ДСТУ 33.201:2004 Страховой фонд документации. Объекты строительства. Порядок создания. Изменение № 3

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 33.201:2004 Страховой фонд документации. Объекты строительства. Порядок создания. Изменение № 3
Дата начала действия01.09.2016
Дата принятия22.06.2016
Дата отмены действия 01.01.2019
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Новый документДСТУ 33.201:2017
Утверждающий документПриказ от 22.06.2016 № 185 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов и изменений к национальным стандартам Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа33.201:2004
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Страховой фонд документации» (ТК 40)
Дополнительные данные Отменен согласно приказу от 20.12.2017 № 437


ГОСТ 2.501-88 (СТ СЭВ 159-83) Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения

ГОСТ 2.502-68 Правила дублирования (с изменением № 3)

ГОСТ 21.203-78. СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации

ДБН А.2.2-3-2004 Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства (рус)

ДБН А.2.2-3-2004 Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства (укр)

ДБН А.2.2-3-2004 Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства. Поправка

ДБН А.2.2-3:2014 Состав и содержание проектной документации на строительство

ДБН А.2.2-3:2014 Состав и содержание проектной документации на строительство. Изменение № 1

ДБН А.2.2-3:2014 Состав и содержание проектной документации на строительство. Изменение № 1. Поправка

ДСТУ 33.002:2007 Страховой фонд документации. Термины и определения понятий

ДСТУ 33.002:2007 Страховой фонд документации. Термины и определения. Изменение № 1

ДСТУ 33.201:2004 Страховой фонд документации. Страховой фонд документации на объекты строительства. Порядок создания. С изменениями № 1, 2

ДСТУ ГОСТ 2.104:2006. Единая система конструкторской документации. Основные надписи (ГОСТ 2.104-2006, IDT)

Закон Украины от 22.03.2001 № 2332-III О страховом фонде документации Украины


ДБН В.2.2-5-97 Здания и сооружения. Защитные сооружения гражданской защиты. Приложение 1

ДСТУ 33.110:2007 Страховой фонд документации. Комплектность документации для создания. Общие требования

ДСТУ 33.112:2008 Страховой фонд документации. Подготовка и отправка на микрофильмирование проектной документации на объекты строительства. Технические требования

ДСТУ 33.114:2009 Страховой фонд документации. Подготовка и поставка документации на электронных носителях информации. Общие технические условия. Изменение № 1

ДСТУ 33.201:2017 Страховой фонд документации. Объекты строительства. Порядок создания и формирования

ДСТУ 33.302:2015 Страховой фонд документации. Порядок внесения изменений в микрофильмы страхового фонда документации

ДСТУ 8773:2018 Состав и содержание раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты в составе проектной документации на строительство объектов. Основные положения

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. С изменением № 1

МР 75.2-37763687-011:2014 Страховой фонд документации. Создание и формирование отраслевого страхового фонда документации

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗМІНА № 3 до ДСТУ 33.201:2004
СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
Об’єкти будівництва
Порядок створювання

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

Сторінка 1
Сторінок 4

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково- дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографїї)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2016 р. № 185

Чинна від 2016-09-01

Зміст.

Розділ 5; підрозділи 5.1, 5.2.

Вилучити словосполуку «планування робіт зі».

Вилучити розділи 7 та 8; вилучити додатки В, Г та Ж.

Назва додатка А.

Після слова «підприємства» долучити в дужках слова «(установи, організації)».

Долучити «Додаток Е Форма загального переліку підприємств (установ, організацій) галузі (області/регіону), на об’єкти будівництва яких ство­рю­ють страховий фонд документації» та «До­даток И Бібліографія».

Розділ 1.

Підрозділ 1.1.

Викласти в новій редакції:

«Цей стандарт установлює порядок створювання страхового фонду документації України (далі — СФД) на об’єкти будівництва, які експлуатують або приймають в експлуатацію (далі — об'єкти будівництва), незалежно від форми власності та виду діяльності підприємств, установ та ор­га­ні­за­цій (далі — підприємства), що їх експлуатують або є власниками цих об’єктів.».

Розділ 2.

Вилучити посилання на «ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять», «ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми», «ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 ЄСКД. Основні на­писи», «ГОСТ 2.501-88 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хране­ния», «ГОСТ 2.502-68 Единая система конструкторской документации. Правила дублирования», «ГОСТ 21.203-78 Система проектной документации для строительства. Правила учета и хранения подлинников проектной документации».

Доповнити посиланням на «ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять».

Посилання на «ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для бу­дів­ницт­ва» замінити посиланням на «ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Розділ 3.

У переліку термінів та визначення понять посилання «ДБН А.2.2-3: об’єкт будівництва, за­мовник» викласти в новій редакції: «ДБН А.2.2-3: об’єкт будівництва, замовник будівництва»; вилучити посилання «ДСТУ 3891: надзвичайна ситуація».

У переліку скорочень абревіатуру «СФД — страховий фонд документації» викласти в новій редакції: «СФД — страховий фонд документації України»; вилучити скорочення «ВК ПДБ — відомість комплектів проектної документації для будівництва» та «СП — супровідний перелік»;

долучити позицію переліку «Департамент СФД Укрдержархіву — Державний департамент страхо­вого фонду документації Державної архівної служби України.».

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