунок вартості витрат, пов'язаних з оформленням та видачею карток реєстрації - обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток 8)" від 29 червня 2000 року N 136

Наказ Міністерства економіки України "Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 29 червня 2000 року N 136

Наказ Міністерства економіки України "Інструкція про порядок заповнення картки реєстрації - обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) (додаток 3)" від 29 червня 2000 року N 136

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 17 квітня 2000 року N 52

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій" від 17 квітня 2000 року N 47

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення об'єктів лізингу (оренди), що переміщуються через митний кордон України" від 16 лютого 2000 року N 83

Наказ Державної служби експортного контролю України "Про затвердження Порядку видачі висновків про обґрунтованість причин перевищення термінів розрахунків в іноземній валюті суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, яким надані повноваження на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, при виконанні ними зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з поставки товарів спеціального призначення" від 26 січня 2000 року N 14

Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу кооперацію, поставку складних технічних виробів" від 11 червня 1999 року N 82

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку маркування вантажних митних декларацій, погашення марок гербового збору та нанесення позначок про належне маркування" від 9 червня 1999 року N 347

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Типові рекомендації щодо базових платіжних умов зовнішньоторговельних контрактів українських суб'єктів господарювання в умовах нестабільних обмінних курсів та обмежень на валютні операції на ринках країн СНД" від 28 січня 1999 року N 39

Наказ Міністерства економіки України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Державної митної служби України "Щодо спрощення процедури обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) вітчизняних товаровиробників" від 10 вересня 1998 року N 114/574/565

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок і процедуру відбору зразків (проб) нафтопродуктів в митній системі України" від 15 липня 1997 року N 324

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерства промисловості України "Про порядок здійснення обліку (реєстрації) договорів (контрактів) на експорт відходів та брухту чорних і кольорових металів" від 8 липня 1996 року N 368/127

4.2. Митні режими

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік виробничих і технологічних операцій для визначення критерію достатньої переробки товару та порядок його встановлення і застосування при визначенні країни походження товару" від 27 грудня 2002 року N 2030 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)" від 12 грудня 2002 року N 1855 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту" від 12 грудня 2002 року N 1881 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання застосування режиму митного складу" від 12 грудня 2002 року N 1867 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)" від 28 березня 2000 року N 173

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю" від 20 січня 1999 року N 38

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення" від 16 грудня 1998 року N 784

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів "експорт", "імпорт", "транзит", "тимчасове ввезення (вивезення)", "митний склад" від 17 грудня 1997 року N 647

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про організацію роботи митних органів України з незалежними фінансовими посередниками при застосуванні механізму надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів у митниці призначення" від 19 березня 1997 року N 113

4.3. Декларування і порядок пропуску

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" від 4 липня 2002 року N 37-IV

Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 року N 2299-III

Закон України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" від 17 лютого 2000 року N 1457-III

Закон України "Про гуманітарну допомогу" від 22 жовтня 1999 року N 1192-XIV

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" від 14 вересня 1999 року N 1039-XIV

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" від 16 липня 1999 року N 991-XIV

Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23 грудня 1998 року N 351-XIV

Закон України "Про плату за землю" від 3 липня 1992 року N 2535-XII

Указ Президента України "Про порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України" від 15 липня 1999 року N 861/99

Указ Президента "Про гуманітарну допомогу, що надходить в Україну" від 4 липня 1998 року N 738/98

Указ Президента "Про Положення про державний експортний контроль в Україні" від 13 лютого 1998 року N 117/98

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності" від 12 грудня 2002 року N 1863 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України" від 12 грудня 2002 року N 1864 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)" від 12 грудня 2002 року N 1855 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту" від 12 грудня 2002 року N 1881 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання Україною гуманітарної допомоги" від 21 лютого 2001 року N 161

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про комісію з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації" від 8 листопада 2000 року N 1671

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" від 13 липня 2000 року N 1120

Постанова Кабінету Міністрів України "Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення" від 14 червня 2000 N 958

Постанова Кабінету Міністрів України "Про митне оформлення деяких товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України" від 5 червня 2000 року N 919

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги" від 28 квітня 2000 року N 728

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги" від 22 березня 2000 року N 543

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги" від 22 березня 2000 року N 542

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги" від 22 березня 2000 року N 544

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які мають певний термін експлуатації" від 16 березня 2000 року N 514

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Протоколу про порядок взаємодії митних служб держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав при перевезенні спеціальних вантажів і продукції військового призначення" від 17 лютого 2000 року N 337

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності" від 24 вересня 1999 року N 1756

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок видачі разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами" від 13 серпня 1999 року N 1489

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні" від 5 липня 1999 року N 1199

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю" від 27 травня 1999 року N 920

Постанова Кабінету Міністрів України "Про тимчасовий порядок митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України підприємствами з іноземними інвестиціями" від 23 березня 1999 року N 433

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення мідних катодів, мідної та алюмінієвої катанки" від 29 січня 1999 року N 109

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі будівництва суден" від 18 січня 1999 року N 52

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною, пов'язаних з вирощуванням насіння першого покоління гібридів кукурудзи і доведенням його до посівних кондицій" від 12 листопада 1998 року N 1774

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України" від 5 жовтня 1998 року N 1598

Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі виготовлення стандартних зразків-еталонів платини і сплавів металів платинової групи" від 28 вересня 1998 року N 1543

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення частин гідротурбін" від 21 вересня 1998 року N 1484

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт" від 17 серпня 1998 року N 1295

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення термінів здійснення операцій з хутровою давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 18 липня 1998 року N 1123

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку реєстрації договорів лізингу" від 16 червня 1998 року N 913

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю" від 8 червня 1998 року N 838

Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі будівництва яхт та суден парусних" від 30 квітня 1998 року N 590

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах" від 2 квітня 1998 року N 427

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах" від 2 квітня 1998 року N 418

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання" від 4 лютого 1998 року N 125

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" від 8 грудня 1997 року N 1358

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оформлення векселями сплати податків з продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх погашення" від 24 листопада 1997 року N 1303

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах" від 4 листопада 1997 року N 1216

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення термінів виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення труб" від 28 жовтня 1997 року N 1181

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами" від 21 серпня 1997 року N 912

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі експортного контролю" від 15 липня 1997 року N 767

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів" від 15 липня 1997 року N 748

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї" від 22 квітня 1997 року N 384

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" від 30 січня 1997 року N 112

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями" від 5 вересня 1996 року N 1061

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки" від 22 серпня 1996 року N 1005

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій" від 7 серпня 1996 року N 928

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї" від 12 березня 1996 року N 302

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав - учасниць СНД" від 18 травня 1994 року N 323

Наказ Міністерства промислової політики України "Про порядок підготовки Угод з виробничої кооперації" від 2 жовтня 2002 року N 439

Наказ Державної митної служби України "Про видачу свідоцтв про визнання підприємства декларантом" від 12 червня 2002 року N 317

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 25 лютого 2002 року N 83

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок погодження вивезення за межі митної території України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як давальницької сировини" від 17 січня 2002 року N 34

Наказ Державної митної служби України "Про порядок видачі сертифіката підтвердження доставки" від 4 січня 2002 року N 9

Наказ Держкомстату України "Про затвердження форм державної статистичної звітності із статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності та інструкцій щодо їх заповнення" від 7 грудня 2001 року N 487

Наказ Держкомстату України "Інструкція щодо складання державної статистичної звітності за формою N 13-зез "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу" від 7 грудня 2001 року N 487

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, і оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 08.10.99 N 645" від 22 листопада 2001 року N 763

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України" від 12 жовтня 2001 року N 664

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження зразка договору поставки" від 18 липня 2001 року N 486

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й поромного видів транспорту" від 23 січня 2001 року N 26

Наказ Міністерства економіки України "Індивідуальна ліцензія N на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України" від 7 листопада 2000 року N 240

Наказ Державного комітету промислової політики України "Про порядок підготовки угод з виробничої кооперації" від 12 вересня 2000 року N 249

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Положення про Міжвідомчу раду з питань експортного контролю" від 28 серпня 2000 року N 185

Наказ Державної митної служби України "Про введення в дію Положення про порядок контролю за пропуском через митний кордон України вантажів гуманітарної допомоги" від 27 серпня 2000 року N 466

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про облік бланків суворої звітності та суворого обліку в митних органах України" від 20 липня 2000 року N 402

Наказ Державної митної служби України "Про митне оформлення періодичних видань, виготовлених у країнах, з якими укладено угоди про вільну торгівлю" від 5 липня 2000 року N 376

Наказ Міністерства економіки України "Про Комісію з питань видачі разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків увезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами" від 9 червня 2000 року N 118

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення внутрішнього транзитного документа для його використання при здійсненні контролю за доставкою товарів, що переміщуються між митницями в межах митної території України" від 12 квітня 2000 року N 206

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)" від 28 березня 2000 року N 173

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення об'єктів лізингу (оренди), що переміщуються через митний кордон України" від 16 лютого 2000 року N 83

Наказ Державної служби експортного контролю України "Про затвердження Порядку видачі висновків про обґрунтованість причин перевищення термінів розрахунків в іноземній валюті суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, яким надані повноваження на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, при виконанні ними зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з поставки товарів спеціального призначення" від 26 січня 2000 року N 14

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку позбавлення статусу податкового агента" від 6 січня 2000 року N 4

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарних вантажів" від 24 грудня 1999 року N 852

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів" від 20 жовтня 1999 року N 244

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення несупроводжуваного багажу, що переміщується через митний кордон України" від 8 жовтня 1999 року N 645

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 4 жовтня 1999 року N 542

Наказ Міністерства економіки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації, Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності" від 20 вересня 1999 року N 114/600/496/221

Наказ Державної служби експортного контролю України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Положення про порядок залучення військових представництв до виконання робіт у галузі експортного контролю" від 29 липня 1999 року N 128/227/160/598

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок ввезення на територію України лікарських засобів, що надходять у вигляді гуманітарної допомоги" від 22 липня 1999 року N 175

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту" від 12 липня 1999 року N 364

Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу кооперацію, поставку складних технічних виробів" від 11 червня 1999 року N 82

Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо обґрунтованості перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами виробничої кооперації, поставки складних технічних виробів" від 11 червня 1999 року N 81

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку маркування вантажних митних декларацій, погашення марок гербового збору та нанесення позначок про належне маркування" від 9 червня 1999 року N 347

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення й використання Картки відмови" від 24 квітня 1999 року N 239

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення та використання попереднього повідомлення" від 24 квітня 1999 року N 240

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю" від 20 січня 1999 року N 38

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення" від 16 грудня 1998 року N 784

Наказ Державної служби експортного контролю України "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та використання дозволів (висновків) на право здійснення вивезення, ввезення та транзиту товарів, що відповідно до законодавства підлягають або не підлягають експортному контролю" від 3 серпня 1998 року N 163

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією" від 29 липня 1998 року N 447

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Переліку товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією" від 27 липня 1998 року N 436

Наказ Державної служби експортного контролю України "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення форми заяви на отримання повноважень на здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю" від 23 липня 1998 року N 155

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі" від 30 червня 1998 року N 380

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією" від 23 червня 1998 року N 363

Наказ Державної служби експортного контролю України "Про затвердження Положення про порядок залучення до проведення експертизи в галузі експортного контролю позаштатних радників (експертів)" від 22 червня 1998 року N 126

Наказ Державної служби експортного контролю України "Про затвердження Інструкції щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволів (висновків) Держекспортконтролю на здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю, на проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також на отримання імпортних сертифікатів України" від 30 квітня 1998 року N 86

Наказ Держстандарту України "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових перевірок експортних партій брухту та відходів чорних та кольорових металів територіальними органами Держстандарту України" від 16 грудня 1997 року N 778

Наказ Держстандарту України "Державний класифікатор України. Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97" від 2 червня 1997 N 324

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок переміщення через митний кордон України та обліку товарів, що поставляються згідно з міжвідомчими угодами з виробничої кооперації" від 25 квітня 1997 року N 189

Наказ Державного митного комітету України "Щодо безмитного вивезення громадянами за кордон України сувенірів і подарунків" від 9 червня 1992 року N 120

Наказ Головного управління державного митного контролю при Раді Міністрів СРСР "Положення про пропуск і декларування товарів і майна, що переміщуються через державний кордон СРСР" від 18 серпня 1989 року N 137

4.4. Окремі предмети (заборони, обмеження, дозволи)

Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 23 березня 2000 року N 1587-III

Закон України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" від 17 червня 1999 року N 758-XIV

Закон України "Про металобрухт" від 5 травня 1999 року N 619-XIV

Закон України "Про видобування і переробку уранових руд" від 19 листопада 1997 року N 645/97-ВР

Указ Президента України "Про впорядкування торгівлі деякими підакцизними товарами, пов'язаними з використанням аудіовізуальних творів та примірників фонограм" від 20 травня 1998 року N 491/98

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України" від 18 січня 2003 року N 63 (Не набрав чинності)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік, обсяги і порядок ввезення товарів, що використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів і комплектуючих виробів до них і не оподатковуються під час ввезення їх на митну територію України" від 1 червня 2002 року N 737

Постанова Кабінету Міністрів України "Про основні вузли для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню" від 17 травня 2002 року N 672

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку та обсягів матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання, що використовуються для розроблення, виробництва авіаційної техніки та надання послуг підприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні", та ввозяться на митну територію України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами" від 12 квітня 2002 року N 519

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку та обсягів товарів, що ввозяться на митну територію України і використовуються для розширення виробництва та виробничої діяльності підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії" від 13 березня 2002 року N 331

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів металобрухту, що утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил та інших військових формуваннях, експорт якого забороняється" від 29 листопада 2001 року N 1595

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вироблених та імпортованих тютюнових виробів" від 8 серпня 2001 року N 949

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" від 28 квітня 2001 року N 412

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" від 13 липня 2000 року N 1120

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 6 травня 2000 року N 770

Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля" від 4 квітня 2000 року N 599

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів побутового металобрухту" від 15 вересня 1999 року N 1696

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів контролю, в яких здійснюється митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України" від 9 серпня 1999 року N 1459

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів" від 14 вересня 1998 року N 1427

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності" від 31 серпня 1998 року N 1354

Постанова Кабінету Міністрів України "Про тимчасове обмеження вивезення давальницької сировини для вироблення окремих видів готової продукції" від 30 листопада 1996 року N 1429

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється" від 11 вересня 1996 року N 1094

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного виробництва" від 4 березня 1996 року N 288

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів, що використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної зброї" від 27 липня 1995 року N 563

Наказ Державної митної служби України "Про визначення місць митного оформлення окремих видів товарів" від 4 лютого 2003 року N 74

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року N 1939" від 21 січня 2003 року N 44

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації" від 16 грудня 2002 року N 369

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів" від 20 серпня 2002 року N 255

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення Держмитслужбою України деталізації товарів в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні" від 15 липня 2002 року N 372

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про Порядок увезення незареєстрованих лікарських засобів на митну територію України з метою проведення доклінічних досліджень, клінічних випробувань та державної реєстрації" від 17 січня 2002 року N 13

Наказ Державної митної служби України "Про організацію контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" від 15 листопада 2001 року N 735

Наказ Державної митної служби України "Про Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності" від 25 червня 2001 року N 430

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про затвердження Положення про порядок розроблення, модернізації, виробництва в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв" від 7 листопада 2000 року N 167

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи" від 21 вересня 2000 року N 133

Наказ Державної митної служби України "Про митне оформлення періодичних видань, виготовлених у країнах, з якими укладено угоди про вільну торгівлю" від 5 липня 2000 року N 376

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому" від 10 травня 2000 року N 225

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 17 квітня 2000 року N 52

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України морським та річковим транспортом" від 29 лютого 2000 року N 117

Наказ Міністерства промислової політики України, Державної митної служби України "Про оформлення операцій з експорту зливків кольорових металів та їх сплавів" від 3 листопада 1999 року N 382/703

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження форми разового індивідуального дозволу та заяви на отримання разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків увезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами" від 1 листопада 1999 року N 831

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення й використання Картки відмови" від 24 квітня 1999 року N 239

Наказ Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням, зберіганням, експертною оцінкою, сертифікацією, знищенням конфіскованого та іншого майна" від 2 квітня 1999 року N 96/168/197

Наказ Державної митної служби України "Про декларування транзитних товарів, що переміщуються магістральними трубопроводами та лініями електропередач" від 12 вересня  1997 року N 425

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Державний класифікатор України. Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97" від 2 червня 1997 року N 324

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів" від 15 травня 1997 року N 143

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Класифікатора способів розрахунків" від 12 березня 1997 року N 105

Наказ Державної митної служби України "Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України" від 20 грудня 1996 року N 562

Наказ Державного митного комітету України "Про запровадження нових класифікаторів для використання при митному оформленні вантажів" від 16 лютого 1995 року N 57

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Державного митного комітету України "Про затвердження Порядку ввозу із-за кордону та вивозу із України спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії" від 19 жовтня 1993 року N 650/272

Наказ Міністерства державних ресурсів України "Про затвердження Правил застосування, обігу і повернення засобів упаковки багаторазового використання і Правил повторного використання дерев'яної, картонної тари та паперових мішків" від 16 червня 1992 року N 15

Наказ Державного митного комітету України "Про Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів" від 30 грудня 1991 року N 7

4.5. Ліцензування і квотування

Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17 січня 2002 року N 2953-III

Постанова Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" від 25 грудня 2002 року N 1977

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності" від 17 травня 2002 року N 674

Постанова Кабінету Міністрів України "Про основні вузли для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню" від 17 травня 2002 N 672

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку прийняття органом ліцензування рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17 травня 2002 року N 675

Постанова Кабінету Міністрів України "Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 21 квітня 1998 року N 524

Постанова Кабінету Міністрів України "Про розмір державного збору за видачу імпортних ліцензій" від 2 серпня 1996 року N 893

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України і Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України" від 19 лютого 1996 N 229

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про порядок ліцензування експорту, імпорту товарів у 2003 році" від 18 лютого 2003 року N 36 (Не набрав чинності)

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Положення про порядок ліцензування експорту товарів у 2003 році" від 18 лютого 2003 року N 36 (Не набрав чинності)

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування" від 17 лютого 2003 року N 9/29

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року N 1939" від 21 січня 2003 року N 44

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про внесення змін до Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 29 листопада 2002 року N 359

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування" від 14 серпня 2002 року N 84/247

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про порядок ліцензування імпорту товарів в Україну, які є об'єктом застосування спеціальних заходів" від 1 серпня 2002 року N 232

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить" від 27 травня 2002 N 197

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про Порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 14 лютого 2002 року N 42

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про порядок надання погодження на одержання ліцензії на імпорт інсектицидів та родентицидів" від 15 листопада 2000 року N 197

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи" від 21 вересня 2000 року N 133

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить" від 16 червня 2000 року N 56

Наказ Міністерства економіки України "Про порядок розгляду заявок на видачу ліцензій" від 10 квітня 2000 року N 41

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2000 року N 4" від 17 лютого 2000 року N 31

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Інструкція про порядок заповнення ліцензій на експорт продукції походженням з України, яка підпадає під дію постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 року N 15" від 26 січня 1999 року N 33

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Положення про порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт продукції походженням з України, яка підпадає під дію постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 року N 15" від 26 січня 1999 року N 33

Наказ Мінекобезпеки "Про затвердження Порядку видачі погодження на вивезення та ввезення озоноруйнуючих речовин і продукції, що їх містить, імпорт та експорт яких підлягає ліцензуванню" від 4 червня 1998 N 82

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Положення про порядок видачі ліцензій на експорт озоноруйнуючих речовин і продукції, що їх містить" від 15 квітня 1998 року N 209

4.6. Сертифікація, стандартизація

Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 року N 817/98

Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10 травня 1993 року N 46-93

Постанова Кабінету Міністрів України "Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів про походження товару" від 25 лютого 2003 року N 255 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України" від 12 грудня 2002 року N 1861 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" від 29 листопада 2001 року N 1599

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555

Постанова Кабінету Міністрів України "Про переміщення через митний кордон сільськогосподарської продукції, що ввозиться для переробки" від 19 червня 1998 року N 931

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" від 4 листопада 1997 року N 1211

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 3 лютого 1997 року N 146

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 24 жовтня 1996 року N 1284

Постанова Кабінету Міністрів України "Про верифікацію сертифікатів про походження товарів з України" від 30 липня 1996 року N 846

Наказ Служби безпеки України, Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 23 вересня 2002 року N 224/350

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" від 30 серпня 2002 року N 498

Наказ Державної митної служби "Про затвердження Порядку проведення митними органами перевірки правильності визначення країни походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю з країнами СНД" від 8 серпня 2002 року N 433

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Правил видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" від 16 квітня 2002 року N 147/110

Наказ Державної митної служби України "Про порядок видачі сертифіката підтвердження доставки" від 4 січня 2002 року N 9

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження кодів додаткових одиниць виміру та обліку" від 12 липня 2001 року N 473

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України, Державної митної служби України "Щодо Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" від 7 грудня 2000 року N 701/701

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України" від 27 вересня 2000 року N 524

Наказ Державного комітету промислової політики України, Державної митної служби України "Про затвердження бланків документів суворого обліку "Сертифікат якості" та Інструкції про порядок виготовлення, замовлення, застосування і зберігання бланків документів суворого обліку форми N СЯ-1 "Сертифікат якості" від 16 березня 2000 року N 31/138

Наказ Міністерства промислової політики України, Державної митної служби України "Про оформлення операцій з експорту зливків кольорових металів та їх сплавів" від 3 листопада 1999 року N 382/703

Наказ Держстандарту "Правила сертифікації засобів індивідуального захисту працюючих" від 14 червня 1999 року N 322

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів форми СТ-1 про походження товарів з України" від 11 листопада 1998 року N 713

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про проведення перевірки сертифікатів форми СТ-1 про походження товарів з України" від 26 вересня 1997 року N 448

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірки сертифікатів форми "А" про походження товарів з України" від 25 квітня 1997 року N 187

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про проведення митними органами верифікації сертифікатів про походження товарів з України" від 1 квітня 1997 року N 143

Наказ Держстандарту України "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації нафти та нафтопродуктів" від 16 січня 1997 року N 19

Наказ Держстандарту України "Про затвердження Переліку нормативних документів, еталонів, стандартних зразків і засобів вимірювань, які можуть переміщуватися через митний кордон України з метою повірки або метрологічної атестації" від 22 травня 1996 року N 200

Наказ Державного митного комітету України "Про запровадження нових класифікаторів для використання при митному оформленні вантажів" від 16 лютого 1995 року N 57

4.7. Дозволи інших органів

Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 року N 509-XII

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555

Наказ Міністерства транспорту України "Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення автомобільним транспортом" від 18 грудня 2002 року N 898

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить" від 27 травня 2002 року N 197

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики України від 16 квітня 2002 року N 147/110

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про Порядок надання одноразового дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих виробів медичного призначення" від 12 січня 2001 року N 10

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про порядок надання погодження на одержання ліцензії на імпорт інсектицидів та родентицидів" від 15 листопада 2000 року N 197

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2000 року N 4" від 17 лютого 2000 року N 31

Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу кооперацію, поставку складних технічних виробів" від 11 червня 1999 року N 82

Наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про порядок видачі висновків для митного оформлення засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України" від 13 квітня 1999 року N 118

Наказ Фармакологічного комітету Міністерства охорони здоров'я України "Положення про реєстрацію і порядок видачі дозволу на ввезення та використання зарубіжних і вітчизняних засобів лікувальної косметики" від 29 березня 1996 року N 3

4.8. Ліцензування інших видів діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" від 4 липня 2001 року N 756

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами" від 31 березня 1999 року N 500

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про порядок обов'язкової реєстрації місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 30 січня 1997 року N 89

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок маркування тютюнових виробів" від 11 січня 1997 року N 11

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про порядок ліцензування імпорту товарів в Україну, які є об'єктом застосування спеціальних заходів" від 1 серпня 2002 року N 232

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру" від 28 травня 2002 року N 251

Наказ Міністерства економіки України "Індивідуальна ліцензія N на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України" від 7 листопада 2000 року N 240

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій" від 17 квітня 2000 року N 47

Постанова Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями" від 24 березня 1999 року N 136

4.9. Митні брокери

Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" від 29 листопада 2000 року N 1755

Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" від 20 листопада 2000 року N 1719

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14 листопада 2000 року N 1698

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів декларантом" від 1 квітня 2002 року N 174

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору" від 22 липня 1997 року N 340

4.10. Митні ліцензійні склади

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання застосування режиму митного складу" від 12 грудня 2002 року N 1867 (Набирає чинності 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про порядок обов'язкової реєстрації місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 30 січня 1997 року N 89

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів" від 2 грудня 1996 року N 1446

Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів" від 14 серпня 1996 року N 954

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру" від 28 травня 2002 року N 251

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення консолідованих вантажів, що переміщуються автотранспортом через митні ліцензійні склади транспортними й транспортно-експедиційними організаціями" від 20 травня 2002 року N 260

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій" від 4 грудня 1999 року N 792

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі" від 30 червня 1998 року N 380

Наказ Державної митної служби України "Про терміни зберігання товарів на митних ліцензійних складах" від 29 травня 1997 року N 238

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів" від 31 грудня 1996 року N 592

Лист Державної митної служби України "Про порядок та форму надання звітів про товари, переміщені через митні ліцензійні склади" від 29 травня 2002 року N 11/3-16-4740-ЕП

4.11. Магазини безмитної торгівлі

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок продажу товарів безмитними магазинами" від 30 червня 1998 року N 984

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку постачання на борт повітряних суден міжнародного класу товарів, призначених для споживання пасажирами та екіпажем, з магазинів безмитної торгівлі" від 3 червня 1999 року N 332

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку ведення обліку та звітності під час надходження товарів і продажу їх безмитними магазинами, та ліквідації безмитних магазинів" від 1 жовтня 1998 року N 614

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі" від 30 червня 1998 року N 380

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового положення про порядок відкриття, функціонування та контролю за діяльністю магазинів безмитної торгівлі" від 18 липня 1997 року N 336

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про порядок користування магазином оптово-роздрібної торгівлі дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованого в Україні, та членів їх родин" від 10 березня 1994 року N 63

4.12. Вільні економічні зони

Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 року N 2673-XII

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні" від 5 липня 1999 року N 1199

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні" від 12 червня 1996 року N 642

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Податкового роз'яснення окремих положень законів України від 24 грудня 2002 року N 346-IV "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" і від 24.12.2002 N 347-IV "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних та деяких інших товарів" від 3 лютого 2003 року N 70

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку прийняття Держмитслужбою об'єктів митної інфраструктури на територіях спеціальних (вільних) економічних зон, на яких запроваджується режим спеціальної митної зони (спеціальний митний режим)" від 19 жовтня 2000 року N 579

5. Мито і платежі

5.1. Мито, ставки, інструкції про порядок нарахування платежів

Закон України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів" від 24 жовтня 2002 року N 216-IV

Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002 року N 40-IV

Закон України "Про Митний тариф України" від 5 квітня 2001 року N 2371-III

Закон України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів" від 2 березня 2000 року N 1521-III

Закон України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур" від 10 вересня 1999 року N 1033-XIV

Закон України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" від 19 вересня 1997 року N 535/97-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11 липня 1996 року N 313/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" від 24 травня 1996 року N 216/96-ВР

Закон України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину" від 7 травня 1996 року N 180/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 N 178/96-ВР

Закон України "Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" від 5 травня 1996 року N 163/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР

Закон України "Про Єдиний митний тариф" від 5 лютого 1992 року N 2097-XII

Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року N 1251-XII

Декрет Кабінету Міністрів України "Про Єдиний митний тариф України" від 11 січня 1993 року N 4-93

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку та обсягів матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання, що використовуються для розроблення, виробництва авіаційної техніки та надання послуг підприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні", та ввозяться на митну територію України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами" від 12 квітня 2002 року N 519

Постанова Кабінету Міністрів України "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів" від 29 березня 2002 року N 390

Постанова Кабінету Міністрів України "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян" від 13 грудня 2001 року N 1652

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку бібліотек, до яких надсилаються документи у рамках міжнародного документообміну, що звільняються від сплати мита" від 31 серпня 2000 року N 1364

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок експорту живої худоби сільськогосподарськими товаровиробниками - юридичними особами без сплати вивізного (експортного) мита" від 21 лютого 1997 року N 182

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна" від 7 серпня 1996 року N 937

Наказ Державного казначейства України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та Державної митної служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, що контролюються митними органами" від 31 липня 2002 року N 150/417

Наказ Державного казначейства України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку перерахування до Державного бюджету України митних платежів та інших податків і зборів, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами" від 31 липня 2002 N 149/416

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 25 лютого 2002 року N 83

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 22 листопада 2001 року N 764

Наказ Національного космічного агентства України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень на ввезення товарів для виробництва космічної техніки суб'єктами космічної діяльності згідно з контрактами (договорами), укладеними суб'єктами космічної діяльності та зареєстрованими відповідно до законодавства" від 9 квітня 2001 року N 59

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам" від 27 березня 2000 року N 164

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією" від 23 червня 1998 року N 363

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок справляння ввізного (імпортного) мита" від 23 липня 1997 року N 344

Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Державна податкова адміністрація України, Держхарчопром України "Про затвердження Порядку обчислення мінімальних цін на пиво солодове та тютюнові вироби, що імпортуються на митну територію і реалізуються (продаються) в Україні" від 12 березня 1997 року N 33/61/140/67/01-08/246

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку видачі, обліку і пред'явлення до оплати простих векселів у сплату вивізного (експортного) мита" від 23 листопада 1993 року N 95

5.2. Митні збори

Закон України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" від 4 листопада 1999 року N 1212-XIV

Закон України "Про гуманітарну допомогу" від 22 жовтня 1999 року N 1192-XIV

Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 року N 723/97-ВР

Закон України "Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" від 5 травня 1996 року N 163/96-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон" від 24 жовтня 2002 року N 1569

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю" від 27 травня 1999 року N 920

Постанова Кабінету Міністрів України "Про ставки митних зборів" від 27 січня 1997 року N 65

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 22 листопада 2001 року N 764

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам" від 27 березня 2000 року N 164

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем" від 5 січня 1999 року N 4

5.3. Акциз

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11 липня 1996 року N 313/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" від 24 травня 1996 року N 216/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 року N 178/96-ВР

Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР

Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР

Закон України "Про акцизний збір" від 18 грудня 1991 року N 1996-XII (Дію Закону зупинено згідно із Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92)

Указ Президента України "Про марки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 12 липня 1995 року N 609/95

Указ Президента України "Про платників та порядок сплати акцизного збору" від 11 травня 1998 року N 453/98

Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26 грудня 1992 року N 18-92

Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження марок акцизного збору на імпортні алкогольні напої з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць та внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо порядку реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 10 грудня 1998 року N 1956

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України" від 27 січня 1997 року N 66

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 24 жовтня 1996 року N 1284

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Податкового роз'яснення окремих положень законів України від 24 грудня 2002 року N 346-IV "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" і від 24 грудня 2002 року N 347-IV "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних та деяких інших товарів" від 3 лютого 2003 року N 70

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 22 листопада 2001 року N 764

Наказ Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України" від 16 березня 2001 року N 109/188

Наказ Державної митної служби України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення розрахунків з Державним бюджетом України за митом, податком на додану вартість, акцизним збором та іншими платежами, доходами і зборами" від 30 червня 2000 року N 368/149

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам" від 27 березня 2000 року N 164

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок справляння акцизного збору в разі ввезення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України" від 21 січня 2000 року N 33

Наказ Державної податкової адміністрації України, Міністерства промислової політики України "Порядок звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації кольорових телевізорів, виготовлених українськими підприємствами усіх форм власності" від 12 березня 1999 року N 120/94

5.4. Податок на додану вартість

Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР

Закон України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" від 18 листопада 1999 року N 1242-XIV

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" від 14 вересня 1999 року N 1039-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо державної підтримки космічної діяльності" від 27 лютого 1999 року N 276

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з продажу та ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (робіт, послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу" від 2 червня 1998 року N 772

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку внесення податку на додану вартість до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України" від 2 квітня 1998 року N 417

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України" від 1 жовтня 1997 року N 1104

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України" від 27 січня 1997 року N 66

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Податкового роз'яснення окремих положень законів України від 24.12.2002 N 346-IV "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" і від 24.12.2002 N 347-IV "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних та деяких інших товарів" від 3 лютого 2003 року N 70

Наказ Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України" від 21 березня 2002 року N 163/121

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 22 листопада 2001 року N 764

Наказ Національного космічного агентства України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень на ввезення товарів для виробництва космічної техніки суб'єктами космічної діяльності згідно з контрактами (договорами), укладеними суб'єктами космічної діяльності та зареєстрованими відповідно до законодавства" від 9 квітня 2001 року N 59

Наказ Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України" від 16 березня 2001 року N 109/188

Наказ Державної митної служби України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення розрахунків з Державним бюджетом України за митом, податком на додану вартість, акцизним збором та іншими платежами, доходами і зборами" від 30 червня 2000 року N 368/149

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам" від 27 березня 2000 року N 164

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Положення про Реєстр платників податку на додану вартість" від 1 березня 2000 року N 79

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок контролю митними органами за справлянням під час митного оформлення товарів, увезених (пересланих) на митну територію України, та перерахуванням до бюджету податку на додану вартість" від 9 червня 1999 року N 346

Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства аграрної промисловості України "Про розмір мінімальних цін на імпортні тютюнові вироби" від 22 жовтня 1997 року N 117/217/535/382/3

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість" від 1 липня 1997 року N 141

5.5. Пільги, преференції загальні

Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002 року N 40-IV

Закон України "Про визнання бронетанкової галузі однією з пріоритетних у промисловості України та заходи щодо надання їй державної підтримки" від 11 січня 2001 року N 2211-III

Закон України "Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії" від 21 вересня 2000 року N 1991-III

Закон України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14 вересня 2000 року N 1954-III

Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова" від 11 травня 2000 року N 1714-III

Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" від 11 грудня 1998 року N 309-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік, обсяги і порядок ввезення товарів, що використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів і комплектуючих виробів до них і не оподатковуються під час ввезення їх на митну територію України" від 1 червня 2002 року N 737

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку та обсягів товарів, що ввозяться на митну територію України і використовуються для розширення виробництва та виробничої діяльності підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії" від 13 березня 2002 року N 331

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку бібліотек, до яких надсилаються документи у рамках міжнародного документообміну, що звільняються від сплати мита" від 31 серпня 2000 року N 1364

Постанова Кабінету Міністрів України "Про звільнення від обкладення прибутковим податком з громадян сум компенсаційних виплат та благодійної (гуманітарної) допомоги жертвам нацистських переслідувань" від 30 серпня 2000 року N 1348

Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення акціонерного товариства на базі незавершеного будівництвом Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" від 31 січня 2000 року N 174

Постанова Кабінету Міністрів України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" від 9 серпня 1999 року N 1441

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку товарів, під час імпортування яких підприємствам, засновниками яких є Всеукраїнська громадська організація "Союз Чорнобиль України" та Міжнародна організація "Союз Чорнобиль", надаються пільги з оподаткування, і граничних вартісних обсягів їх ввезення в Україну" від 16 вересня 1997 року N 1019

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку підприємств, що є власністю Всеукраїнської громадської організації "Союз Чорнобиль України" та Міжнародної організації "Союз Чорнобиль" і мають пільги з оподаткування" від 1 лютого 1997 року N 113

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України митними пільгами" від 19 липня 2001 року N 491

Наказ Державної митної служби України "Перелік документів, подання яких потрібне для застосування пільгового режиму оподаткування при митному оформленні товарів та інших предметів, що вивозяться за межі митної території України" від 17 травня 2000 року N 285

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження переліків документів, подання яких потрібне для застосування пільгового режиму оподаткування при митному оформленні товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України (вивозяться за межі митної території України)" від 17 травня 2000 року N 285

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку подання документів, які підтверджують право суб'єктів підприємницької діяльності на користування встановленими чинним законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України" від 22 грудня 1999 року N 845

5.6. Валютне регулювання

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР

Указ Президента України "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України" від 16 березня 1995 року N 227/95

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 30 березня 2002 року N 445

Постанова Кабінету Міністрів України, Національного банку України "Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями" від 12 грудня 1998 року N 1968

Постанова Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України" від 29 грудня 2000 року N 520

Постанова Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями" від 24 березня 1999 року N 136

Постанова Національного банку України "Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях" від 26 березня 1998 року N 118

Постанова Національного банку України "Порядок надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземної валюти і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземної валюти та бланків чеків" від 23 вересня 1996 року N 245

Постанова Національного банку України "Порядок купівлі фізичними особами - резидентами іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України" від 23 вересня 1996 року N 245

Наказ Державної податкової адміністрації України "Щодо затвердження податкового роз'яснення щодо застосування норм статті 4 Закону України від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 жовтня 2002 року N 505

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством документів, поданих резидентом для отримання висновку щодо віднесення зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 10 травня 2002 року N 134

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 6 вересня 2001 N 201

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про механізм розгляду документів та порядок надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) про виробничу кооперацію, поставки складних технічних виробів та за бартерними договорами в галузі зв'язку" від 20 серпня 1999 року N 58

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту" від 12 липня 1999 року N 364

Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо обґрунтованості перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами виробничої кооперації, поставки складних технічних виробів" від 11 червня 1999 року N 81

Наказ Держбуду України "Про затвердження Положення про механізм розгляду документів і надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) з виробничої кооперації, комплексного будівництва та за бартерними договорами" від 25 травня 1999 року N 125

5.7. Інші нормативи

5.7.1. Попередня оплата

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України" від 5 жовтня 1998 року N 1598

Наказ Державної митної служби України "Про внесення доповнень до Порядку роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України" від 6 лютого 2002 року N 70

Наказ Державної митної служби України "Про внесення доповнень до Порядку роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України" від 3 жовтня 2001 року N 643

Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань класифікації та кодування товарів" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при визначенні країни походження товару" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи" від 2 грудня 1999 року N 782

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження класифікатора способів розрахунків" від 12 березня 1997 року N 105

5.7.2. Розрахунки

Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 3 грудня 1990 року N 507-XII

Указ Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27 червня 1999 року N 734/99

Постанова Кабінету Міністрів України "Про регулювання цін" від 23 грудня 1992 року N 715

Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України" від 18 березня 1999 року N 127

Наказ Державного казначейства України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та Державної митної служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, що контролюються митними органами" від 31 липня 2002 року N 150/417

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 4 жовтня 1999 року N 542

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку операцій іноземних суб'єктів господарської діяльності з продукцією українського походження" від 29 серпня 1996 року N 183

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку видачі довідок про оплату іноземним суб'єктом господарської діяльності продукції українського походження" від 23 серпня 1996 року N 174

5.7.3. Індикативні ціни

Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23 грудня 1998 року N 351-XIV

Указ Президента України "Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності" від 10 лютого 1996 року N 124/96

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Структури, джерел та критеріїв формування бази середньоконтрактних цін" від 17 травня 2002 року N 257

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про застосування ст. 4 Указу Президента України від 10.02.96 p. N 124/96 [щодо затвердження Положення про методику формування та використання індикативних цін]" від 8 серпня 1996 року N 506

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про єдиний порядок застосування індикативних цін до всіх товарів українського походження" від 8 серпня 1996 року N 507

