ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Расчет конструкций на огнестойкость (EN 1999-1-2:2007, IDT). Изменение № 1

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19072 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Расчет конструкций на огнестойкость (EN 1999-1-2:2007, IDT). Изменение № 1
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия27.12.2013
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 27.12.2013 № 624 О принятии Изменения № 1 ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012, Изменения № 1 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010, Изменения № 1 ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012, Изменения № 1 ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2:2012, Изменения № 1 ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2012, Изменения № 1 ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа1999-1-2:2010
РазработчикГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» (НИИСК)
Принявший органГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» (НИИСК)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДБН А.1.1-94:2010 Проектирование строительных конструкций по Еврокодам. Основные положения

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

ДСТУ Б EN 1090-3:2014 Выполнение стальных и алюминиевых конструкций. Часть 3. Технические требования к алюминиевым конструкциям (EN 1090-3:2008, IDT)

ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Защита металлических конструкций от коррозии. Требования к проектированию

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия во время возведения (EN 1991-1-6:2005, IDT). Изменение № 1

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-7. Общие воздействия. Особые динамические воздействия (EN 1991-1-7:2006, IDT). Изменение № 1

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ЄВРОКОД 9.
ПРОЕКТУВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 (EN 1999-1-2:2007, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010
 Зміна No 1

 

Видання офіційне

 

Київ
Мінрегіон України
 2014


ЄВРОКОД 9. ПРОЕКТУВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 (EN 1999-1-2:2007, IDT)

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний Інститут будівельних конструкцій"; ТК 304 "Захист будівель і споруд”; Український науково-дослідний інститут цивільного захисту; Інститут технічної теплофізики НАН України; Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МИС України; Харківський національний університет будівництва і архітектури; Національний університет "Львівська політехніка"; Донбаська національна академія будівництва і архітектури; Державна служба України з надзвичайних ситуацій

РОЗРОБНИКИ:

 

П. Бакін; О. Гладишко; Б. Демчина, д-р техн. наук; X. Коник;

В. Корсун, д-р техн. наук; П. Круковський, д-р техн. наук;

Т, Мірошник; Ю. Немчинов, д-р техн, наук; Л. Нефедченко;

C. Новак, канд. техн. наук; С. Поздеєв, д-р техн наук;

В. Поклонський, канд. техн. наук (науковий керівник); Р. Расюк; В. Сокол; В. Тарасюк, канд. техн. наук; О. Фесенко, канд. техн. наук; С. Фомін, д-р техн, наук; Т. Шналь, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

наказ Мінрегіону України від 27.12.2013 p. № 624, чинна від 2014-07-01


ТЕКСТ ЗМІНИ

1 Національний вступ доповнити положеннями такого змісту:

"Для забезпечення гармонізації нормативної бази України з нормативною базою Європейсько­го Союзу встановлюється період одночасної дії будівельних норм, що розроблені на основі національних технологічних традицій, і будівельних норм, що гармонізовані з нормативними доку­ментами Європейського Союзу (або інших будівельних норм, кодів). Порядок застосування визна­чається постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 547 "Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу".

Період одночасної дії встановлюється з дати набрання чинності ДБН А,1.1-94:2010 “Система стандартизації та нормування у будівництві. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення" [1] до втрати ними чинності або втрати чинності відповідними будівельними нормами, розробленими на основі національних технологічних традицій.

Цей стандарт на території України слід застосовувати разом з параметрами, що встановлені на національному рівні, які наведені у додатку НБ,

Вимоги щодо застосування цього стандарту разом із Національним додатком встановлені у ДБН А.1.1-94-2010 [1].

2 В змісті заголовок структурного елемента "’Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних MC, посилання на які є в EN 1999-1-2:2007“ замінити на "Додаток НА (довідковий) Перелік міжнародних (MC) і європейських (ЄС) стандартів, на які є посилання у ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010, та відповідних нормативних документів України (НД)"

3 Зміст доповнити заголовками структурних елементів "Додаток НБ Національний додаток до ДСТУ-Н б EN 1999-1-2:2010* та "Додаток НВ Бібліографія".

4 Додаток НА викласти у новій редакції

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com