ДСТУ 3580-97 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые. Общие технические требования. С изменением № 1

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 3580-97 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые. Общие технические требования. С изменением № 1
Дата начала действия01.07.1998
Дата принятия23.06.1997
СтатусДействующий
Новый документДСТУ EN 14154-1:2015
Утверждающий документПриказ от 23.06.1997 № 359
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3580-97
РазработчикНаучно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства (НИИКТИ ГХ)
Принявший органНаучно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства (НИИКТИ ГХ)
Дополнительные данные Действие восстановлено с 23.04.2018 согласно приказу от 20.04.2018 № 105


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІЧИЛЬНИКИ ХОЛОДНОЇ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ КРИЛЬЧАСТІ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3580-97

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1998

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО: Науково-дослідним і конструкторсько-технологічним інститутом міського господарства (НДКТІ МГ)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ: наказом Держстандарту України від 23 червня 1997 р. № 359

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В.Дутчак, канд.техн.наук (керівник розробки); С.Гудкова; О.Зайцева, канд.техн.наук

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Основні параметри і розміри

5 Основні характеристики

6 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІЧИЛЬНИКИ ХОЛОДНОЇ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ КРИЛЬЧАСТІ
Загальні технічні вимоги

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ
Общие технические требования

TANGENTIAL FLOW TURBINE METERS FOR COLD AND HOT WATER
General technical requirements

Чинний від 1998—07—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на лічильники холодної та гарячої води крильчасті (надалі — лічильники) з лічильним механізмом, що має магнітний зв’язок з рухомим елементом — крильчаткою, і які призначені для вимірювання об’єму питної води згідно з ГОСТ 2874 або гарячої веди в системах гарячого водопостачання, що протікає по трубопроводу.

Вимоги пунктів 4.3; 4.4; 4.5; 4.11; 4.12; 5.1; 5.2; 5.4; 5.8; 5.11; 5.13; розділу 6 цього стандарту є обов’язкові, інші — рекомендовані.

Стандарт придатний для цілей сертифікації,

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 2874—82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 6357—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая

ГОСТ 28338—81 Соединения трубопроводов и арматуры. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подано такі терміни та визначення:

3.1 Лічильники води — вимірювальні прилади, які застосовуються для вимірювання об'єму води, що протікає по трубопроводу.

3.2 Лічильники води крильчасті — лічильники води, в яких перетворювальний елемент — крильчатка розміщується тангентально напряму вектору швидкості потоку води, що протікає.

3.3 Витрата води Q — фізична величина, що дорівнює значенню границі відношення об'єму води, яка протікає через лічильники, до проміжку часу, який потрібний для протікання цього об’єму води при необмеженому зменшенні проміжку часу.

3.4 Об'ємна витрата води — витрата води, яку виражають через її об'єм та час.

3.5 Максимальна об’ємна витрата Qmax — найбільше значення короткочасної (не більше однієї години за добу) об'ємної витрати води, за якого відносна похибка лічильників не перевищує границь допустимих значень.

3.6 Мінімальна об'ємна витрата Qmin — найменше значення об’ємної витрати води, за якого відносна похибка лічильників не перевищує границь допустимих значень.

3.7 Перехідна об’ємна витрата Qt — значення об'ємної витрати води, за якої нормована похибка лічильників змінює своє значення.

3.8 Номінальна об'ємна витрата Qn— значення об'ємної витрати, яка дорівнює 0,5 Qmax .

3.9 Діапазон об’ємних витрат — діапазон, який обмежений значеннями об’ємних витрат від Qmin  до Qmax.

3.10 Втрата тиску — різниця тиску води на вході в лічильник та виході з нього.

3.11 Поріг чутливості — об’ємна витрата, за якої крильчатка лічильників починає безперервно обертатися.

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com