5.8. Статистика

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок ведення спеціальної митної статистики" від 12 грудня 2002 року N 1865 (Не набрав чинності)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій" від 12 грудня 2002 року N 1876 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження системи обліку, аналізу та прогнозування транзитних вантажопотоків" від 19 квітня 1999 року N 633

Наказ Державної митної служби України, Міністерства економіки України "Про запровадження системи обліку транспортних вантажопотоків" від 9 листопада 2000 року N 632/242

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок введення в дію та застосування електронних журналів обліку переміщення транспортних засобів через митний кордон України" від 5 червня 2000 року N 321

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Державний класифікатор України. Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97" від 2 червня 1997 року N 324

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерства промисловості України "Про порядок здійснення обліку (реєстрації) договорів (контрактів) на експорт відходів та брухту чорних і кольорових металів" від 8 липня 1996 року N 368/127

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження форм відомчої статистичної звітності" від 22 лютого 1993 року N 40

Наказ Державного митного комітету України "Про введення в експлуатацію системи формування зовнішньоторговельної статистики" від 8 жовтня 1992 року N 184

6. Неторговий оборот

6.1. Загальні правила переміщення речей

Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 13 вересня 2001 року N 2681-III

Постанова Кабінету Міністрів України "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян" від 13 грудня 2001 року N 1652

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з продажу та ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (робіт, послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу" від 2 червня 1998 року N 772

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів" від 15 липня 1997 року N 748

Наказ Міністерства юстиції України, Державної митної служби України "Про затвердження Порядку передачі митними органами майна, конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої служби" від 17 серпня 2001 року N 46/5/571

Наказ Державного митного комітету України "Про Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів" від 30 грудня 1991 року N 7

Наказ Митного комітету СРСР "Про порядок вивезення та пересилання особистих документів громадян" від 30 вересня 1991 року N 117

6.2. Порядок пропуску окремих предметів

6.2.1. Валюта

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, і оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 8 жовтня 1999 року N 645" від 22 листопада 2001 року N 763

Постанова Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 12 грудня 2002 року N 502

Постанова Національного банку України "Про затвердження Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій і спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України і внесення змін в Інструкцію про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" від 31 липня 2001 року N 305

Постанова Національного банку України "Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" від 12 липня 2000 року N 283

6.2.2. Цінності

Закон України "Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" від 5 травня 1996 року N 163/96-ВР (Втратить чинність з 1 січня 2004 року)

Закон України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року N 637/97-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку вивезення за межі України державних нагород з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння" від 21 червня 2001 року N 677

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік суб'єктів підприємницької діяльності - виробників ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, які мають право на клеймування власних виробів державним пробірним клеймом" від 2 березня 1998 року N 238

Постанова Національного банку України "Про затвердження Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій і спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України і внесення змін в Інструкцію про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" від 31 липня 2001 року N 305

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, і оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 8 жовтня 1999 року N 645" від 22 листопада 2001 року N 763

6.2.3. Продукти харчування

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах" від 4 січня 1999 року N 12

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок експорту живої худоби сільськогосподарськими товаровиробниками - юридичними особами без сплати вивізного (експортного) мита" від 21 лютого 1997 року N 182

Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів" від 9 листопада 1996 року N 1371

Наказ Національного агентства України з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування; лікарських засобів та виробів медичного призначення "Перелік харчових добавок, що підлягають державній реєстрації в Україні" від 7 жовтня 1999 року N 069

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення норм ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами екіпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України" від 12 грудня 2002 року N 1882 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом спирту" від 29 серпня 2002 року N 1266

Постанова Кабінету Міністрів України "Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір" від 12 серпня 1996 року N 938

6.2.4. Автомобілі, транспортні засоби

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них" від 25 грудня 2002 року N 1987 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення" від 14 червня 2000 року N 958

Постанова Кабінету Міністрів України "Про відчуження на митній території України транспортних засобів, що належать іноземним дипломатичним представництвам, консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, їх персоналу та членам сімей персоналу" від 27 серпня 1999 року N 1569

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок" від 7 вересня 1998 року N 1388

Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення контролю за наявністю страхового сертифіката у власників (користувачів) зареєстрованих в Україні транспортних засобів у разі виїзду на територію іншої країни" від 6 липня 1998 року N 1024

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності" від 16 лютого 1998 року N 155

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розпорядження транспортними засобами, не пропущеними на митну територію України у зв'язку з існуючими обмеженнями щодо їх ввезення" від 30 січня 1996 року N 139

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України" від 31 травня 1994 року N 341

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" від 31 січня 1992 року N 47

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Переліку пунктів пропуску через митний кордон України для автомобільного сполучення, через які здійснюється переміщення транспортних засобів" від 31 січня 2002 року N 57

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України" від 12 жовтня 2001 року N 664

Наказ Державної митної служби України "Про спрощення порядку переміщення транспортних засобів через митний кордон України" від 1 червня 2001 року N 372

Наказ Державної митної служби України "Про проведення митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну громадянами при переселенні на постійне місце проживання" від 6 травня 2001 року N 296

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення" від 10 листопада 2000 року N 637

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав" від 6 вересня 2000 року N 490

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення" від 26 липня 2000 року N 406

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку заповнення декларації форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, номерного вузла чи агрегату" від 26 липня 2000 року N 407

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок введення в дію та застосування електронних журналів обліку переміщення транспортних засобів через митний кордон України" від 5 червня 2000 року N 321

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому" від 10 травня 2000 року N 225

Наказ Державної митної служби України "Про організацію контролю гуманітарних вантажів" від 9 грудня 1999 року N 549/804

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про порядок проведення судової автотоварознавчої експертизи транспортних засобів та Науково-методичних рекомендацій з питань проведення автотоварознавчої оцінки транспортних засобів" від 1 жовтня 1999 року N 60/5

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України" від 3 січня 1995 року N 3

6.2.5. Культурні цінності

Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 21 вересня 1999 року N 1068-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України" від 20 червня 2000 року N 983

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України" від 20 червня 2000 року N 984

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон" від 7 лютого 2000 року N 221

Наказ Міністерства культури України "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України" від 22 квітня 2002 року N 258

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, і оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 8 жовтня 1999 року N 645" від 22 листопада 2001 року N 763

Наказ Міністерства культури СРСР "Про затвердження Інструкції про порядок контролю за вивезенням з СРСР культурних цінностей" від 23 березня 1987 року N 120

6.2.6. Зброя

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" від 8 грудня 1997 року N 1358

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі експортного контролю" від 15 липня 1997 року N 767

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення Україною мораторію на експорт протипіхотних мін" від 27 серпня 1995 року N 686

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок виконання Україною зобов'язань за Угодою з адаптації Договору про звичайні збройні сили в Європі стосовно надання інформації про транзит звичайних озброєнь і техніки через район застосування або в його межах" від 13 грудня 2001 року N 1663

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю" від 14 березня 2001 року N 244

Наказ Державного митного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Порядку ввозу з-за кордону та вивозу з України спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії" від 25 жовтня 1993 року N б/н

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Державного митного комітету України "Про затвердження Порядку ввозу із-за кордону та вивозу із України спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії" від 19 жовтня 1993 року N 650/272

6.2.7. Медицина

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 25 грудня 2002 року N 1950 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів" від 18 січня 2003 року N 58

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я" від 16 лютого 1998 року N 179

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 3 лютого 1997 року N 146

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок ввезення на територію України лікарських засобів, що надходять у вигляді гуманітарної допомоги" від 22 липня 1999 року N 175

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку встановлення цін (тарифів) на екстрену медичну допомогу, що надається іноземним громадянам державними та комунальними закладами охорони здоров'я України" від 11 листопада 1997 року N 328

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів" від 15 травня 1997 року N 143

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Положення про реєстрацію і порядок видачі дозволу на ввезення та використання зарубіжних і вітчизняних засобів лікувальної косметики" від 29 березня 1996 року N 3

6.2.8. Живі тварини і рослини

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового порядку ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні" від 17 серпня 1998 року N 1304

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи запобігання виникненню небезпечних захворювань тварин" від 30 травня 1996 року N 584

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Правил видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" від 16 квітня 2002 року N 147/110

6.2.9. Аудіо, відео, друковані матеріали

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555

Наказ Державної митної служби України "Про митне оформлення періодичних видань, виготовлених у країнах, з якими укладено угоди про вільну торгівлю" від 5 липня 2000 року N 376

Наказ Державного комітету України по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації, Державного митного комітету України "Про затвердження Інструкції про порядок переміщення через державний кордон України текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів" від 22 серпня 1994 року N 99/252

6.2.10. Архівні матеріали

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку бібліотек, до яких надсилаються документи у рамках міжнародного документообміну, що звільняються від сплати мита" від 31 серпня 2000 року N 1364

6.2.11. Інші матеріали

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення норм ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами екіпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України" від 12 грудня 2002 року N 1882 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Постанова Національного банку України "Про затвердження Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій і спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України і внесення змін в Інструкцію про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" від 31 липня 2001 року N 305

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки" від 17 серпня 1998 року N 1300

Наказ Митного комітету СРСР "Про порядок вивезення та пересилання особистих документів громадян" від 30 вересня 1991 року N 117

6.3. Несупроводжуваний багаж

Наказ Державного митного комітету України "Про обов'язкове митне оформлення несупроводжуваного багажу громадян, який відправляється з України в країни колишнього СРСР та прибуває з цих країн в Україну" від 19 січня 1993 року N 10

6.4. Міжнародні поштові відправлення

Закон України "Про зв'язок" від 16 травня 1995 року N 160/95-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях" від 25 грудня 2002 року N 1948 (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Державної митної служби України "Про затвердження Правил приймання та відправляння міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну" від 10 грудня 2002 року N 235/688

Наказ Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про затвердження Порядку організації місць міжнародного поштового обміну" від 15 січня 2002 року N 18/5

Наказ Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про утворення Консультативної ради з питань митного контролю міжнародних поштових відправлень і розвитку послуг поштового зв'язку" від 29 жовтня 2001 року N 694/177

Наказ Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про затвердження Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень" від 27 жовтня 1999 року N 680/108

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил перевезення пошти повітряними суднами" від 8 червня 1999 року N 105/297

7. Контрабанда

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року N 2341-III

Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 5 квітня 1999 року N 1068-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Рішення про Положення про порядок повернення культурних цінностей, що незаконно вивозяться та ввозяться" від 24 квітня 1999 року N 688

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Угоди про співробітництво митних служб з питань затримання та повернення культурних цінностей, що незаконно вивозяться та ввозяться" від 24 квітня 1999 року N 689

Наказ Міністерства культури України "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України" від 22 квітня 2002 року N 258

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку взаємодії відділів тарифів та митної вартості регіональних митниць і митниць з підрозділами по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил при виявленні фальсифікації преференційних сертифікатів про походження товарів" від 24 квітня 2000 року N 228

Наказ Державного митного комітету України "Про введення в дію Типового положення про відділ по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил в митницях України" від 16 листопада 1992 року N 216 

Наказ Державного митного комітету України "Про введення в дію Інструкції про взаємодію з питань боротьби з контрабандою" від 12 серпня 1992 року N 163

Наказ Міністерства культури СРСР "Про затвердження Інструкції про порядок контролю за вивезенням з СРСР культурних цінностей" від 23 березня 1987 року N 120

Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил" від 26 лютого 1999 року N 2

8. Міжнародне співробітництво

Угода про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій 12 квітня 1996 року (ратифікована Законом України "Про ратифікацію Угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій" від 22 листопада 2002 року N 243-IV)

Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року (ратифікована Законом України "Про ратифікацію Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах" від 15 грудня 1999 року N 1301-XIV)

Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів від 14 червня 1983 року (приєднання див. Указ Президента "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів" від 17 травня 2002 року N 466/2002)

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14 листопада 1975 року (приєднання див. Закон України "Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)" від 15 липня 1994 року N 117/94-ВР)

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (приєднання див. Закон України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" від 14 травня 1999 року N 662-XIV)

Вказівки Головного управління Державного митного контролю при Раді Міністрів СРСР "Про порядок застосування Митної конвенції, що стосується контейнерів, 1972 року" від 4 квітня 1989 року N 11-38/7

9. Архів

Наказ Державного митного комітету України "Про створення відомчого архіву Державного митного комітету" від 17 січня 1996 року N 20

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

1. Загальне

Decision N 210/97/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 adopting an action programme for customs in the Community (Customs 2000) - Commission statement

OJ L 033, 04.02.97 p. 24 

Рішення N 210/97/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 грудня 1996 року про ухвалення програми дій для митниць у Співтоваристві (Митниці 2000) - заява Комісії

ОВ L 033, 04.02.97 С. 24 

91/453/EEC: Commission Decision of 30 July 1991 setting up an Advisory Committee on Customs and Indirect Taxation

OJ L 241, 30.08.91 p. 43 

91/453/ЄЕС: Рішення Комісії від 20 липня 1991 року про заснування Дорадчого Комітету з митниці та непрямого оподаткування

ОВ L 241, 30.08.91 С. 43 

Council Resolution of 30 May 2001 on a strategy for the Customs Union

OJ C 171, 15.06.2001 p. 1 

Резолюція Ради від 30 травня 2001 року щодо стратегії для Митного Союзу

ОВ C 171, 15.06.2001 С. 1 

Council Resolution of 25 October 1996 on the simplification and rationalization of the Community's customs regulations and procedures

OJ C 332, 07.11.96 p. 1 

Резолюція Ради від 25 жовтня 1996 року щодо спрощення та раціоналізації митного регулювання та процедур у Співтоваристві

ОВ C 332, 07.11.96 С. 1 

Council Resolution of 27 June 1974 concerning measures to be taken with a view to simplifying the task of the customs administrations

OJ C 079, 08.07.74 p. 1 

Резолюція Ради від 27 липня 1974 року стосовно заходів, що мають бути вжиті з огляду на спрощення завдання митних адміністрацій

ОВ C 079, 08.07.74 С. 1 

Declaration by the representatives of the governments of the Member States, meeting within the Council, concerning the continuing role of customs services after 1992

OJ C 262, 17.10.90 p. 3 

Декларація представників урядів держав-членів, що зустрілись в рамках Ради, стосовно продовження ролі митних служб після 1992 року

ОВ C 262, 17.10.90 С. 3 

Information from the Commission - Multiannual programme for the attainment of the customs union

OJ C 084, 31.03.79 p. 2 

Інформація від Комісії - Багаторічна програма досягнення митного союзу

ОВ C 084, 31.03.79 С. 2 


2. Загальні митні правила

Council Regulation (EEC) N 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code

OJ L 302, 19.10.92 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 2913/92 від 12 жовтня 1992 року, що встановлює Митний Кодекс Співтовариства

ОВ L 302, 19.10.92 С. 1 

Commission Regulation (EEC) N 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) N 2913/92 establishing the Community Customs Code

OJ L 253, 11.10.93 p. 1 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2454/93 від 2 липня 1993 року, що встановлює положення про застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92, що встановлює Митний Кодекс Співтовариства 

ОВ L 253, 11.10.93 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 2378/2002 of 27 December 2002 derogating from Regulation (EC) N 1249/96 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EEC) N 1766/92

OJ L 358, 31.12.2002 p. 101 

Регламент Комісії (ЄС) N 2378/2002 від 27 грудня 2002 року про відступ від Регламенту (ЄС) N 1249/96 про правила застосування (сектор імпортного мита на зернові) Регламенту Ради (ЄЕС) N 1766/92

ОВ L 358, 31.12.2002 С. 101 

Commission Regulation (EC) N 1615/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) N 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Nepal regarding certain exports of textiles to the Community

OJ L 185, 25.07.2000 p. 54 

Регламент Комісії (ЄС) N 1615/2000 від 24 липня 2000 року про відступ від Регламенту (ЄЕС) N 2454/93 стосовно визначення концепції походження товарів, що використовується для цілей схеми загальних преференцій, беручи до уваги особливе становище Непалу стосовно експорту певних текстильних виробів до Співтовариства

ОВ L 185, 25.07.2000 С. 54 

Commission Regulation (EC) N 1614/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) N 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Cambodia regarding certain exports of textiles to the Community

OJ L 185, 25.07.2000 p. 46 

Регламент Комісії (ЄС) N 1614/2000 від 24 липня 2000 року про відступ від Регламенту (ЄЕС) N 2454/93 стосовно визначення концепції походження товарів, що використовується для цілей схеми загальних преференцій, беручи до уваги особливе становище Камбоджі стосовно експорту певних текстильних виробів до Співтовариства

ОВ L 185, 25.07.2000 С. 46 

Commission Regulation (EC) N 1613/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) N 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Laos regarding certain exports of textiles to the Community

OJ L 185, 25.07.2000 p. 38 

Регламент Комісії (ЄС) N 1613/2000 від 24 липня 2000 року про відступ від Регламенту (ЄЕС) N 2454/93 стосовно визначення концепції походження товарів, що використовується для цілей схеми загальних преференцій, беручи до уваги особливе становище Лаосу стосовно експорту певних текстильних виробів до Співтовариства

ОВ L 185, 25.07.2000 С. 38 

Commission Regulation (EC) N 800/1999 of 15 April 1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

OJ L 102, 17.04.99 p. 11 

Регламент Комісії (ЄС) N 800/1999 від 15 квітня 1999 року, що встановлює спільні деталізовані правила для застосування системи експортних виплат не сільськогосподарські продукти

ОВ L 102, 17.04.99 С. 11 

Commission Regulation (EC) N 2125/95 of 6 September 1995 opening and providing for the administration of tariff quotas for preserved mushrooms of the genus Agaricus spp.

OJ L 212, 07.09.95 p. 16 

Регламент Комісії (ЄС) N 2125/95 від 6 вересня 1995 року, що відкриває та забезпечує адміністрування тарифних квот на консервовані гриби genus Agaricus spp.

ОВ L 212, 07.09.95 С. 16 

Commission Regulation (EC) N 2855/2000 of 27 December 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 332, 28.12.2000 p. 41 

Регламент Комісії (ЄС) N 2855/2000 від 27 грудня 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 332, 28.12.2000 С. 41 

Commission Regulation (EC) N 479/97 of 14 March 1997 providing for the partial reimbursement of import duties levied on flint maize

OJ L 075, 15.03.97 p. 7 

Регламент Комісії (ЄС) N 479/97 від 14 березня 1997 року, яким передбачене часткове відшкодування імпортного мита, що стягується з твердої кукурудзи

OJ L 075, 15.03.97 С. 7 

Council Decision of 28 May 1996 on the post-clearance recovery of the customs debt

OJ C 170, 14.06.96 p. 1 

Рішення Ради від 28 травня 1996 року про відшкодування митного боргу після розмитнення

ОВ C 170, 14.06.96 С. 1 


3. Основні митні інструменти

3.1. Митні тарифи

Commission Regulation (EC) N 1400/2001 of 10 July 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 189, 11.07.2001 p. 5 

Регламент Комісії (ЄС) N 1400/2001 від 10 липня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 189, 11.07.2001 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 1748/85 of 25 June 1985 on the procedure for determining the fat content of maize flour falling within subheading 11.01 E and maize groats and meal falling within subheading 11.02 A V of the Common Customs Tariff

OJ L 167, 27.06.85 p. 0026 - 0027 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1748/85 від 25 червня 1985 року про процедуру визначення вмісту жиру меленої кукурудзи, що підпадає під дію підзаголовка 11.01 E та кукурудзяної крупи та борошна в межах підзаголовка 11.02 A V Єдиного Митного Тарифу

OJ L 167, 27.06.85 p. 0026 - 0027 

87/597/ECSC: Decision of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 18 December 1987 on the nomenclature and rates of conventional duty for certain products and the general rules for interpreting and applying the said nomenclature and duties

OJ L 363, 23.12.87 p. 67 

87/597/ЄСВС: Рішення представників урядів держав-членів, що зустрілись в рамках Ради 18 грудня 1987 року, щодо номенклатури та ставок конвенційного мита на певні товари та загальні правила тлумачення та застосування зазначених номенклатури та мит

OJ L 363, 23.12.87 С. 67 


3.1.1. Єдиний митний тариф

Council Regulation (EC) N 3093/95 of 22 December 1995 laying down the rates of duty to be applied by the Community resulting from negotiations under GATT Article XXIV.6 consequent upon the accession of Austria, Finland and Sweden to the European Union

OJ L 334, 30.12.95 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 3093/95 від 22 грудня 1995 року, що встановлює ставки мита, що мають застосовуватись Співтовариством в результаті переговорів відповідно до статті XXIV.6 ГАТТ по вступі Австрії, Фінляндії та Швеції до Європейського Союзу

ОВ L 334, 30.12.95 С. 1 

Council Regulation (EC) N 1644/95 of 29 June 1995 laying down the autonomous rates of duty to be applied to newsprint, in rolls or sheets falling within CN codes 4801 00 10 and 4801 00 90 following the accession of Austria, Finland and Sweden

OJ L 156, 07.07.95 p. 3 

Регламент Ради (ЄС) N 1644/95 від 29 червня 1995 року, що встановлює автономні ставки мита, що має застосовуватись до газетного паперу, в рулонах та листках відповідно кодів КН 4801 00 10 та 4801 00 90 внаслідок вступу Австрії, Фінляндії та Швеції

ОВ L 156, 07.07.95 С. 3 

Council Regulation (EEC) N 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

OJ L 256, 07.09.87 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 2658/87 від 23 липня 1987 року про тариф та статистичну номенклатуру та про Єдиний Митний Тариф

ОВ L 256, 07.09.87 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 218/2003 of 4 February 2003 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 029, 05.02.2003 p. 0005 - 0006 

Регламент Комісії (ЄС) N 218/2003 від 4 лютого 2003 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 029, 05.02.2003 С. 5 

Commission Regulation (EC) N 55/2003 of 13 January 2003 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 008, 14.01.2003 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 55/2003 від 13 січня 2003 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OJ L 008, 14.01.2003 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 2049/2002 of 19 November 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 316, 20.11.2002 p. 15 

Регламент Комісії (ЄС) N 2049/2002 від 19 листопада 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 316, 20.11.2002 С. 15 

Commission Regulation (EC) N 2014/2002 of 7 November 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 311, 14.11.2002 p. 11 

Регламент Комісії (ЄС) N 2014/2002 від 7 листопада 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 311, 14.11.2002 С. 11 

Commission Regulation (EC) N 1380/2002 of 29 July 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 200, 30.07.2002 p. 12 

Регламент Комісії (ЄС) N 1380/2002 від 29 липня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 200, 30.07.2002 С. 12 

Commission Regulation (EC) N 1223/2002 of 8 July 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 179, 09.07.2002 p. 8 

Регламент Комісії (ЄС) N 1223/2002 від 8 липня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 179, 09.07.2002 С. 8 

Commission Regulation (EC) N 1017/2002 of 13 June 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 155, 14.06.2002 p. 23 

Регламент Комісії (ЄС) N 1017/2002 від 13 червня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 155, 14.06.2002 С. 23 

Commission Regulation (EC) N 849/2002 of 22 May 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 135, 23.05.2002 p. 10 

Регламент Комісії (ЄС) N 849/2002 від 22 травня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 135, 23.05.2002 С. 10 

Commission Regulation (EC) N 763/2002 of 3 May 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 117, 04.05.2002 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 763/2002 від 3 травня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 117, 04.05.2002 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 687/2002 of 22 April 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 106, 23.04.2002 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 687/2002 від 22 квітня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 106, 23.04.2002 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 471/2002 of 15 March 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 075, 16.03.2002 p. 13 

Регламент Комісії (ЄС) N 471/2002 від 15 березня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OJ L 075, 16.03.2002 С. 13 

Commission Regulation (EC) N 142/2002 of 25 January 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 024, 26.01.2002 p. 14 

Регламент Комісії (ЄС) N 142/2002 від 25 січня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 024, 26.01.2002 С. 14 

Commission Regulation (EC) N 141/2002 of 25 January 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 024, 26.01.2002 p. 11 

Регламент Комісії (ЄС) N 141/2002 від 25 січня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 024, 26.01.2002 С. 11 

Council Regulation (EC) N 2241/2001 of 15 November 2001 amending the autonomous common customs tariff duty for garlic falling within CN code 07032000

OJ L 303, 20.11.2001 p. 8 

Регламент Ради (ЄС) N 2241/2001 від 15 листопада 2001 року про зміну автономного єдиного митного тарифу мита на часнику відповідно до КН коду 07032000

ОВ L 303, 20.11.2001 С. 8 

Commission Regulation (EC) N 2180/2001 of 9 November 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 293, 10.11.2001 p. 5 

Регламент Комісії (ЄС) N 2180/2001 від 9 листопада 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 293, 10.11.2001 С. 5 

Commission Regulation (EC) N 2147/2001 of 31 October 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 288, 01.11.2001 p. 23 

Регламент Комісії (ЄС) N 2147/2001 від 31 жовтня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 288, 01.11.2001 С. 23 

Commission Regulation (EC) N 2064/2001 of 22 October 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 278, 23.10.2001 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 2064/2001 від 22 жовтня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 278, 23.10.2001 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 1694/2001 of 24 August 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 229, 25.08.2001 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 1694/2001 від 24 серпня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 229, 25.08.2001 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 1201/2001 of 18 June 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 163, 20.06.2001 p. 8 

Регламент Комісії (ЄС) N 1201/2001 від 18 червня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 163, 20.06.2001 С. 8 

Commission Regulation (EC) N 1200/2001 of 19 June 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 163, 20.06.2001 p. 6 

Регламент Комісії (ЄС) N 1200/2001 від 19 червня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 163, 20.06.2001 С. 6 

Commission Regulation (EC) N 1004/2001 of 22 May 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 140, 24.05.2001 p. 8 

Регламент Комісії (ЄС) N 1004/2001 від 22 травня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 140, 24.05.2001 С. 8 

Commission Regulation (EC) N 646/2001 of 30 March 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 091, 31.03.2001 p. 42 

Регламент Комісії (ЄС) N 646/2001 від 30 березня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 091, 31.03.2001 С. 42 

Commission Regulation (EC) N 347/2001 of 19 February 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 052, 22.02.2001 p. 8 

Регламент Комісії (ЄС) N 347/2001 від 19 лютого 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 052, 22.02.2001 С. 8 

Commission Regulation (EC) N 306/2001 of 12 February 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 044, 15.02.2001 p. 25 

Регламент Комісії (ЄС) N 306/2001 від 12 лютого 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 044, 15.02.2001 С. 25 

Commission Regulation (EC) N 305/2001 of 12 February 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 044, 15.02.2001 p. 22 

Регламент Комісії (ЄС) N 305/2001 від 12 лютого 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 044, 15.02.2001 С. 22 

Commission Regulation (EC) N 1564/2000 of 18 July 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 180, 19.07.2000 p. 5 

Регламент Комісії (ЄС) N 1564/2000 від 18 липня 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 180, 19.07.2000 С. 5 

Commission Regulation (EC) N 961/2000 of 5 May 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 109, 06.05.2000 p. 16 

Регламент Комісії (ЄС) N 961/2000 від 5 травня 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 109, 06.05.2000 С. 16 

Commission Regulation (EC) N 738/2000 of 7 April 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 087, 08.04.2000 p. 10 

Регламент Комісії (ЄС) N 738/2000 від 7 квітня 200 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 087, 08.04.2000 С. 10 

Commission Regulation (EC) N 710/2000 of 3 April 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 084, 05.04.2000 p. 8 

Регламент Комісії (ЄС) N 710/2000 від 3 квітня 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 084, 05.04.2000 С. 8 

Commission Regulation (EC) N 709/2000 of 4 April 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 084, 05.04.2000 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 709/2000 від 4 квітня 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OJ L 084, 05.04.2000 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 442/2000 of 25 February 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 054, 26.02.2000 p. 33 

Регламент Комісії (ЄС) N 442/2000 від 25 лютого 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 054, 26.02.2000 С. 33 

Commission Regulation (EC) N 323/2000 of 11 February 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 037, 12.02.2000 p. 12 

Регламент Комісії (ЄС) N 323/2000 від 11 лютого 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 037, 12.02.2000 С. 12 

Commission Regulation (EC) N 289/2000 of 3 February 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 033, 08.02.2000 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 289/2000 від 3 лютого 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 033, 08.02.2000 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 184/2000 of 26 January 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 022, 27.01.2000 p. 48 

Регламент Комісії (ЄС) N 184/2000 від 26 січня 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 022, 27.01.2000 С. 48 

Commission Regulation (EC) N 2795/1999 of 29 December 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 337, 30.12.99 p. 36 

Регламент Комісії (ЄС) N 2795/1999 від 29 грудня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 337, 30.12.99 С. 36 

Commission Regulation (EC) N 2543/1999 of 1 December 1999 on the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States

OJ L 307, 02.12.99 p. 46 

Регламент Комісії (ЄС) N 2543/1999 від 1 грудня 1999 року про номенклатуру країн та територій для статистики зовнішньої торгівлі Співтовариства та статистики торгівлі між державами-членами

ОВ L 307, 02.12.99 С. 46 

Commission Regulation (EC) N 2376/1999 of 9 November 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 287, 10.11.99 p. 4 

Регламент Комісії (ЄС) N 2376/1999 від 9 листопада 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 287, 10.11.99 С. 4 

Commission Regulation (EC) N 2113/1999 of 5 October 1999 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 259, 06.10.99 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 2113/1999 від 5 жовтня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 259, 06.10.99 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 1836/1999 of 24 August 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 224, 25.08.99 p. 6 

Регламент Комісії (ЄС) N 1836/1999 від 24 серпня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 224, 25.08.99 С. 6 

Commission Regulation (EC) N 1529/1999 of 13 July 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 178, 14.07.99 p. 10 

Регламент Комісії (ЄС) N 1529/1999 від 13 липня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 178, 14.07.99 С. 10 

Commission Regulation (EC) N 1488/1999 of 7 July 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 172, 08.07.99 p. 25 

Регламент Комісії (ЄС) N 1488/1999 від 7 липня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 172, 08.07.99 С. 25 

Commission Regulation (EC) N 1324/1999 of 23 June 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 157, 24.06.99 p. 31 

Регламент Комісії (ЄС) N 1324/1999 від 23 червня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 157, 24.06.99 С. 31 

Commission Regulation (EC) N 1218/1999 of 14 June 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 148, 15.06.99 p. 9 

Регламент Комісії (ЄС) N 1218/1999 від 14 червня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 148, 15.06.99 С. 9 

Commission Regulation (EC) N 964/1999 of 6 May 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 119, 07.05.99 p. 28 

Регламент Комісії (ЄС) N 964/1999 від 6 травня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 119, 07.05.99 С. 28 

Commission Regulation (EC) N 799/1999 of 16 April 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 102, 17.04.99 p. 8 

Регламент Комісії (ЄС) N 799/1999 від 16 квітня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 102, 17.04.99 С. 8 

Commission Regulation (EC) N 701/1999 of 31 March 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 089, 01.04.99 p. 23 

Регламент Комісії (ЄС) N 701/1999 від 31 березня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 089, 01.04.99 С. 23 

Commission Regulation (EC) N 517/1999 of 9 March 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 061, 10.03.99 p. 23 

Регламент Комісії (ЄС) N 517/1999 від 9 березня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 061, 10.03.99 С. 23 

Commission Regulation (EC) N 516/1999 of 9 March 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 061, 10.03.99 p. 16 

Регламент Комісії (ЄС) N 516/1999 від 9 березня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 061, 10.03.99 С. 16 

Commission Regulation (EC) N 169/1999 of 25 January 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 019, 26.01.99 p. 6 

Регламент Комісії (ЄС) N 169/1999 від 25 січня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 019, 26.01.99 С. 6 

Commission Regulation (EC) N 2518/98 of 23 November 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 315, 25.11.98 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 2518/98 від 23 листопада 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 315, 25.11.98 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 1858/98 of 27 August 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 241, 29.08.98 p. 17 

Регламент Комісії (ЄС) N 1858/98 від 27 серпня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 241, 29.08.98 С. 17 

Commission Regulation (EC) N 1718/98 of 31 July 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 215, 01.08.98 p. 56 

Регламент Комісії (ЄС) N 1718/98 від 31 липня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 215, 01.08.98 С. 56 

Commission Regulation (EC) N 1661/98 of 27 July 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 211, 29.07.98 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 1661/98 від 27 липня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 211, 29.07.98 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 1264/98 of 17 June 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 175, 19.06.98 p. 4 

Регламент Комісії (ЄС) N 1264/98 від 17 червня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 175, 19.06.98 С. 4 

Commission Regulation (EC) N 1160/98 of 2 June 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 160, 04.06.98 p. 20 

Регламент Комісії (ЄС) N 1160/98 від 2 червня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 160, 04.06.98 С. 20 

Commission Regulation (EC) N 981/98 of 7 May 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 137, 09.05.98 p. 9 

Регламент Комісії (ЄС) N 981/98 від 7 травня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 137, 09.05.98 С. 9 

Commission Regulation (EC) N 955/98 of 29 April 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 133, 07.05.98 p. 12 

Регламент Комісії (ЄС) N 955/98 від 29 квітня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 133, 07.05.98 С. 12 

Commission Regulation (EC) N 497/98 of 27 February 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 062, 03.03.98 p. 21 

Регламент Комісії (ЄС) N 497/98 від 27 лютого 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 062, 03.03.98 С. 21 

Commission Regulation (EC) N 496/98 of 27 February 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 062, 03.03.98 p. 19 

Регламент Комісії (ЄС) N 496/98 від 27 лютого 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 062, 03.03.98 С. 19 

Commission Regulation (EC) N 272/98 of 2 February 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 027, 03.02.98 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 272/98 від 2 лютого 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 027, 03.02.98 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 201/98 of 26 January 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 021, 28.01.98 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 201/98 від 26 січня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 021, 28.01.98 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 2510/97 of 15 December 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 345, 16.12.97 p. 45 

Регламент Комісії (ЄС) N 2510/97 від 15 грудня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 345, 16.12.97 С. 45 

Commission Regulation (EC) N 2184/97 of 3 November 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 299, 04.11.97 p. 6 

Регламент Комісії (ЄС) N 2184/97 від 3 листопада 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 299, 04.11.97 С. 6 

Commission Regulation (EC) N 1509/97 of 30 July 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 204, 31.07.97 p. 8 

Регламент Комісії (ЄС) N 1509/97 від 30 липня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 204, 31.07.97 С. 8 

Commission Regulation (EC) N 1458/97 of 25 July 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 199, 26.07.97 p. 11 

Регламент Комісії (ЄС) N 1458/97 від 25 липня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 199, 26.07.97 С. 11 

Commission Regulation (EC) N 1196/97 of 27 June 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 170, 28.06.97 p. 13 

Регламент Комісії (ЄС) N 1196/97 від 27 червня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 170, 28.06.97 С. 13 

Commission Regulation (EC) N 1054/97 of 11 June 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 154, 12.06.97 p. 14 

Регламент Комісії (ЄС) N 1054/97 від 11 червня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 154, 12.06.97 С. 14 

Commission Regulation (EC) N 287/97 of 17 February 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 048, 19.02.97 p. 5 

Регламент Комісії (ЄС) N 287/97 від 17 червня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 048, 19.02.97 С. 5 

Commission Regulation (EC) N 286/97 of 17 February 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 048, 19.02.97 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 286/97 від 17 лютого 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 048, 19.02.97 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 92/97 of 20 January 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 019, 22.01.97 p. 1 

Регламент Комісії (ЄС) N 92/97 від 20 січня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 019, 22.01.97 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 4/97 of 3 January 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 003, 07.01.97 p. 1 

Регламент Комісії (ЄС) N 4/97 від 3 січня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 003, 07.01.97 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 2494/96 of 23 December 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 338, 28.12.96 p. 38 

Регламент Комісії (ЄС) N 2494/96 від 23 грудня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 338, 28.12.96 С. 38 

Commission Regulation (EC) N 2383/96 of 13 December 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 326, 17.12.96 p. 1 

Регламент Комісії (ЄС) N 2383/96 від 13 грудня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 326, 17.12.96 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 2338/96 of 5 December 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 318, 07.12.96 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 2338/96 від 5 грудня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 318, 07.12.96 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 1735/96 of 4 September 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 225, 06.09.96 p. 1 

Регламент Комісії (ЄС) N 1735/96 від 4 вересня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 225, 06.09.96 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 1510/96 of 26 July 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 189, 30.07.96 p. 89 

Регламент Комісії (ЄС) N 1510/96 від 26 липня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 189, 30.07.96 С. 89 

Commission Regulation (EC) N 1308/96 of 4 July 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 167, 06.07.96 p. 19 

Регламент Комісії (ЄС) N 1308/96 від 4 липня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 167, 06.07.96 С. 19 

Commission Regulation (EC) N 1249/96 of 28 June 1996 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EEC) N 1766/92

OJ L 161, 29.06.96 p. 125 

Регламент Комісії N 1249/96 від 28 червня 1996 року про правила застосування (сектор імпортного мита на зернові) Регламенту Ради (ЄЕС) N 1766/92

ОВ L 161, 29.06.96 С. 125 

Commission Regulation (EC) N 955/96 of 29 May 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 130, 31.05.96 p. 1 

Регламент Комісії (ЄС) N 955/96 від 29 травня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 130, 31.05.96 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 902/96 of 20 May 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 122, 22.05.96 p. 1 

Регламент Комісії (ЄС) N 902/96 від 20 травня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 122, 22.05.96 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 691/96 of 16 April 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 097, 18.04.96 p. 13 

Регламент Комісії (ЄС) N 691/96 від 16 квітня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 097, 18.04.96 С. 13 

Commission Regulation (EC) N 618/96 of 3 April 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 088, 05.04.96 p. 3 

Регламент Комісії (ЄС) N 618/96 від 3 квітня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 088, 05.04.96 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 617/96 of 3 April 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 088, 05.04.96 p. 1 

Регламент Комісії (ЄС) N 617/96 від 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі 

ОВ L 088, 05.04.96 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 511/96 of 22 March 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 076, 26.03.96 p. 9 

Регламент Комісії (ЄС) N 511/96 від 22 березня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 076, 26.03.96 С. 9 

Commission Regulation (EC) N 510/96 of 22 March 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 076, 26.03.96 p. 7 

Регламент Комісії (ЄС) N 510/96 від 22 березня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 076, 26.03.96 С. 7 

Commission Regulation (EC) N 242/96 of 7 February 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 031, 09.02.96 p. 16 

Регламент Комісії (ЄС) N 242/96 від 7 лютого 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 031, 09.02.96 С. 16 

Commission Regulation (EC) N 241/96 of 7 February 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 031, 09.02.96 p. 14 

Регламент Комісії (ЄС) N 241/96 від 7 лютого 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 031, 09.02.96 С. 14 

Commission Regulation (EC) N 215/96 of 2 February 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 028, 06.02.96 p. 9 

Регламент Комісії (ЄС) N 215/96 від 2 лютого 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 028, 06.02.96 С. 9 

Commission Regulation (EC) N 214/96 of 2 February 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 028, 06.02.96 p. 8 

Регламент Комісії (ЄС) N 214/96 від 2 лютого 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 028, 06.02.96 С. 8 

Commission Regulation (EC) N 2810/95 of 5 December 1995 on the tariff classification of pig carcases and half-carcases and amending Council Regulation (EEC) N 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

OJ L 291, 06.12.95 p. 24 

Регламент Комісії (ЄС) N 2810/95 від 5 грудня 1995 року про тарифну класифікацію явних туш та півтуш та зміну Регламенту Ради (ЄЕС) N 2658/87 про тариф та статистичну класифікацію та про Єдиний Митний Тариф

ОВ L 291, 06.12.95 С. 24 

Commission Regulation (EC) N 2802/95 of 4 December 1995 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 291, 06.12.95 p. 5 

Регламент Комісії (ЄС) N 2802/95 від 4 грудня 1995 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 291, 06.12.95 С. 5 

