ДСТУ 4160:2003 Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров. Метод Рейда (ISO 3007:1986, MOD). С поправкой

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18699 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4160:2003 Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров. Метод Рейда (ISO 3007:1986, MOD). С поправкой
Дата начала действия01.07.2004
Дата принятия07.04.2003
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 1756-52
Утверждающий документПриказ от 07.04.2003 № 53
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4160:2003
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» (УкрНИИНП «МАСМА»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАФТОПРОДУКТИ

Визначання тиску насиченої пари Метод Рейда

(ISO 3007:1986, MOD)

ДСТУ 4160:2003

 

КИЇВ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»), ТК 38

РОЗРОБНИКИ: А. Мартинюк, Ю. Іщук, Й. Ленд’єл, Є. Кобилянський, Ж. Колбасіна (науковий керівник), О. Лукічев, Л. Пугачова, А. Петлицький

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. № 53

3 Національний стандарт відповідає ISO 3007:1986 Petroleum products - Determination of vapour pres­sure - Reid method (Нафтопродукти. Визначання тиску насиченої пари. Метод Рейда), крім пунктів 7.4, 17.1, 17.2, А.5, А.7, В. 13, В. 14 і таблиці до підрозділу А.2.

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1756-52)

 

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Сутність методу

4 Апаратура

5 Готування проб

6 Готування до випробовування

7 Випробовування

8 Запобіжні заходи

9 Опрацьовування результатів

10 Відмінності в методиці для продуктів із тиском пари за методом Рейда більше ніж 180 кПа (1,8 бар)

11 Апаратура

12 Готування проб

13 Готування до випробовування

14 Методика випробовування

15 Запобіжні заходи

16 Особливості методу для авіаційного бензину з тиском пари за методом Рейда 50 кПа (0,5 бар)

17 Опрацьовування результатів

18 Протокол випробовування

Додаток А Апаратура для вимірювання тиску пари за методом Рейда

Додаток Б Апаратура для методу з використовуванням ртутного манометра із встановлюванням початкового тиску

Додаток В Методика відбирання проб

Додаток НА Перелік технічних відхилів та їх пояснення

Додаток НБ Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей Стандарт є перекладом ISO 3007:1986 Petroleum products - Determination of vapour pressure - Reid method (Нафтопродукти. Визначання тиску насиченої пари. Метод Рейда) з окре­мими редакційними і технічними змінами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 38 «Стандартизація продуктів нафто­переробки і нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вилучено передмову (Вступ);

- до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

До стандарту вміщено окремі зміни, які викликані правовими вимогами і конкретними потре­бами промисловості України.

Технічні відхили було долучено безпосередньо до пунктів із заголовком «Національний відхил» і які виділено рамкою.

Повний перелік змін разом із поясненнями наведено в національному додатку НА.

Стандарт доповнено додатком НБ «Бібліографія».

Назву стандарту уточнено відповідно до стандартних зразків ДСЗУ 032.1-01.

 

ПОПРАВКА :

75. НАФТА І НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ

75.080

до ДСТУ 4160:2003 Нафтопродукти. Визначання тиску насиченої пари. Метод Рейда

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С. 1

Національний відхил

ГОСТ 251-85

ГОСТ 2517-85

С. 14, А.5.1 Останній абзац

А.5.1 Для визначання температури повітряної камери 37,8 °С

Національний відхил Допускається застосовувати термометр скляний ртутний ТЛ-4 N 2 або ТИН-12 [4]

 

С. 20

Додаток НА Пункт 10

Пункт С. 5

Пункт В. 5

(ІПС № 7-2004)

ДСТУ 4160:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ
Визначання тиску насиченої пари
 Метод Рейда

НЕФТЕПРОДУКТЫ
Определение давления насыщенных паров
 Метод Рейда

PETROLEUM PRODUCTS
Determination of saturated vapour pressure
Reid method

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання абсолютного тиску насиченої пари (далі - пари) (примітка 1) леткої сирої нафти та летких нев’язких нафтопродуктів, за винятком скраплених нафтових газів (примітка 2). Цей метод не можна застосовувати для палив, що мають насичені киснем сполуки, здатні змішуватися з водою.

Примітка 1. Оскільки зовнішньому атмосферному тискові протидіє атмосферний тиск, який існує в повітряній камері приладу Рейда, «тиск пари за методом Рейда» - це приблизно абсолютний тиск пари досліджуваного продукту за температури 37,8 °С в кПа (бар)1.

Тиск пари за методом Рейда відрізняється від справжнього тиску пари проби внаслідок незначного випаровування проби та наявності у замкненому просторі водяної пари і повітря.

Примітка 2. Метод визначання тиску пари скрапленого нафтового газу викладено в стандарті ISO 4265.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ISO 3170 Petroleum products - Liquid hydrocarbons - Manual sampling

ISO 4265 Petroleum products - Determination of vapour pressure of liquefield petroleum (LP) gases

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3170 Нафтопродукти. Рідкі вуглеводні. Ручне відбирання проб

ISO 4265 Нафтопродукти. Визначання тиску пари скраплених нафтових газів

Національний відхил

ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры.Общие технические условия

ГОСТ 251-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб


________________________
1 1 кПа = 1 кН/м2 = 0,01 бар.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com