ДСТУ ISO 6107-1:2004 Качество воды. Словарь терминов. Часть 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19168 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 6107-1:2004 Качество воды. Словарь терминов. Часть 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ)
Дата начала действия01.04.2005
Дата принятия02.02.2004
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 02.02.2004 № 15
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа6107-1:2004
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт экологических проблем (УкрНИИЭП)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт экологических проблем (УкрНИИЭП)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість води

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Частина 1

ДСТУ ISO 6107-1:2004

(ISO 6107-1:1996, IDТ)

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут екологічних проблем Мінекоресурсів України ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Лозанський, д-р техн. наук; В. Мироненко. канд. техн. наук; Г. Біла; О. Шустов; О. Масс

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 лютого 2004 р. № 15 з 2005-04-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 6107-1:1996 Water quality — Vocabulary — Part 1 (Якість води. Словник. Частина 1)

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Сфера застосування

Нормативні посилання

1 Терміни на позначення типів води    

1.1 Необроблена вода          

1.2 Стічна вода          

1.3 Питна вода          

1.4 Технологічна вода          

1.5 Вимоги до якості води          

2 Терміни щодо обробляння і зберігання води і стічної води

2.40 Обробляння мулу

Додаток А Бібліографія

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ Українські назви деяких процесів понять

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 6107-1:1996 Water quality — Vocabulary — Part 1 (Якість води. Словник. Частина 1).

Стандарт установлює українські терміни та визначення понять, використовувані для характерис­тики якості води в різних сферах діяльності.

Терміни, установлені цим стандартом, обов’язкові для вживання в усіх видах нормативних доку­ментів, стосовно якості води, а також робіт зі стандартизування. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни цього стандарту — рекомендовані.

Цей стандарт застосовують разом з іншими частинами ДСТУ ISO 6107.

Вимоги стандарту чинні для застосовування у роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— замінено «ця частина ISO 6107» на «цей стандарт»;

— змінено назву стандарту «Якість води. Словник» на «Якість води. Словник термінів» відповідно до 9.19 ДСТУ 1.7 зі зміною № 1;

— вилучено структурний елемент «Вступ»;

— уведено структурний елемент «Зміст» згідно з вимогами ДСТУ 1.5 та ДСТУ 3966;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» та додатка А додано «Національне пояснення», яке виді­лено рамкою;

— вилучено розділ «Біла сторінка»;

— до терміна 1.1.9 додано національну примітку;

— додано національний додаток НА — абетковий покажчик українських термінів, який побудовано згідно з вимогами ДСТУ 3966;

— вміщено «Код УКНД» до бібліографічних даних.

ДСТУ ISO 6107 складається з дев'яти частин під загальним заголовком: «Якість води. Словник термінів». Окремі частини не мають власних заголовків. Абетковий покажчик українських та англійських термінів наведено у частині 9 цього стандарту. Частина 9 стандарту має також покажчик термінів, що належать до кожної категорії, з зазначенням частин стандарту, до яких вони ввійшли.

Копії стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ води

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ Частина 1

КАЧЕСТВО ВОДЫ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ Часть 1

WATER QUALITY

VOCABULARY Part 1

Чинний від 2005-04-01

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено терміни, використовувані для характеризування якості води у пев­них сферах діяльності.

Терміни та відповідні їм визначення понять згруповано за такими основними напрямками:

1 Терміни на познаки типів води.

2 Терміни з обробляння і зберігання води і стічної води.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Зазначені нижче стандарти містять положення, на які є посилання у тексті цього стандарту і вони — базові для неї. На момент опублікування зазначені видання були чинні. Кожен стандарт підлягає перегляданню, а сторонам, що вирішують, чи доцільно переглядати цей стандарт, запро­поновано знайти змогу застосовувати останні редакції поданих нижче стандартів. Члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 6107-2:1989 Water quality — Vocabulary — Part 2

ISO 6107-3:1993 Water quality — Vocabulary — Part 3

ISO 6107-8:1993 Water quality — Vocabulary — Part 8

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 6107-4:1993 Water quality — Vocabulary — Part 4

2 ISO 6107-5:1996 Water quality — Vocabulary — Part 5

3 ISO 6107-6:1996 Water quality — Vocabulary — Part 6

4 ISO 6107-7:1990 Water quality — Vocabulary — Part 7.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 ISO 6107-4:1993 Якість води. Словник. Частина 4

2 ISO 6107-5:1996 Якість води. Словник. Частина 5

3 ISO 6107-6:1996 Якість води. Словник. Частина 6

4 ISO 6107-7:1990 Якість води. Словник. Частина 7.

 

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com