Commission Regulation (EC) N 2696/95 of 21 November 1995 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 280, 23.11.95 p. 17 

Регламент Комісії (ЄС) N 2696/95 від 21 листопада 1995 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 280, 23.11.95 С. 17 

Commission Regulation (EC) N 2694/95 of 21 November 1995 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 280, 23.11.95 p. 13 

Регламент Комісії (ЄС) N 2694/95 від 21 листопада 1995 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 280, 23.11.95 С. 13 

Commission Regulation (EC) N 2564/95 of 27 October 1995 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 262, 01.11.95 p. 25 

Регламент Комісії (ЄС) N 2564/95 від 27 жовтня 1995 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 262, 01.11.95 С. 25 

Commission Regulation (EC) N 1165/95 of 23 May 1995 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 117, 24.05.95 p. 15 

Регламент Комісії (ЄС) N 1165/95 від 23 травня 1995 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 117, 24.05.95 С. 15 

Commission Regulation (EC) N 834/95 of 12 April 1995 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 084, 14.04.95 p. 1 

Регламент Комісії (ЄС) N 834/95 від 12 квітня 1995 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 084, 14.04.95 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 559/95 of 13 March 1995 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 057, 15.03.95 p. 51 

Регламент Комісії (ЄС) N 559/95 від 13 березня 1995 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 057, 15.03.95 С. 51 

Commission Regulation (EC) N 3330/94 of 21 December 1994 on the tariff classification of certain poultry cuts and amending Regulation (EEC) N 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

OJ L 350, 31.12.94 p. 52 

Регламент Комісії (ЄС) N 3330/94 від 21 грудня 1994 року стосовно класифікації певних шматків птиці та змін Регламенту (ЄЕС) N 2658/87 про тариф та статистичну класифікацію та про Єдиний Митний Тариф

ОВ L 350, 31.12.94 С. 52 

Commission Regulation (EC) N 3272/94 of 27 December 1994 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 339, 29.12.94 p. 58 

Регламент Комісії (ЄС) N 3272/94 від 27 грудня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 339, 29.12.94 С. 58 

Commission Regulation (EC) N 3176/94 of 21 December 1994 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 335, 23.12.94 p. 56 

Регламент Комісії (ЄС) N 3176/94 від 21 грудня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 335, 23.12.94 С. 56 

Commission Regulation (EC) N 3057/94 of 14 December 1994 concerning the classification of certain goods in Taric

OJ L 323, 16.12.94 p. 12 

Регламент Комісії (ЄС) N 3057/94 від 14 грудня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Taric

OJ L 323, 16.12.94 p. 12 

Commission Regulation (EC) N 3056/94 of 14 December 1994 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 323, 16.12.94 p. 10 

Регламент Комісії (ЄС) N 3056/94 від 14 грудня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 323, 16.12.94 С. 10 

Commission Regulation (EC) N 1966/94 of 28 July 1994 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 198, 30.07.94 p. 103 

Регламент Комісії (ЄС) N 1966/94 від 28 липня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 198, 30.07.94 С. 103 

Council Regulation (EEC) N 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic activities in the European Community

OJ L 293, 24.10.90 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 3037/90 від 9 жовтня 1990 року про статистичну класифікацію видів економічної діяльності у Європейському Співтоваристві

ОВ L 293, 24.10.90 С. 1 

Commission Regulation (EEC) N 3470/89 of 16 November 1989 concerning the analysis method to be used for the application of Additional Note 2 to Chapter 7 to the Combined Nomenclature

OJ L 337, 21.11.89 p. 6 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3470/89 від 16 листопада 1989 року стосовно аналітичного методу, що має застосовуватись до застосування Додаток Пояснення 2 до Розділу 7 до Комбінованої Номенклатури

ОВ L 337, 21.11.89 С. 6 

Commission Regulation (EEC) N 3491/88 of 9 November 1988 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 306, 11.11.88 p. 18 

Регламент Комісії (ЄС) N 3491/88 від 9 листопада 1988 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 306, 11.11.88 С. 18 

Recommendation relative au traitement tarifaire applicable aux emballages importes pleins

OJ B 046, 08.07.61 p. 880 

Рекомендація стосовно застосування тарифу, що застосовується до імпорту цілісної упаковки

OJ B 046, 08.07.61 С. 880 

Recommandation relative а la definition du poids imposable

OJ B 046, 08.07.61 p. 880 

Рекомендація стосовно визначення митної ваги

ОВ B 046, 08.07.61 С. 880 

Agreement on the establishment of part of the Common Customs Tariff for the products in List G contained in the Treaty establishing the European Economic Community

OJ 080, 20.12.60 p. 1825 

Угода про встановлення частини Єдиного Митного Тарифу на товари, зазначені у Переліку G, що міститься у Договорі про заснування Європейського Економічного Співтовариства

ОВ 080, 20.12.60 С. 1825 

Agreement on the establishment of a Common Customs Tariff for the products contained in List A2 of Annex IV to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Euratom)
/* Unofficial translation*/

OJ B 020, 31.03.59 p. 410 

Угода про встановлення Єдиного Митного Тарифу на товари, зазначені у Переліку A2 Додатка IV до Договору про заснування Європейського Співтовариства з атомної енергії (Євратом)
/* Неофіційний переклад*/

ОВ B 020, 31.03.59 С. 410 

Agreement on the establishment of a Common Customs Tariff for the products contained in List A1 of Annex IV to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Euratom)
/* Unofficial translation*/

OJ B 020, 31.03.59 p. 406 

Угода про встановлення Єдиного Митного Тарифу на товари, зазначені у Переліку A1 Додатка IV до Договору про заснування Європейського Співтовариства з атомної енергії (Євратом)
/* Неофіційний переклад*/

ОВ B 020, 31.03.59 С. 406 


3.1.2. Уніфікований тариф ЕСВС

86/98/ECSC: Decision of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 3 March 1986 on the uniform application of the customs nomenclature with regard to products falling within the province of the ECSC Treaty

OJ L 081, 26.03.86 p. 29 

86/98/ЄСВС: Рішення представників урядів держав-членів, що зустрілись в рамках Ради, від 3 березня 1986 року про уніфікацію застосування митної номенклатури стосовно товарів, що входять в сферу дії Договору ЄСВС

ОВ L 081, 26.03.86 С. 29 


3.2. Походження товарів

Council Regulation (EC) N 82/2001 of 5 December 2000 concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation in trade between the customs territory of the Community and Ceuta and Melilla

OJ L 020, 20.01.2001 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 82/2001 від 5 грудня 2000 року стосовно визначення концепції "походження товарів" та методів адміністративної кооперації у торгівлі між митною територією Співтовариства та Ceuta and Melilla

ОВ L 020, 20.01.2001 С. 1 

Council Regulation (EC) N 1541/98 of 13 July 1998 on proof of origin for certain textile products falling within Section XI of the Combined Nomenclature and released for free circulation in the Community, and on the conditions for the acceptance of such proof

OJ L 202, 18.07.98 p. 11 

Регламент Ради (ЄС) N 1541/98 від 13 липня 1998 року про доведення походження для певних текстильних виробів, що підпадають під дію Секції XI Комбінованої Номенклатури, випущених у вільний обіг у Співтоваристві, та про умови прийняття такого доведення

ОВ L 202, 18.07.98 С. 11 

Commission Regulation (EC) N 2579/98 of 30 November 1998 establishing the list of textile products for which no proof of origin is required on release for free circulation in the Community

OJ L 322, 01.12.98 p. 27 

Регламент Комісії (ЄС) N 2579/98 від 30 листопада 1998 року, що встановлює перелік текстильних товарів, для яких не вимагається доведення походження для вільного обігу у Співтоваристві

ОВ L 322, 01.12.98 С. 27 

Commission Regulation (EEC) N 2067/89 of 11 July 1989 establishing the date of implementation in the Community of the system of certificates of origin provided for under the International Coffee Agreement 1983, when quotas are suspended

OJ L 196, 12.07.89 p. 18 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2067/89 від 11 липня 1989 року, що встановлює дату імплементації у Співтоваристві системи сертифікатів походження, коли передбачені квоти відповідно Міжнародної Угоди з Кави 1983 року

ОВ L 196, 12.07.89 С. 18 


4. Застосування Єдиного Митного Тарифу

4.1. Класифікація Тарифу

* Commission Regulation (EC) N 218/2003 of 4 February 2003 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 029, 05.02.2003 p. 5 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 55/2003 of 13 January 2003 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 008, 14.01.2003 p. 3 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 2049/2002 of 19 November 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 316, 20.11.2002 p. 0015 - 0016 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 2014/2002 of 7 November 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 311, 14.11.2002 p. 0011 - 0012 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1380/2002 of 29 July 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 200, 30.07.2002 p. 0012 - 0013 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1223/2002 of 8 July 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 179, 09.07.2002 p. 0008 - 0009 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1017/2002 of 13 June 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 155, 14.06.2002 p. 0023 - 0024 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 849/2002 of 22 May 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 135, 23.05.2002 p. 0010 - 0011 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 763/2002 of 3 May 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 117, 04.05.2002 p. 0003 - 0004 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 687/2002 of 22 April 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 106, 23.04.2002 p. 0003 - 0006 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 471/2002 of 15 March 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 075, 16.03.2002 p. 0013 - 0017 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 142/2002 of 25 January 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 024, 26.01.2002 p. 0014 - 0015 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 141/2002 of 25 January 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 024, 26.01.2002 p. 0011 - 0013 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 2180/2001 of 9 November 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 293, 10.11.2001 p. 0005 - 0007 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 2147/2001 of 31 October 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 288, 01.11.2001 p. 0023 - 0024 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 2064/2001 of 22 October 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 278, 23.10.2001 p. 0003 - 0005 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1694/2001 of 24 August 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 229, 25.08.2001 p. 3 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1400/2001 of 10 July 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 189, 11.07.2001 p. 5 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1200/2001 of 19 June 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 163, 20.06.2001 p. 6 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1004/2001 of 22 May 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 140, 24.05.2001 p. 8 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 646/2001 of 30 March 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 091, 31.03.2001 p. 42 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

Commission Regulation (EC) N 645/2001 of 30 March 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 091, 31.03.2001 p. 40 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 645/2001 від 30 березня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 091, 31.03.2001 С. 40 

* Commission Regulation (EC) N 306/2001 of 12 February 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 044, 15.02.2001 p. 25 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 305/2001 of 12 February 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 044, 15.02.2001 p. 22 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 2354/2000 of 24 October 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 272, 25.10.2000 p. 10 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1508/2000 of 11 July 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 174, 13.07.2000 p. 3 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 961/2000 of 5 May 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 109, 06.05.2000 p. 16 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 738/2000 of 7 April 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 087, 08.04.2000 p. 10 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 710/2000 of 3 April 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 084, 05.04.2000 p. 8 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 709/2000 of 4 April 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 084, 05.04.2000 p. 3 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 442/2000 of 25 February 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 054, 26.02.2000 p. 33 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 323/2000 of 11 February 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 037, 12.02.2000 p. 12 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 184/2000 of 26 January 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 022, 27.01.2000 p. 48 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 2795/1999 of 29 December 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 337, 30.12.99 p. 36 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 2376/1999 of 9 November 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 287, 10.11.99 p. 4 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 2113/1999 of 5 October 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 259, 06.10.99 p. 3 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1836/1999 of 24 August 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 224, 25.08.99 p. 6 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1529/1999 of 13 July 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 178, 14.07.99 p. 10 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1488/1999 of 7 July 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 172, 08.07.99 p. 25 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1324/1999 of 23 June 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 157, 24.06.99 p. 31 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1218/1999 of 14 June 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 148, 15.06.99 p. 9 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 964/1999 of 6 May 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 119, 07.05.99 p. 28 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 799/1999 of 16 April 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 102, 17.04.99 p. 8 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 701/1999 of 31 March 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 089, 01.04.99 p. 23 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 517/1999 of 9 March 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 061, 10.03.99 p. 23 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 516/1999 of 9 March 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 061, 10.03.99 p. 16 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 169/1999 of 25 January 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 019, 26.01.99 p. 6 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 2518/98 of 23 November 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 315, 25.11.98 p. 3 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1858/98 of 27 August 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 241, 29.08.98 p. 17 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1718/98 of 31 July 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 215, 01.08.98 p. 56 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1661/98 of 27 July 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 211, 29.07.98 p. 3 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1264/98 of 17 June 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 175, 19.06.98 p. 4 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1160/98 of 2 June 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 160, 04.06.98 p. 20 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 981/98 of 7 May 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 137, 09.05.98 p. 9 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 955/98 of 29 April 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 133, 07.05.98 p. 12 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 497/98 of 27 February 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 062, 03.03.98 p. 21 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 496/98 of 27 February 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 062, 03.03.98 p. 19 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 272/98 of 2 February 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 027, 03.02.98 p. 3 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 201/98 of 26 January 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 021, 28.01.98 p. 3 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 2510/97 of 15 December 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 345, 16.12.97 p. 45 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 2184/97 of 3 November 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 299, 04.11.97 p. 6 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1509/97 of 30 July 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 204, 31.07.97 p. 8 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1458/97 of 25 July 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 199, 26.07.97 p. 11 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1196/97 of 27 June 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 170, 28.06.97 p. 13 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1054/97 of 11 June 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 154, 12.06.97 p. 14 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 287/97 of 17 February 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 048, 19.02.97 p. 5 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 286/97 of 17 February 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 048, 19.02.97 p. 3 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 92/97 of 20 January 1997 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 019, 22.01.97 p. 1 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 2494/96 of 23 December 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 338, 28.12.96 p. 38 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 2383/96 of 13 December 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 326, 17.12.96 p. 1 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1735/96 of 4 September 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 225, 06.09.96 p. 1 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

* Commission Regulation (EC) N 1510/96 of 26 July 1996 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 189, 30.07.96 p. 89 

Також у розділі "Єдиний митний тариф" 

Commission Regulation (EC) N 1663/94 of 7 July 1994 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 176, 09.07.94 p. 2 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1663/94 від 7 липня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 176, 09.07.94 С. 2 

Commission Regulation (EC) N 1639/94 of 5 July 1994 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 172, 07.07.94 p. 8 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1639/94 від 5 липня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 172, 07.07.94 С. 8 

Commission Regulation (EC) N 1638/94 of 5 July 1994 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 172, 07.07.94 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1638/94 від 5 липня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 172, 07.07.94 С. 5 

Commission Regulation (EC) N 1637/94 of 5 July 1994 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 172, 07.07.94 p. 3 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1637/94 від 5 липня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 172, 07.07.94 С. 3 

Commission Regulation (EC) N 884/94 of 20 April 1994 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 103, 22.04.94 p. 10 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 884/94 від 20 квітня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 103, 22.04.94 С. 10 

Commission Regulation (EC) N 883/94 of 20 April 1994 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 103, 22.04.94 p. 7 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 883/94 від 20 квітня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 103, 22.04.94 С. 7 

Commission Regulation (EC) N 869/94 of 18 April 1994 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 101, 20.04.94 p. 1 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 869/94 від 18 квітня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 101, 20.04.94 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 754/94 of 30 March 1994 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 089, 06.04.94 p. 2 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 754/94 від 30 березня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 089, 06.04.94 С. 2 

Commission Regulation (EC) N 536/94 of 9 March 1994 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 068, 11.03.94 p. 16 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 536/94 від 9 березня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 068, 11.03.94 С. 16 

Commission Regulation (EC) N 3295/93 of 26 November 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 296, 01.12.93 p. 43 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3295/93 від 26 листопада 1993 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 296, 01.12.93 С. 43 

Commission Regulation (EEC) N 2291/93 of 13 August 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 206, 18.08.93 p. 1 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2291/93 від 13 серпня 1993 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 206, 18.08.93 С. 1 

Commission Regulation (EEC) N 2174/93 of 2 August 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 195, 04.08.93 p. 20 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2174/93 від 2 серпня 1993 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 195, 04.08.93 С. 20 

Commission Regulation (EEC) N 1825/93 of 7 July 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 167, 09.07.93 p. 8 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1825/93 від 7 липня 1993 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 167, 09.07.93 С. 8 

Commission Regulation (EEC) N 1611/93 of 24 June 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 155, 26.06.93 p. 9 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1611/93 від 24 червня 1993 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 155, 26.06.93 С. 9 

Commission Regulation (EEC) N 1486/93 of 16 June 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 147, 18.06.93 p. 8 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1486/93 від 16 червня 1993 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 147, 18.06.93 С. 8 

Commission Regulation (EEC) N 1395/93 of 4 June 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 137, 08.06.93 p. 7 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1395/93 від 4 червня 1993 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 137, 08.06.93 С. 7 

Commission Regulation (EEC) N 893/93 of 13 April 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 093, 17.04.93 p. 5  

Регламент Комісії (ЄЕС) N 893/93 від 13 квітня 1993 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 093, 17.04.93 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 731/93 of 26 March 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 075, 30.03.93 p. 7 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 731/93 від 26 березня 1993 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 075, 30.03.93 С. 7 

Commission Regulation (EEC) N 719/93 of 25 March 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 074, 27.03.93 p. 47 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 719/93 від 25 березня 1993 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 074, 27.03.93 С. 47  

Commission Regulation (EEC) N 350/93 of 17 February 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 041, 18.02.93 p. 7 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 350/93 від 17 лютого 1993 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 041, 18.02.93 С. 7 

Commission Regulation (EEC) N 3802/92 of 23 December 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 384, 30.12.92 p. 13 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3802/92 від 23 грудня 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 384, 30.12.92 С. 13 

Commission Regulation (EEC) N 3801/92 of 23 December 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 384, 30.12.92 p. 9 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3801/92 від 23 грудня 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 384, 30.12.92 С. 9 

Commission Regulation (EEC) N 3513/92 of 3 December 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 355, 05.12.92 p. 12 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3513/92 від 3 грудня 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 355, 05.12.92 С. 12 

Commission Regulation (EEC) N 3180/92 of 28 October 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 317, 31.10.92 p. 64 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 180/92 від 28 жовтня 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 317, 31.10.92 С. 64 

Commission Regulation (EEC) N 2949/92 of 9 October 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 296, 13.10.92 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2949/92 від 9 жовтня 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 296, 13.10.92 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 2933/92 of 7 October 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 293, 09.10.92 p. 8 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2933/92 від 7 жовтня 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 293, 09.10.92 С. 8 

Commission Regulation (EEC) N 2812/92 of 25 September 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 284, 29.09.92 p. 10 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2812/92 від 25 вересня 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 284, 29.09.92 С. 10 

Commission Regulation (EEC) N 2087/92 of 22 July 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 208, 24.07.92 p. 24 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2087/92 від 22 липня 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 208, 24.07.92 С. 24 

Commission Regulation (EEC) N 1911/92 of 9 July 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 192, 11.07.92 p. 23 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1911/92 від 9 липня 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 192, 11.07.92 С. 23 

Commission Regulation (EEC) N 1533/92 of 12 June 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 162, 16.06.92 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1340/92 від 12 червня 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 162, 16.06.92 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 1340/92 of 22 May 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 145, 27.05.92 p. 13 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1340/92 від 22 травня 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OJ L 145, 27.05.92 С. 13 

Commission Regulation (EEC) N 1035/92 of 24 April 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 110, 28.04.92 p. 29 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1035/92 від 24 квітня 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 110, 28.04.92 С. 29 

Commission Regulation (EEC) N 840/92 of 1 April 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 088, 03.04.92 p. 29 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 840/92 від 1 квітня 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 088, 03.04.92 С. 29 

Commission Regulation (EEC) N 597/92 of 6 March 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 064, 10.03.92 p. 13 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 597/92 від 6 березня 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 064, 10.03.92 С. 13 

Commission Regulation (EEC) N 509/92 of 28 February 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 055, 29.02.92 p. 80 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 509/92 від 28 лютого 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 055, 29.02.92 С. 80 

Commission Regulation (EEC) N 396/92 of 18 February 1992 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 044, 20.02.92 p. 9 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 396/92 від 18 лютого 1992 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 044, 20.02.92 С. 9 

Commission Regulation (EEC) N 3640/91 of 13 December 1991 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 344, 14.12.91 p. 62 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3640/91 від 13 грудня 1991 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 344, 14.12.91 С. 62 

Commission Regulation (EEC) N 3425/91 of 25 November 1991 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 325, 27.11.91 p. 6 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3425/91 від 25 листопада 1991 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 325, 27.11.91 С. 6 

Commission Regulation (EEC) N 2507/91 of 20 August 1991 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 233, 22.08.91 p. 9 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2507/91 від 20 серпня 1991 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 233, 22.08.91 С. 9 

Commission Regulation (EEC) N 2399/91 of 6 August 1991 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 220, 08.08.91 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2399/91 від 6 серпня 1991 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 220, 08.08.91 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 1796/91 of 24 June 1991 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 160, 25.06.91 p. 40 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1796/91 від 24 червня 1991 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 160, 25.06.91 С. 40 

Commission Regulation (EEC) N 1214/91 of 7 May 1991 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 116, 09.05.91 p. 44 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1214/91 від 7 травня 1991 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 116, 09.05.91 С. 44 

Commission Regulation (EEC) N 1176/91 of 6 May 1991 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 114, 07.05.91 p. 27 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1176/91 від 6 травня 1991 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 114, 07.05.91 С. 27 

Commission Regulation (EEC) N 964/91 of 18 April 1991 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 100, 20.04.91 p. 14 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 964/91 від 18 квітня 1991 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 100, 20.04.91 С. 14 

Commission Regulation (EEC) N 546/91 of 5 March 1991 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 060, 07.03.91 p. 12 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 546/91 від 5 травня 1991 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 060, 07.03.91 С. 12 

Commission Regulation (EEC) N 441/91 of 25 February 1991 concerning the classification of certain goods in the codes 1704 10 19, 1704 10 99, and 9502 10 10 of the Combined Nomenclature and repealing Regulation (EEC) N 1287/83

OJ L 052, 27.02.91 p. 9 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 441/91 від 25 лютого 1991 року стосовно класифікації певних товарів у кодах 1704 10 19, 1704 10 99 та 9502 10 10 Комбінованої Номенклатури та скасування Регламенту (ЄЕС) N 1287/83

ОВ L 052, 27.02.91 С. 9 

Commission Regulation (EEC) N 440/91 of 25 February 1991 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 052, 27.02.91 p. 7 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 440/91 від 25 лютого 1991 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 052, 27.02.91 С. 7 

Commission Regulation (EEC) N 316/91 of 7 February 1991 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 037, 09.02.91 p. 25 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 316/91 від 7 лютого 1991 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 037, 09.02.91 С. 25 

Commission Regulation (EEC) N 3044/90 of 22 October 1990 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 292, 24.10.90 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3044/90 від 22 жовтня 1990 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 292, 24.10.90 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 2368/90 of 9 August 1990 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 219, 14.08.90 p. 26 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2368/90 від 9 серпня 1990 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 219, 14.08.90 С. 26 

Commission Regulation (EEC) N 1936/90 of 4 July 1990 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 174, 07.07.90 p. 25 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1936/90 від 4 липня 1990 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 174, 07.07.90 С. 25 

Commission Regulation (EEC) N 1422/90 of 23 May 1990 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 137, 30.05.90 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1422/90 від 23 травня 1990 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 137, 30.05.90 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 1012/90 of 20 April 1990 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 105, 25.04.90 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1012/90 від 20 квітня 1990 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 105, 25.04.90 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 650/90 of 16 March 1990 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 071, 17.03.90 p. 11 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 650/90 від 16 березня 1990 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 071, 17.03.90 С. 11 

Commission Regulation (EEC) N 542/90 of 1 March 1990 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 056, 03.03.90 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 542/90 від 1 березня 1990 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 056, 03.03.90 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 314/90 of 5 February 1990 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 035, 07.02.90 p. 9 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 314/90 від 5 лютого 1990 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 035, 07.02.90 С. 9 

Commission Regulation (EEC) N 313/90 of 5 February 1990 on the classification of goods within code 2710 00 69 of the Combined Nomenclature

OJ L 035, 07.02.90 p. 7 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 313/90 від 5 лютого 1990 року стосовно класифікації товарів у коді 2710 00 69 Комбінованої Номенклатури 

ОВ L 035, 07.02.90 С. 7 

Commission Regulation (EEC) N 48/90 of 9 January 1990 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 008, 11.01.90 p. 0016 - 0017 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 48/90 від 9 січня 1990 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 008, 11.01.90 С. 0016 - 0017 

Commission Regulation (EEC) N 28/90 of 4 January 1990 concerning the classification of certain goods in the codes 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 and 1108 14 00 of the Combined Nomenclature and repealing Regulation (EEC) N 1463/87

OJ L 003, 06.01.90 p. 9 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 28/90 від 4 січня 1990 року стосовно класифікації певних товарів у кодах 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 і 1108 14 00 Комбінованої Номенклатури та скасування Регламенту (ЄЕС) N 1463/87

ОВ L 003, 06.01.90 С. 0009 - 0010 

Commission Regulation (EEC) N 3482/89 of 20 November 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 338, 22.11.89 p. 9 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3482/89 від 20 листопада 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 338, 22.11.89 С. 9 

Commission Regulation (EEC) N 3481/89 of 20 November 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 338, 22.11.89 p. 7 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3481/89 від 20 листопада 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 338, 22.11.89 С. 7 

Commission Regulation (EEC) N 3471/89 of 17 November 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 337, 21.11.89 p. 8 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3471/89 від 17 листопада 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 337, 21.11.89 С. 8 

Commission Regulation (EEC) N 2403/89 of 31 July 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 227, 04.08.89 p. 30 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2403/89 від 31 липня 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 227, 04.08.89 С. 30 

Commission Regulation (EEC) N 2141/89 of 14 July 1989 concerning the classification of certain goods under CN codes 3921 11 00 and 4810 12 00

OJ L 205, 18.07.89 p. 22 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2141/89 від 14 липня 1989 року стосовно класифікації певних товарів у кодах КН 3921 11 00 та 4810 12 00

ОВ L 205, 18.07.89 С. 22 

Commission Regulation (EEC) N 2061/89 of 7 July 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 196, 12.07.89 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2061/89 від 7 липня 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 196, 12.07.89 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 1676/89 of 13 June 1989 on the classification of goods in CN codes 2206 00 93 and 6911 10 00

OJ L 164, 15.06.89 p. 7 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1676/89 від 13 червня 1989 року про класифікацію товарів у кодах КН 2206 00 93 та 6911 10 00

ОВ L 164, 15.06.89 С. 7 

Commission Regulation (EEC) N 1586/89 of 7 June 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 156, 08.06.89 p. 20 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1586/89 від 7 червня 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 156, 08.06.89 С. 20 

Commission Regulation (EEC) N 1585/89 of 7 June 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 156, 08.06.89 p. 18 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1585/89 від 7 червня 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 156, 08.06.89 С. 18 

Commission Regulation (EEC) N 1584/89 of 7 June 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 156, 08.06.89 p. 15 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1584/89 від 7 червня 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 156, 08.06.89 С. 15 

Commission Regulation (EEC) N 1260/89 of 8 May 1989 concerning the classification of certain goods within the Combined Nomenclature

OJ L 126, 09.05.89 p. 12 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1260/89 від 8 травня 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 126, 09.05.89 С. 12 

Commission Regulation (EEC) N 989/89 of 17 April 1989 relating to classification criteria applicable to anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles of CN codes 6101, 6102, 6201 and 6202

OJ L 106, 18.04.89 p. 25 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 989/89 від 17 квітня 1989 року стосовно критеріїв класифікації, що застосовуються до анораків (включаючи лижні куртки), вітронепроникних курток, вітровок та аналогічних статей кодів КН 6101, 6102, 6201 та 6202

ОВ L 106, 18.04.89 С. 25 

Commission Regulation (EEC) N 812/89 of 21 March 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 086, 31.03.89 p. 25 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 812/89 від 21 березня 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 086, 31.03.89 С. 25  

Commission Regulation (EEC) N 736/89 of 16 March 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 080, 23.03.89 p. 21 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 736/89 від 16 березня 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 080, 23.03.89 С. 21 

Commission Regulation (EEC) N 646/89 of 14 March 1989 replacing the codes established on the basis of the Common Customs Tariff nomenclature in force on 31 December 1987 with those established on the basis of the Combined Nomenclature in certain Regulations concerning the classification of goods

OJ L 071, 15.03.89 p. 20 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 646/89 від 14 березня 1989 року, що заміняє коди, встановлені на основі номенклатури Єдиного Митного Тарифу, який набрав чинності 31 грудня 1987 року, такими, що встановлені на основі Комбінованої Номенклатури у певних Регламентах стосовно класифікації товарів 

ОВ L 071, 15.03.89 С. 20 

Commission Regulation (EEC) N 645/89 of 14 March 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 071, 15.03.89 p. 17 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 645/89 від 14 березня 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 071, 15.03.89 С. 17 

Commission Regulation (EEC) N 548/89 of 28 February 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 060, 03.03.89 p. 31 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 548/89 від 28 лютого 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 060, 03.03.89 С. 0031 - 0033 

Commission Regulation (EEC) N 489/89 of 24 February 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 057, 28.02.89 p. 16 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 489/89 від 24 лютого 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 057, 28.02.89 С. 16 

Commission Regulation (EEC) N 440/89 of 22 February 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 051, 23.02.89 p. 8 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 440/89 від 22 лютого 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 051, 23.02.89 С. 8 

Commission Regulation (EEC) N 424/89 of 20 February 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 049, 21.02.89 p. 18 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 424/89 від 20 лютого 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 049, 21.02.89 С. 18 

Commission Regulation (EEC) N 226/89 of 26 January 1989 on the procedure for determining the meat content of products falling within CN codes 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30 and 1602 49 50

OJ L 029, 31.01.89 p. 11 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 226/89 від 26 січня 1989 року про процедуру визначення вмісту м'яса товарів, що підпадають під коди КН 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30 та 1602 49 50

ОВ L 029, 31.01.89 С. 11 

Commission Regulation (EEC) N 184/89 of 25 January 1989 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 023, 27.01.89 p. 19 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 184/89 від 25 січня 1989 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 023, 27.01.89 С. 19 

Commission Regulation (EEC) N 3974/88 of 20 December 1988 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 351, 21.12.88 p. 21 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3974/88 від 20 грудня 1988 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 351, 21.12.88 С. 21 

Commission Regulation (EEC) N 3931/88 of 16 December 1988 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 348, 17.12.88 p. 15 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3931/88 від 16 грудня 1988 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 348, 17.12.88 С. 15 

Commission Regulation (EEC) N 3914/88 of 14 December 1988 on the analytical procedures to be used in determining the dry matter, fatty matter and sugar content of products falling within CN code 1905 90 30

OJ L 347, 16.12.88 p. 54 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3914/88 від 14 грудня 1988 року про аналітичні процедури, що мають використовуватись при визначенні сухої частки, жирності та вмісту цукру товарів, що підпадають під код КН 1905 90 30

ОВ L 347, 16.12.88 С. 54 

Commission Regulation (EEC) N 3565/88 of 16 November 1988 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 311, 17.11.88 p. 25 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3565/88 від 16 листопада 1988 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 311, 17.11.88 С. 25 

Commission Regulation (EEC) N 3564/88 of 16 November 1988 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 311, 17.11.88 p. 23 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3564/88 від 16 листопада 1988 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 311, 17.11.88 С. 23 

Commission Regulation (EEC) N 3491/88 of 9 November 1988 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 306, 11.11.88 p. 18 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3491/88 від 9 листопада 1988 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 306, 11.11.88 С. 18 

Commission Regulation (EEC) N 2275/88 of 25 July 1988 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 200, 26.07.88 p. 10 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2275/88 від 25 липня 1988 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

ОВ L 200, 26.07.88 С. 10 

Commission Regulation (EEC) N 3844/87 of 18 December 1987 on the classification of goods under subheading 84.55 C of the Common Customs Tariff

OJ L 361, 22.12.87 p. 25 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3844/87 від 18 грудня 1987 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 84.55 C Єдиного Митного Тарифу

OJ L 361, 22.12.87 С. 25 

Commission Regulation (EEC) N 3791/87 of 17 December 1987 on the classification of goods under heading N 87.10 of the Common Customs Tariff

OJ L 356, 18.12.87 p. 30 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3791/87 від 17 грудня 1987 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 87.10 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 356, 18.12.87 С. 30 

Commission Regulation (EEC) N 3534/87 of 24 November 1987 on the classification of products within Common Customs Tariff subheading 16.04 E

OJ L 336, 26.11.87 p. 14 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3534/87 від 24 листопада 1987 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 16.04 E Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 336, 26.11.87 С. 14 

Commission Regulation (EEC) N 2257/87 of 27 July 1987 on the classification of goods in subheading 27.07 B of the Common Customs Tariff

OJ L 208, 30.07.87 p. 8 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2257/87 від 27 липня 1987 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 27.07 B Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 208, 30.07.87 С. 8 

Commission Regulation (EEC) N 1464/87 of 26 May 1987 classifying goods in subheading 21.07 G I c) 1 of the Common Customs Tariff

OJ L 138, 28.05.87 p. 38 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1464/87 від 26 травня 1987 року про класифікацію товарів у підзаголовку 21.07 G I c) 1 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 138, 28.05.87 С. 38 

Commission Regulation (EEC) N 1368/87 of 18 May 1987 concerning the classification of goods under subheading 90.28 A II a) of the Common Customs Tariff

OJ L 130, 20.05.87 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1368/87 від 18 травня 1987 року стосовно класифікації товарів відповідно до підзаголовку 90.28 A II a) Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 130, 20.05.87 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 1324/87 of 12 May 1987 classifying goods in subheading 90.28 A II b) of the Common Customs Tariff

OJ L 125, 14.05.87 p. 22 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1324/87 від 12 травня 1987 року про класифікацію товарів у підзаголовку 90.28 A II b) Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 125, 14.05.87 С. 22 

Commission Regulation (EEC) N 277/87 of 28 January 1987 on the classification of goods falling within heading N 73.21 of the Common Customs Tariff

OJ L 028, 30.01.87 p. 8 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 277/87 від 28 січня 1987 року про класифікацію товарів, що підпадають під заголовок N 73.21 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 028, 30.01.87 С. 8 

Commission Regulation (EEC) N 3829/86 of 15 December 1986 on the classification of goods falling within heading N 44.15 of the Common Customs Tariff

OJ L 356, 17.12.86 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3829/86 від 15 грудня 1986 року про класифікацію товарів, що підпадають під заголовок N 44.15 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 356, 17.12.86 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 3311/86 of 29 October 1986 on the tariff classification of goods falling within subheading 24.02 E of the Common Customs Tariff

OJ L 305, 31.10.86 p. 30 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3311/86 від 29 жовтня 1986 року про тарифну класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок 24.02 E Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 305, 31.10.86 С. 30 

Commission Regulation (EEC) N 2858/86 of 15 September 1986 on the classification of goods falling within heading N 39.07 of the Common Customs Tariff

OJ L 265, 17.09.86 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2858/86 від 15 вересня 1986 року про класифікацію товарів, що підпадають під заголовок N 39.07 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 265, 17.09.86 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 2585/86 of 12 August 1986 on the classification of goods within subheading 27.10 C I c) of the Common Customs Tariff

OJ L 232, 19.08.86 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2585/86 від 12 серпня 1986 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка 27.10 C I c) Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 232, 19.08.86 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 1203/86 of 23 April 1986 on the classification of goods falling within subheading 85.21 D II of the Common Customs Tariff

OJ L 108, 25.04.86 p. 20 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1203/86 від 23 квітня 1986 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок 85.21 D II Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 108, 25.04.86 С. 20 

Commission Regulation (EEC) N 1202/86 of 23 April 1986 on the classification of goods falling within subheading 84.52 B of the Common Customs Tariff

OJ L 108, 25.04.86 p. 19 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1202/86 від 23 квітня 1986 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок 84.52 B Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 108, 25.04.86 С. 19 

Commission Regulation (EEC) N 1030/86 of 8 April 1986 on the classification of goods falling within subheading 73.40 B of the Common Customs Tariff

OJ L 095, 10.04.86 p. 13 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1030/86 від 8 квітня 1986 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок 73.40 B Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 095, 10.04.86 С. 13 

Commission Regulation (EEC) N 315/86 of 11 February 1986 on the classification of goods in subheading 48.21 F II of the Common Customs Tariff

OJ L 039, 14.02.86 p. 15 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 315/86 від 11 лютого 1986 року про класифікацію товарів у підзаголовку 48.21 F II Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 039, 14.02.86 С. 15 

Council Regulation (EEC) N 3541/85 of 12 December 1985 on the classification of goods under subheading 27.03 A of the Common Customs Tariff

OJ L 338, 17.12.85 p. 1 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3541/85 від 12 грудня 1985 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 27.03 A Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 338, 17.12.85 С. 1 

Commission Regulation (EEC) N 3317/85 of 25 November 1985 on the classification of goods falling within subheading 60.04 A III of the Common Customs Tariff

OJ L 317, 28.11.85 p. 12 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3317/85 від 25 листопада 1985 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок 60.04 A III Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 317, 28.11.85 С. 12 

Commission Regulation (EEC) N 1388/85 of 24 May 1985 classifying goods under subheading 12.04 A of the Common Customs Tariff

OJ L 140, 29.05.85 p. 7 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1388/85 від 24 травня 1985 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 12.04 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 140, 29.05.85 p. 7 

Commission Regulation (EEC) N 717/85 of 19 March 1985 on the classification of goods falling within subheading 17.04 D I of the Common Customs Tariff

OJ L 078, 21.03.85 p. 13 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 717/85 від 19 березня 1985 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 17.04 D I Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 078, 21.03.85 С. 13 

Commission Regulation (EEC) N 211/85 of 25 January 1985 on the classification of goods in subheading 84.55 C of the Common Customs Tariff

OJ L 024, 29.01.85 p. 13 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 211/85 від 25 січня 1985 року про класифікацію товарів у підзаголовку 84.55 C Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 024, 29.01.85 С. 13 

Commission Regulation (EEC) N 210/85 of 25 January 1985 classifying goods in subheading 21.07 G I d) 1 of the Common Customs Tariff

OJ L 024, 29.01.85 p. 11 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 210/85 від 25 січня 1985 року про класифікацію товарів у підзаголовку 21.07 G I d) 1 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 024, 29.01.85 С. 11 

Commission Regulation (EEC) N 3518/84 of 13 December 1984 on the classification of goods falling within subheading 87.02 A I b) of the Common Customs Tariff

OJ L 328, 15.12.84 p. 10 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3518/84 від 13 грудня 1984 року про класифікацію товарів відповідно, що підпадають під підзаголовок 87.02 A I b) Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 328, 15.12.84 С. 10 

Commission Regulation (EEC) N 3517/84 of 13 December 1984 on the classification of goods falling within subheading 24.01 B of the Common Customs Tariff

OJ L 328, 15.12.84 p. 9 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3517/84 від 13 грудня 1984 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок 24.01 B Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 328, 15.12.84 p. 9 

Commission Regulation (EEC) N 3516/84 of 13 December 1984 on the classification of goods falling within subheading 08.12 C of the Common Customs Tariff

OJ L 328, 15.12.84 p. 8 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3516/84 від 13 грудня 1984 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок 08.12 C Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 328, 15.12.84 С. 8 

Commission Regulation (EEC) N 1936/84 of 4 July 1984 on the classification of goods falling within subheading 85.21 D II of the Common Customs Tariff

OJ L 180, 07.07.84 p. 12 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1936/84 від 4 липня 1984 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок 85.21 D II Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 180, 07.07.84 С. 12 

Commission Regulation (EEC) N 1220/84 of 30 April 1984 on the classification of goods under subheadings 70.14 A I and 70.19 A I a) of the Common Customs Tariff

OJ L 117, 03.05.84 p. 20 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1220/84 від 30 квітня 1984 року про класифікацію товарів відповідно до заголовків 70.14 A I та 70.19 A I a) Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 117, 03.05.84 С. 20 

Commission Regulation (EEC) N 1219/84 of 30 April 1984 on the classification of goods under subheading 64.02 B of the Common Customs Tariff

OJ L 117, 03.05.84 p. 18 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1219/84 від 30 квітня 1984 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 64.02 B Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 117, 03.05.84 С. 18 

Commission Regulation (EEC) N 1218/84 of 30 April 1984 on the classification of goods under subheading 39.07 B V d) of the Common Customs Tariff

OJ L 117, 03.05.84 p. 16 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1218/84 від 30 квітня 1984 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 39.07 B V d) Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 117, 03.05.84 С. 16 

Council Regulation (EEC) N 288/84 of 31 January 1984 on the classification of goods under subheading 07.01 H of the Common Customs Tariff

OJ L 033, 04.02.84 p. 1 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 288/84 від 31 січня 1984 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 07.01 H Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 033, 04.02.84 С. 1 

Commission Regulation (EEC) N 555/84 of 29 February 1984 on the classification of goods within subheading 62.02 B IV of the Common Customs Tariff

OJ L 061, 02.03.84 p. 18 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 555/84 від 29 лютого 1984 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 62.02 B IV Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 061, 02.03.84 С. 18 

Council Regulation (EEC) N 288/84 of 31 January 1984 on the classification of goods under subheading 07.01 H of the Common Customs Tariff

OJ L 033, 04.02.84 p. 1 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 288/84 від 31 січня 1984 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 07.01 H Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 033, 04.02.84 С. 1 

Commission Regulation (EEC) N 3529/83 of 12 December 1983 on the classification of goods under subheading 85.01 B I b) of the Common Customs Tariff

OJ L 352, 15.12.83 p. 32 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3529/83 від 12 грудня 1983 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 85.01 B I b) Єдиного Митного Тарифу 

ОВ L 352, 15.12.83 С. 32 

Commission Regulation (EEC) N 2882/83 of 13 October 1983 on the classification of goods in heading N 97.04, subheading C of the Common Customs Tariff

OJ L 283, 15.10.83 p. 13 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2882/83 від 13 жовтня 1983 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 97.04, підзаголовок С Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 283, 15.10.83 С. 13 

Commission Regulation (EEC) N 2334/83 of 11 August 1983 on the classification of goods falling within subheading 90.28 A II a) of the Common Customs Tariff

OJ L 224, 17.08.83 p. 14 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2334/83 від 11 серпня 1983 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок 90.28 A II a) Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 224, 17.08.83 С. 14 

Commission Regulation (EEC) N 2333/83 of 11 August 1983 on the classification of goods falling within heading N 15.06 of the Common Customs Tariff

OJ L 224, 17.08.83 p. 13 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2333/83 від 11 серпня 1983 року про класифікацію товарів, що підпадають під заголовок N 15.06 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 224, 17.08.83 С. 13 

Commission Regulation (EEC) N 2056/83 of 20 July 1983 on the classification of goods within heading N 84.25 of the Common Customs Tariff

OJ L 202, 26.07.83 p. 11 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2056/83 від 20 липня 1983 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 84.25 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 202, 26.07.83 С. 11 

Commission Regulation (EEC) N 2055/83 of 20 July 1983 on the classification of goods within heading Nos 84.49 and 85.05 of the Common Customs Tariff

OJ L 202, 26.07.83 p. 9 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2055/83 від 20 липня 1983 року про класифікацію товарів відповідно до заголовків NN 84.49 та 85.05 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 202, 26.07.83 С. 9 

Commission Regulation (EEC) N 2054/83 of 20 July 1983 on the classification of goods within subheading 90.28 A II a) of the Common Customs Tariff

OJ L 202, 26.07.83 p. 7 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2054/83 від 20 липня 1983 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 90.28 A II a) Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 202, 26.07.83 С. 7 

Commission Regulation (EEC) N 2053/83 of 20 July 1983 on the classification of goods within subheading 32.04 A IV of the Common Customs Tariff

OJ L 202, 26.07.83 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2053/83 від 20 липня 1983 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 32.04 A IV Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 202, 26.07.83 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 1535/83 of 13 June 1983 on the classification of goods under subheading 21.07 G I a) 1 of the Common Customs Tariff

OJ L 155, 14.06.83 p. 6 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1535/83 від 13 червня 1983 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 21.07 G I a) 1 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 155, 14.06.83 p. 6 

Commission Regulation (EEC) N 1480/83 of 7 June 1983 on the classification of goods falling within subheading 97.03 B of the Common Customs Tariff

OJ L 151, 09.06.83 p. 27 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1480/83 від 7 червня 1983 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок 97.03 B Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 151, 09.06.83 С. 27 

Commission Regulation (EEC) N 1385/83 of 27 May 1983 on the classification of goods falling within subheading 21.02 C II of the Common Customs Tariff

OJ L 141, 01.06.83 p. 43 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1385/83 від 27 травня 1983 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок 21.02 C II Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 141, 01.06.83 С. 43 

Commission Regulation (EEC) N 1087/83 of 4 May 1983 on the classification of goods under subheading 22.02 A of the Common Customs Tariff

OJ L 118, 05.05.83 p. 15 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1087/83 від 4 травня 1983 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 22.02 A Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 118, 05.05.83 С. 15 

Commission Regulation (EEC) N 810/83 of 5 April 1983 on the classification of goods in certain headings or subheadings of the Common Customs Tariff

OJ L 090, 08.04.83 p. 11 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 810/83 від 5 квітня 1983 року про класифікацію товарів у певних заголовках й підзаголовках Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 090, 08.04.83 С. 11 

Commission Regulation (EEC) N 524/83 of 3 March 1983 on the classification of goods under subheading 84.22 B IV of the Common Customs Tariff

OJ L 061, 08.03.83 p. 5 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 524/83 від 3 травня 1983 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 84.22 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 061, 08.03.83 С. 5 

Commission Regulation (EEC) N 3402/82 of 17 December 1982 on the classification of goods under subheading 38.19 X of the Common Customs Tariff

OJ L 357, 18.12.82 p. 16 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3402/82 від 17 грудня 1982 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок 38.19 X Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 357, 18.12.82 С. 16 

Commission Regulation (EEC) N 2738/82 of 11 October 1982 on the classification of goods falling within subheading 48.01 C II of the Common Customs Tariff

OJ L 290, 14.10.82 p. 11 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2738/82 від 11 жовтня 1982 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок 48.01 C II Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 290, 14.10.82 С. 11 

Commission Regulation (EEC) N 2497/82 of 13 September 1982 on the classification of goods under heading N 84.07 and subheading 84.08 C of the Common Customs Tariff

OJ L 267, 16.09.82 p. 12 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2497/82 від 13 вересня 1982 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 84.07 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 267, 16.09.82 С. 12 

Commission Regulation (EEC) N 2496/82 of 13 September 1982 on the classification of goods under subheading 61.01 B V e) of the Common Customs Tariff

OJ L 267, 16.09.82 p. 11 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2496/82 від 3 вересня 1982 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка 61.01 B V e) Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 267, 16.09.82 С. 11 

Commission Regulation (EEC) N 1979/82 of 19 July 1982 on the analytical method for determining the dry weight content of tomato juice for the purposes of Note 4 to Chapter 20 of the Common Customs Tariff

OJ L 214, 22.07.82 p. 12 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1979/82 від 19 липня 1982 року про аналітичний метод визначення сухої ваги вмісту томатного соку для цілей Пояснення 4 Розділу 20 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 214, 22.07.82 С. 12 

Commission Regulation (EEC) N 1978/82 of 19 July 1982 on the classification of goods under heading N 18.05 of the Common Customs Tariff

OJ L 214, 22.07.82 p. 11 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1978/82 від 19 липня 1982 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 18.05 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 214, 22.07.82 С. 11 

Commission Regulation (EEC) N 200/82 of 27 January 1982 on the classification of goods falling within subheading 23.07 C of the Common Customs Tariff

OJ L 021, 29.01.82 p. 20 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 200/82 від 27 січня 1982 року про класифікацію товарів, що підпадають під заголовок N 23.07 C Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 021, 29.01.82 С. 20 

Commission Regulation (EEC) N 199/82 of 27 January 1982 on the classification of goods falling within subheading 23.07 B I a) of the Common Customs Tariff

OJ L 021, 29.01.82 p. 19 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 199/82 від 27 січня 1982 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок N 23.07 B I a) Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 021, 29.01.82 С. 19 

Commission Regulation (EEC) N 3559/81 of 8 December 1981 on the classification of goods falling within subheading 85.15 A III b) 2 of the Common Customs Tariff

OJ L 356, 11.12.81 p. 29 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3559/81 від 8 грудня 1981 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок N 85.15 A III b) 2 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 356, 11.12.81 С. 29 

Commission Regulation (EEC) N 3558/81 of 8 December 1981 on the classification of goods falling within subheading 71.16 A of the Common Customs Tariff

OJ L 356, 11.12.81 p. 28 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3558/81 від 8 грудня 1981 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок N 71.16 A Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 356, 11.12.81 С. 28 

Commission Regulation (EEC) N 3557/81 of 8 December 1981 on the classification of goods falling within subheading 48.07 D of the Common Customs Tariff

OJ L 356, 11.12.81 p. 26 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3557/81 від 8 грудня 1981 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок N 48.07 D Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 356, 11.12.81 С. 26 

Commission Regulation (EEC) N 3556/81 of 8 December 1981 on the classification of goods falling within subheading 11.02 D V of the Common Customs Tariff

OJ L 356, 11.12.81 p. 25 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3556/81 від 8 грудня 1981 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок N 11.02 D V Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 356, 11.12.81 С. 25 

Commission Regulation (EEC) N 3555/81 of 8 December 1981 on the classification of goods falling within subheading 02.06 B I a) 7 of the Common Customs Tariff

OJ L 356, 11.12.81 p. 24 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3555/81 від 8 грудня 1981 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок N 02.06 B I a) 7 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 356, 11.12.81 С. 24 

Commission Regulation (EEC) N 3131/81 of 28 October 1981 on the classification of goods falling within subheading 19.08 B of the Common Customs Tariff

OJ L 312, 31.10.81 p. 55 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3131/81 від 28 жовтня 1981 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок N 19.08 B Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 312, 31.10.81 С. 55 

Commission Regulation (EEC) N 1620/81 of 15 June 1981 on the classification of goods falling within subheading 87.01 B of the Common Customs Tariff

OJ L 160, 18.06.81 p. 21 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1620/81 від 15 червня 1981 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок N 87.01 B Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 160, 18.06.81 С. 21 

Commission Regulation (EEC) N 551/81 of 25 February 1981 on the classification of goods within subheading 90.07 A of the Common Customs Tariff

OJ L 056, 03.03.81 p. 20 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 551/81 від 25 лютого 1981 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 90.07 A Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 056, 03.03.81 С. 20 

Commission Regulation (EEC) N 550/81 of 25 February 1981 on the classification of goods within subheading 87.07 C I of the Common Customs Tariff

OJ L 056, 03.03.81 p. 19 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 550/81 від 25 лютого 1981 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка N 87.07 C I Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 056, 03.03.81 С. 19 

Commission Regulation (EEC) N 333/81 of 4 February 1981 on the classification of goods under Common Customs Tariff heading N 64.01

OJ L 037, 10.02.81 p. 11 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 333/81 від 4 лютого 1981 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 64.01 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 037, 10.02.81 С. 11 

Commission Regulation (EEC) N 299/81 of 29 January 1981 classifying certain products under subheading 15.01 A of the Common Customs Tariff

OJ L 033, 05.02.81 p. 17 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 299/81 від 29 січня 1981 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка N 15.01 A Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 033, 05.02.81 С. 17 

Commission Regulation (EEC) N 2418/80 of 18 September 1980 on the classification of goods falling within subheading 87.02 B II a) 1 aa) 22 of the Common Customs Tariff

OJ L 249, 20.09.80 p. 17 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2418/80 від 18 вересня 1980 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок N 87.02 B II a) 1 aa) 22 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 249, 20.09.80 С. 17 

Commission Regulation (EEC) N 479/80 of 27 February 1980 on the classification of goods under subheading 48.01 F of the Common Customs Tariff

OJ L 056, 29.02.80 p. 13 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 479/80 від 27 лютого 1980 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка N 48.01 F Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 056, 29.02.80 С. 13 

Commission Regulation (EEC) N 308/80 of 11 February 1980 on the classification of goods under heading N 59.08 of the Common Customs Tariff

OJ L 035, 12.02.80 p. 7 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 308/80 від 11 лютого 1980 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 59.08 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 035, 12.02.80 p. 7 

Commission Regulation (EEC) N 2748/79 of 6 December 1979 on the classification of goods falling within subheading 13.03 C III of the Common Customs Tariff

OJ L 311, 07.12.79 p. 20 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2748/79 від 6 грудня 1979 року про класифікацію товарів, що підпадають під підзаголовок N 13.03 C III Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 311, 07.12.79 С. 20 

Commission Regulation (EEC) N 2282/79 of 17 October 1979 on the classification of goods under subheading 55.09 A I of the Common Customs Tariff

OJ L 262, 18.10.79 p. 23 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2282/79 від 17 жовтня 1979 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка N 55.09 A I Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 262, 18.10.79 С. 23 

Commission Regulation (EEC) N 885/79 of 3 May 1979 on the classification of goods under subheading 75.03 B of the Common Customs Tariff

OJ L 111, 04.05.79 p. 19 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 885/79 від 3 травня 1979 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка N 75.03 B Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 111, 04.05.79 С. 19 

Commission Regulation (EEC) N 484/79 of 13 March 1979 on the classification of goods under subheading 39.07 E IV of the Common Customs Tariff

OJ L 064, 14.03.79 p. 47 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 484/79 від 13 березня 1979 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка N 39.07 E IV Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 064, 14.03.79 С. 47 

Commission Regulation (EEC) N 251/78 of 7 February 1978 on the classification of goods under heading N 58.10 of the Common Customs Tariff

OJ L 038, 08.02.78 p. 6 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 251/78 від 1978 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 58.10 Єдиного Митного Тарифу 

ОВ L 038, 08.02.78 С. 6 

Commission Regulation (EEC) N 2811/77 of 16 December 1977 on the classification of goods falling within heading N 60.04 or 60.05 of the Common Customs Tariff

OJ L 322, 17.12.77 p. 20 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2811/77 від 16 грудня 1977 року про класифікацію товарів, що підпадають під заголовок N 60.04 чи 60.05 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 322, 17.12.77 С. 20 

Commission Regulation (EEC) N 1669/77 of 25 July 1977 on the classification of goods under Common Customs Tariff subheading 02.02 B I

OJ L 186, 26.07.77 p. 23 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1669/77 від 25 липня 1977 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка N 02.02 B I Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 186, 26.07.77 С. 23 

Regulation (EEC) N 565/75 of the Commission of 3 March 1975 on the classification of goods within subheading 15.01 A of the Common Customs Tariff

OJ L 060, 06.03.75 p. 7 

Регламент (ЄЕС) N 565/75 Комісії від 3 березня 1975 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка N 15.01 A Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 060, 06.03.75 С. 7 

Regulation (EEC) N 1709/74 of the Commission of 2 July 1974 on the classification of goods under subheading 20.06 B I of the Common Customs Tariff

OJ L 180, 03.07.74 p. 15 

Регламент (ЄЕС) N 1709/74 Комісії від 2 липня 1974 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка N 20.06 B I Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 180, 03.07.74 С. 15 

Regulation (EEC) N 482/74 of the Commission of 27 February 1974 on the classification of goods within subheading N 23.04 B of the Common Customs Tariff

OJ L 057, 28.02.74 p. 23 

Регламент (ЄЕС) N 482/74 Комісії від 27 лютого 1974 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 23.04 B Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 057, 28.02.74 С. 23 

Regulation (EEC) N 1487/73 of the Commission of 30 May 1973 on the classification of goods under heading N 87.06 of the Common Customs Tariff

OJ L 149, 06.06.73 p. 15 

Регламент (ЄЕС) N 1487/73 Комісії від 30 травня 1973 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 87.06 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 149, 06.06.73 С. 15 

Regulation (EEC) N 679/72 of the Commission of 29 March 1972 on the classification of goods under headings or subheadings Nos 69.09 A, 69.11, 69.13 B and 69.14 A of the Common Customs Tariff

OJ L 081, 05.04.72 p. 1 

Регламент (ЄЕС) N 679/72 Комісії від 29 березня 1972 року про класифікацію товарів відповідно до заголовків та підзаголовків N N 69.09 A, 69.11, 69.13 B та 69.14 A Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 081, 05.04.72 С. 1 

Regulation (EEC) N 1592/71 of the Commission of 23 July 1971 on the classification of goods under heading N 68.08 of the Common Customs Tariff

OJ L 166, 24.07.71 p. 39 

Регламент (ЄЕС) N 1592/71 Комісії від 23 липня 1971 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 68.08 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 166, 24.07.71 p. 39 

Regulation (EEC) N 847/71 of the Commission of 23 April 1971 on the classification of goods under subheading N 12.04 A II of the Common Customs Tariff

OJ L 092, 24.04.71 p. 26 

Регламент (ЄЕС) N 847/71 Комісії від 23 квітня 1971 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка N 12.04 A II Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 092, 24.04.71 С. 26 

Regulation (EEC) N 2607/70 of the Commission of 22 December 1970 on the classification of goods under subheading N 23.02 A I (a) of the Common Customs Tariff

OJ L 278, 23.12.70 p. 21 

Регламент (ЄЕС) N 2607/70 Комісії від 22 грудня 1970 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка N 23.02 A I (a) Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 278, 23.12.70 С. 21 

Regulation (EEC) N 2606/70 of the Commission of 22 December 1970 on the classification of goods under subheading N 85.12 A of the Common Customs Tariff

OJ L 278, 23.12.70 p. 19 

Регламент (ЄЕС) N 2606/70 Комісії від 22 грудня 1970 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 85.12 A Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 278, 23.12.70 С. 19 

Regulation (EEC) N 1523/70 of the Commission of 29 July 1970 on the classification of goods under subheading N 02.01 A II (a) of the Common Customs Tariff

OJ L 167, 30.07.70 p. 28 

Регламент (ЄЕС) N 1523/70 Комісії від 29 липня 1970 року про класифікацію товарів відповідно до підзаголовка N 02.01 A II (a) Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 167, 30.07.70 С. 28 

Regulation (EEC) N 1484/70 of the Commission of 24 July 1970 on the classification of goods under heading N 48.21 of the Common Customs Tariff

OJ L 163, 25.07.70 p. 19 

Регламент (ЄЕС) N 1484/70 Комісії від 24 липня 1970 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 48.21 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 163, 25.07.70 С. 19 

Regulation (EEC) N 955/69 of the Commission of 23 May 1969 on the classification of goods under heading N 74.19 of the Common Customs Tariff

OJ L 124, 24.05.69 p. 20 

Регламент (ЄЕС) N 955/69 Комісії від 23 травня 1969 року про класифікацію товарів відповідно до заголовка N 74.19 Єдиного Митного Тарифу

ОВ L 124, 24.05.69 С. 20 

77/412/EEC: Council Decision of 14 June 1977 concerning the acceptance of the Customs Cooperation Council recommendation of 18 June 1976 to amend the Nomenclature for the Classification of Goods in Customs Tariffs

OJ L 149, 17.06.77 p. 17 

77/412/EEC: Рішення Ради від 14 червня 1977 стосовно прийняття рекомендації Ради Співпраці Митниць від 18 червня 1976 року змінити Номенклатуру Класифікації Товарів у Митних Тарифах

ОВ L 149, 17.06.77 С. 17 


4.2. Окремі призначення

Commission Directive 79/802/EEC of 6 September 1979 on goods entered for inward processing which, if imported for release into free circulation, would benefit from a favourable tariff arrangement by reason of their end-use

OJ L 237, 21.09.79 p. 29 

Директива Комісії 79/802/ЄЕС від 6 вересня 1979 року про товари, що піддаються внутрішній обробці, які, у випадку імпорту для вільного обігу, будуть користуватись положеннями про сприятливі тарифи з огляду на їх кінцеве використання

ОВ L 237, 21.09.79 С. 29 


4.3. Тарифні застереження

Regulation (EEC) N 3539/73 of the Council of 18 December 1973 on the rate of import charges collected on small non-commercial consignments of agricultural products and goods coming under Regulation (EEC) N 1059/69

OJ L 361, 29.12.73 p. 8 

Регламент (ЄЕС) N 3539/73 Ради від 18 грудня 1973 про ставки імпортних зборів, що сплачуються з малих некомерційних партій сільськогосподарських товарів та товарів, що прибувають відповідно до Регламенту (ЄЕС) N 1059/69

ОВ L 361, 29.12.73 С. 8 


4.4. Тимчасові призупинення тарифу

Council Regulation (EC) N 150/2003 of 21 January 2003 suspending import duties on certain weapons and military equipment

OJ L 025, 30.01.2003 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 150/2003 від 21 січня 2003 року, що призупиняє імпортні мита на певні види зброї та військового обладнання

ОВ L 025, 30.01.2003 С. 1 

Council Regulation (EC) N 1147/2002 of 25 June 2002 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain goods imported with airworthiness certificates

OJ L 170, 29.06.2002 p. 8 

Регламент Ради (ЄС) N 1147/2002 від 25 червня 2002 року, що тимчасово призупиняє автономні мита Єдиного Митного Тарифу на певні товари, імпортовані із сертифікатами про природність до польотів

ОВ L 170, 29.06.2002 С. 8 

Council Regulation (EC) N 2501/2001 of 10 December 2001 applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2002 to 31 December 2004

OJ L 346, 31.12.2001 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 2501/2001 від 10 грудня 2001 року, що застосовує схему генеральних тарифних преференцій на період 1 січня 2002 року до 31 грудня 2004 року

ОВ L 346, 31.12.2001 С. 1 

Council Regulation (EC) N 1255/96 of 27 June 1996 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain industrial and agricultural products

OJ L 158, 29.06.96 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 1255/96 від 27 червня 1996 року, що тимчасово призупиняє автономні мита Єдиного Митного Тарифу на певні промислові та сільськогосподарські товари

ОВ L 158, 29.06.96 С. 1 

Council Regulation (EC) N 3050/95 of 22 December 1995 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on a number of products intended for the constructions, maintenance and repair of aircraft

OJ L 320, 30.12.95 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 3050/95 від 22 грудня 1995 року, що автономні мита Єдиного Митного Тарифу на ряд товарів, призначених для конструювання, підтримання та ремонту авіатранспорту

ОВ L 320, 30.12.95 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 1401/2002 of 31 July 2002 laying down detailed rules for the opening and administration of the tariff quotas for rice, originating in the least developed countries, for the marketing years 2002/03 to 2008/09

OJ L 203, 01.08.2002 p. 42 

Регламент Комісії (ЄС) N 1401/2002 від 31 липня 2002 року, що встановлює деталізовані правила відкриття та управління тарифних квот на рис, походженням з найменш розвинених країн, на ринкові роки від 2002/03 до 2008/09

ОВ L 203, 01.08.2002 С. 42 


4.5. Звільнення від мита

Council Regulation (EEC) N 918/83 of 28 March 1983 setting up a Community system of reliefs from customs duty

OJ L 105, 23.04.83 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 918/83 від 28 березня 1983 року, що встановлює у Співтоваристві систему звільнення від митних зборів

ОВ L 105, 23.04.83 С. 1 

Regulation (EEC) N 3301/74 of the Council of 19 December 1974 on the duty-free importation of goods in small consignments of a non-commercial character within the Community

OJ L 354, 30.12.74 p. 55 

Регламент (ЄЕС) N 3301/74 Ради від 19 грудня 1974 року про безмитний імпорт у Співтоваристві товарів некомерційного характеру дрібними партіями

ОВ L 354, 30.12.74 С. 55 

Commission Regulation (EEC) N 3915/88 of 15 December 1988 laying down provisions for the implementation of Article 63c of Council Regulation (EEC) N 918/83 setting up a Community system of reliefs from customs duty

OJ L 347, 16.12.88 p. 55 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3915/88 від 15 грудня 1988 року, що встановлює положення застосування статті 63c Регламенту Ради (ЄЕС) N 918/83, що встановлює у Співтоваристві систему звільнення від митних зборів

ОВ L 347, 16.12.88 С. 55 

Commission Regulation (EEC) N 2288/83 of 29 July 1983 establishing the list of biological or chemical substances provided for in Article 60 (1) (b) of Council Regulation (EEC) N 918/83 setting up a Community system of reliefs from customs duty

OJ L 220, 11.08.83 p. 13 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2288/83 від 29 липня 1983 року, що встановлює перелік біологічних чи хімічних субстанцій, зазначених у статті 60 (1) (b) Регламенту Ради (ЄЕС) N 918/83, що встановлює у Співтоваристві систему звільнення від митних зборів

ОВ L 220, 11.08.83 С. 13 

Commission Regulation (EEC) N 2290/83 of 29 July 1983 laying down provisions for the implementation of Articles 50 to 59 of Council Regulation (EEC) N 918/83 setting up a Community system of reliefs from customs duty

OJ L 220, 11.08.83 p. 20 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2290/83 від 29 липня 1983 року, що встановлює положення про застосування статей 50 - 59 Регламенту Ради (ЄЕС) N 918/83, що встановлює у Співтоваристві систему звільнення від митних зборів

ОВ L 220, 11.08.83 С. 20 

Commission Regulation (EEC) N 2289/83 of 29 July 1983 laying down provisions for the implementation of Articles 70 to 78 of Council Regulation (EEC) N 918/83 establishing a Community system of duty-free arrangements

OJ L 220, 11.08.83 p. 15 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2289/83 від 29 липня 1983 року, що встановлює положення про застосування статей 70 та 78 Регламенту Ради (ЄЕС) N 918/83, що встановлює у Співтоваристві систему безмитних домовленостей

ОВ L 220, 11.08.83 С. 15 

68/289/EEC: Commission Recommendation of 21 June 1968 on the conditions in which customs control of travellers crossing intra-Community frontiers is effected

OJ L 167, 17.07.68 p. 16 

68/289/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 21 червня 1968 року про умови застосування митного контролю подорожуючих, що перетинають внутрішні кордони Співтовариства

ОВ L 167, 17.07.68 С. 16 


5. Особливі митні правила

5.1. Рух товарів

Commission Regulation (EC) N 1901/2000 of 7 September 2000 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) N 3330/91 on the statistics relating to the trading of goods between Member States

OJ L 228, 08.09.2000 p. 28 

Регламент Комісії (ЄС) N 1901/2000 від 7 вересня 2000 року, що встановлює окремі положення про застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 3330/91 про статистику стосовно торгівлі товарами між державами-членами

ОВ L 228, 08.09.2000 С. 28 

Decision N 507/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 concerning a set of actions relating to the trans-European network for the collection, production and dissemination of statistics on the trading of goods within the Community and between the Community and non-member countries (Edicom)

OJ L 076, 16.03.2001 p. 1 

Рішення Європейського Парламенту й Ради N 507/2001/ЄС від 12 березня 2001 року стосовно серії дій стосовно транс-Європейської мережі збору, ведення та розповсюдження статистики по торгівлі товарами у Співтоваристві та між Співтовариством та державами, що не є членами (Edicom)

ОВ L 076, 16.03.2001 С. 1 

2002/314/EC: Commission Decision of 25 April 2002 on the implementation of Decision 507/2001/EC of the European Parliament and of the Council concerning a set of actions relating to the trans-European network for the collection, production and dissemination of statistics on the trading of goods within the Community and between the Community and non-member countries (Edicom) (notified under document number C (2002) 1282)

OJ L 113, 30.04.2002 p. 23 

2002/314/ЄС: Рішення Комісії від 25 квітня 2002 року про імплементацію Рішення Європейського Парламенту й Ради 507/2001/ЄС стосовно серії дій стосовно транс-Європейської мережі збору, ведення та розповсюдження статистики по торгівлі товарами у Співтоваристві та між Співтовариством та державами, що не є членами (Edicom) (позначене номером документа C (2002) 1282)

ОВ L 113, 30.04.2002 С. 23 

2001/490/EC: Commission Decision of 18 June 2001 on the implementation of Decision 507/2001/EC of the European Parliament and of the Council concerning a set of actions relating to the trans-European network for the collection, production and dissemination of statistics on the trading of goods within the Community and between the Community and non-member countries (Edicom) (notified under document number C (2001) 1529)

OJ L 177, 30.06.2001 p. 81 

2001/490/ЄС: Рішення Комісії від 18 червня 2001 року про імплементацію Рішення Європейського Парламенту й Ради 507/2001/ЄС стосовно серії дій стосовно транс-Європейської мережі збору, ведення та розповсюдження статистики по торгівлі товарами у Співтоваристві та між Співтовариством та державами, що не є членами (Edicom) (позначене номером документа C (2001) 1529)

ОВ L 177, 30.06.2001 С. 81 

Council Resolution of 21 January 2002 on the Commission report on the implementation of Regulation (EEC) N 3911/92 on the export of cultural goods and Directive 93/7/EEC on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State

OJ C 032, 05.02.2002 p. 3 

Резолюція Ради від 21 січня 2002 року про доповідь Комісії про виконання Регламенту (ЄЕС) N 3911/92 про експорт товарів культурного призначення та Директиви 93/7/ЄЕС про повернення об'єктів культури, незаконно вивезених з території держав-членів

ОВ C 032, 05.02.2002 С. 3 


5.1.1. Вільний рух товарів

Council Regulation (EEC) N 3911/92 of 9 December 1992 on the export of cultural goods

OJ L 395, 31.12.92 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 3911/92 від 9 грудня 1992 року про експорт товарів культурного призначення

ОВ L 395, 31.12.92 С. 1 

Council Regulation (EEC) N 3330/91 of 7 November 1991 on the statistics relating to the trading of goods between Member States

OJ L 316, 16.11.91 p. 1 

Регламент Ради (ЄЕС) N 3330/91 від 7 листопада 1991 року про статистику стосовно торгівлі товарами між державами-членами

ОВ L 316, 16.11.91 С. 1 

Council Regulation (EEC) N 3912/92 of 17 December 1992 on controls carried out within the Community in the field of road and inland waterway transport in respect of means of transport registered or put into circulation in a third country

OJ L 395, 31.12.92 p. 6 

Регламент Ради (ЄЕС) N 3912/92 від 17 грудня 1992 року про контроль, що здійснюється в Співтоваристві, в сфері дорожнього транспорту та транспорту внутрішніх водних шляхів стосовно транспорту зареєстрованого або такого, що здійснює циркуляцію у третіх країнах 

ОВ L 395, 31.12.92 С. 6 

Council Regulation (EEC) N 3925/91 of 19 December 1991 concerning the elimination of controls and formalities applicable to the cabin and hold baggage of persons taking an intra-Community flight and the baggage of persons making an intra-Community sea crossing

OJ L 374, 31.12.91 p. 4 

Регламент Ради (ЄЕС) N 3925/91 від 19 грудня 1991 року стосовно вирівняння контролю та формальностей, що застосовуються до ручної та багажної поклажі осіб, що здійснюють авіапольоти в межах Співтовариства, та багажу осіб, що здійснюють морські поїздки в межах Співтовариства 

ОВ L 374, 31.12.91 С. 4 

Council Regulation (EEC) N 4060/89 of 21 December 1989 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member States in the field of road and inland waterway transport

OJ L 390, 30.12.89 p. 18 

Регламент Ради (ЄЕС) N 4060/89 від 21 грудня 1989 року про вирівняння контролю, здійснюваного на кордонах держав-членів в сфері дорожнього транспорту та транспорту внутрішніх водних шляхів

ОВ L 390, 30.12.89 С. 18 

Commission Regulation (EEC) N 752/93 of 30 March 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) N 3911/92 on the export of cultural goods

OJ L 077, 31.03.93 p. 24 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 752/93 від 30 березня 1993 року, що встановлює положення про застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 3911/92 про експорт товарів культурного призначення

ОВ L 077, 31.03.93 С. 24 

Commission Regulation (EEC) N 3046/92 of 22 October 1992 laying down provisions implementing and amending Council Regulation (EEC) N 3330/91 on the statistics relating to the trading of goods between Member States

OJ L 307, 23.10.92 p. 27 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3046/92 від 22 жовтня 1992 року, що встановлює положення про застосування та зміни Регламенту Ради (ЄЕС) N 3330/91 про статистику стосовно торгівлі товарами між державами-членами

ОВ L 307, 23.10.92 С. 27 

Commission Regulation (EEC) N 3002/92 of 16 October 1992 laying down common detailed rules for verifying the use and/or destination of products from intervention

OJ L 301, 17.10.92 p. 17 

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3002/92 від 16 жовтня 1992 року, що встановлює спільні деталізовані правила верифікації використання та/або призначення товарів внаслідок втручання

ОВ L 301, 17.10.92 С. 17 

Council Directive 93/7/EEC of 15 March 1993 on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State

OJ L 074, 27.03.93 p. 74 

Директива Ради 93/7/ЄЕС від 15 березня 1993 року про повернення культурних об'єктів, незаконно вивезених з території держави-члена

ОВ L 074, 27.03.93 С. 74 

Commission Directive 70/32/EEC of 17 December 1969 on provision of goods to the State, to local authorities and other official bodies

OJ L 013, 19.01.70 p. 1 

Директива Комісії 70/32/ЄЕС від 17 грудня 1969 року про забезпечення товарами держави, місцевих влад та інших офіційних установ

ОВ L 013, 19.01.70 С. 1 

Commission Directive 66/683/EEC of 7 November 1966 eliminating all differences between the treatment of national products and that of products which, under Articles 9 and 10 of the Treaty, must be admitted for free movement, as regards laws, regulations or administrative provisions prohibiting the use of the said products and prescribing the use of national products or making such use subject to profitability
/* unofficial English translation */

OJ 220, 30.11.66 p. 3748 

Директива Комісії 66/683/ЄЕС від 7 листопада 1966, що вирівнює всі відмінності між режимом національних товарів та режимом товарів, які, відповідно до статей 9 та 10 Договору, мають бути допущені до вільного обігу, що стосуються законів, підзаконних та адміністративних положень, що забороняють використання згаданих товарів та змушують використовувати національні товари чи надають такому використанню вигідність
/* неофіційний переклад англійською */

ОВ 220, 30.11.66 С. 3748 

96/715/EC: Council Decision of 9 December 1996 on inter-administration telematic networks for statistics relating to the trading of goods between Member States (Edicom)

OJ L 327, 18.12.96 p. 34 

96/715/ЄС: Рішення Ради від 9 грудня 1996 року про міжадміністраційну телепатичну мережу для статистики стосовно торгівлі товарами між державами-членами (Edicom)

ОВ L 327, 18.12.96 С. 34 

95/234/EC: Commission Decision of 22 June 1995 concerning the approval of 31 proposed measures which qualify for Community financing pursuant to Council Decision 94/445/EC on inter-administration telematic networks for statistics relating to the trading of goods between Member States (Edicom)

OJ L 156, 07.07.95 p. 80 

95/234/ЄС: Рішення Комісії від 22 червня 1995 року стосовно ухвалення 31-го запропонованого заходу, які кваліфіковані до фінансування Співтовариством відповідно до Рішення Ради 94/445/ЄС про міжадміністраційну телепатичну мережу для статистики стосовно торгівлі товарами між державами-членами (Edicom)

ОВ L 156, 07.07.95 С. 80 

95/126/EC: Commission Decision of 6 April 1995 concerning the evaluation of 71 proposed measures which qualify for Community financing pursuant to Council Decision 94/445/EC on inter-administration telematic networks for statistics relating to the trading of goods between Member States (Edicom)

OJ L 084, 14.04.95 p. 10 

95/126/ЄС: Рішення Комісії від 6 квітня 1995 року стосовно оцінки 71 запропонованого заходу, які кваліфіковані до фінансування Співтовариством відповідно до Рішення Ради 94/445/ЄС про міжадміністраційну телепатичну мережу для статистики стосовно торгівлі товарами між державами-членами (Edicom)

ОВ L 084, 14.04.95 С. 10 

94/765/EC: Commission Decision of 18 November 1994 approving 26 proposed measures which qualify for Community financing pursuant to Council Decision 94/445/EC on inter-administration telematic networks for statistics relating to the trading of goods between Member States (Edicom)

OJ L 304, 29.11.94 p. 41 

94/765/ЄС: Рішення Комісії від 18 листопада 1994 року, що ухвалює 26 запропонованих заходів, які кваліфіковані до фінансування Співтовариством відповідно до Рішення Ради 94/445/ЄС про міжадміністраційну телепатичну мережу для статистики стосовно торгівлі товарами між державами-членами (Edicom)

ОВ L 304, 29.11.94 С. 41 

75/97/ECSC: Commission Recommendation of 23 December 1974 to the Governments of the Member States on the movement of scrap iron and similar products within the Community

OJ L 038, 12.02.75 p. 19 

75/97/ЄСВС: Рекомендація Комісії від 23 грудня 1974 року урядам держав-членів про рух скрапу та аналогічних товарів в Співтоваристві

ОВ L 038, 12.02.75 С. 19 

Communication from the Commission concerning the consequences of the judgment given by the Court of Justice on 20 February 1979 in case 120/78 ('Cassis de Dijon')

OJ C 256, 03.10.80 p. 2 

Повідомлення від Комісії стосовно наслідків рішення, винесеного Судом Справедливості 20 лютого 1979 у справі 120/78 ('Cassis de Dijon')

ОВ C 256, 03.10.80 С. 2 


5.1.2. Експортні процедури

Council Regulation (EC) N 1334/2000 of 22 June 2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology

OJ L 159, 30.06.2000 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 1334/2000 від 22 червня 2000 року, що встановлює режим Співтовариства контролю за експортом виробів та технологій подвійного призначення

ОВ L 159, 30.06.2000 С. 1 

Index of items listed in Annex I to Council Regulation N 1334/2000 of 22 June 2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology

OJ C 241, 23.08.2000 p. 1 

Каталог виробів, перелічених в Додатку I до Регламенту Ради (ЄС) N 1334/2000 від 22 червня 2000 року, що встановлює режим Співтовариства контролю за експортом виробів та технологій подвійного призначення

ОВ C 241, 23.08.2000 С. 1 

2000/0401/CFSP: Council Joint Action of 22 June 2000 concerning the control of technical assistance related to certain military end-uses

OJ L 159, 30.06.2000 p. 216 

2000/0401/СЗППБ: Спільна дія Ради від 22 червня 2000 року стосовно контролю за технічною допомогою, пов'язаною із військовим остаточним використанням

ОВ L 159, 30.06.2000 С. 216 


5.1.3. Усунення перепон для торгівлі

Council Regulation (EC) N 1207/2001 of 11 June 2001 on procedures to facilitate the issue of movement certificates EUR.1, the making-out of invoice declarations and forms EUR.2 and the issue of certain approved exporter authorisations under the provisions governing preferential trade between the European Community and certain countries and repealing Regulation (EEC) N 3351/83

OJ L 165, 21.06.2001 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 1207/2001 від 11 червня 2001 року про процедури спрощення видачі транспортних сертифікатів EUR.1, видачі рахунків, декларацій та форм EUR.2 та видачі певних, схвалених експортних ліцензій відповідно положень, що визначають преференційну торгівлю між Європейським Співтовариством та певними країнами та скасування Регламенту (ЄЕС) N 3351/83

ОВ L 165, 21.06.2001 С. 1 

Council Regulation (EEC) N 3648/91 of 11 December 1991 laying down the methods of using form 302 and repealing Regulation (EEC) N 3690/86 concerning the abolition, within the framework of the TIR Convention, of customs formalities on exit from a Member State at a frontier between two Member States and Regulation (EEC) N 4283/88 on the abolition of certain exit formalities at internal Community frontiers - introduction of common border posts

OJ L 348, 17.12.91 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 3648/91 від 11 грудня 1991 року, що визначає метод використання форми 302 та скасовує Регламент (ЄЕС) N 3690/86 стосовно усунення, в межах Конвенції TIR, митних формальностей при виїзді з держави-члена на кордоні двох держав-членів та Регламенту (ЄЕС) N 4283/88 про усунення певних виїзних формальностей на внутрішніх кордонах Співтовариства - введення спільних прикордонних постів

ОВ L 348, 17.12.91 С. 1 

Council Regulation (EEC) N 1797/86 of 9 June 1986 abolishing certain postal fees for customs presentation

OJ L 157, 12.06.86 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 1797/86 від 9 червня 1986 року, що скасовує певні поштові виплати для митних повідомлень

ОВ L 157, 12.06.86 С. 1 

Commission Directive 70/50/EEC of 22 December 1969 based on the provisions of Article 33 (7), on the abolition of measures which have an effect equivalent to quantitative restrictions on imports and are not covered by other provisions adopted in pursuance of the EEC Treaty

OJ L 013, 19.01.70 p. 29 

Директива Комісії 70/50/ЄЕС від 22 грудня 1969 року, заснована на положеннях статті 33 (7), про усунення заходів, які мають еквівалент кількісних обмежень на імпорт та не регулюються іншими положеннями, ухваленими відповідно до Договору про заснування ЄЕС

ОВ L 013, 19.01.70 С. 29 

Commission Directive 70/32/EEC of 17 December 1969 on provision of goods to the State, to local authorities and other official bodies

OJ L 013, 19.01.70 p. 1 

Також у розділі "Вільний рух товарів" 

79/8/EEC: Decision of the representatives of the Governments of the Member States of the European Economic Community, meeting within the Council, of 18 December 1978 on the abolition of certain postal charges for customs presentation

OJ L 006, 10.01.79 p. 26 

79/8/ЄЕС: Рішення представників урядів держав - членів Європейського Економічного Співтовариства, що зустрілись в межах Ради, від 18 грудня 1978 про скасування певних поштових виплат для митних повідомлень 

ОВ L 006, 10.01.79 С. 26 

Recommandation de la Commission adressee aux Etats membres relative а la determination de la notion de "residence normale" pour l'application, dans les relations entre les Etats membres, du regime de l'importation temporaire aux vehicules routiers prives

OJ B 027, 20.02.63 p. 370 

Рекомендація Комісії, адресована державам-членам, стосовно визначення поняття "звичайний резидент" для застосування, між державами-членами, режиму тимчасового імпорту приватних автотранспортних засобів

ОВ B 027, 20.02.63 С. 370 


5.2. Економічні митні положення

5.2.1. Внутрішня обробка

* Commission Directive 79/802/EEC of 6 September 1979 on goods entered for inward processing which, if imported for release into free circulation, would benefit from a favourable tariff arrangement by reason of their end-use

OJ L 237, 21.09.79 p. 29 

Також в розділі "Окремі призначення" 


5.2.2. Зовнішня обробка й гармонізація звичайної торгівлі

Council Regulation (EC) N 3036/94 of 8 December 1994 establishing economic outward processing arrangements applicable to certain textiles and clothing products reimported into the Community after working or processing in certain third countries

OJ L 322, 15.12.94 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 3036/94 від 8 грудня 1994 року, що встановлює економічні положення про зовнішню обробку, що застосовуються до певних текстильних виробів та одягу, реімпортованих до Співтовариства після обробки чи переробки у третіх країнах

ОВ L 322, 15.12.94 С. 1 

Commission Regulation (EC) N 3017/95 of 20 December 1995 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) N 3036/94 establishing economic outward processing arrangements applicable to certain textile and clothing products reimported into the Community after working or processing in certain third countries

OJ L 314, 28.12.95 p. 40 

Регламент Комісії (ЄС) N 3017/95 від 20 грудня 1995 року, що визначає положення про застосування Регламенту Ради (ЄС) N 3036/94, що встановлює економічні положення про зовнішню обробку, що застосовуються до певних текстильних виробів та одягу, реімпортованих до Співтовариства після обробки чи переробки у третіх країнах

ОВ L 314, 28.12.95 С. 40 


6. Взаємна допомога

6.1. У застосуванні митних чи сільськогосподарських правил

Council Regulation (EC) N 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

OJ L 082, 22.03.97 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) N 515/97 від 13 березня 1997 року про взаємну допомогу між адміністративними органами влади держав-членів та кооперацію між останніми та Комісією для забезпечення коректного застосування права з питань митниці та сільського господарства

ОВ L 082, 22.03.97 С. 1 

Council Directive 89/608/EEC of 21 November 1989 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of legislation on veterinary and zootechnical matters

OJ L 351, 02.12.89 p. 34 

Директива Ради 89/608/ЄЕС від 21 листопада 1989 року про взаємну допомогу між адміністративними органами влади держав-членів та кооперацію між останніми та Комісією для забезпечення коректного застосування права з ветеринарних та зоотехнічних питань

ОВ L 351, 02.12.89 С. 34 

67/651/EEC: Commission Recommendation of 17 October 1967 on measures to be taken by the Member States to prevent and detect fraud in agriculture

OJ B 259, 26.10.67 p. 19 

67/651/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 17 жовтня 1967 року про заходи, що мають бути вжиті для попередження та виявлення шахрайства у сільському господарстві

ОВ B 259, 26.10.67 С. 19 


6.2. У здійсненні виконавчих дій за рішеннями з питань митниці чи сільського господарства

Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products

OJ L 076, 23.03.92 p. 1 

Директива Ради 92/12/ЄЕС від 25 лютого 1992 року про загальну систематизацію товарів, які обкладаються акцизним збором, та про зберігання, рух та моніторинг таких товарів

ОВ L 076, 23.03.92 С. 1 

Council Directive 76/308/EEC of 15 March 1976 on mutual assistance for the recovery of claims resulting from operations forming part of the system of financing the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, and of the agricultural levies and customs duties

OJ L 073, 19.03.76 p. 18 

Директива Ради 76/308/ЄЕС від 15 травня 1976 року про взаємну допомогу у здійсненні виконавчих дій за рішеннями щодо операцій, які складають частину системи фінансування Європейського Сільськогосподарського Фонду Управління й Гарантій, та щодо сільськогосподарських зборів та митних зборів

ОВ L 073, 19.03.76 С. 18 

Commission Directive 2002/94/EC of 9 December 2002 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Directive 76/308/EEC on mutual assistance for the recovery of claims relating to certain levies, duties, taxes and other measures

OJ L 337, 13.12.2002 p. 41 

Директива Комісії 2002/94/ЄС від 9 грудня 2002 року, що встановлює деталізовані правила про застосування певних положень Директиви Ради 76/308/ЄЕС про взаємну допомогу у здійсненні виконавчих дій за рішеннями, що стосуються певних зборів, мит, податків та інших заходів

ОВ L 337, 13.12.2002 С. 41 


7. Попередження порушень права Співтовариства

Council Regulation (EC) N 2679/98 of 7 December 1998 on the functioning of the internal market in relation to the free movement of goods among the Member States

OJ L 337, 12.12.98 p. 8 

Регламент Ради (ЄС) N 2679/98 від 7 грудня 1998 року про функціонування внутрішнього ринку у зв'язку із вільним рухом товарів серед держав-членів

ОВ L 337, 12.12.98 С. 8 

Council Regulation (EC) N 3295/94 of 22 December 1994 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods

OJ L 341, 30.12.94 p. 8 

Регламент Ради (ЄС) N 3295/94 від 22 грудня 1994 року щодо встановлення заходів із заборони випуску у вільний обіг, експорту, реекспорту чи здійснення підозрілих процедур з контрафактною та піратською продукцією

ОВ L 341, 30.12.94 С. 8 

Commission Regulation (EC) N 1367/95 of 16 June 1995 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) N 3295/94 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods

OJ L 133, 17.06.95 p. 2 

Регламент Комісії (ЄС) N 1367/95 від 16 червня 1995 року, що визначає положення про застосування Регламенту Ради (ЄС) N 3295/94 від 22 грудня 1994 року щодо встановлення заходів із заборони випуску у вільний обіг, експорту, реекспорту чи здійснення підозрілих процедур з контрафактною та піратською продукцією

ОВ L 133, 17.06.95 С. 2 

85/187/EEC: Council Decision of 7 March 1985 accepting, on behalf of the Community, the recommendation of the Customs Cooperation Council of 15 June 1983 concerning action against customs fraud relating to containers

OJ L 073, 14.03.85 p. 27 

85/187/ЄЕС: Рішення Ради від 7 травня 1985 року, що приймає, від імені Співтовариства, рекомендацію Ради Співпраці Митниць від 15 червня 1983 року стосовно дій проти митного шахрайства стосовно контейнерів

ОВ L 073, 14.03.85 С. 27 

Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 7 December 1998 on the free movement of goods

OJ L 337, 12.12.98 p. 10 

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, що зустрілись в рамках Ради, від 7 грудня 1998 року про вільний рух товарів

ОВ L 337, 12.12.98 С. 10 


8. Міжнародна митна співпраця

Convention on Customs Treatment of Pool Containers used in International Transport (Geneva, 21 January 1994)

OJ L 091, 22.04.95 p. 46 

Конвенція про митний режим контейнерів pool, що використовуються у міжнародному транспорті (Женева, 21 січня 1994 року)

ОВ L 091, 22.04.95 С. 46 

Customs Convention on the temporary importation of commercial road vehicles (1956)

OJ L 056, 26.02.94 p. 28 

Митна конвенція про тимчасовий імпорт комерційних автотранспортних засобів (1956)

ОВ L 056, 26.02.94 С. 28 

Customs Convention on the temporary importation of private road vehicles (1954)

OJ L 056, 26.02.94 p. 3 

Митна конвенція про тимчасовий імпорт приватних автотранспортних засобів (1954)

ОВ L 056, 26.02.94 С. 3 

Convention relating to temporary admission (Istanbul Convention)

OJ L 130, 27.05.93 p. 4 

Конвенція стосовно тимчасового доступу (Стамбульська конвенція)

ОВ L 130, 27.05.93 С. 4 

European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin

OJ L 037, 07.02.87 p. 2 

Європейська угода про обмін терапевтичними матеріалами людського походження

ОВ L 037, 07.02.87 С. 2 

Protocol to the European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin

OJ L 037, 07.02.87 p. 4 

Протокол до Європейської угоди про обмін терапевтичними матеріалами людського походження

ОВ L 037, 07.02.87 С. 4 

Additional Protocol to the European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin

OJ L 037, 07.02.87 p. 29 

Додатковий Протокол до Європейської угоди про обмін терапевтичними матеріалами людського походження

ОВ L 037, 07.02.87 С. 29 

Agreement on the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of diagnosis or treatment

OJ L 131, 17.05.86 p. 48 

Угода про тимчасовий безмитний імпорт медичного, хірургічного та лабораторного обладнання для використання безоплатно у госпіталях та інших медичних інституціях з метою діагностики чи лікування

ОВ L 131, 17.05.86 С. 48 

Additional Protocol to the agreement on the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of diagnosis or treatment

OJ L 131, 17.05.86 p. 50 

Додатковий Протокол до Угоди про тимчасовий безмитний імпорт медичного, хірургічного та лабораторного обладнання для використання безоплатно у госпіталях та інших медичних інституціях з метою діагностики чи лікування

ОВ L 131, 17.05.86 С. 50 

International Convention on the harmonization of frontier controls of goods

OJ L 126, 12.05.84 p. 3 

Міжнародна конвенція про гармонізацію контролю товарів на кордонах

ОВ L 126, 12.05.84 С. 3 

Economic and control rules of the International Cocoa Agreement 1980

OJ L 279, 01.10.81 p. 3 

Економічні та контрольні правила Міжнародної угоди з какао 1980 року

ОВ L 279, 01.10.81 С. 3 

Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on tariffs and trade

OJ L 071, 17.03.80 p. 107 

Угода про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі

ОВ L 071, 17.03.80 С. 107 

Protocol to the Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on tariffs and trade

OJ L 071, 17.03.80 p. 127 

Протокол до Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі

ОВ L 071, 17.03.80 С. 127 

International Convention on the simplification and harmonization of customs procedures

OJ L 100, 21.04.75 p. 2 

Міжнародна Конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур

ОВ L 100, 21.04.75 С. 2 

Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention)

OJ L 252, 14.09.78 p. 2 

Митна конвенція про міжнародне транспортування товарів під захистом карнетів МДП (Конвенція МДП)

ОВ L 252, 14.09.78 С. 2 


Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

COM (2003) 103
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) N 999/2001 as regards the extension of the period for transitional measures 

 
Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради про зміни Регламенту (ЄС) N 999/2001 стосовно подовження періоду для перехідних заходів 

COM (2003) 20
Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights 

 
Пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради стосовно дій митниці проти товарів, що підозрюються у порушенні певних прав інтелектуальної власності, та заходів, що мають бути вжиті проти товарів, визнаних такими, що порушують такі права 

COM (2002) 459
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL relating to restrictions on the marketing and use of nonylphenol, nonylphenol ethoxylate and cement (twenty-sixth amendment of Council Directive 76/769/EEC) 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно заборони розповсюдження на ринку та використання нонілфенолу, нонілфенолу етоксилованого та скріпленого (двадцять шоста зміна Директиви Ради 76/769/ЄЕС) 

COM (2002) 70
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending, for the twenty-fifth time, Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (substances classified as carcinogens, mutagens or substances toxic to reproduction - c/m/r) 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін, в двадцять п'ятий раз, до Директиви Ради 76/769/ЄЕС про наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів стосовно заборони розповсюдження на ринку та використання певних небезпечних субстанцій та препаратів (субстанцій, що класифікуються як канцерогени, мутагени чи субстанції, токсичні для репродукції - ц/м/р) 

COM (2001) 624
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про зміни Директиви Ради 96/82/ЄС від 9 грудня 1996 року про контроль за джерелами небезпеки великих аварій, що містять небезпечні субстанції 

COM (2001) 547-2
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of the use of biofuels for transport 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про популяризацію використання біопалива у транспорті 

COM (2001) 547-3
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 92/81/EEC with regard to the possibility of applying a reduced rate of excise duty on certain mineral oils containing biofuels and on biofuels 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради про зміни Директиви 92/81/ЄЕС стосовно можливості застосування зменшеного акцизного збору на певні нафтопродукти, що містять біопалива, та на біопалива 

COM (2001) 546-2
Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL REGULATION concerning sales promotions in the Internal Market 

 
Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради стосовно популяризації продажу на Внутрішньому Ринку 

COM (2001) 466
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on computerising the movement and surveillance of excisable products 

 
Пропозиція щодо прийняття Рішення Європейського Парламенту та Ради про комп'ютеризацію руху та нагляду за підакцизними товарами 

COM (2001) 404-1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 

 
Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради про встановлення в Співтоваристві процедури ліцензування та нагляду за медичними товарами, призначеними для людей та ветеринарії, та про заснування Європейського Агентства з оцінювання медичних товарів 


Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа 7-61

Рішення Суду від 19 грудня 1961 року

Commission of the European Economic Community v. Italian Republic

ВЄС (ФР) 1961 С. 00635

Справа 10/61

Рішення Суду від 27 лютого 1962 року

Commission of the European Economic Community v. Italian Republic

ВЄС (ФР) 1962 С. 00001

Об'єднані справи 2/62 та 3/62

Рішення Суду від 14 грудня 1962 року

Commission of the European Economic Community v. Grand Duchy of Luxembourg and Kingdom of Belgium

ВЄС (ФР) 1962 С. 00813

Об'єднані справи 16/62 та 17/62

Рішення Суду від 14 грудня 1962 року

Confdration nationale des producteurs de fruits et lgumes and others v. Council of the European Economic Community

ВЄС (ФР) 1962 С. 00901

Справа 26-62

Рішення Суду від 5 лютого 1963 року

NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Pays-Bas

ВЄС (ФР) 1963 С. 00003

Об'єднані справи 28 до 30-62

Рішення Суду від 27 березня 1963 року

Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV v. Netherlands Inland Revenue Administration

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Pays-Bas

ВЄС (ФР) 1963 С. 00061

Справа 24-62

Рішення Суду від 4 липня 1963 року

Federal Republic of Germany v. Commission of the European Economic Community

ВЄС (ФР) 1963 С. 00131

Справа 25-62

Рішення Суду від 15 липня 1963 року

Plaumann & Co. v. Commission of the European Economic Community

ВЄС (ФР) 1963 С. 00199

Справа 34-62

Рішення Суду від 15 липня 1963 року

Federal Republic of Germany v. Commission of the European Economic Community

ВЄС (ФР) 1963 С. 00269

Об'єднані справи 73 та 74-63

Рішення Суду від 18 лютого 1964 року

NV Internationale Crediet- en Handelsvereniging "Rotterdam" and De Coperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij G.A. "Puttershoek" v. Netherlands Minister of Agriculture and Fisheries

Два запити на попередній висновок від: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands

ВЄС (ФР) 1964 С. 00003

Справа 1-64

Рішення Суду від 2 липня 1964 року

Glucoseries runies v. Commission of the European Economic Community

ВЄС (ФР) 1964 С. 00813

Об'єднані справи 90/63 та 91/63

Рішення Суду від 13 листопада 1964 року

Commission of the European Economic Community v. Grand Duchy of Luxembourg and Kingdom of Belgium

ВЄС (ФР) 1964 С. 01217

Справа 32-64

Рішення Суду від 17 червня 1965 року

Italian Republic v. Commission of the EEC

ВЄС (ФР) 1965 С. 00473

Об'єднані справи 52 та 55-65

Рішення Суду від 16 червня 1966 року

Federal Republic of Germany v. Commission of the EEC

ВЄС (ФР) 1966 С. 00227

Справа 57-65

Рішення Суду від 16 червня 1966 року

Alfons Ltticke GmbH v. Hauptzollamt Sarrelouis

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht des Saarlandes - Germany

ВЄС (ФР) 1966 С. 00293

Справа 17-67

Рішення Суду від 13 грудня 1967 року

Firma Max Neumann v. Hauptzollamt Hof/Saale

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС (ФР) 1967 С. 00571

Справа 25-67

Рішення Суду від 4 квітня 1968 року

Firma Milch-, Fett- und Eierkontor GmbH v. Hauptzollamt Saarbrcken

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht des Saarlandes - Germany

ВЄС (ФР) 1968 С. 00305

Справа 7-68

Рішення Суду від 10 грудня 1968 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС (ФР) 1968 С. 00617

Справа 13-68

Рішення Суду від 19 грудня 1968 року

SpA Salgoil v. Italian Ministry of Foreign Trade, Rome

Запит на попередній висновок від: Corte d'appello di Roma - Italy

ВЄС (ФР) 1968 С. 00661

Справа 24-68

Рішення Суду від 1 липня 1969 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1969 С. 00193

Об'єднані справи 2 та 3-69

Рішення Суду від 1 липня 1969 року

Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders v. S.A. Ch. Brachfeld & Sons and Chougol Diamond Co

Запит на попередній висновок від: Vredegerecht Antwerpen (2e kanton) - Belgium

ВЄС 1969 С. 00211

Справа 38-69

Рішення Суду від 18 лютого 1970 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1970 С. 00047

Справа 40-69

Рішення Суду від 18 лютого 1970 року

Hauptzollamt Hamburg-Oberelbe v. Firma Paul G. Bollmann

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1970 С. 00069

Справа 69-69

Рішення Суду від 16 червня 1970 року

SA Alcan Aluminium Raeren and others v. Commission of the European Communities

ВЄС 1970 С. 00385

Справа 72-69

Рішення Суду від 18 червня 1970 року

Hauptzollamt Bremen-Freihafen v. Bremer Handelsgesellschaft

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1970 С. 00427

Справа 74-69

Рішення Суду від 18 червня 1970 року

Hauptzollamt Bremen-Freihafen v. Waren-Import-Gesellschaft Krohn & Co

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1970 С. 00451

Справа 8-70

Рішення Суду від 18 листопада 1970 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1970 С. 00961

Справа 14-70

Рішення Суду від 8 грудня 1970 року

Deutsche Bakels GmbH v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1970 С. 01001

Справа 28-70

Рішення Суду від 8 грудня 1970 року

Kommanditgesellschaft in Firma Otto Witt v. Hauptzollamt Lneburg

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1970 С. 01021

Справа 27-70

Рішення Суду від 10 грудня 1970 року

C. W. Edding & Co. v. Hauptzollamt Hamburg-St. Annen

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1970 С. 01035

Справа 33-70

Рішення Суду від 17 грудня 1970 року

SpA SACE v. Finance Minister of the Italian Republic

Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale di Brescia - Italy

ВЄС 1970 С. 01213

Справа 51-70

Рішення Суду від 3 березня 1971 року

Alfons Ltticke GmbH v. Hauptzollamt Passau

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1971 С. 00121

Справа 3-71

Рішення Суду від 17 червня 1971 року

Gebrder Bagusat v. Hauptzollamt Berlin-Packhof

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Berlin - Germany

ВЄС 1971 С. 00577

Справа 12-71

Рішення Суду від 14 липня 1971 року

Gnther Henck v. Hauptzollamt Emmerich

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1971 С. 00743

Справа 13-71

Рішення Суду від 14 липня 1971 року

Gnther Henck v. Hauptzollamt Emmerich

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1971 С. 00767

Справа 14-71

Рішення Суду від 14 липня 1971 року

Gnther Henck v. Hauptzollamt Emmerich

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1971 С. 00779

Справа 18-71

Рішення Суду від 26 жовтня 1971 року

Eunomia di Porro e С. v. Ministry of Education of the Italian Republic

Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale di Torino - Italy

ВЄС 1971 С. 00811

Справа 30-71

Рішення Суду від 24 листопада 1971 року

Kurt Siemers & Co. v. Hauptzollamt Bad Reichenhall

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1971 С. 00919

Справа 43-71

Рішення Суду від 14 грудня 1971 року

Politi s.a.s. v. Ministry for Finance of the Italian Republic

Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale di Torino - Italy

ВЄС 1971 С. 01039

Справа 21-71

Рішення Суду від 15 грудня 1971 року

Heinrich p. Brodersen Nachf., GmbH & Co. KG, v. Einfuhr- und Vorratsstelle fr Getreide und Futtermittel

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1971 С. 01069

Справа 77-71

Рішення Суду від 15 грудня 1971 року

Gervais-Danone AG v. Hauptzollamt Mnchen-Schwanthalerstrabe

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1971 С. 01127

Справа 36-71

Рішення Суду від 23 березня 1972 року

Gnter Henck v. Hauptzollamt Emden

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1972 С. 00187

Справа 92-71

Рішення Суду від 26 квітня 1972 року

Interfood GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Ericus

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1972 С. 00231

Справа 48-71

Рішення Суду від 13 липня 1972 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1972 С. 00529

Справа 18-72

Рішення Суду від 30 листопада 1972 року

NV Granaria Graaninkoopmaatschappij v. Produktschap voor Veevoeder

Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands

ВЄС 1972 С. 01163

Справа 29-72

Рішення Суду від 14 грудня 1972 року

S.p.A. Marimex v. Italian Finance Administration

Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale di Trento - Italy

ВЄС 1972 С. 01309

Справа 38-72

Рішення Суду від 14 грудня 1972 року

Arend van de Poll KG v. Hauptzollamt Trier

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Germany

ВЄС 1972 С. 01329

Справа 62-72

Рішення Суду від 1 березня 1973 року

Paul G. Bollmann v. Hauptzollamt Hamburg-Waltershof

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1973 С. 00269

Справа 2-73

Рішення Суду від 12 липня 1973 року

Riseria Luigi Geddo v. Ente Nazionale Risi

Запит на попередній висновок від: Pretura di Milano - Italy

ВЄС 1973 С. 00865

Справа 8-73

Рішення Суду від 12 липня 1973 року

Hauptzollamt Bremerhaven v. Massey-Ferguson GmbH

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1973 С. 00897

Справа 12-73

Рішення Суду від 9 жовтня 1973 року

Claus W. Muras v. Hauptzollamt Hamburg Jonas

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1973 С. 00963

Справа 49-73

Рішення Суду від 7 листопада 1973 року

Herbert Fleischer Import-Export v. Hauptzollamt Flensburg

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1973 С. 01199

Справа 128-73

Рішення Суду від 22 листопада 1973 року

Past & Co. Kg v. Hauptzollamt Freiburg

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Baden-Wrttemberg - Germany

ВЄС 1973 С. 01277

Справа 149-73

Рішення Суду від 12 грудня 1973 року

Otto Witt KG v. Hauptzollamt Hamburg-Ericus

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1973 С. 01587

Об'єднані справи 37 та 38-73

Рішення Суду від 13 грудня 1973 року

Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders v. NV Indiamex et Association de fait De Belder

Запити на попередній висновок від: Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgium

ВЄС 1973 С. 01609

Справа 183-73

Рішення Суду від 8 травня 1974 року

Osram GmbH v. Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Allemagne

ВЄС 1974 С. 00477

Справа 185-73

Рішення Суду від 29 травня 1974 року

Hauptzollamt Bielefeld v. Offene Handelsgesellschaft in Firma H. С. Knig

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1974 С. 00607

Справа 192-73

Рішення Суду від 3 липня 1974 року

Van Zuylen frres v. Hag AG

Запит на попередній висновок від: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg

ВЄС 1974 С. 00731

Справа 27-74

Рішення Суду від 22 жовтня 1974 року

Demag AG v. Finanzamt Duisburg-Sd

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1974 С. 01037

Справа 51-74

Рішення Суду від 23 січня 1975 року

P.J. van der Hulst's Zonen v. Produktschap voor Siergewassen

Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands

ВЄС 1975 С. 00079

Справа 63-74

Рішення Суду від 26 лютого 1975 року

W. Cadsky SpA v. Istituto nazionale per il Commercio Estero

Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale di Bolzano - Italy

ВЄС 1975 С. 00281

Справа 91-74

Рішення Суду від 10 червня 1975 року

Hauptzollamt Hamburg-Ericus v. Hamburger Import-Kompanie

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1975 С. 00643

Справа 94-74

Рішення Суду від 18 червня 1975 року

Industria Gomma Articoli Vari IGAV v. Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ENCC

Запит на попередній висновок від: Pretura di Abbiategrasso - Italy

ВЄС 1975 С. 00699

Справа 21-75

Рішення Суду від 9 липня 1975 року

I. Schroeder KG v. Oberstadtdirektor der Stadt Kln

Запит на попередній висновок від: Verwaltungsgericht Kln - Germany

ВЄС 1975 С. 00905

Справа 28-75

Рішення Суду від 25 вересня 1975 року

Baupla GmbH v. Oberfinanzdirektion Kln

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1975 С. 00989

Справа 35-75

Рішення Суду від 23 жовтня 1975 року

Matisa-Maschinen GmbH v. Hauptzollamt Berlin-Packhof

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Berlin - Germany

ВЄС 1975 С. 01205

Справа 37-75

Рішення Суду від 11 листопада 1975 року

Bagusat KG v. Hauptzollamt Berlin-Packhof

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Berlin - Germany

ВЄС 1975 С. 01339

Справа 38-75

Рішення Суду від 19 листопада 1975 року

Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen v. Inspecteur der invoerrechten en accijnzen

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1975 С. 01439

Справа 53-75

Рішення Суду від 10 грудня 1975 року

Belgian State v. Jean Nicolas Vandertaelen and Dirk Leopold Maes

Запит на попередній висновок від: Hof van Cassatie - Belgium

ВЄС 1975 С. 01647

Справа 87-75

Рішення Суду від 5 лютого 1976 року

Conceria Daniele Bresciani v. Amministrazione Italiana delle Finanze

Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale di Genova - Italy

ВЄС 1976 С. 00129

Об'єднані справи 98 та 99-75

Рішення Суду від 18 лютого 1976 року

Carstens Keramik GmbH et August Hoff v. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main

Запити на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1976 С. 00241

Справа 106-75

Рішення Суду від 8 квітня 1976 року

Merkur Aubenhandel GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1976 С. 00531

Справа 120-75

Рішення Суду (Друга Палата) від 15 червня 1976 року

Walter J. Riemer v. Hauptzollamt Lbeck-West

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1976 С. 01003

Справа 22-76

Рішення Суду від 22 вересня 1976 року

Import Gadgets Srl v. LAMP SpA

Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale di Pavia - Italy

ВЄС 1976 С. 01371

Справа 33-76

Рішення Суду від 16 грудня 1976 року

Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG v. Landwirtschaftskammer fr das Saarland

Запит на попередній висновок від: Bundesverwaltungsgericht - Germany

ВЄС 1976 С. 01989

Справа 38-76

Рішення Суду (Друга Палата) від 16 грудня 1976 року

Industriemetall Luma GmbH v. Hauptzollamt Duisburg

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1976 С. 02027

Справа 45-76

Рішення Суду від 16 грудня 1976 року

Comet BV v. Produktschap voor Siergewassen

Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands

ВЄС 1976 С. 02043

Справа 46-76

Рішення Суду від 25 січня 1977 року

W. J. G. Bauhuis v. The Netherlands State

Запит на попередній висновок від: Arrondissementsrechtbank's-Gravenhage - Netherlands

ВЄС 1977 С. 00005

Справа 49-76

Рішення Суду від 26 січня 1977 року

Gesellschaft fr berseehandel mbH v. Handelskammer Hamburg

Запит на попередній висновок від: Verwaltungsgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1977 С. 00041

Об'єднані справи 69 та 70-76

Рішення Суду від 15 лютого 1977 року

Rolf H. Dittmeyer v. Hauptzollamt Hamburg-Waltershof

References for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1977 С. 00231

Справа 82-76

Рішення Суду від 17 лютого 1977 року

Farbwerke Hoechst AG v. Hauptzollamt Frankfurt am Main

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1977 С. 00335

Справа 78-76

Рішення Суду від 22 березня 1977 року

Steinike & Weinlig v. Federal Republic of Germany

Запит на попередній висновок від: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germany

ВЄС 1977 С. 00595

Справа 86-76

Рішення Суду (Перша Палата) від 23 березня 1977 року

Gervais-Danone AG v. Hauptzollamt Mnchen-Mitte

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1977 С. 00619

Справа 77-76

Рішення Суду від 25 травня 1977 року

Entreprise F.lli Gucchi v. Avez S.p.A

Запит на попередній висновок від: Pretura di Abbiategrasso - Italy

ВЄС 1977 С. 00987

Справа 105-76

Рішення Суду від 25 травня 1977 року

Interzuccheri S.p.A. v. Societa Rezzano e Cavassa

Запит на попередній висновок від: Pretura di Recco - Italy

ВЄС 1977 С. 01029

Справа 108-76

Рішення Суду (Друга Палата) від 26 травня 1977 року

Klckner-Ferromatik GmbH v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1977 С. 01047

Справа 89-76

Рішення Суду від 12 липня 1977 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of the Netherlands

ВЄС 1977 С. 01355

Справа 89-76

Рішення Суду (Перша Палата) від 14 липня 1977 року

Robert Bosch GmbH v. Hauptzollamt Hildesheim

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1977 С. 01473

Справа 23-77

Рішення Суду (Друга Палата) від 27 жовтня 1977 року

Westflischer Kunstverein v. Hauptzollamt Mnster

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnster - Germany

ВЄС 1977 С. 01985

Справа 38-77

Рішення Суду від 23 листопада 1977 року

Enka BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen Arnhem

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1977 С. 02203

Справа 62-77

Рішення Суду (Друга Палата) від 8 грудня 1977 року

Carlsen Verlag GmbH v. Oberfinanzdirektion Kln

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1977 С. 02343

Справа 60-77

Рішення Суду (Перша Палата) від 15 грудня 1977 року

Fritz Fuss KG, Elektrotechnische Fabrik v. Oberfinanzdirektion de Munich

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1977 С. 02453

Справа 63-77

Рішення Суду (Перша Палата) від 15 грудня 1977 року

Firma Ludwig Poppe v. Oberfinanzdirektion de Cologne

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1977 С. 02473

Справа 72/77

Рішення Суду (Перша Палата) від 2 лютого 1978 року

Universiteitskliniek, Utrecht, v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Utrecht

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1978 С. 00189

Справа 111/77

Рішення Суду (Друга Палата) від 9 березня 1978 року

Bleiindustrie KG, formerly Jung & Lindig v. Hauptzollamt Hamburg-Waltershof

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1978 С. 00659

Справа 104/77

Рішення Суду (Перша Палата) від 16 березня 1978 року

Wolfgang Oehlschlger v. Hauptzollamt Emmerich

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1978 С. 00791

Справа 135/77

Рішення Суду (Перша Палата) від 16 березня 1978 року

Robert Bosch GmbH v. Hauptzollamt Hildesheim

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1978 С. 00855

Об'єднані справи 80 та 81/77

Рішення Суду від 20 квітня 1978 року

Socit Les Commissionnaires Runis SARL v. Receveur des douanes; SARL Les fils de Henri Ramel v. Receveur des douanes

Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse - France

ВЄС 1978 С. 00927

Справа 90/77

Рішення Суду від 27 квітня 1978 року

Hellmut Stimming KG v. Commission of the European Communities

ВЄС 1978 С. 00995

Справа 70/77

Рішення Суду від 28 червня 1978 року

Simmenthal SpA v. Amministrazopme delle Finanze dello Stato

Запит на попередній висновок від: Pretura di Alessandria - Italy

ВЄС 1978 С. 01453

Справа 142/77

Рішення Суду від 29 червня 1978 року

Statens Kontrol med dle Metaller v. Preben Larsen; Flemming Kjerulff v. Statens Kontrol med dle Metaller

Запит на попередній висновок від: Kbenha Byret - Denmark

ВЄС 1978 С. 01543

Справа 5/78

Рішення Суду (Друга Палата) від 4 липня 1978 року

Milchfutter GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt de Gronau

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnster - Germany

ВЄС 1978 С. 01597

Справа 27/78

Рішення Суду від 3 жовтня 1978 року

Amministrazione delle Finanze dello Stato v. the Rasham undertaking

Запит на попередній висновок від: Corte suprema di Cassazione - Italy

ВЄС 1978 С. 01761

Справа 148/77

Рішення Суду від 10 жовтня 1978 року

H. Hansen jun. & O. С. Balle GmbH & Co. v. Hauptzollamt de Flensburg

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1978 С. 01787

Справа 34/78

Рішення Суду від 31 січня 1979 року

Yoshida Nederland BV v. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland

Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands

ВЄС 1979 С. 00115

Справа 114/78

Рішення Суду від 31 січня 1979 року

Yoshida GmbH v. Industrie- und Handelskammer Kassel

Запит на попередній висновок від: Verwaltungsgericht Kassel - Germany

ВЄС 1979 С. 00151

Справа 158/78

Рішення Суду (Перша Палата) від 28 березня 1979 року

P. Biegi v. Hauptzollamt Bochum

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnster - Germany

ВЄС 1979 С. 01103

Справа 222/78

Рішення Суду від 28 березня 1979 року

ICAP v. Walter Beneventi

Запит на попередній висновок від: Pretura di Reggio Emilia - Italy

ВЄС 1979 С. 01163

Справа 137/78

Рішення Суду (Перша Палата) від 2 травня 1979 року

Henningsen Food Inc. and others v. Produktschap voor Pluimvee en Eieren

Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands

ВЄС 1979 С. 01707

Справа 165/78

Рішення Суду (Друга Палата) від 29 травня 1979 року

IMCO - J. Michaelis GmbH & Co. v. Oberfinanzdirektion de Berlin

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1979 С. 01837

Справа 132/78

Рішення Суду (Перша Палата) від 31 травня 1979 року

SARL Denkavit Loire v. , administration des douanes

Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance de Lille - France

ВЄС 1979 С. 01923

Справа 183/78

Рішення Суду (Перша Палата) від 31 травня 1979 року

Firma Hans Peter Galster v. Hauptzollamt Hambourg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1979 С. 02003

Справа 177/78

Рішення Суду від 26 червня 1979 року

Pigs and Bacon Commission v. Mc Carren and Company Limited

Запит на попередній висновок від: High Court - Ireland

ВЄС 1979 С. 02161

Справа 160/78

Рішення Суду (Друга Палата) від 28 червня 1979 року

Intercontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG v. Hauptzollamt Mnchen-West

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1979 С. 02259

Справа 232/78

Рішення Суду від 25 вересня 1979 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 1979 С. 02729

Справа 11/79

Рішення Суду (Перша Палата) від 4 жовтня 1979 року

J. Cleton en Co. BV v. Inspecteur des droits d'entre et accises  Rotterdam

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1979 С. 03069

Справа 159/78

Рішення Суду від 25 жовтня 1979 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1979 С. 03247

Справа 251/78

Рішення Суду від 8 листопада 1979 року

Firma Denkavit Futtermittel GmbH v. Minister fr Ernhung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen

Запит на попередній висновок від: Verwaltungsgericht Mnster - Germany

ВЄС 1979 С. 03369

Справа 38/79

Рішення Суду від 5 березня 1980

Butter- und Eier-Zentrale Nordmark eG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1980 С. 00643

Справа 35/79

Рішення Суду від 23 січня 1980 року

SpA Grosoli and others v. Ministry of Foreign Trade and others

Запит на попередній висновок від: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italy

ВЄС 1980 С. 00177

Справа 84/79

Рішення Суду (Друга Палата) від 14 лютого 1980 року

Richard Meyer-Uetze KG v. Hauptzollamt Bad Reichenhall

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1980 С. 00291

Справа 54/79

Рішення Суду від 26 лютого 1980 року

Firma Hako-Schuh Dietrich Bahner v. Hauptzollamt de Frankfurt am Main-Ost

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1980 С. 00311

Справа 111/79

Рішення Суду від 13 березня 1980 року

SA Caterpillar Overseas v. Belgian State

Запит на попередній висновок від: Tribunal de premire instance de Bruxelles - Belgium

ВЄС 1980 С. 00773

Справа 124/79

Рішення Суду (Друга Палата) від 13 березня 1980 року

J.A. van Walsum BV v. Produktschap voor Vee en Vlees

Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands

ВЄС 1980 С. 00813

Об'єднані справи 87, 112 та 113/79

Рішення Суду (Третя Палата) від 20 березня 1980 року

Gebrder Bagusat KG v. Hauptzollamt Berlin-Packhof; Einkaufsgesellschaft der Deutschen Konservenindustrie mbH v. Hauptzollamt Hamburg-Waltershof and Hauptzollamt Bad Reichenhall

Запити на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1980 С. 01159

Справа 61/79

Рішення Суду від 27 березня 1980 року

Amministrazione delle finanze dello Stato v. Denkavit italiana Srl

Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale di Milano - Italy

ВЄС 1980 С. 01205

Справа 65/79

Рішення Суду від 24 квітня 1980 року

Procureur de la Rpublique v. Ren Chatain

Запит на попередній висновок від: Tribunal de grande instance de Nanterre - France

ВЄС 1980 С. 01345

Справа 788/79

Рішення Суду (Друга Палата) від 26 червня 1980

Criminal proceedings against Herbert Gilli and Paul Andres

Запит на попередній висновок від: Pretura di Bolzano - Italy

ВЄС 1980 С. 02071

Справа 811/79

Рішення Суду (Третя Палата) від 10 липня 1980 року

Amministrazione delle finanze dello Stato v. Ariete SpA

Запит на попередній висновок від: Corte d'appello di Torino - Italy

ВЄС 1980 С. 02545

Справа 826/79

Рішення Суду (Третя Палата) від 10 липня 1980 року

Amministrazione delle finanze dello Stato v. Sas Mediterranea importazione, rappresentanze, esportazione, commercio (MIRECO)

Запит на попередній висновок від: Corte suprema di Cassazione - Italy

ВЄС 1980 С. 02559

Справа 798/79

Рішення Суду (Перша Палата) від 11 липня 1980 року

Hauptzollamt Kln-Rheinau v. Chem-Tec

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1980 С. 02639

Справа 795/79

Рішення Суду (Перша Палата) від 18 вересня 1980 року

Handelsmaatschappij Pesch & Co. BV v. Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten

Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands

ВЄС 1980 С. 02705

Справа 816/79

Рішення Суду (Друга Палата) від 16 жовтня 1980 року

Klaus Mecke & Co. v. Hauptzollamt Bremen-Ost

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen - Germany

ВЄС 1980 С. 03029

Об'єднані справи 824/79 та 825/79

Рішення Суду (Друга Палата) від 16 жовтня 1980 року

Sas Prodotti Alimentari Folci v. Amministrazione delle finanze dello Stato

References for a preliminary ruling: Corte suprema di Cassazione - Italy

ВЄС 1980 С. 03053

Справа 54/80

Рішення Суду (Друга Палата) від 4 грудня 1980 року

Procureur de la Rpublique v. Samuel Wilner

Запит на попередній висновок від: Tribunal de grande instance de Paris - France

ВЄС 1980 С. 03673

Справа 827/79

Рішення Суду (Друга Палата) від 11 грудня 1980 року

Administration des finances v. Entreprise Ciro Acampora

Запит на попередній висновок від: Corte suprema di Cassazione - Italy

ВЄС 1980 С. 03731

Справа 32/80

Рішення Суду від 28 січня 1981 року

Criminal proceedings against J.A.W.M.J. Kortmann

Запит на попередній висновок від: Arrondissementsrechtbank Roermond - Netherlands

ВЄС 1981 С. 00251

Справа 98/79

Рішення Суду від 5 березня 1980 року

Josette Pecastaing v. Belgian State

Запит на попередній висновок від: Tribunal de premire instance de Lige - Belgium

ВЄС 1980 С. 00691

Справа 50/80

Рішення Суду (Перша Палата) від 5 лютого 1981 року

Joszef Horvath v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1981 С. 00385

Об'єднані справи 36 та 71/80

Рішення Суду від 10 березня 1981 року

Irish Creamery Milk Suppliers Association and others v. Government of Ireland and others; Martin Doyle and others v. An Taoiseach and others

Запити на попередній висновок від: High Court - Ireland

ВЄС 1981 С. 00735

Справа 61/80

Рішення Суду від 25 березня 1981 року

Coperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek v. Commission of the European Communities

ВЄС 1981 С. 00851

Справа 114/80

Рішення Суду (Друга Палата) від 26 березня 1981 року

Dr. Ritter GmbH & Co. v. Oberfinanzdirektion Hamburg

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1981 С. 00895

Справа 132/80

Рішення Суду від 7 квітня 1981 року

NV United Foods and PVBA Aug. Van den Abeele v. Belgian State

Запит на попередній висновок від: Rechtbank van eerste aanleg Brugge - Belgium

ВЄС 1981 С. 00995

Справа 160/80

Рішення Суду (Друга Палата) від 2 липня 1981 року

Smuling-De Leeuw BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, de Rotterdam

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1981 С. 01767

Справа 158/80

Рішення Суду від 7 липня 1981 року

Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH et Rewe-Markt Steffen v. Hauptzollamt Kiel

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1981 С. 01805

Справа 170/80

Рішення Суду (Третя Палата) від 8 липня 1981 року

Einkaufsgesellschaft der Deutschen Konservenindustrie GmbH v. Hauptzollamt Bad Reichenhall

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1981 С. 01865

Справа 169/80

Рішення Суду (Третя Палата) від 9 липня 1981 року

Administration des douanes v. Socit anonyme Gondrand Frres and Socit anonyme Garancini

Запит на попередній висновок від: Cour de cassation - France

ВЄС 1981 С. 01931

Справа 205/80

Рішення Суду (Друга Палата) від 14 липня 1981 року

ELBA Elektroapparate- und Maschinenbau Walter Goettmann KG v. Hauptzollamt Berlin-Packhof

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Berlin - Germany

ВЄС 1981 С. 02097

Справа 159/80

Рішення Суду (Перша Палата) від 16 липня 1981 року

Ludwig Wnsche & Co. KG v. Bundesanstalt fr landwirtschaftliche Marktordnung

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1981 С. 02161

Справа 196/80

Рішення Суду (Перша Палата) від 1 жовтня 1981 року

Anglo-Irish Meat Company Limited v. Minister for Agriculture

Запит на попередній висновок від: High Court - Ireland

ВЄС 1981 С. 02263

Справа 122/80

Рішення Суду (Третя Палата) від 19 листопада 1981 року

Analog Devices GmbH v. Hauptzollamt Mnchen-Mitte and Hauptzollamt Mnchen-West

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1981 С. 02781

Справа 64/81

Рішення Суду (Третя Палата) від 14 січня 1982 року

Nicolaus Corman & Fils SA v. Hauptzollamt Gronau

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnster - Germany

ВЄС 1982 С. 00013

Справа 248/80

Рішення Суду від 3 лютого 1982 року

Kommanditgesellschaft in Firma Gebrder Glunz v. Hauptzollamt Hamburg-Waltershof

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1982 С. 00197

Справа 278/80

Рішення Суду (Друга Палата) від 11 лютого 1982 року

Chem-Tec B.H. Naujoks v. Hauptzollamt Koblenz

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1982 С. 00439

Справа 129/81

Рішення Суду (Третя Палата) від 11 березня 1982 року

Fratelli Fancon v. Societ Industriale Agricole Tresse (SIAT)

Запит на попередній висновок від: Corte suprema di Cassazione - Italy

ВЄС 1982 С. 00967

Справа 17/81

Рішення Суду (Перша Палата) від 29 квітня 1982 року

Pabst & Richarz KG v. Hauptzollamt Oldenburg

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1982 С. 01331

Справа 49/81

Рішення Суду (Перша Палата) від 27 травня 1982 року

Paul Kaders GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Waltershof

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1982 С. 01917

Справа 50/81

Рішення Суду (Перша Палата) від 27 травня 1982 року

Paul Kaders GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Ericus

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1982 С. 01941

Справа 231/81

Рішення Суду (Третя Палата) від 10 червня 1982 року

Hauptzollamt Wrzburg v. H. Weidenmann GmbH & Co

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1982 С. 02259

Справа 145/81

Рішення Суду (Друга Палата) від 1 липня 1982 року

Hauptzollamt Hamburg-Jonas v. Ludwig Wnsche & Co

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1982 С. 02493

Об'єднані справи 208 та 209/81

Рішення Суду (Перша Палата) від 1 липня 1982 року

Palte & Haentjens BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Rotterdam

Запити на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1982 С. 02511

Справа 106/81

Рішення Суду від 15 вересня 1982 року

Julius Kind KG v. European Economic Community

ВЄС 1982 С. 02885

Справа 237/81

Рішення Суду (Друга Палата) від 23 вересня 1982 року

Almadent Dental-Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH v. Hauptzollamt Mainz

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Germany

ВЄС 1982 С. 02981

Справа 295/81

Рішення Суду (Друга Палата) від 30 вересня 1982 року

International Flavors & Fragrances IFF (Deutschland) GmbH v. Hauptzollamt Bad Reichenhall

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1982 С. 03239

Справа 317/81

Рішення Суду (Друга Палата) від 30 вересня 1982 року

Howe & Bainbridge BV v. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1982 С. 03257

Справа 37/82

Рішення Суду (Третя Палата) від 6 жовтня 1982 року

Nederlandsch Bevrachtingskantoor BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen  Amsterdam

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1982 С. 03481

Справа 234/81

Рішення Суду (Перша Палата) від 7 жовтня 1982 року

E.I. Du Pont de Nemours Inc. and Dewfield (an unlimited company trading as C.D. (UK)) v. Commissioners of Customs and Excise

Запит на попередній висновок від: High Court of Justice, Queen's Bench Division - United Kingdom

ВЄС 1982 С. 03515

Об'єднані справи 213 до 215/81

Рішення Суду від 13 жовтня 1982 року

Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor Herbert Will, Trawako, Transit-Warenhandels-Kontor GmbH & Co., and Gedelfi, Grobeinkauf GmbH & Co., v. Bundesanstalt fr landwirtschaftliche Marktordnung

References for a preliminary ruling: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Germany

ВЄС 1982 С. 03583

Справа 221/81

Рішення Суду від 26 жовтня 1982 року

Wilfried Wolf v. Hauptzollamt Dsseldorf

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1982 С. 03681

Справа 240/81

Рішення Суду від 26 жовтня 1982 року

Senta Einberger v. Hauptzollamt Freiburg

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Baden-Wrttemberg - Germany

ВЄС 1982 С. 03699

Справа 47/82

Рішення Суду (Друга Палата) від 11 листопада 1982 року

Gebroeders Vismans BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Rotterdam

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1982 С. 03983

Справа 39/82

Рішення Суду (Третя Палата) від 12 січня 1983 року

Andreas Matthias Donner v. Netherlands State

Запит на попередній висновок від: Kantongerecht's-Gravenhage - Netherlands

ВЄС 1983 С. 00019

Справа 130/82

Рішення Суду (Друга Палата) від 10 лютого 1983 року

Naamloze vennootschap Farr Company v. Belgian State

Запит на попередній висновок від: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Belgium

ВЄС 1983 С. 00327

Справа 294/81

Рішення Суду (Друга Палата) від 17 березня 1983 року

Control Data Belgium NV SA v. Commission of the European Communities

ВЄС 1983 С. 00911

Справа 175/82

Рішення Суду (Перша Палата) від 17 березня 1983 року

Hans Dinter GmbH v. Hauptzollamt Kln-Deutz

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1983 С. 00969

Справа 162/82

Рішення Суду (П'ята Палата) від 23 березня 1983 року

Criminal proceedings against Paul Cousin and others

Запит на попередній висновок від: Tribunal de police de Strasbourg - France

ВЄС 1983 С. 01101

Справа 49/82

Рішення Суду від 20 квітня 1983 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of the Netherlands

ВЄС 1983 С. 01195

Справа 132/82

Рішення Суду від 17 травня 1983 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1983 С. 01649

Справа 133/82

Рішення Суду від 17 травня 1983 року

Commission of the European Communities v. Grand-Duchy of Luxembourg

ВЄС 1983 С. 01669

Справа 192/82

Рішення Суду (Друга Палата) від 19 травня 1983 року

Kaffee-Contor Bremen GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Bremen-Nord

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen - Germany

ВЄС 1983 С. 01769

Справа 216/82

Рішення Суду від 27 вересня 1983 року

Universitt Hamburg v. Hauptzollamt Hamburg-Kehrwieder

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1983 С. 02771

Об'єднані справи 186 та 187/82

Рішення Суду (Четверта Палата) від 5 жовтня 1983 року

Ministero delle Finanze v. Esercizio Magazzini Generali SpA and Mellina Agosta Srl

Запити на попередній висновок від: Corte d'appello di Catania - Italy

ВЄС 1983 С. 02951

Об'єднані справи 2/82, 3/82 та 4/82

Рішення Суду (Друга Палата) від 6 жовтня 1983 року

SA Delhaize Frres "Le Lion" and others v. Belgian State

Запити на попередній висновок від: Tribunal de premire instance de Bruxelles - Belgium

ВЄС 1983 С. 02973

Справа 289/82

Рішення Суду (Друга Палата) від 6 жовтня 1983 року

Lohmann GmbH & Co. KG v. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1983 С. 03025

Справа 321/82

Рішення Суду (Перша Палата) від 27 жовтня 1983 року

Volkswagenwerk AG v. Hauptzollamt Braunschweig

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1983 С. 03355

Справа 158/82

Рішення Суду від 9 листопада 1983 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Denmark

ВЄС 1983 С. 03573

Справа 199/82

Рішення Суду від 9 листопада 1983 року

Amministrazione delle Finanze dello Stato v. SpA San Giorgio

Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale di Trento - Italy

ВЄС 1983 С. 03595

Справа 300/82

Рішення Суду (Друга Палата) від 10 листопада 1983 року

Gesamthochschule Essen v. Hauptzollamt Dsseldorf

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1983 С. 03643

Справа 218/82

Рішення Суду від 13 грудня 1983 року

Commission of the European Communities v. Council of the European Communities

ВЄС 1983 С. 04063

Справа 327/82

Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 січня 1984 року

Ekro BV Vee- en Vleeshandel v. Produktschap voor Vee en Vlees

Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands

ВЄС 1984 С. 00107

Справа 45/83

Рішення Суду (Друга Палата) від 26 січня 1984 року

Ludwig-Maximilians-Universitt Mnchen v. Hauptzollamt Mnchen-West

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1984 С. 00267

Справа 7/83

Рішення Суду (Третя Палата) від 9 лютого 1984 року

Ospig Textilgesellschaft KG W. Ahlers v. Hauptzollamt Bremen-Ost

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen-Ost - Germany

ВЄС 1984 С. 00609

Справа 60/83

Рішення Суду (Перша Палата) від 9 лютого 1984 року

Metro International Kommanditgesellschaft v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1984 С. 00671

Справа 278/82

Рішення Суду від 14 лютого 1984 року

Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH and Rewe-Markt Herbert Kureit v. Hauptzollmter Flensburg, Itzehoe and Lbeck-West

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1984 С. 00721

Справа 325/82

Рішення Суду від 14 лютого 1984 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 1984 С. 00777

Справа 46/83

Рішення Суду (Перша Палата) від 16 лютого 1984 року

Gerlach & Co. BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1984 С. 00841

Справа 337/82

Рішення Суду від 21 лютого 1984 року

St. Nikolaus Brennerei und Likrfabrik, Gustav Kniepf-Melde GmbH v. Hauptzollamt Krefeld

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1984 С. 01051

Справа 93/83

Рішення Суду (Третя Палата) від 23 лютого 1984 року

Zentralgenossenschaft des Fleischergewerbes eG (Zentrag) v. Hauptzollamt Bochum

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1984 С. 01095

Справа 77/83

Рішення Суду (Перша Палата) від 29 лютого 1984 року

Srl CILFIT and others and Lanificio di Gavardo SpA v. Ministero della sanit

Запит на попередній висновок від: Corte suprema di Cassazione - Italy

ВЄС 1984 С. 01257

Справа 314/82

Рішення Суду від 20 березня 1984 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1984 С. 01543

Справа 92/83

Рішення Суду (Перша Палата) від 22 березня 1984 року

3M Deutschland GmbH v. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1984 С. 01587

Справа 298/82

Рішення Суду (Перша Палата) від 5 квітня 1984 року

Gustav Schickedanz KG v. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1984 С. 01829

Справа 105/83

Рішення Суду (Четверта Палата) від 16 травня 1984 року

Pakvries BV v. Minister for Agriculture and Fisheries

Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands

ВЄС 1984 С. 02101

Справа 36/83

Рішення Суду від 28 червня 1984 року

Mabanaft GmbH v. Hauptzollamt Emmerich

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1984 С. 02497

Справа 185/83

Рішення Суду (Друга Палата) від 25 жовтня 1984 року

Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie der Rijksuniversiteit te Groningen v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Groningen

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1984 С. 03623

Об'єднані справи 98/83 та 230/83

Рішення Суду (Перша Палата) від 13 листопада 1984 року

Van Gend & Loos NV and Expeditiebedrijf Wim Bosman BV v. Commission of the European Communities

ВЄС 1984 С. 03763

Справа 283/83

Рішення Суду (Перша Палата) від 13 листопада 1984 року

Firma A. Racke v. Hauptzollamt Mainz

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Germany

ВЄС 1984 С. 03791

Справа 236/83

Рішення Суду (Друга Палата) від 15 листопада 1984 року

University of Hamburg v. Hauptzollamt Mnchen-West

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1984 С. 03849

Справа 99/83

Рішення Суду (Четверта Палата) від 27 листопада 1984 року

Claudio Fioravanti v. Amministrazione delle finanze dello Stato

Запит на попередній висновок від: Corte d'appello di Brescia - Italy

ВЄС 1984 С. 03939

Справа 234/83

Рішення Суду (Друга Палата) від 29 січня 1985 року

Gesamthochschule Duisburg v. Hauptzollamt Mnchen - Mitte

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1985 С. 00327

Справа 40/84

Рішення Суду (Друга Палата) від 14 лютого 1985 року

Casteels PVBA v. Commission of the European Communities

ВЄС 1985 С. 00667

Справа 6/84

Рішення Суду (Третя Палата) від 7 березня 1985 року

Nicolet Instrument GmbH v. Hauptzollamt Frankfurt am Main - Flughafen

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1985 С. 00759

Справа 30/84

Рішення Суду (Третя Палата) від 7 березня 1985 року

Nicolet Instrument GmbH v. Hauptzollamt Frankfurt am Main - Flughafen

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1985 С. 00771

Справа 32/84

Рішення Суду (Перша Палата) від 7 березня 1985 року

Van Gend & Loos NV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,  Enschede

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1985 С. 00779

Справа 54/84

Рішення Суду (Третя Палата) від 21 березня 1985 року

Michael Paul v. Hauptzollamt Emmerich

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1985 С. 00915

Справа 4/84

Рішення Суду (Друга Палата) від 27 березня 1985 року

Johann-Wolfgang-Goethe-Universitt v. Hauptzollamt Frankfurt am Main - Flughafen

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1985 С. 00991

Справа 100/84

Рішення Суду від 28 березня 1985 року

Commission of the European Communities v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ВЄС 1985 С. 01169

Справа 81/84

Рішення Суду (Друга Палата) від 2 травня 1985 року

Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt fr Luft- und Raumfahrt e.V. v. Hauptzollamt Stuttgart-West

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Baden-Wrttemberg - Germany

ВЄС 1985 С. 01277

Справа 155/84

Рішення Суду (Друга Палата) від 15 травня 1985 року

Reinhard Onnasch v. Hauptzollamt Berlin - Packhof

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Berlin - Germany

ВЄС 1985 С. 01449

Справа 51/84

Рішення Суду (Друга Палата) від 4 липня 1985 року

Land Niedersachsen v. Hauptzollamt Friedrichshafen

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Baden-Wrttemberg - Germany

ВЄС 1985 С. 02191

Справа 167/84

Рішення Суду (Третя Палата) від 4 липня 1985 року

Hauptzollamt Bremen - Freihafen v. J. Henr. Drnert Holzimport

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1985 С. 02235

Справа 166/84

Рішення Суду (Третя Палата) від 26 вересня 1985 року

Thomasdnger GmbH v. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1985 С. 03001

Справа 249/84

Рішення Суду (Четверта Палата) від 3 жовтня 1985 року

Ministre public and Ministry of Finance v. Venceslas Profant

Запит на попередній висновок від: Cour d'appel de Bruxelles - Belgium

ВЄС 1985 С. 03237

Справа 163/84

Рішення Суду (Друга Палата) від 7 жовтня 1985 року

Hauptzollamt Hannover v. Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1985 С. 03299

Справа 199/84

Рішення Суду (Друга Палата) від 7 жовтня 1985 року

Procuratore della repubblica v. Tiziano Migliorini and Tibor Tiburzio Fischl

Запит на попередній висновок від: Corte suprema di Cassazione - Italy

ВЄС 1985 С. 03317

Справа 223/84

Рішення Суду (Друга Палата) від 7 жовтня 1985 року

Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1985 С. 03335

Справа 200/84

Рішення Суду (Третя Палата) від 10 жовтня 1985 року

Erika Daiber v. Hauptzollamt Reutlingen

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Baden-Wrttemberg - Germany

ВЄС 1985 С. 03363

Справа 252/84

Рішення Суду (Третя Палата) від 10 жовтня 1985 року

Collector Guns GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Koblenz

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Germany

ВЄС 1985 С. 03387

Справа 227/84

Рішення Суду (Перша Палата) від 14 листопада 1985 року

Texas Instruments Deutschland GmbH v. Hauptzollamt Mnchen - Mitte

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1985 С. 03639

Справа 290/84

Рішення Суду (Четверта Палата) від 10 грудня 1985 року

Hauptzollamt Schweinfurt v. Mainfrucht Obstverwertung GmbH

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1985 С. 03909

Справа 214/84

Рішення Суду (Перша Палата) від 12 грудня 1985 року

Stinnes AG v. Hauptzollamt Kassel

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1985 С. 04045

Справа 65/85

Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 лютого 1986 року

Hauptzollamt Hamburg - Ericus v. Van Houten International GmbH

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1986 С. 00447

Справа 38/85

Рішення Суду (Третя Палата) від 27 лютого 1986 року

Bienengrber & Co. v. Hauptzollamt Hamburg - Jonas

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1986 С. 00811

Справа 57/85

Рішення Суду (Третя Палата) від 27 лютого 1986 року

Senelco GmbH v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1986 С. 00821

Справа 58/85

Рішення Суду (Третя Палата) від 18 березня 1986 року

Ethicon GmbH v. Hauptzollamt Itzehoe

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1986 С. 01131

Справа 156/85

Рішення Суду (Друга Палата) від 7 травня 1986 року

Procureur de la Rpublique v. Perles Eurotool and others

Запит на попередній висновок від: Tribunal de grande instance de Mulhouse - France

ВЄС 1986 С. 01595

Справа 183/85

Рішення Суду (Третя Палата) від 12 червня 1986 року

Hauptzollamt Itzehoe v. H. J. Repenning GmbH

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1986 С. 01873

Справа 203/85

Рішення Суду (Третя Палата) від 26 червня 1986 року

Nicolet Instrument GmbH v. Hauptzollamt Frankfurt am Main - Flughafen

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1986 С. 02049

Справа 222/85

Рішення Суду (Четверта Палата) від 10 липня 1986 року

Hauptzollamt Osnabrck v. Kleiderwerke Hela Lampe GmbH & Co. KG

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1986 С. 02449

Справа 385/85

Рішення Суду (Третя Палата) від 8 жовтня 1986 року

S. R. Industries v. Administration des douanes

Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance de Bthune - France

ВЄС 1986 С. 02929

Справа 13/84

Рішення Суду (Перша Палата) від 21 січня 1987 року

Control Data Belgium Inc. v. Commission of the European Communities

ВЄС 1987 С. 00275

Справа 193/85

Рішення Суду від 7 травня 1987 року

Cooperativa Co-Frutta Srl v. Amministrazione delle finanze dello Stato

Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale di Milano - Italy

ВЄС 1987 С. 02085

Справа 42/86

Рішення Суду (Друга Палата) від 8 грудня 1987 року

Directeur gnral des douanes et droits indirects v. Artimport and others

Запит на попередній висновок від: Cour de cassation - France

ВЄС 1987 С. 04817

Справа 164/86

Рішення Суду (Друга Палата) від 10 грудня 1987 року

Universitt Bielefeld v. Hauptzollamt Gieben

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1987 С. 04973

Справа 232/86

Рішення Суду (Друга Палата) від 10 грудня 1987 року

Nicolet Instrument GmbH v. Hauptzollamt Berlin-Packhof

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Berlin - Germany

ВЄС 1987 С. 05025

Справа 141/86

Рішення Суду (Четверта Палата) від 19 січня 1988 року

The Queen v. H. M. Customs and Excise ex parte Imperial Tobacco Ltd

Запит на попередній висновок від: High Court of Justice, Queen's Bench Division - United Kingdom

ВЄС 1988 С. 00057

Справа 321/86

Рішення Суду (Четверта Палата) від 8 березня 1988 року

A. Tpfer & Co. GmbH v. Hauptzollamt Hildesheim

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1988 С. 01517

Справа 43/87

Рішення Суду (Третя Палата) від 8 березня 1988 року

Nicolet Instrument GmbH v. Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1988 С. 01557

Справа 104/86

Рішення Суду від 24 березня 1988 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1988 С. 01799

Справа 74/87

Рішення Суду (Четверта Палата) від 31 травня 1988 року

D. Goerrig GmbH v. Hauptzollamt Geldern

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1988 С. 02771

Справа 29/87

Рішення Суду (Друга Палата) від 14 червня 1988

Dansk Denkavit ApS v. Danish Ministry of Agriculture

Запит на попередній висновок від: stre Landsret - Denmark

ВЄС 1988 С. 02965

Справа 253/87

Рішення Суду (Перша Палата) від 21 червня 1988 року

Sportex GmbH & Co. v. Oberfinanzdirektion Hamburg

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1988 С. 03351

Справа 190/87

Рішення Суду (П'ята Палата) від 20 вересня 1988 року

Oberkreisdirektor des Kreises, Borken and Vertreter des ffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht fr das Land Nordrhein-Westfalen v. Handelsonderneming Moormann BV

Запит на попередній висновок від: Bundesverwaltungsgericht - Germany

ВЄС 1988 С. 04689

Справа 252/87

Рішення Суду (Шоста Палата) від 20 вересня 1988 року

Hauptzollamt Hamburg-St. Annen v. Wilhelm Kiwall KG

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1988 С. 04753

Справа 268/87

Рішення Суду (Четверта Палата) від 22 вересня 1988 року

Cargill BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1988 С. 05151

Справа 18/87

Рішення Суду від 27 вересня 1988 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 1988 С. 05427

Справа 165/87

Рішення Суду від 27 вересня 1988 року

Commission of the European Communities v. Council of the European Communities

ВЄС 1988 С. 05545

Справа 357/87

Рішення Суду (Друга Палата) від 5 жовтня 1988 року

Firme Albert Schmid v. Hauptzollamt Stuttgart-West

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Baden-Wrttemberg - Germany

ВЄС 1988 С. 06239

Справа 291/87

Рішення Суду (Друга Палата) від 14 грудня 1988 року

Volker Huber v. Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1988 С. 06449

Справа 234/87

Рішення Суду (Четверта Палата) від 20 січня 1989 року

Casio Computer Co. GmbH Deutschland v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1989 С. 00063

Об'єднані справи 92 та 93/87

Рішення Суду від 22 лютого 1989 року

Commission of the European Communities v. French Republic and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ВЄС 1989 С. 00405

Справа 245/87

Рішення Суду (Перша Палата) від 28 лютого 1989 року

Blaupunkt-Werke GmbH v. Oberfinanzdirektion Berlin

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1989 С. 00573

Справа 19/88

Рішення Суду (Перша Палата) від 28 лютого 1989 року

International Container et Transport (ICT) and BFI lectronique SA v. Direction Gnrale des Douanes et Droits Indirects de Roissy

Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois - France

ВЄС 1989 С. 00577

Справа 303/87

Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 березня 1989 року

Universitt Stuttgart v. Hauptzollamt Stuttgart-Ost

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Baden-Wrttemberg - Germany

ВЄС 1989 С. 00705

Case 378/87

Рішення Суду (Третя Палата) від 23 травня 1989 року

Top Hit Holzvertrieb GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС 1989 С. 01359

Справа 40/88

Рішення Суду (Друга Палата) від 25 травня 1989 року

Paul F. Weber (in liquidation) v. Milchwerke Paderborn-Rimbeck eG

Запит на попередній висновок від: Landgericht Paderborn - Germany

ВЄС 1989 С. 01395

Справа 340/87

Рішення Суду від 30 травня 1989 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1989 С. 01483

Справа 164/88

Рішення Суду (Перша Палата) від 28 червня 1989 року

Ministre public v. J.-P. M. Rispal and others

Запит на попередній висновок від: Tribunal de grande instance de Paris - France

ВЄС 1989 С. 02041

Справа 22/88

Рішення Суду (Шоста Палата) від 29 червня 1989 року

Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV and Gijs van der Kolk - Douane Expediteur BV v. Minister van Landbouw en Visserij

Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands

ВЄС 1989 С. 02049

Справа 170/88

Рішення Суду (Друга Палата) від 11 липня 1989 року

Ford Espaa SA v. Estado espaol

Запит на попередній висновок від: Audiencia Territorial de Valencia - Spain

ВЄС 1989 С. 02305

Справа 214/88

Рішення Суду (Третя Палата) від 13 липня 1989 року

Amministrazione delle finanze dello Stato v. Societ Politi & Co. Srl

Запит на попередній висновок від: Corte d'appello di Venezia - Italy

ВЄС 1989 С. 02785

Об'єднані справи 248/88, 254 до 258/88, 309/88 та 316/88

Рішення Суду (Друга Палата) від 13 липня 1989 року

Chimica del Friuli SpA and others v. Amministrazione delle finanze dello Stato

Запити на попередній висновок від: Tribunale civile e penale di Venezia - Italy

ВЄС 1989 С. 02837

Справа 37/88

Рішення Суду (Четверта Палата) від 27 вересня 1989 року

Rheinkrone-Kraftfutterwerk Gebr. Hbers GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1989 С. 03013

Справа С-26/88

Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 грудня 1989 року

Brother International GmbH v. Hauptzollamt Gieen

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1989 С. 04253

Справа С-1/89

Рішення Суду (Друга Палата) від 13 грудня 1989 року

Ingrid Raab v. Hauptzollamt Berlin-Packhof

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Berlin - Germany

ВЄС 1989 С. 04423

Справа С-233/88

Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 лютого 1990 року

Gijs van de Kolk-Douane Expditeur BV v. Inspecteur der Invoerrechten en accijnzen

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1990 С. I-00265

Справа С-117/88

Рішення Суду (Четверта Палата) від 7 березня 1990 року

Trend-Moden Textilhandels GmbH Contre Hauptzollamt Emmerich

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1990 С. I-00631

Об'єднані справи С-153/88, С-154/88, С-155/88, С-156/88 та С-157/88 

Рішення Суду (Четверта Палата) від 7 березня 1990 року

Ministre public v. Grard Fauque and others

Запити на попередній висновок від: Tribunal de grande instance de Nanterre et Cour d'appel de Versailles - France

ВЄС 1990 С. I-00649

Справа С-137/89

Рішення Суду від 14 березня 1990 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1990 С. I-00847

Справа С-83/89

Рішення Суду (Шоста Палата) від 22 березня 1990 року

Openbaar Ministerie and the Minister for Finance v. Vincent Houben

Запит на попередній висновок від: Hof van Beroep te Antwerpen - Belgium

ВЄС 1990 С. I-01161

Справа С-219/88

Рішення Суду (Перша Палата) від 28 березня 1990 року

Malt GmbH v. Hauptzollamt Dsseldorf

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1990 С. I-01481

Справа С-344/88

Рішення Суду (Перша Палата) від 28 березня 1990 року

Erich Wittmann GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Nrnberg-Frth

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1990 С. I-01505

Справа С-111/89

Рішення Суду (Перша Палата) від 2 травня 1990 року

Staat der Nederlanden v. p. Bakker Hillegom BV

Запит на попередній висновок від: Hoge Raad - Netherlands

ВЄС 1990 С. I-01735

Справа С-66/89

Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 травня 1990 року

Directeur gnral des douanes et des droits indirects v. Powerex-Europe

Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance du Mans - France

ВЄС 1990 С. I-01959

Справа С-11/89

Рішення Суду (Перша Палата) від 6 червня 1990 року

Unifert Handels GmbH v. Hauptzollamt Mnster

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1990 С. I-02275

Справа С-17/89

Рішення Суду (Перша Палата) від 6 червня 1990 року

Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost v. Deutsche Olivetti GmbH

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1990 С. I-02301

Об'єднані справи С-354/88, С-355/88 та С-356/88 

Рішення Суду (Перша Палата) від 4 липня 1990 року

Vleeswarenbedrijf Roermond BV and others v. Produktschap voor Vee en Vlees

Запити на попередній висновок від: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands

ВЄС 1990 С. I-02753

Справа С-43/89

Рішення Суду (Четверта Палата) від 12 липня 1990 року

Gerlach & Co. BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1990 С. I-03219

Справа С-228/89

Рішення Суду (Друга Палата) від 18 вересня 1990 року

Farfalla Flemming und Partner v. Hauptzollamt Mnchen-West

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1990 С. I-03387

Справа С-265/89

Рішення Суду (Друга Палата) від 18 вересня 1990 року

Gebr. Vismans Nederland BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1990 С. I-03411

Справа С-231/89

Рішення Суду від 8 листопада 1990 року

Krystyna Gmurzynska-Bscher v. Oberfinanzdirektion Kln

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1990 С. I-04003

Справа С-218/89

Рішення Суду (Третя Палата) від 4 грудня 1990 року

Shimadzu Europa GmbH v. Oberfinanzdirektion Berlin

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1990 С. I-04391

Справа С-343/89

Рішення Суду (Шоста Палата) від 6 грудня 1990 року

Max Witzemann v. Hauptzollamt Mnchen-Mitte

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1990 С. I-04477

Справа С-384/89

Рішення Суду (Друга Палата) від 24 січня 1991 року

Criminal proceedings against Grard Tomatis and Christian Fulchiron

Запит на попередній висновок від: Tribunal de grande instance de Nice - France

ВЄС 1991 С. I-00127

Справа С-116/89

Рішення Суду (Перша Палата) від 7 березня 1991 року

Baywa AG v. Hauptzollamt Weiden

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1991 С. I-01095

Справа С-209/89

Рішення Суду від 21 березня 1991 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1991 С. I-01575

Справа С-79/89

Рішення Суду (Перша Палата) від 18 квітня 1991 року

Brown Boveri & Cie AG v. Hauptzollamt Mannheim

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1991 С. I-01853

Справа С-219/89

Рішення Суду (Перша Палата) від 18 квітня 1991 року

Wesergold GmbH & Co. KG v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1991 С. I-01895

Справа С-324/89

Рішення Суду (Перша Палата) від 18 квітня 1991 року

Nordgetrnke GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hamburg-Ericus

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1991 С. I-01927

Справа С-120/90

Рішення Суду (Друга Палата) від 7 травня 1991 року

Ludwig Post GmbH v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1991 С. I-02391

Справа С-328/89

Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 травня 1991 року

Berner Allgemeine Versicherungsgesellschaft v. Amministrazione delle finanze dello Stato

Запит на попередній висновок від: Corte suprema di Cassazione - Italy

ВЄС 1991 С. I-02431

Справа С-299/90

Рішення Суду (Четверта Палата) від 25 липня 1991 року

Hauptzollamt Karlsruhe v. Gebrder Hepp GmbH & Co. KG

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1991 С. I-04301

Справа С-367/89

Рішення Суду від 4 жовтня 1991 року

Criminal proceedings against Aim Richardt and Les Accessoires Scientifiques SNC

Запит на попередній висновок від: Cour de cassation - Grand Duchy of Luxemburg

ВЄС 1991 С. I-04621

Справа С-269/90

Рішення Суду від 21 листопада 1991 року

Technische Universitt Mnchen v. Hauptzollamt Mnchen-Mitte

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1991 С. I-05469

Справа С-69/90

Рішення Суду від 13 грудня 1991 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1991 С. I-06011

Справа С-14/91

Рішення Суду (Четверта Палата) від 30 січня 1992 року

SuCrest GmbH v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1992 С. I-00441

Справа С-260/90

Рішення Суду від 12 лютого 1992 року

Bernard Leplat v. Territory of French Polynesia

Запит на попередній висновок від: Tribunal de paix de Papeete (Polynsie) - France

ВЄС 1992 С. I-00643

Об'єднані справи С-78/90, С-79/90, С-80/90, С-81/90, С-82/90 та С-83/90 

Рішення Суду від 11 березня 1992

Compagnie Commerciale de l'Ouest and others v. Receveur Principal des Douanes de La Pallice Port

Запити на попередній висновок від: Cour d'appel de Poitiers - France

ВЄС 1992 С. I-01847

Справа С-323/90

Рішення Суду від 11 березня 1992 року

Commission of the European Communities v. Portuguese Republic

ВЄС 1992 С. I-01887

Справа С-282/90

Рішення Суду від 13 березня 1992 року

Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV v. Commission of the European Communities

ВЄС 1992 С. I-01937

Справа С-338/90

Рішення Суду (Четверта Палата) від 31 березня 1992 року

Hamlin Electronics GmbH v. Hauptzollamt Darmstadt

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1992 С. I-02333

Справа С-338/90

Рішення Суду (Четверта Палата) від 3 червня 1992 року

Parma Handelsgesellschaft mbH v. Hauptzollamt Bad Reichenhall

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1992 С. I-03467

Справа С-318/90

Рішення Суду (Четверта Палата) від 3 червня 1992 року

Hauptzollamt Mannheim v. Boehringer Mannheim GmbH

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1992 С. I-03495

Справа С-21/91

Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 червня 1992 року

Wnsche Handelsgesellschaft International GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1992 С. I-03647

Об'єднані справи С-228/90 до С-234/90, С-339/90 та С-353/90 

Рішення Суду від 9 червня 1992

Simba SpA and others v. Ministero delle finanze

Запити на попередній висновок від: Pretura di Savona, Pretura di La Spezia et Pretura di Salerno - Italy

ВЄС 1992 С. I-03713

Справа С-17/91

Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 грудня 1992 року

Georges Lornoy en Zonen NV and others v. Belgian State

Запит на попередній висновок від: Rechtbank van eerste aanleg Turnhout - Belgium

ВЄС 1992 С. I-06523

Справа С-114/91

Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 грудня 1992 року

Criminal proceedings against Grard Jerme Claeys

Запит на попередній висновок від: Rechtbank van eerste aanleg Ieper - Belgium

ВЄС 1992 С. I-06559

Об'єднані справи С-144/91 та С-145/91 

Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 грудня 1992

Gilbert Demoor en Zonen NV and others v. Belgian State

Запити на попередній висновок від: Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgium

ВЄС 1992 С. I-06613

Справа С-194/91

Рішення Суду (Друга Палата) від 16 грудня 1992 року

Firma John Friedrich Krohn v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1992 С. I-06661

Справа С-16/91

Рішення Суду (Перша Палата) від 17 грудня 1992 року

Wacker Werke GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Mnchen-West

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1992 С. I-06821

Справа С-177/91

Рішення Суду (Четверта Палата) від 14 січня 1993 року

Bioforce GmbH v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1993 С. I-00045

Справа С-188/91

Рішення Суду (Шоста Палата) від 21 січня 1993 року

Deutsche Shell AG v. Hauptzollamt Hamburg-Harburg

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1993 С. I-00363

Справа С-291/91

Рішення Суду (Перша Палата) від 11 лютого 1993 року

Textilveredlungsunion GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Nrnberg-Frth

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1993 С. I-00579

Справа С-191/91

Рішення Суду (Четверта Палата) від 10 березня 1993 року

Abbott GmbH v. Oberfinanzdirektion Kln

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1993 С. I-00867

Справа С-256/91

Рішення Суду (Четверта Палата) від 1 квітня 1993 року

Emsland-Strke GmbH v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1993 С. I-01857

Справа С-59/92

Рішення Суду (Перша Палата) від 29 квітня 1993 року

Hauptzollamt Hamburg-St. Annen v. Ebbe Snnichsen GmbH

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1993 С. I-02193

Справа С-292/91

Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 травня 1993 року

Gebrder Weis GmbH v. Hauptzollamt Wrzburg

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1993 С. I-02219

Справа С-33/92

Рішення Суду (Перша Палата) від 27 травня 1993 року

Gausepohl-Fleisch GmbH v. Oberfinanzdirektion Hamburg

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1993 С. I-03047

Рішення Суду (Третя Палата) від 1 липня 1993

Astro-Med GmbH v. Oberfinanzdirektion Berlin

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

Common Customs Tariff - Tariff headings - Thermorecorder

Справа С-108/92

ВЄС 1993 С. I-03797

Справа С-34/92

Рішення Суду (Третя Палата) від 15 липня 1993

GruSa Fleisch GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

Common organization of the market in beef and veal - Export refunds

ВЄС 1993 С. I-04147

Справа С-266/91

Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 серпня 1993 року

Celulose Beira Industrial SA v. Fazenda Pblica

Запит на попередній висновок від: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal

ВЄС 1993 С. I-04337

Справа С-248/92

Рішення Суду (Четверта Палата) від 2 серпня 1993 року

Jepsen Stahl GmbH v. Hauptzollamt Emmerich

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1993 С. I-04721

Справа С-377/92

Рішення Суду (Перша Палата) від 5 жовтня 1993 року

Felix Koch Offenbach Couleur und Karamel GmbH v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1993 С. I-04795

Справа С-72/92

Рішення Суду від 27 жовтня 1993 року

Firma Herbert Scharbatke GmbH v. Federal Republic of Germany

Запит на попередній висновок від: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germany

ВЄС 1993 С. I-05509

Справа С-12/92

Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 грудня 1993 року

Criminal proceedings against Edmond Huygen and others

Запит на попередній висновок від: Hof van Cassatie - Belgium

ВЄС 1993 С. I-06381

Об'єднані справи С-277/91, С-318/91 та С-319/91 

Рішення Суду від 15 грудня 1993 року

Ligur Carni Srl and Genova Carni Srl v. Unit Sanitaria Locale n. XV di Genova and Ponente SpA v. Unit Sanitaria Locale n. XIX di La Spezia and CO.GE.SE.MA Coop a r l

Запити на попередній висновок від: Tribunale di Genova - Italy

ВЄС 1993 С. I-06621

Справа С-304/92

Рішення Суду (Друга Палата) від 22 грудня 1993 року

Lloyd-Textil Handelsgesellschaft mbH & Co. KG v. Hauptzollamt Bremen-Freihafen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1993 С. I-07007

Справа С-119/92

Рішення Суду від 9 лютого 1994 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1994 С. I-00393

Справа С-368/92

Рішення Суду (П'ята Палата) від 24 лютого 1994 року

Administration des Douanes v. Solange Chiffre

Запит на попередній висновок від: Cour d'appel de Toulouse - France

ВЄС 1994 С. I-00605

Справа С-148/93

Рішення Суду (Третя Палата) від 24 березня 1994 року

3M Medica GmbH v. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1994 С. I-1123

Справа С-150/93

Рішення Суду (Четверта Палата) від 12 квітня 1994

Directeur Gnral des Douanes et Droits Indirects v. Socit Superior France SA and Danzas SA

Запит на попередній висновок від: Cour d'appel de Paris - France

ВЄС 1994 С. I-1161

Справа С-11/93

Рішення Суду (Перша Палата) від 19 травня 1994 року

Siemens Nixdorf Informationssysteme AG v. Hauptzollamt Augsburg

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1994 С. I-1945

Справа С-29/93

Рішення Суду (Третя Палата) від 19 травня 1994 року

KG in Firma OSPIG Textil-Gesellschaft W. Ahlers GmbH & Co. v. Hauptzollamt Bremen-Freihafen

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen - Germany

ВЄС 1994 С. I-1963

Справа С-356/93

Рішення Суду (Третя Палата) від 2 червня 1994 року

Techmeda Internationale Medizinisch-Technische Marketing- und Handels- GmbH & Co. KG v. Oberfinanzdirektion Kln

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1994 С. I-2371

Справа С-35/93

Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 червня 1994 року

Develop Dr. Eisbein GmbH & Co. v. Hauptzollamt Stuttgart-West

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Baden-Wrttemberg - Germany

ВЄС 1994 С. I-2655

Справа С-426/92

Рішення Суду (Шоста Палата) від 22 червня 1994 року

Bundesrepublik Deutschland v. Deutsches Milch-Kontor GmbH

Запит на попередній висновок від: Bundesverwaltungsgericht - Germany

ВЄС 1994 С. I-02757

Справа С-130/93

Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 липня 1994 року

Lamaire NV v. Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten

Запит на попередній висновок від: Hof van Beroep Brussel - Belgium

ВЄС 1994 С. I-3215

Справа С-130/92

Рішення Суду (Шоста Палата) від 13 липня 1994 року

OTO SpA v. Ministero delle Finanze

Запит на попередній висновок від: Corte suprema di Cassazione - Italy

ВЄС 1994 С. I-03281

Справа С-340/93

Рішення Суду (П'ята Палата) від 9 серпня 1994 року

Klaus Thierschmidt GmbH v. Hauptzollamt Essen

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1994 С. I-3905

Об'єднані справи С-363/93, С-407/93, С-408/93, С-409/93, С-410/93 та С-411/93 

Рішення Суду від 9 серпня 1994 року

Ren Lancry SA v. Direction Gnrale des Souanes and Socit Dindar Confort, Christian Ah-Son, Paul Chevassus-березняe, Socit Conforunion and Socit Dindar Autos v. Conseil Rgional de la Runion and Direction Rgionale des Douanes de la Runion

Запити на попередній висновок від: Cour d'appel de Paris et tribunal d'instance de Saint-Denis (Runion) - France

ВЄС 1994 С. I-03957

Справа С-393/93

Рішення Суду (Четверта Палата) від 9 серпня 1994 року

Walter Stanner GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Bochum

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1994 С. I-4011

Справа С-395/93

Рішення Суду (Перша Палата) від 9 серпня 1994 року

Neckermann Versand AG v. Hauptzollamt Frankfurt/Main-Ost

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht - Germany

ВЄС 1994 С. I-4027

Справа С-430/92

Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 жовтня 1994 року

Kingdom of the Netherlands v. Commission of the European Communities

ВЄС 1994 С. I-05197

Справа С-401/93

Рішення Суду (Перша Палата) від 13 грудня 1994 року

GoldStar Europe GmbH v. Hauptzollamt Ludwigshafen

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Germany

ВЄС 1994 С. I-5587

Справа С-334/93

Рішення Суду (П'ята Палата) від 23 лютого 1995 року

Bonapharma Arzneimittel GmbH v. Hauptzollamt Krefeld

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1995 С. I-0319

Справа С-345/93

Рішення Суду (П'ята Палата) від 9 березня 1995 року

Fazenda Pblica and Ministrio Pblico v. Amrico Joo Nunes Tadeu

Запит на попередній висновок від: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal

ВЄС 1995 С. I-0479

Справа С-459/93

Рішення Суду (Третя Палата) від 1 червня 1995 року

Hauptzollamt Hamburg-St. Annen v. Thyssen Haniel Logistic GmbH

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1995 С. I-1381

Справа С-467/93

Рішення Суду (Третя Палата) від 1 червня 1995 року

Hauptzollamt Mnchen-West v. Analog Devices GmbH

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1995 С. I-1403

Справа С-437/93

Рішення Суду (Четверта Палата) від 29 червня 1995 року

Hauptzollamt Heilbronn v. Temic Telefunken Microelectronic GmbH

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1995 С. I-1687

Справа С-16/94

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 серпня 1995 року

douard Dubois & Fils SA and Gnral Cargo Services SA v. Garonor Exploitation SA

Запит на попередній висновок від: Cour de cassation - France

ВЄС 1995 С. I-02421

Об'єднані справи С-485/93 та С-486/93 

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 вересня 1995

Maria Simitzi v. Dimos Kos

Запити на попередній висновок від: Dioikitiko Protodikeio Rodou - Greece

ВЄС 1995 С. I-2655

Справа С-125/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 жовтня 1995 року

Aprile Srl, in liquidation, v. Amministrazione delle Finanze dello Stato

Запит на попередній висновок від: Giudice conciliatore di Milano - Italy

ВЄС 1995 С. I-02919

Об'єднані справи С-59/94 та С-64/94 

Рішення Суду (Друга Палата) від 17 жовтня 1995 року

Ministre des Finances v. Socit Pardo & Fils and Camicas SARL

Запити на попередній висновок від: Cour d'appel de Pau - France

ВЄС 1995 С. I-03159

Справа С-36/94

Рішення Суду (П'ята Палата) від 26 жовтня 1995 року

Siesse - Integrais em Sistemas Software e v. Director da Alfndega de Alcntara

Запит на попередній висновок від: Tribunal Fiscal Aduaneiro de Lisboa - Portugal

ВЄС 1995 С. I-03573

Справа Т-346/94

Рішення Суду першої інстанції (Перша Палата) від 9 листопада 1995 року

France-aviation v. Commission of the European Communities

ВЄС 1995 С. II-02841

Справа С-45/94

Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 грудня 1995 року

Cmara de Comercio, Industria y Navegacin de Ceuta v. Ayuntamiento de Ceuta

Запит на попередній висновок від: Tribunal Superior de Justicia de Andaluca - Spain

ВЄС 1995 С. I-04385

Об'єднані справи С-106/94 та С-139/94 

Рішення Суду (Четверта Палата) від 14 грудня 1995 року

Criminal proceedings against Patrick Colin and Daniel Dupr

Запити на попередній висновок від: Cour d'appel de Bourges and Tribunal de grande instance de Paris - France

ВЄС 1995 С. I-04759

Справа С-267/94

Рішення Суду від 14 грудня 1995

French Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС 1995 С. I-04845

Справа С-446/93

Рішення Суду (Третя Палата) від 18 січня 1996 року

SEIM - Sociedade de de Materiais Ld a v. Subdirector-Geral das Alfndegas

Запит на попередній висновок від: Tribunal Tributrio de Segunda Instncia - Portugal

ВЄС 1996 С. I-0073

Справа С-143/93

Рішення Суду від 13 лютого 1996 року

Gebroeders van Es Douane Agenten BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1996 С. I-0431

Справа С-300/94

Рішення Суду (Перша Палата) від 29 лютого 1996 року

Tirma SA v. Administracin General del Estado

Запит на попередній висновок від: Tribunal Superior de Justicia de Andaluca - Spain

ВЄС 1996 С. I-00989

Справа С-99/94

Рішення Суду (Третя Палата) від 28 березня 1996 року

Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Koblenz

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Germany

ВЄС 1996 С. I-01791

Справа С-194/94

Рішення Суду від 30 квітня 1996 року

CIA Security International SA v. Signalson SA and Securitel SPRL

Запит на попередній висновок від: Tribunal de commerce de Lige - Belgium

ВЄС 1996 С. I-02201

Об'єднані справи С-153/94 та С-204/94 

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 травня 1996 року

The Queen v. Commissioners of Customs & Excise, ex parte Faroe Seafood Co. Ltd, Froya Fiskasla L/F (C-153/94) and Commissioners of Customs & Excise, ex parte John Smith and Celia Smith trading as Arthur Smith (a firm) (C-204/94)

Запити на попередній висновок від: High Court of Justice, Queen's Bench Division - United Kingdom

ВЄС 1996 С. I-02465

Справа С-5/94

Рішення Суду від 23 травня 1996 року

The Queen v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: Hedley Lomas (Ireland) Ltd

Запит на попередній висновок від: High Court of Justice, Queen's Bench Division - United Kingdom

ВЄС 1996 С. I-02553

Справа С-205/94

Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 червня 1996 року

Binder GmbH & Co. International v. Hauptzollamt Stuttgart-West

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Baden-Wrttemberg - Germany

ВЄС 1996 С. I-02871

Справа С-121/95

Рішення Суду (Перша Палата) від 20 червня 1996 року

VOBIS Microcomputer AG v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1996 С. I-03047

Об'єднані справи С-418/93, С-419/93, С-420/93, С-421/93, С-460/93, С-461/93, С-462/93, С-464/93, С-9/94, С-10/94, С-11/94, С-14/94, С-15/94, С-23/94, С-24/94 and С-332/94 

Рішення Суду (П'ята Палата) від 20 червня 1996 року

Semeraro Casa Uno Srl v. Sindaco del Comune di Erbusco (C-418/93), Semeraro Mobili SpA v. Sindaco del Comune di Erbusco (C-419/93), RB Arredamento Srl v. Sindaco del Comune di Stezzano (C-420/93), Citt Convenienza Milano Srl v. Sindaco del Comune di Trezzano sul Naviglio (C-421/93), Citt Convenienza Bergamo Srl v. Sindaco del Comune di Stezzano (C-460/93), Centro Italiano Mobili Srl v. Sindaco del Comune di Pineto (C-461/93), Il 3C Centro Convenienza Casa Srl v. Sindaco del Comune di Roveredo in Piano (C-462/93), Benelli Confezioni SNC v. Sindaco del Comune di Capena (C-464/93), M. Quattordici Srl v. Commissario straordinario del Comune di Terlizzi (C-9/94), Societ Italiana Elettronica Srl (SIEL) v. Sindaco del Comune di Dozza (C-10/94), Modaffari Srl v. Sindaco del Comune di Trezzano sul Naviglio (C-11/94), Modaffari Srl v. Comune di Cinisello Balsamo (C-14/94), Cologno Srl v. Sindaco del Comune di Cologno Monzese (C-15/94), Modaffari Srl v. Sindaco del Comune di Osio Sopra (C-23/94), M. Dieci Srl v. Sindaco del Comune di Madignano (C-24/94) and Consorzio Centro Commerciale "Il Porto" v. Sindaco del Comune di Adria (C-332/94)

Запит на попередній висновок від: Pretura circondariale di Roma - Italy

ВЄС 1996 С. I-2975

Справа С-293/94

Рішення Суду (Перша Палата) від 27 червня 1996 року

Criminal proceedings against Jacqueline Brandsma

Запит на попередній висновок від: Rechtbank van eerste aanleg Turnhout - Belgium

ВЄС 1996 С. I-03159

Справа С-240/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 27 червня 1996 року

Criminal proceedings against Rmy Schmit

Запит на попередній висновок від: Cour d'appel de Metz - France

ВЄС 1996 С. I-03179

Справа С-295/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 липня 1996 року

Hpeden & Co. KG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1996 С. I-03375

Справа С-296/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 липня 1996 року

Bernhard Pietsch v. Hauptzollamt Hamburg-Waltershof

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1996 С. I-03409

Об'єднані справи С-427/93, С-429/93 та С-436/93 

Рішення Суду від 11 липня 1996 року

Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S (C-427/93) and С. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG and Boehringer Ingelheim A/S v. Paranova A/S (C-429/93) and Bayer Aktiengesellschaft and Bayer Danmark A/S v. Paranova A/S (C-436/93)

Запит на попередній висновок від: S- og Handelsretten - Denmark

ВЄС 1996 С. I-3457

Об'єднані справи С-71/94, С-72/94 та С-73/94 

Рішення Суду від 11 липня 1996 року

Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Beiersdorf AG (C-71/94), Boehringer Ingelheim KG (C-72/94) and Farmitalia Carlo Erba GmbH (C-73/94)

Запит на попередній висновок від: Bundesgerichtshof - Germany

ВЄС 1996 С. I-03603

Справа С-232/94

Рішення Суду від 11 липня 1996 року

MPA Pharma GmbH v. Rhne-Poulenc Pharma GmbH

Запит на попередній висновок від: Oberlandesgericht Kln - Germany

ВЄС 1996 С. I-03671

Об'єднані справи С-246/94, С-247/94, С-248/94 та С-249/94 

Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 вересня 1996 року

Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio and Others v. Amministrazione delle finanze dello Stato

Запит на попередній висновок від: Corte suprema di Cassazione - Italy

ВЄС 1996 С. I-04373

Справа С-341/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 вересня 1996 року

Criminal proceedings against Andr Allain and Steel Trading France SARL, as a party liable at civil law

Запит на попередній висновок від: Cour d'appel de Paris - France

ВЄС 1996 С. I-04631

Справа С-313/94

Рішення Суду від 26 листопада 1996 року

F.lli Graffione SNC v. Ditta Fransa

Запит на попередній висновок від: Tribunale di Chiavari - Italy

ВЄС 1996 С. I-06039

Об'єднані справи С-267/95 та С-268/95 

Рішення Суду від 5 грудня 1996 року

Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd and Merck Sharp & Dohme International Services BV v. Primecrown Ltd, Ketan Himatlal Mehta, Bharat Himatlal Mehta and Necessity Supplies Ltd and Beecham Group plc v. Europharm of Worthing Ltd

Запити на попередній висновок від: High Court of Justice, Chancery Division - United Kingdom

ВЄС 1996 С. I-06285

Справа С-38/95

Рішення Суду (Перша Палата) від 12 грудня 1996 року

Ministero delle Finanze v. Foods Import Srl

Запит на попередній висновок від: Corte d'appello di Ancona - Italy

ВЄС 1996 С. I-06543

Об'єднані справи С-47/95, С-48/95, С-49/95, С-50/95, С-60/95, С-81/95, С-92/95 та С-148/95 

Рішення Суду (П'ята Палата) від 12 грудня 1996 року

Olasagasti & С. Srl (C-47/95), Comarcon SNC (C-48/95), Ghezzi Alimentari Srl (C-49/95), Fredo Srl (C-50/95), Cateringros Srl (C-60/95), Intercod Srl (C-81/95), Nuova Castelli SpA (C-92/95) and Igino Mazzola SpA (C-148/95) v. Amministrazione delle finanze dello Stato

Запит на попередній висновок від: Tribunale di Genova - Italy

ВЄС 1996 С. I-06579

Об'єднані справи С-192/95 до С-218/95 

Рішення Суду від 14 січня 1997 року

Socit Comateb (C-192/95), Socit Panigua (C-193/95), Socit Edouard et fils (C-194/95), Socit de distribution de vins et liqueurs (C-195/95), Etablissements Andr Haan (C-196/95), Socit Diffusion gnrale de quincaillerie (C-197/95), Socit Diffusion gnrale (C-198/95), Socit Cama Renault (C-199/95), Scp Ovide et Dorville (C-200/95), Socit Ducros Guadeloupe (C-201/95), Socit Comptoir commercial Caraїbes (C-202/95), Socit Giafa (C-203/95), Socit LVS (C-204/95), Socit Catherine et Jean-Claude Tabar Nouval (C-205/95), Socit L'Heure et L'Or (C-206/95), Socit Gnral bazar bricolage (C-207/95), Socit Grain d'or (C-208/95), Socit Cash Service (C-209/95), Etablissements Efira (C-210/95), Socit Farandole (C-211/95), Socit Carat (C-212/95), Socit Rio (C-213/95), Socit guadeloupenne de distribution moderne (SGDM) (C-214/95), Martinique automobiles SA (C-215/95), Socovi SARL (C-216/95), Etablissements Gabriel Vangour et Cie SARL (C-217/95), Simat Guadeloupe SARL (C-218/95) v. Directeur gnral des douanes et droits indirects

Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance de Paris - France

ВЄС 1997 С. I-00165

Справа С-358/95

Рішення Суду (Перша Палата) від 13 березня 1997 року

Tommaso Morellato v. Unit sanitaria locale (USL) n. 11 di Pordenone

Запит на попередній висновок від: Pretura di Pordenone - Italy

ВЄС 1997 С. I-01431

Справа С-103/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 березня 1997 року

Directeur gnral des douanes et droits indirects v. Eridania Beghin-Say SA

Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance de Lille - France

ВЄС 1997 С. I-01453

Справа С-352/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 20 березня 1997 року

Phytheron International SA v. Jean Bourdon SA

Запит на попередній висновок від: Tribunal de commerce de Pontoise - France

ВЄС 1997 С. I-01729

Справа Т-47/95

Рішення Суду першої інстанції (Четверта Палата, розширений склад) від 9 квітня 1997 року

Terres Rouges Consultant SA, Cobana Import SARL and SIPEF NV v. Commission of the European Communities

ВЄС 1997 С. II-00481

Справа С-105/95

Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 квітня 1997 року

Paul Daut GmbH & Co. KG v. Oberkreisdirektor des Kreises Gtersloh

Запит на попередній висновок від: Oberverwaltungsgericht fr das Land Nordrhein-Westfalen, Mnster - Germany

ВЄС 1997 С. I-01877

Справа С-272/95

Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 квітня 1997 року

Bundesanstalt fr Landwirtschaft und Ernhrung v. Deutsches Milch-Kontor GmbH

Запит на попередній висновок від: Bundesverwaltungsgericht - Germany

ВЄС 1997 С. I-01905

Об'єднані справи С-274/95, С-275/95 та С-276/95 

Рішення Суду (Четверта Палата) від 17 квітня 1997 року

Ludwig Wnsche & Co. v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1997 С. I-02091

Справа С-310/95

Рішення Суду від 22 квітня 1997 року

Road Air BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1997 С. I-02229

Справа С-223/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 травня 1997 року

A. Moksel AG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1997 С. I-02379

Справа С-223/95

Рішення Суду (Перша Палата) від 15 травня 1997 року

Bioforce GmbH v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 1997 С. I-02581

Справа С-329/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 травня 1997 року

Administrative proceedings brought by VAG Sverige AB

Запит на попередній висновок від: Lnsrtten i Stockholms Ln - Sweden

ВЄС 1997 С. I-02675

Справа С-389/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 травня 1997 року

Siegfried Klattner v. Elliniko Dimosio (Greek State)

Запит на попередній висновок від: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Greece

ВЄС 1997 С. I-02719

Справа С-105/95

Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 квітня 1997 року

Paul Daut GmbH & Co. KG v. Oberkreisdirektor des Kreises Gtersloh

Запит на попередній висновок від: Oberverwaltungsgericht fr das Land Nordrhein-Westfalen, Mnster - Germany

ВЄС 1997 С. I-01877

Справа С-164/95

Рішення Суду (Четверта Палата) від 17 червня 1997 року

Fbrica de Queijo Eru Portuguesa Ld a v. Alfndega de Lisboa (Tribunal Tcnico Aduaneiro de 2 a Instncia)

Запит на попередній висновок від: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal

ВЄС 1997 С. I-03441

Справа С-114/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 червня 1997 року

Criminal proceedings against Ren Kieffer and Romain Thill

Запит на попередній висновок від: Tribunal de police, Luxembourg - Grand Duchy of Luxemburg

ВЄС 1997 С. I-03629

Справа С-368/95

Рішення Суду від 26 червня 1997 року

Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH v. Heinrich Bauer Verlag

Запит на попередній висновок від: Handelsgericht Wien - Austria

ВЄС 1997 С. I-03689

Справа С-316/95

Рішення Суду від 9 липня 1997 року

Generics BV v. Smith Kline & French Laboratories Ltd

Запит на попередній висновок від: Hoge Raad - Netherlands

ВЄС 1997 С. I-03929

Справа С-130/95

Рішення Суду від 17 липня 1997 року

Bernd Giloy v. Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht Kassel - Germany

ВЄС 1997 С. I-04291

Справа С-334/95

Рішення Суду від 17 липня 1997 року

Krger GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1997 С. I-04517

Справа С-142/96

Рішення Суду (Перша Палата) від 17 липня 1997 року

Hauptzollamt Mnchen v. Wacker Werke GmbH & Co. KG

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1997 С. I-04649

Справа С-237/96

Рішення Суду (Четверта Палата) від 25 вересня 1997

Criminal proceedings against Eddy Amelynck and Others

Запит на попередній висновок від: Cour d'appel de Mons - Belgium

ВЄС 1997 С. I-05103

Справа С-67/95

Рішення Суду (Друга Палата) від 9 жовтня 1997 року

Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1997 С. I-05401

Справа С-157/94

Рішення Суду від 23 жовтня 1997 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of the Netherlands

ВЄС 1997 С. I-05699

Справа С-158/94

Рішення Суду від 23 жовтня 1997 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1997 С. I-05789

Справа С-159/94

Рішення Суду від 23 жовтня 1997 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 1997 С. I-05815

Справа С-160/94

Рішення Суду від 23 жовтня 1997 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain

ВЄС 1997 С. I-05851

Справа С-189/95

Рішення Суду від 23 жовтня 1997 року

Criminal proceedings against Harry Franzn

Запит на попередній висновок від: Landskrona Tingsrtt - Sweden

ВЄС 1997 С. I-05909

Справа С-261/96

Рішення Суду (Перша Палата) від 6 листопада 1997 року

Conserchimica Srl v. Amministrazione delle Finanze dello Stato

Запит на попередній висновок від: Corte d'appello di Venezia - Italy

ВЄС 1997 С. I-06177

Справа С-201/96

Рішення Суду (Четверта Палата) від 6 листопада 1997 року

Laboratoires de thrapeutique moderne (LTM) v. Fonds d'intervention et de rgularisation du march du sucre (FIRS)

Запит на попередній висновок від: Tribunal administratif de Paris - France

ВЄС 1997 С. I-06147

Справа С-349/95

Рішення Суду від 11 листопада 1997 року

Frits Loendersloot, trading as F. Loendersloot Internationale Expeditie v. George Ballantine & Son Ltd and Others

Запит на попередній висновок від: Hoge Raad - Netherlands

ВЄС 1997 С. I-06227

Справа С-338/95

Рішення Суду (Перша Палата) від 20 листопада 1997 року

Wiener S.I. GmbH v. Hauptzollamt Emmerich

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1997 С. I-06495

Справа С-369/95

Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 листопада 1997 року

Somalfruit SpA and Camar SpA v. Ministero delle Finanze and Ministero del Commercio con l'Estero

Запит на попередній висновок від: Tribunale di Salerno - Italy

ВЄС 1997 С. I-06619

Справа С-143/96

Рішення Суду (Третя Палата) від 9 грудня 1997 року

Leonhard Knubben Speditions GmbH v. Hauptzollamt Mannheim

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1997 С. I-07039

Справа С-325/96

Рішення Суду (Четверта Палата) від 16 грудня 1997 року

Fbrica de Queijo Eru Portuguesa Ld a v. Subdirector-Geral das Alfndegas, and Ministrio Pblico

Запит на попередній висновок від: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal

ВЄС 1997 С. I-07249

Справа С-382/95

Рішення Суду (Перша Палата) від 18 грудня 1997 року

Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH v. Hauptzollamt Mnchen

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1997 С. I-07363

Справа С-80/96

Рішення Суду (Перша Палата) від 15 січня 1998 року

Quelle Schickedanz AG und Co. v. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Germany

ВЄС 1998 С. I-00123

Справа С-292/96

Рішення Суду (Перша Палата) від 15 січня 1998 року

Gritz Intransco International GmbH v. Hauptzollamt Dsseldorf

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1998 С. I-00165

Справа С-161/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 січня 1998 року

Sdzucker Mannheim/Ochsenfurt AG v. Hauptzollamt Mannheim

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1998 С. I-00281

Справа С-315/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 січня 1998 року

Lopex Export GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1998 С. I-00317

Справа Т-97/95

Рішення Суду першої інстанції (П'ята Палата, розширений склад) від 29 січня 1998 року

Sinochem National Chemicals Import & Export Corporation v. Council of the European Union

ВЄС 1998 С. II-00085

Справа Т-42/96

Рішення Суду першої інстанції (Перша Палата) від 19 лютого 1998 року

Eyckeler & Malt AG v. Commission of the European Communities

ВЄС 1998 С. II-00401

Об'єднані справи С-364/95 та С-365/95 

Рішення Суду від 10 березня 1998 року

T. Port GmbH & Co. v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg - Germany

ВЄС 1998 С. I-01023

Справа С-270/96

Рішення Суду (Четверта Палата) від 12 березня 1998 року

Laboratoires Sarget SA v. Fonds d'intervention et de rgularisation du march du sucre (FIRS)

Запит на попередній висновок від: Tribunal administratif de Paris - France

ВЄС 1998 С. I-01121

Справа С-200/96

Рішення Суду від 28 квітня 1998 року

Metronome Musik GmbH v. Music Point Hokamp GmbH

Запит на попередній висновок від: Landgericht Kln - Germany

ВЄС 1998 С. I-01953

Справа С-200/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 липня 1998 року

Aher-Waggon GmbH v. Bundesrepublik Deutschland

Запит на попередній висновок від: Bundesverwaltungsgericht - Germany

ВЄС 1998 С. I-04473

Справа Т-195/97

Рішення Суду першої інстанції (Третя Палата) від 16 липня 1998 року

Kia Motors Nederland BV and Broekman Motorships BV v. Commission of the European Communities

ВЄС 1998 С. II-02907

Справа Т-50/96

Рішення Суду першої інстанції (Перша Палата) від 17 вересня 1998 року

Primex Produkte Import-Export GmbH & Co. KG, Gebr. Kruse GmbH, Interporc Im- und Export GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС 1998 С. II-03773

Справа С-61/97

Рішення Суду від 22 вересня 1998 року

Foreningen af danske Videogramdistributrer, acting for Egmont Film A/S, Buena Vista Home Entertainment A/S, Scanbox Danmark A/S, Metronome Video A/S, Polygram Records A/S, Nordisk Film Video A/S, Irish Video A/S and Warner Home Video Inc. v. Laserdisken

Запит на попередній висновок від: Retten i lborg - Denmark

ВЄС 1998 С. I-05171

Справа С-413/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 24 вересня 1998 року

Skatteministeriet v. Sportgoods A/S

Запит на попередній висновок від: Hjesteret - Denmark

ВЄС 1998 С. I-05285

Справа С-184/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 22 жовтня 1998 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 1998 С. I-06197

Справа С-352/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 листопада 1998 року

Italian Republic v. Council of the European Union

ВЄС 1998 С. I-06937

Справа С-150/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 листопада 1998 року

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Council of the European Union

ВЄС 1998 С. I-07235

Справа С-284/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 листопада 1998 року

Kingdom of Spain v. Council of the European Union

ВЄС 1998 С. I-07309

Справа С-159/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 листопада 1998 року

Portuguese Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС 1998 С. I-07379

Справа С-233/97

Рішення Суду (Перша Палата) від 3 грудня 1998 року

KappAhl Oy

Запит на попередній висновок від: Uudenmaan lninoikeus - Finland

ВЄС 1998 С. I-08069

Справа С-247/97

Рішення Суду (Перша Палата) від 3 грудня 1998 року

Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt and Transports A.M. Schoonbroodt SPRL v. Belgian State

Запит на попередній висновок від: Cour de cassation - Belgium

ВЄС 1998 С. I-08095

Справа С-259/97

Рішення Суду (Четверта Палата) від 3 грудня 1998 року

Uwe Clees v. Hauptzollamt Wuppertal

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1998 С. I-08127

Справа С-328/97

Рішення Суду (Перша Палата) від 10 грудня 1998 року

Glob-Sped AG v. Hauptzollamt Lrrach

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1998 С. I-08357

Справа С-280/97

Рішення Суду (Перша Палата) від 9 лютого 1999 року

ROSE Elektrotechnic GmbH & Co. KG v. Oberfinanzdirektion Kln

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 1999 С. I-00689

Справа С-86/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 лютого 1999 року

Reiner Woltmann v. Hauptzollamt Potsdam

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1999 С. I-01041

Справа С-405/97

Рішення Суду (Перша Палата) від 28 квітня 1999 року

Mvenpick Deutschland GmbH fr das Gastgewerbe v. Hauptzollamt Bremen

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen - Germany

ВЄС 1999 С. I-02397

Справа С-394/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 15 червня 1999 року

Criminal proceedings against Sami Heinonen

Запит на попередній висновок від: Helsingin krjoikeus - Finland

ВЄС 1999 С. I-03599

Справа С-61/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 вересня 1999 року

De Haan Beheer BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Rotterdam

Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Netherlands

ВЄС 1999 С. I-05003

Справа С-223/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 жовтня 1999 року

Adidas AG

Запит на попередній висновок від: Kammarrtten i Stockholm - Sweden

ВЄС 1999 С. I-07081

Справа С-233/98

Рішення Суду (Перша Палата) від 21 жовтня 1999 року

Hauptzollamt Neubrandenburg v. Lensing & Brockhausen GmbH

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 1999 С. I-07349

Справа С-48/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 листопада 1999 року

Firma Shl & Shlke v. Hauptzollamt Bremen

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen - Germany

ВЄС 1999 С. I-07877

Справа С-209/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 18 листопада 1999 року

Commission of the European Communities v. Council of the European Union

ВЄС 1999 С. I-08067

Справа С-89/96

Рішення Суду від 23 листопада 1999 року

Portuguese Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС 1999 С. I-08377

Справа С-149/96

Рішення Суду від 23 листопада 1999 року

Portuguese Republic v. Council of the European Union

ВЄС 1999 С. I-08395

Справа С-17/98

Рішення Суду від 8 лютого 2000 року

Emesa Sugar (Free Zone) NV v. Aruba

Запит на попередній висновок від: Arrondissementsrechtbank's-Gravenhage - Netherlands

ВЄС 2000 С. I-00675

Об'єднані справи Т-32/98 та Т-41/98 

Рішення Суду першої інстанції (Третя Палата) від 10 лютого 2000 року

Government of the Netherlands Antilles v. Commission of the European Communities

ВЄС 2000 С. II-00201

Об'єднані справи С-310/98 та С-406/98 

Рішення Суду (П'ята Палата) від 23 березня 2000

Hauptzollamt Neubrandenburg v. Leszek Labis (C-310/98) and Sagpol SC Transport Miedzynarodowy i Spedycja (C-406/98)

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 2000 С. I-01797

Справа С-309/98

Рішення Суду (Перша Палата) від 28 березня 2000 року

Holz Geenen GmbH v. Oberfinanzdirektion Mnchen

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 2000 С. I-01975

Справа С-383/98

Рішення Суду (Перша Палата) від 6 квітня 2000 року

The Polo/Lauren Company LP v. PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders

Запит на попередній висновок від: Oberster Gerichtshof - Austria

ВЄС 2000 С. I-02519

Справа С-348/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 15 червня 2000 року

Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany

ВЄС 2000 С. I-04429

Об'єднані справи С-441/98 та С-442/98 

Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 вересня 2000 року

Kapniki Michaїlidis AE v. Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA)

Запит на попередній висновок від: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Greece

ВЄС 2000 С. I-07145

Справа С-42/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 26 вересня 2000 року

Fbrica de Queijo Eru Portuguesa Ld a v. Tribunal Tcnico Aduaneiro de Segunda Instncia

Запит на попередній висновок від: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal

ВЄС 2000 С. I-07691

Справа С-339/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 19 жовтня 2000 року

Peacock AG v. Hauptzollamt Paderborn

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 2000 С. I-08947

Справа С-15/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 19 жовтня 2000 року

Hans Sommer GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Bremen

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen - Germany

ВЄС 2000 С. I-08989

Справа С-213/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 грудня 2000 року

Jos Teodoro de Andrade v. Director da Alfndega de Leixes, intervener: Ministrio Pblico

Запит на попередній висновок від: Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto - Portugal

ВЄС 2000 С. I-11083

Справа С-110/99

Рішення Суду від 14 грудня 2000 року

Emsland-Strke GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany

ВЄС 2000 С. I-11569

Справа С-1/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 січня 2001 року

Kofisa Italia Srl v. Ministero delle Finanze, Servizio della Riscossione dei Tributi - Concessione Provincia di Genova - San Paolo Riscossioni Genova SpA

Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale di Genova - Italy

ВЄС 2001 С. I-00207

Справа С-226/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 січня 2001 року

Siples Srl, in liquidation v. Ministero delle Finanze and Servizio della Riscossione dei Tributi - Concessione Provincia di Genova - San Paolo Riscossioni Genova SpA

Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale di Genova - Italy

ВЄС 2001 С. I-00277

Справа С-66/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 1 лютого 2001 року

D. Wandel GmbH v. Hauptzollamt Bremen

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen - Germany

ВЄС 2001 С. I-00873

Об'єднані справи Т-133/98 та Т-134/98 

Рішення Суду першої інстанції (П'ята Палата) від 13 лютого 2001 року

Hewlett Packard France and Hewlett Packard Europe BV v. Commission of the European Communities

ВЄС 2001 С. II-00613

Справа С-187/99

Рішення Суду (Друга Палата) від 22 лютого 2001 року

Fazenda Pblica v. Fbrica de Queijo Eru Portuguesa Ld a, intervener Ministrio Pblico

Запит на попередній висновок від: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal

ВЄС 2001 С. I-01429

Справа С-201/99

Рішення Суду (Друга Палата) від 5 квітня 2001 року

Deutsche Nichimen GmbH v. Hauptzollamt Dsseldorf

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 2001 С. I-02701

Справа С-190/00

Рішення Суду (Третя Палата) від 3 травня 2001 року

Criminal proceedings against douard Balguerie and Others and Socit Balguerie and Others, liable in a civil capacity

Запит на попередній висновок від: Cour d'appel de Paris - France

ВЄС 2001 С. I-03437

Справа С-288/99

Рішення Суду (Друга Палата) від 10 травня 2001 року

VauDe Sport GmbH & Co. KG v. Oberfinanzdirektion Koblenz

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Germany

ВЄС 2001 С. I-03683

Справа С-463/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 10 травня 2001 року

Cabletron Systems Ltd v. The Revenue Commissioners

Запит на попередній висновок від: Appeal Commissioners - Ireland

ВЄС 2001 С. I-03495

Об'єднані справи Т-186/97, Т-187/97, Т-190/97 до Т-192/97, Т-210/97, Т-211/97, Т-216/97, Т-217/97, Т-218/97, Т-279/97, Т-280/97, Т-293/97 та Т-147/99 

Рішення Суду першої інстанції (Третя Палата) від 10 травня 2001 року

Kaufring AG and Others v. Commission of the European Communities

ВЄС 2001 С. II-01337

Справа С-119/99

Рішення Суду (Друга Палата) від 17 травня 2001 року

Hewlett Packard BV v. Directeur gnral des douanes et droits indirects

Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris - France

ВЄС 2001 С. I-03981

Справа С-479/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 червня 2001 року

CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, formerly VOBIS Microcomputer AG v. Hauptzollamt Aachen

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dsseldorf - Germany

ВЄС 2001 С. I-04391

Справа Т-330/99

Рішення Суду першої інстанції (Друга Палата) від 7 червня 2001 року

Spedition Wilhelm Rotermund GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС 2001 С. II-01619

Справа С-253/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 вересня 2001 року

Bacardi GmbH v. Hauptzollamt Bremerhaven

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen - Germany

ВЄС 2001 С. I-06493

Справа С-30/00

Order of the Court (Перша Палата) від 11 жовтня 2001 року

William Hinton & Sons Ld a v. Fazenda Pblica

Запит на попередній висновок від: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal

ВЄС 2001 С. I-07511

Справа С-228/99

Рішення Суду (Друга Палата) від 8 листопада 2001 року

Silos e Mangimi Martini SpA v. Ministero delle Finanze

Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale di Cagliari - Italy

ВЄС 2001 С. I-08401

Справа С-276/00

Рішення Суду (Четверта Палата) від 7 лютого 2002 року

Turbon International GmbH v. Oberfinanzdirektion Koblenz

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Germany

ВЄС 2002 С. I-01389

Справа Т-170/00

Рішення Суду першої інстанції (Друга Палата) від 20 лютого 2002 року

Frde-Reederei GmbH v. Council of the European Union and Commission of the European Communities

ВЄС 2002 С. II-00515

Справа С-259/00

Рішення Суду (Четверта Палата) від 7 березня 2002 року

Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktions GmbH v. Oberfinanzdirektion Nrnberg

Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Mnchen - Germany

ВЄС 2002 С. I-02461

Справа С-99/00

Рішення Суду від 4 червня 2002 року

Criminal proceedings against Kenny Roland Lyckeskog

Запит на попередній висновок від: Hovrtten fr Vstra Sverige - Sweden

ВЄС 2002 С. I-04839

Справа Т-205/99

Рішення Суду першої інстанції (Третя Палата) від 11 липня 2002 року

Hyper Srl v. Commission of the European Communities

ВЄС 2002 С. II-03141

Справа Т-113/00

Рішення Суду першої інстанції (П'ята Палата) від 12 вересня 2002 року

DuPont Teijin Films Luxembourg SA, Mitsubishi Polyester Film GmbH and Toray Plastics Europe SA v. Commission of the European Communities

ВЄС 2002 С. 00000

Об'єднані справи С-260/00 до С-263/00 

Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 листопада 2002 року

Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00  C-262/00) and Medi Bayreuth Weihermller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00) v. Oberfinanzdirektion Koblenz

Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Germany

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-251/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 листопада 2002 року

Ilumitrnica - e Electrnica Ld a v. Chefe da Diviso de Procedimentos Aduaneiros e das Alfndegas de Lisboa, and Ministrio Pblico

Запит на попередній висновок від: Tribunal Tributrio de Primeira Instncia de Lisboa - Portugal

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-379/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 грудня 2002 року

Overland Footwear Ltd v. Commissioners of Customs & Excise

Запит на попередній висновок від: VAT and Duties Tribunal, London - United Kingdom

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-422/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 січня 2003 року

Capespan International plc v. Commissioners of Customs & Excise

Запит на попередній висновок від: VAT and Duties Tribunal, London - United Kingdom

ВЄС 2003 С. 00000

Справа Т-329/00

Рішення Суду першої інстанції (Третя Палата) від 27 лютого 2003 року

Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH v. Commission of the European Communities

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-156/00

Рішення Суду (П'ята палата) від 13 березня 2003 року

Kingdom of the Netherlands v. Commission of the European Communities

ВЄС 2003 С. 00000

 

Розділ 2
Законодавство про компанії

Із змінами і доповненнями, внесеними
  Законами України
 від 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
від 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII

I. Вступ

Основоположні засади здійснення підприємницької діяльності в європейському праві закріплені в Договорі про заснування Європейського Співтовариства 1. Норми європейського права забороняють будь-які обмеження свободи ведення підприємницької діяльності громадянами держав-членів на території іншої держави-члена. Подібна заборона стосується також обмежень щодо створення агентств, філій чи дочірніх компаній громадянами держави-члена іншої, ніж на території якої здійснюється господарська діяльність. Причому компанії чи фірми, які створені відповідно до права держави-члена і мають власний зареєстрований офіс, керівний орган або головне місце ведення підприємницької діяльності в межах Співтовариства мають такі ж права, як і особи даної держави-члена. Під "компаніями" та "фірмами" маються на увазі ті компанії і фірми, що діють на основі положень цивільного і комерційного права, включаючи кооперативні товариства та інші юридичні особи, що потрапляють у сферу регулювання в рамках приватного чи публічного права, за виключенням неприбуткових юридичних осіб.

____________
1 Розділ III про вільне пересування осіб, послуг та капіталу Договору про заснування Європейського Співтовариства.

Скасовуються будь-які обмеження на вільне надання послуг та здійснення підприємницької діяльності у межах Співтовариства по відношенню до громадян та компаній держав-членів, що реалізують право на ведення підприємницької діяльності в іншій державі - члені Співтовариства, ніж та, громадянину якої надаються послуги.

Останнім часом в Україні, після зміни державного устрою та виведення більшої частини державного майна у приватний сектор шляхом проведення масової приватизації, зросла роль приватного капіталу в формуванні рівня ВВП країни взагалі. Тому для того, щоб процес переходу до свободи ведення підприємницької діяльності не набув хаотичної форми, але разом з тим відповідав основним принципам демократичної держави, в Україні вже досить багато часу триває процес дерегулювання підприємницької діяльності та перехід на цивілізовані стандарти торгівлі. В Україні для ведення підприємницької діяльності існують певні вимоги та механізм реєстрації підприємницької діяльності за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта, які певною мірою відрізняються від вимог Європейського Союзу.

Розвиток підприємницької діяльності в Україні передбачає собою поліпшення соціально-економічного рівня в країні взагалі шляхом створення нових робочих місць, спрощення реєстрації та ведення господарської діяльності на світовому ринку та залучення іноземних інвестицій на внутрішній ринок країни.

II. Опис законодавства України

Конституція України від 28 червня 1996 року (статті 13, 42, 67, 92)

Конвенція про транснаціональні корпорації від 6 березня 1998 року

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436 (набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435 (набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Цивільний кодекс України від 18 липня 1963 року (втрачає чинність з 1 січня 2004 року)

Кримінальний кодекс України від 5 травня 2001 року N 2341-III

Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року N 1576-XII

Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 року N 887-XII

Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 року N 698-XII

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року N 2664-III

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року N 2658-III

Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17 травня 2001 року N 2406-III

Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 року N 2210-III

Закон України "Про державну підтримку малого та середнього підприємництва" від 19 жовтня 2000 року N 2063-III

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року N 1775-III

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV

Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 року N 723/97-ВР

Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 2 грудня 1997 року N 671/97-ВР

Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР

Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23 березня 1996 року N 98/96-ВР

Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 року N 93/96-ВР

Закон України "Про рекламу" від 3 липня 1996 року N 270/96-ВР

Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 року N 236/96-ВР

Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 року N 437/95-ВР

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 року N 2343-XII

Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" від 6 березня 1992 року N 2171-XII

Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14 лютого 1992 року N 2114-XII

Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" від 20 грудня 1991 року N 2009-XII

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XII

Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 року N 697-XII

Закон України "Про ціни та ціноутворення" від 3 грудня 1990 року N 507-XII

Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності" від 15 липня 2000 року N 906

Указ Президента України "Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва" від 3 липня 2000 року N 849/2000

Указ Президента України "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємницької діяльності" від 25 травня 2000 року N 721

Указ Президента України "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності" від 22 січня 2000 року N 89

Указ Президента України "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору" від 28 червня 1999 року N 761

Указ Президента України "Про запровадження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності" від 20 травня 1999 року N 539

Указ Президента України "Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності" від 21 грудня 1998 року N 1367

Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 року N 817

Указ Президента України "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" від 3 лютого 1998 року N 79

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня 1998 року N 727

Указ Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 12 травня 1998 року N 456

Указ Президента України "Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності" від 12 липня 1995 року N 608

Указ Президента України "Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України" від 4 жовтня 1994 року N 566

Указ Президента України "Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України" від 14 вересня 1994 року N 530

Указ Президента України "Про паралельну державну реєстрацію іноземних суден, що експлуатуються суб'єктами підприємницької діяльності" від 25 квітня 1994 року N 187

Указ Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року N 210

Указ Президента України "Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики" від 23 травня 1992 року N 303

Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10 травня 1993 року N 46-93

Декрет Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства" від 17 березня 1993 року N 23-93

Декрет Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 N 24-92

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування" від 1 липня 2002 року N 912

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку прийняття органом ліцензування рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17 травня 2002 року N 675

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку заміни бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка" від 26 вересня 2001 року N 1246

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" від 4 липня 2001 року N 756

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми декларації страховика про операції з перестрахування" від 13 червня 2002 року N 821

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії" від 6 травня 2001 N 440

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок присвоєння спеціального ідентифікаційного коду для оптичних дисків для лазерних систем зчитування" від 28 квітня 2001 року N 411

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню" від 28 лютого 2001 року N 183

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії" від 6 грудня 2000 року N 1782

Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" від 29 листопада 2000 року N 1755

Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" від 20 листопада 2000 року N 1719

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14 листопада 2000 року N 1698

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру" від 8 листопада 2000 року N 1658

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, які підлягають обов'язковому ліцензуванню" від 12 липня 2000 року N 1115

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" від 28 лютого 2000 року N 419

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Реєстр суб'єктів підприємницької діяльності" від 18 листопада 1999 року N 2103

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов'язана діяльність, що підлягає ліцензуванню" від 10 травня 1999 року N 786

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності" від 29 квітня 1999 року N 753

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Державний реєстр видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції" від 28 вересня 1998 року N 1540

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню" від 27 травня 1998 року N 751

Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри плати за реєстрацію асоціацій, інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, статутів територіальних громад" від 25 травня 1998 року N 738

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення бухгалтерського обліку суб'єктами підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент" від 18 травня 1998 року N 688

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат" від 23 березня 1998 року N 356

Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення порядку видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на користування родовищами мінеральної води" від 2 березня 1998 року N 260

Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів" від 17 листопада 1997 року N 1287

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості" від 27 серпня 1997 року N 939

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання створення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ" від 14 квітня 1997 року N 321

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій" від 25 листопада 1996 року N 1403

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп" від 20 липня 1996 року N 781

Постанова Кабінету Міністрів України "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів" від 12 лютого 1996 року N 200

Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" від 22 січня 1996 року N 118

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами" від 31 серпня 1995 року N 709

Постанова Кабінету Міністрів України "Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності" від 13 липня 1995 року N 516

Постанова Кабінету Міністрів України "Про лібералізацію експортних операцій" від 24 жовтня 1994 року N 734

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів" від 5 квітня 1994 року N 228

Постанова Кабінету Міністрів України "Про представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні" від 12 серпня 1993 року N 631

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств" від 5 липня 1993 року N 508

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики" від 4 травня 1993 року N 326

Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)" від 25 січня 1993 року N 42

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Служби безпеки України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації" від 16 вересня 2002 року N 101/309

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету України по водному господарству "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури" від 14 серпня 2002 року N 85/196

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном" від 19 грудня 2001 року N 155/534

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету промислової політики України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з видобутку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння" від 26 квітня 2001 року N 68/178

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва "Про затвердження Положення про контроль за додержанням порядку проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності органами державної реєстрації" від 18 квітня 2001 року N 62

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету України по водному господарству "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури" від 17 квітня 2001 року N 61/68

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: організації та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, діяльності з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні" від 2 квітня 2001 N 58/852

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Служби безпеки України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації" від 29 січня 2001 року N 17/17

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності" від 9 січня 2001 року N 1/3

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації" від 29 грудня 2000 року N 88/66

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння" від 26 грудня 2000 року N 82/350

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України "Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння" від 26 грудня 2000 року N 82/350

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України "Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння" від 26 грудня 2000 року N 82/350

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва "Про затвердження Положення про уповноваженого з питань підтримки підприємництва" від 17 листопада 1998 року N 32

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва "Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок)" від 10 серпня 1998 року N 18

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про комісію щодо зупинення, поновлення дії або анулювання ліцензій на виробництво і оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами" від 15 травня 2001 року N 229

Наказ Міністерства фінансів України "Про звіти страхових брокерів" від 30 березня 2001 року N 147

Наказ Міністерства фінансів України "Про кореспонденцію рахунків" від 28 березня 2001 року N 143

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва" від 30 вересня 1998 N 196

Наказ Міністерства фінансів України "Про Вказівки про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами" від 31 травня 1996 року N 112

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення операцій, що підлягають патентуванню" від 15 серпня 1996 N 169

Наказ Міністерства фінансів України "Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затверджена від 11 серпня 1994 року N 69

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про умови і правила здійснення підприємницької діяльності по видобуванню дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовленню та реалізації виробів з їх використанням, збиранню і переробці твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, брухту цих металів, контроль за їх дотриманням та про порядок видачі ліцензій" від 6 січня 1994 року N 1

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств" від 16 грудня 1993 року N 109

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення" від 9 серпня 1993 року N 55

Наказ Міністерства фінансів України "Про застосування Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" від 7 травня 1993 року N 25

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Порядку отримання лімітів на спирт етиловий" від 28 лютого 2002 року N 61

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про організацію контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності вимог нормативно-правових документів, які регламентують оптову та роздрібну торгівлю аудіовізуальними творами і примірниками фонограм" від 26 червня 2000 року N 134

Наказ Міністерства економіки України "Про План дерегулювання підприємницької діяльності" від 31 травня 2000 року N 104

Наказ Міністерства економіки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності" від 20 вересня 1999 року N 114

Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з охорони власності, охорони громадян, а також за діяльністю служб охорони підприємств та організацій усіх форм власності" від 14 квітня 1998 року N 257

Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Інструкція про умови і правила здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по охороні колективної і приватної власності, а також охороні громадян, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації та контроль за їх дотриманням" від 28 лютого 1994 року N 112

Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Порядку приймання органами внутрішніх справ документів від суб'єктів підприємницької діяльності на оформлення (перереєстрацію) паспортів громадян України для виїзду за кордон" від 16 лютого 1994 року N 78

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про посилення контролю за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності умов та правил здійснення медичної практики, проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи, роздрібної реалізації медикаментів" від 14 квітня 1998 року N 94

Наказ Головної державної податкової інспекції "Про затвердження форм торгового патенту та Порядку заповнення торгового патенту" від 25 квітня 1996 року N 33

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження форм щодо контролю за обігом спирту" від 29 жовтня 2002 року N 515

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі" від 29 жовтня 1999 року N 599

Наказ Державної податкової адміністрації "Про внесення змін до форми та Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою" від 12 жовтня 1999 року N 555

Наказ Державної податкової адміністрації "Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення" від 12 жовтня 1999 року N 554

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою" від 12 жовтня 1999 року N 553

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження форми довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб (ф. N 8ДР) і Порядку заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності й фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності довідки ф. N 8ДР" від 6 січня 1999 року N 10

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення" від 13 жовтня 1998 року N 477

Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його видачі" від 13 жовтня 1998 року N 476

Наказ Державної податкової адміністрації "Про організацію контрольно-перевірочної роботи" від 25 вересня 1997 року N 356

Наказ Головного управління Державного казначейства України "Порядок зарахування, розмежування і обліку єдиного податку суб'єктів малого підприємництва" від 29 грудня 1998 року N 107

Наказ Ліцензійної палати України "Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) зі створення та утримання гральних закладів, організації азартних ігор та контроль за їх дотриманням" від 11 вересня 1998 року N 86

Наказ Ліцензійної палати України "Про затвердження Інструкції про порядок зарахування, обліку й використання коштів, одержаних від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності" від 11 вересня 1998 року N 85

Наказ Ліцензійної палати України "Про затвердження Практичного коментарю (тимчасового) для органів державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності щодо порядку проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" від 23 червня 1998 року N 67

Наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виготовлення та реалізацію ветеринарних медикаментів і препаратів, умови і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням" від 15 липня 1996 року N ЛП-17/26

Наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на ветеринарну практику, умови і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням" від 10 квітня 1996 року N ЛП-8/15

Наказ Фонду державного майна України "Про порядок перетворення суб'єктів підприємницької діяльності із змішаною формою власності у господарські товариства" від 12 лютого 1993 року N 69

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України "Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності" від 13 жовтня 2000 року N 227

Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1-підприємництво (річна) та інструкції по її складанню" від 15 січня 1998 року N 16

Наказ Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки "Про затвердження Тимчасового положення про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на експлуатацію ядерних установок, умови та правила здійснення цього виду діяльності та контроль за їх дотриманням" від 22 грудня 1993 року N 213

Наказ Державного комітету України по водному господарству "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок суб'єктів, що використовують водні ресурси або виконують господарську діяльність у межах водоохоронних зон" від 29 січня 2001 року N 22

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Щодо зменшення втручання органів Держстандарту у підприємницьку діяльність" від 8 лютого 2000 року N 107

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" від 22 листопада 1994 року N 288

Наказ Державного комітету України по туризму "Про затвердження інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг, а також інструкції про умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг, та контролю за їх дотриманням" від 27 липня 1994 року N 79

Наказ Державного комітету України по харчовій промисловості "Про затвердження Порядку перевірки технологічних умов виробництва у суб'єктів підприємницької діяльності" від 11 березня 1997 року N 16

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

Regulation (EC) N 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards

OJ L 243, 11.09.2002 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) NN 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

ОВ L 243, 11.09.2002 С. 1 

Council Regulation (EC) N 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE)

OJ L 294 10.11.2001 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) NN 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)

ОВ L 294 10.11.2001 p. 1 

Council Regulation (EC) N 2533/98 of 23 November 1998 concerning the collection of statistical information by the European Central Bank

OJ L 318, 27.11.98 p. 8 

Регламент Ради (ЄС) NN 2533/98 від 23 листопада 1998 року щодо збирання статистичної інформації Європейським Центральним Банком

ОВ L 318, 27.11.98 С. 8 

Council Regulation (EC) N 2532/98 of 23 November 1998 concerning the powers of the European Central Bank to impose sanctions

OJ L 318, 27.11.98 p. 4 

Регламент Ради (ЄС) NN 2532/98 від 23 листопада 1998 року щодо компетенції Європейського Центрального Банку накладати санкції

ОВ L 318, 27.11.98 С. 4 

Council Regulation (EC) N 2531/98 of 23 November 1998 concerning the application of minimum reserves by the European Central Bank

OJ L 318, 27.11.98 p. 1 

Регламент Ради (ЄС) NN 2531/98 від 23 листопада 1998 року щодо застосування мінімальних резервів Європейським Центральним Банком

ОВ L 318, 27.11.98 С. 1 

Council Regulation (EEC) N 2137/85 of 25 July 1985 on the European Economic Interest Grouping (EEIG)

OJ L 199 31.07.85 p. 1  

Регламент Ради (ЄЕС) N 2137/92 від 25 липня 1985 року щодо Європейської Групи з економічних інтересів

ОВ L 199 31.07.85 p. 1  

Convention on the mutual recognition of companies and bodies corporate

BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 7 

Конвенція від 1969 року щодо взаємного визнання компаній та юридичних осіб

BULL. SUPPL. NO 2-1969 С. 7 

Protocol on the convention on the mutual recognition of companies and bodies corporate

BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 15 

Протокол Конвенції від 1969 року щодо взаємного визнання компаній та юридичних осіб

BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 15 

Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees

OJ L 294 10.11.2001 p. 22  

Директива Ради 2001/86/ЄС від 8 жовтня 2001 року, що доповнює Статут Європейської компанії стосовно участі робітників

ОВ L 294 10.11.2001 p. 22  

Directive 2000/35/EC of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on combating late payment in commercial transactions

OJ L 200, 08.08.2000 p. 35 

Директива 2000/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 червня 2000 року щодо боротьби з затриманням платежів при здійсненні комерційних операцій

ОВ L 200, 08.08.2000 С. 35 

Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States

OJ L 225, 20.08.90 p. 6 

Директива Ради 90/435/ЄЕС від 23 липня 1990 року щодо загальної системи оподаткування, що застосовується у випадках, коли материнські та дочірні компанії знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів

ОВ L 225, 20.08.90 С. 0006 - 0009 

Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States

OJ L 225 20.08.90 p. 1 

Директива Ради 90/434/ЄЕС від 23 липня 1990 року щодо загальної системи оподаткування, що застосовується у випадках злиття, розділу, передачі активів та обміну акціями, коли компанії знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів

ОВ L 225 20.08.90 С. 1 

Twelfth Council Company Law Directive 89/667/CEE of 21 December 1989 on single-member private limited-liability companies

OJ L 395 30.12.89 p. 40 

Дванадцята Директива Ради 89/667/ЄЕС від 21 грудня 1989 року щодо компанії з обмеженою відповідальністю з одним учасником

ОВ L 395 30.12.89 С. 40 

Eleventh Council Directive 89/666/EEC of 21 December 1989 concerning disclosure requirements in respect of branches opened in a Member State by certain types of company governed by the law of another State

OJ L 395 30.12.89 p. 36 

Одинадцята Директива Ради 89/666/ЄЕС від 21 грудня 1989 року щодо умов розкриття інформації щодо філій, створених в одній державі-члені компаніями різних типів, які підпадають під юрисдикцію іншої держави

ОВ L 395 30.12.89 С. 36 

Eighth Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the approval of persons responsible for carrying out the statutory audits of accounting documents

OJ L 126 12.05.84 p. 20 

Восьма Директива Ради 84/253/ЄЕС від 10 квітня 1984 року, що базується на статті 54 (3) (g) Угоди щодо надання дозволу особам, які здійснюють офіційні перевірки бухгалтерських документів

ОВ L 126 12.05.84 С. 20 

Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts

OJ L 193 18.07.83 p. 1  

Сьома Директива Ради 83/349/ЄЕС від 13 червня 1983 року, що базується на статті 54 (3) (g) Угоди щодо консолідованих звітів

ОВ L 193 18.07.83 С. 1  

Sixth Council Directive 82/891/CEE of 17 December 1982 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty, concerning the division of public limited liability companies

OJ L 378 31.12.82 p. 47 

Шоста Директива Ради 82/891/ЄЕС від 17 грудня 1982 року, що базується на статті 54 (3) (g) Угоди і стосується поділу публічних акціонерних компаній з обмеженою відповідальністю

ОВ L 378 31.12.82 С. 47 

Third Council Directive 78/855/CEE of 9 October 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty concerning mergers of public limited liability companies

OJ L 295 20.10.78 p. 36 

Третя Директива Ради 78/855/ЄЕС від 9 жовтня 1978 року, що базується на статті 54, параграфа 3, пункту g) Угоди та стосується злиття публічних акціонерних компаній з обмеженою відповідальністю 

ОВ L 295 20.10.78 С. 36 

Fourth Council Directive 78/660/CEE of 27 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies

OJ L 222 14.08.78 p. 11  

Четверта Директива Ради 78/660/ЄЕС від 27 липня 1978 року, що базується на статті 54 (3) (g) Угоди і стосується річних бухгалтерських звітів деяких типів компаній

ОВ L 222 14.08.78 С. 11  

Second Council Directive 77/91/CEE of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent

OJ L 026 31.01.77 p. 1  

Друга Директива Ради 77/91/ЄЕС від 13 грудня 1976 року щодо узгодження заходів безпеки паїв учасників та інших осіб, які вимагаються державами-членами від компаній у значенні другого параграфа статті 58 Договору, з огляду на створення публічних компаній з обмеженою відповідальністю та підтримання, зміни їх капіталу з метою встановлення еквівалентних заходів безпеки

ОВ L 026 31.01.77 С. 1  

First Council Directive 68/151/CEE of 9 May 1968 on co-ordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community

OJ L 065 14.03.68 p. 8 

Перша Директива Ради 68/151/ЄЕС від 9 травня 1968 року щодо координації заходів безпеки для захисту паїв учасників та інших осіб, які вимагаються державами-членами від компаній у значенні другого параграфа статті 58 Договору з метою встановлення еквівалентних заходів безпеки на всій території Співтовариства

ОВ L 065 14.03.68 С. 8 

Commission Recommendation 2002/590/EC of 16 May 2002 Statutory Auditors' Independence in the EU: A Set of Fundamental Principles

OJ L 191 19.07.2002 p. 22  

Рекомендація Комісії 2002/590/ЄС від 16 травня 2002 року щодо незалежності офіційного аудитора: фундаментальні принципи

ОВ L 191 19.07.2002 С. 22  

Commission Recommendation 2001/453/CE of 30 May 2001 on the recognition, measurement and disclosure of environmental issues in the annual accounts and annual reports of companies

OJ L 156 13.06.2001 p. 33  

Рекомендація Комісії 2001/453/ЄС від 30 травня 2001 року про визнання, вимірювання та виявлення екологічних питань у щорічних доповідях і звітах компаній

ОВ L 156 13.06.2001 С. 33  

Commission Recommendation 2001/256/CE of 15 November 2000 on quality assurance for the statutory audit in the European Union: minimum requirements

OJ L 091, 31.03.2001 p. 91 

Рекомендація Комісії 2001/256/ЄС від 15 листопада 2000 року щодо мінімальних вимог до якості контролю офіційним аудитором у ЄС

ОВ L 091, 31.03.2001 С. 91 

Communication from the Commission of 20 September 1997 Participation of European Economic Interest Groupings (EEIGs) in public contracts and programmes financed by public funds

OJ C 285 20.09.97 p. 17  

Повідомлення Комісії від 20 вересня 1997 року щодо участі Європейської Групи з економічних інтересів в державних замовленнях та у програмах, що фінансуються публічними фондами

ОВ C 285 20.09.97 С. 17  

Statement by the representatives of the governments of the Member States of 17 December 1973 concerning the removal of legal barriers to the linking-up of undertakings

OJ C 117 31.12.73 p. 15  

Звіт представників урядів держав-членів від 17 грудня 1973 про знищення юридичних бар'єрів для ведення підприємницької діяльності

ОВ C 117 31.12.73 С. 15  


Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

COM (2002) 279 final
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 68/151/EEC, as regards disclosure requirements in respect of certain types of companies (presented by the Commission)  

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно внесення змін до Директиви Ради 68/151/ЄЕС, що стосується обов'язків оприлюднення інформації деякими типами компаній (представлена Комісією) 

COM (2002) 0259 final
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC and 91/674/EEC on the annual and consolidated accounts of certain types of companies and insurance undertakings 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно внесення змін в Директиви Ради: 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 91/674/ЄЕС, що стосуються річної бухгалтерської звітності та консолідованих звітів деяких типів компаній та страхових компаній  

COM (2000) 80
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards the valuation rules for the annual and consolidated accounts of certain types of companies 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно внесення змін до Директив Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС щодо правил підрахунку річних та консолідованих звітів деяких типів компаній 

COM (1998) 0067
Proposal for a Council Directive on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States 

 
Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради стосовно єдиної системи оподаткування, що застосовується до виплат процентів та платежів роялті між афілійованими компаніями, які знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів 


Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа С-327/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 лютого 2003 року

Santex

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-373/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 27 лютого 2003 року

Adolf Truley

ВЄС 2003 С. 00000

Справа Т-183/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 лютого 2003 року

Strabag Benelux NV v. Conseil de l'Union europenne

ВЄС 2003 С. 00000

Справа Т-4/01

Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 лютого 2003 року

Renco SpA v. Conseil de l'Union europenne

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-57/01

Рішення Суду (Шоста Палата) від 23 лютого 2003 року

Makedoniko Metro and Michaniki

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-306/99

Рішення Суду від 7 січня 2003 року

BIAO

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-470/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 грудня 2002 року

Universale-Bau

ВЄС 2002 С. 00000

Справа Т-40/01

Рішення Суду (Третя Палата) від 28 листопада 2002 року

Scan Office Design SA v. Commission of the European Communities

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-411/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 листопада 2002 року

Felix Swoboda

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-513/99

Рішення Суду від 17 вересня 2002 року

Concordia Bus Finland (anciennement Stagecoach Finland)

ВЄС 2002 С. I-07213

Справа 312/01

Рішення Суду (Перша Палата) від 12 вересня 2002 року

Commission v. Greece

ВЄС 2002 С. I-07053

Справа С-92/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 18 червня 2002 року

HI Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik PlanungsgesmbH

ВЄС 2002 С. I-05553

Справа Т-365/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 червня 2002 року

Alsace International Car Service SARL (AICS) v. European Parliament

ВЄС 2002 С. II-02719

Справа Т-169/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 26 лютого 2002 року

Esedra SPRL v. Commission of the European Communities

ВЄС 2002 С. II-00609

Справа С-182/00

Рішення Суду (Перша Палата) від 15 січня 2002 року

Lutz and Others

ВЄС 2002 С. I-00547

Справа С-285/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 листопада 2001 року

Impresa Lombardini

ВЄС 2001 С. I-09233

Об'єднані справи С-286/99 та С-285/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 листопада 2001 року

Impresa Lombardini

ВЄС 2001 С. I-09233

Справа С-19/00

Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 жовтня 2001 року

SIAC Construction

ВЄС 2001 С. I-07725

Справа С-399/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 липня 2001 року

Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi

ВЄС 2001 С. I-05409

Справа С-439/00

Рішення Суду (Четверта Палата) від 21 червня 2001 року

Commission v. France

ВЄС 2001 С. I-04835

Справа С-223/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 10 травня 2001 року

Agor

ВЄС 2001 С. I-03605

Справа С-260/99, С-223/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 10 травня 2001 року

Agor

ВЄС 2001 С. I-03605

Справа С-97/00

Рішення Суду (Четверта Палата) від 8 березня 2001 року

Commission v. France

ВЄС 2001 С. I-02053

Справа С-237/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 1 лютого 2001 року

Commission v. France

ВЄС 2001 С. I-00939

Справа С-324/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 грудня 2000 року

Telaustria and Telefonadress

ВЄС 2000 С. I-10745

Справа С-94/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 грудня 2000 року

ARGE Gewsserschutz

ВЄС 2000 С. I-11037

Справа С-16/98

Рішення Суду від 5 жовтня 2000 року

Commission v. France

ВЄС 2000 С. I-08315

Справа С-337/98

Рішення Суду від 5 жовтня 2000 року

Commission v. France

ВЄС 2000 С. I-08377

Справа С-380/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 3 жовтня 2000 року

University of Cambridge

ВЄС 2000 С. I-08035

Справа С-225/98

Рішення Суду від 26 вересня 2000 року

Commission v. France

ВЄС 2000 С. I-07445

Справа Т-139/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 6 липня 2000 року

Alsace International Car Services v. Parliament

ВЄС 2000 С. II-02849

Справа С-373/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 23 березня 2000 року

Diamantis

ВЄС 2000 С. I-01705

Справа С-293/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 3 лютого 1998 року

Egeda

ВЄС 2000 С. I-00629

Справа С-176/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 2 грудня 1999 року

Holst Italia

ВЄС 1999 С. I-08607

Справа С-212/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 листопада 1999 року

Commission v. Ireland

ВЄС 1999 С. I-08571

Справа С-107/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 листопада 1999 року

Teckal

ВЄС 1999 С. I-08121

Справа С-275/98

Рішення Суду (Перша Палата) від 18 листопада 1999 року

Unitron Scandinavia and 3-S

ВЄС 1999 С. I-08291

Справа С-328/96

Рішення Суду (Суд) від 28 жовтня 1999 року

Commission v. Austria

ВЄС 1999 С. I-07479

Справа С-81/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 28 жовтня 1999 року

Alcatel Austria and Others

ВЄС 1999 С. I-07671

Справа С-213/98

Рішення Суду (Третя Палата) від 12 жовтня 1999 року

Commission v. Ireland

ВЄС 1999 С. I-06973

Справа С-27/98

Рішення Суду (Четверта Палата) від 16 вересня 1999 року

Metalmeccanica Fracasso and Leitschutz Handel undMontage

ВЄС 1999 С. I-05697

Справа С-275/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 вересня 1999 року

DE + ES Bauunternehmung

ВЄС 1999 С. I-05331

Справа С-185/98

Рішення Суду (Четверта Палата) від 20 травня 1999 року

Commission v. Greece

ВЄС 1999 С. I-03047

Справа С-225/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 травня 1999 року

Commission v. France

ВЄС 1999 С. I-03011

Справа С-108/97

Рішення Суду від 4 травня 1999 року

Windsurfing Chiemsee

ВЄС 1999 С. I-02779

Об'єднані справи С-108/97 та С-109/97

Рішення Суду (Суд) від 4 травня 1999 року

Windsurfing Chiemsee

ВЄС 1999 С. I-02779

Справа C-272/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 22 квітня 1999 року

Commission v. Germany

ВЄС 1999 С. I-02175

Справа С-258/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 березня 1999 року

Hospital Ingenieure KrankenhaustechnikPlanungs-Gesellschaft

ВЄС 1999 С. I-01405

Справа С-103/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 лютого 1999 року

Josef Kllensperger

ВЄС 1999 С. I-00551

Справа С-306/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 17 грудня 1998 року

Connemara Machine Turf

ВЄС 1998 С. I-08761

Справа С-353/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 17 грудня 1998 року

Commission v. Ireland

ВЄС 1998 С. I-08565

Справа С-360/96

Рішення Суду від 10 листопада 1998 року

BFI Holding

ВЄС 1998 С. I-06821

Справа С-191/95

Рішення Суду від 29 вересня 1998 року

Commission v. Germany

ВЄС 1998 С. I-05449

Справа С-111/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 24 вересня 1998 року

EvoBus Austria

ВЄС 1998 С. I-05411

Справа С-76/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 24 вересня 1998 року

Tgel

ВЄС 1998 С. I-05357

Справа С-323/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 вересня 1998 року

Commission v. Belgium

ВЄС 1998 С. I-05063

Справа С-367/96

Рішення Суду від 12 травня 1998 року

Kefalas

ВЄС 1998 С. I-02843

Справа С-8/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 лютого 1998 року

Commission v. Greece

ВЄС 1998 С. I-00823

Справа С-44/96

Рішення Суду (Суд) від 15 січня 1998 року

Mannesmann Anlagenbau

ВЄС 1998 С. I-00073

Справа С-402/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 грудня 1997 року

European Information Technology Observatory

ВЄС 1997 С. I-07515

Справа С-5/97

Рішення Суду (Третя Палата) від 18 грудня 1997 року

Ballast Nedam Groep

ВЄС 1997 С. I-07549

Справа С-104/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 грудня 1997 року

Coperatieve Rabobank "Vecht en Plassengebied"

ВЄС 1997 С. I-07211

Справа С-341/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 грудня 1997 року

Commission v. Germany

ВЄС 1997 С. I-07271

Справа С-97/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 грудня 1997 року

Daihatsu Deutschland

ВЄС 1997 С. I-06843

Справа С-304/96

Рішення Суду (Четверта Палата) від 16 жовтня 1997 року

Hera

ВЄС 1997 С. I-05685

Справа С-54/96

Рішення Суду від 17 вересня 1997 року

Dorsch Consult

ВЄС 1997 С. I-04961

Справа С-43/97

Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 липня 1997 року

Commission v. Italy

ВЄС 1997 С. I-04671

Розділ 3
Бухгалтерський облік і податки компаній

I. Вступ

Бухгалтерський облік та податки компаній в праві ЄС відносяться до різних сфер діяльності ЄС.

Гармонізація бухгалтерської справи в ЄС є частиною політики гармонізації законодавства про компанії, завданням якої є забезпечення свободи здійснення підприємницької діяльності. Як частина програми гармонізації законодавства про компанії, завданням директив з бухгалтерської справи є не лише захист інтересів інвесторів, а й усіх інших третіх осіб (включаючи працівників, кредиторів та акціонерів), які пов'язані з діяльністю компаній, з метою надання їм відповідного захисту. Правова основа політики в сфері бухгалтерського обліку визначена в статті 44 (2) (g) (колишня 54 (3) (g)) Договору про заснування Європейського Співтовариства. До останнього часу гармонізація бухгалтерського обліку була фрагментарною і, таким чином, не могла гарантувати високий рівень прозорості та співмірності фінансової звітності усіх компаній Співтовариства, що є запорукою побудови інтегрованого фінансового ринку, який функціонує ефективно, рівно й раціонально. Однак, після того як на Лісабонській Європейській Раді, що відбулась 23 та 24 березня 2000 року, було наголошено на необхідності пришвидшити завершення формування внутрішнього ринку фінансових послуг та було визначено 2005 рік як кінцевий термін для виконання Плану дій Комісії щодо фінансових послуг, здійснено великий крок вперед у сфері гармонізації бухгалтерського обліку. Зокрема, було прийняте рішення про перехід державами-членами до 2005 року на застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Запровадження в Україні системи бухгалтерського обліку, сумісної із застосуванням міжнародних стандартів, було визначено як мету реформи бухгалтерського обліку Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". В жовтні 1998 року Кабінет Міністрів України затвердив Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. На виконання цієї Програми затверджено 25 положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Примітки до річної звітності, План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцію про його застосування, Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, спрощений План рахунків бухгалтерського обліку і спрощена система фінансової звітності для суб'єктів малого підприємництва.

Як було відзначено в Меморандумі Міністерства фінансів України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Ради підприємців України, Українського союзу промисловців і підприємців, Координаційно-експертного центру об'єднань підприємців України від 8 листопада 2002 року "Про основні напрями розвитку бухгалтерського обліку в Україні, застосування й удосконалення положень (стандартів) бухгалтерського обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності підприємств і організацій", виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів забезпечило впровадження основних принципів, методів та оцінок за міжнародними стандартами фінансової звітності в облікову практику підприємств і організацій України.

Поряд з тим в Меморандумі зазначено, що після запровадження пакета першочергових нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку та звітності, які в цілому забезпечили створення національного регламенту бухгалтерського обліку, необхідно зосередити увагу на вдосконаленні діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прийнятті інших положень з урахуванням нових міжнародних стандартів фінансової звітності, актуальним є також подальше спрощення деяких процедур оцінки, обліку та подання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва, розв'язання питання змін у податковому законодавстві для використання даних бухгалтерського обліку в податкових розрахунках.

Повна гармонізація прямих податків ніколи не була метою здійснення податкової політики на рівні ЄС. Радше мала місце координація та узгодження у тих сферах, де податкові відносини безпосередньо впливали або були чинниками виникнення недобросовісної податкової конкуренції. Таким чином політика у сфері прямих податків здійснювалась з метою забезпечення належного функціонування Внутрішнього ринку і, особливо, забезпечення реалізації свободи руху товарів і капіталів та платежів. З огляду на це базисом політики у сфері прямих податків є принцип недискримінації та основоположні свободи, передбачені положеннями Договору про заснування ЄС. Отже, основні питання, врегульовані на рівні ЄС, стосуються: створення загальної системи оподаткування материнських та дочірніх компаній; злиття, поділу та обміну акціями - щодо компаній, які знаходяться в межах юрисдикцій різних держав-членів, а також питань коригування прибутків пов'язаних осіб. Велика увага, з метою створення більш сприятливих умов діяльності малих та середніх підприємств, надається також оподаткуванню таких суб'єктів, оскільки їх частка на ринку ЄС становить близько 99 % усіх суб'єктів господарювання Європейського Співтовариства та вони відіграють значну роль у створенні нових робочих місць та розвитку економіки в цілому.

До розділу "Прямі податки" Білої книги "Підготовка асоційованих країн центральної та східної Європи до інтеграції до Внутрішнього ринку Союзу" від 10 травня 1995 року (зареєстрованої під номером COM(95) 163 final/2) віднесено також питання обкладення податком на капітал (приріст капіталу).

Реформа податкового права України на даному етапі зосереджена на доопрацюванні та прийнятті Податкового кодексу України. Незважаючи на істотний рівень удосконалення податкового законодавства, запропонованого проектом Податкового кодексу України, його положення потребують подальшого доопрацювання відповідно до міжнародних принципів оподаткування, загалом, та положень права ЄС, зокрема.

Передусім це стосується реалізації принципу недискримінації - який є наріжним каменем вступу до Світової організації торгівлі. Європейське Співтовариство має великий досвід практичного втілення цього принципу, тому особливо важливим є дослідження та використання цього досвіду, особливо практики Суду Європейського Співтовариства, при доопрацюванні проекту Податкового кодексу України. Враховуючи розвиток корпоративного права в Україні, необхідним також є вирішення питання особливостей оподаткування материнських та дочірніх підприємств та оподаткування при злитті, поділі компаній та обміні акціями, а також уникнення подвійного оподаткування при коригуванні прибутків пов'язаних осіб.

Важливим питанням також є удосконалення спрощеної системи оподаткування малих та середніх підприємств у проекті Податкового кодексу України. Це стосується не тільки збереження істотних умов існуючої системи спрощеного оподаткування, зокрема кола осіб, що користуються її перевагами, але й запозичення досвіду регулювання цього питання в ЄС, що полягає, зокрема, у запровадженні системи, за якої малі та середні підприємства мають можливість обирати більш зручний для них режим оподаткування.

У випадку прийняття Україною рішення про розширення податкової бази та запровадження податку на капітал (приріст капіталу) необхідним буде використання відповідного досвіду ЄС.

II. Опис законодавства України

1. Бухгалтерський облік

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня 1998 року N 727/98

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" від 28 лютого 2000 року N 419

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку" від 23 квітня 1999 року N 658

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів" від 28 жовтня 1998 року N 1706

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів, напівфабрикатів та залишків готової продукції, облік приросту (убутку) балансової вартості яких ведеться за наслідками звітного (податкового) року" від 2 жовтня 1998 року N 1579

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення бухгалтерського обліку суб'єктами підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент" від 18 травня 1998 року N 688

Наказ Міністерства фінансів України "Про звітні дані страховиків" від 28 березня 2002 року N 210

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" від 28 лютого 2002 року N 147

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" від 30 листопада 2001 року N 559

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" від 18 червня 2001 року N 303

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" від 28 квітня 2001 року N 205

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 19 квітня 2001 року N 186

Наказ Міністерства фінансів України "Про звіти страхових брокерів" від 30 березня 2001 року N 147

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку" від 29 грудня 2000 року N 356

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" від 28 грудня 2000 року N 353

Наказ Міністерства фінансів України "Про Примітки до річної фінансової звітності" від 29 листопада 2000 року N 302

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" від 10 серпня 2000 року N 193

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (станда