ГНД 34.21.521-2004 Системы отопления и вентиляции тепловых электростанций. Инструкция по эксплуатации

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГНД 34.21.521-2004 Системы отопления и вентиляции тепловых электростанций. Инструкция по эксплуатации
Дата начала действия08.09.2004
Дата принятия08.07.2004
СтатусДействующий
На заменуГКД 34.21.521-93
Утверждающий документПриказ от 08.07.2004 № 385
Вид документаГНД (Отраслевой нормативный документ)
Шифр документа34.21.521-2004
РазработчикОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей «ЛьвовОРГРЭС»
Принявший органОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей «ЛьвовОРГРЭС»


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГНД 34.21.521-2004

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Інструкція з експлуатації

Видання офіційне

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
"ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
(ОЕП "ГРІФРЕ”)
Київ 2004

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств “Галузевий резервно- інвестиційний фонд розвитку енергетики” (ОЕП “ГРІФРЕ”)

2 РОЗРОБЛЕНО Підприємством ВАТ “ЛьвівОРГРЕС”

РОЗРОБНИКИ П.М.Гриневич (головний фахівець), Р.А.Камінський (керівник групи)

3 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики України, С.М.Чех

Департаментом електроенергетики Мінпаливенерго, Ю.І.Улітіч

ОЕП “ГРІФРЕ”, Г.П.Хайдурова

4 ПРИИНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказ Міністерства палива та енергетики України, від 8 липня 2004 р. № 385

5 НА ЗАМІНУ ГКД 34.21.521-93 Системи опалення та вентиляції теплових електростанцій. Інструкція з експлуатації

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2009 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Загальні вказівки

5 Приймання систем опалення та вентиляції ТЕС в експлуатацію

6 Пуск систем опалення та вентиляції ТЕС

6.1 Підготовка до пуску систем опалення ТЕС

6.2 Пуск водяної системи опалення ТЕС

6.3 Пуск парової системи опалення ТЕС

6.4 Підготовка до пуску систем вентиляції ТЕС

6.5 Пуск та зупин систем вентиляції ТЕС

7 Експлуатація систем опалення та вентиляції ТЕС

7.1 Експлуатація систем опалення ТЕС

7.2 Експлуатація систем вентиляції ТЕС

8 Випробування та налагодження систем опалення та вентиляції ТЕС

8.1 Випробування систем опалення ТЕС

8.2 Промивання систем опалення ТЕС.

8.3 Налагодження систем опалення ТЕС

8.4 Випробування та налагодження систем вентиляції ТЕС

9 Огляд та ремонт систем опалення та вентиляції ТЕС

10 Порядок допуску до огляду та ремонту систем опалення та вентиляції ТЕС

11 Дії персоналу в аварійних ситуаціях та заходи, спрямовані на попередження аварій в системах опалення та вентиляції ТЕС

12 Охорона праці

13 Технічна документація

Додаток А Форма паспорта системи опалення ТЕС

Додаток Б Форма паспорта вентиляційної системи ТЕС

Додаток В Форма акта промивання (продування) системи опалення ТЕС

Додаток Г Форма акта гідравлічного випробування системи опалення ТЕС

Додаток Д Форма акта теплового випробування системи опалення ТЕС

Додаток Е Форма акта передпускових випробувань і регулювання вентиляційних систем ТЕС

Додаток Ж Форма акта прийняття в експлуатацію системи опалення ТЕС

Додаток И Форма акта прийняття в експлуатацію системи вентиляції ТЕС

Додаток К Перелік основних робіт і строки проведення оглядів та поточних ремонтів систем опалення ТЕС

Додаток Л Перелік основних робіт, що виконуються під час капітального ремонту систем опалення ТЕС

Додаток М Перелік основних робіт при ремонтах вентиляційного обладнання ТЕС

Додаток Н Структура і тривалість ремонтного циклу та міжремонтного і міжоглядового періодів для витяжної і припливної вентиляційних систем при тризмінній і двозмінній їх роботі

Додаток П Структура і тривалість ремонтного циклу та міжремонтного і міжоглядового періодів для аераційних пристроїв

Додаток Р Основні несправності систем опалення і вентиляції та причини їх виникнення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 8 липня 2004 № 385

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
 Інструкція з експлуатації

Чинний від 8 вересня 2004

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ (далі Інструкція) встановлює вимоги до експлуатації, випробувань, пуску і налагодження систем опалення та вентиляції теплових електростанцій (далі ТЕС).

1.2 Інструкція призначена для експлуатаційного та ремонтного персоналу ТЕС, а також для персоналу організацій, які здійснюють налагодження, випробування та ремонт устатковання систем опалення та вентиляції незалежно від форми власності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

РД 34.20.327-87 Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей

ГКД 34.03.303-99 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України (НАПБ В.01.034-99/111)

ГКД 34.20.504 - 94 Теплові мережі. Інструкція з експлуатації

ГКД 34.20.507-03 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 34.20.661-03 Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і та мереж Міненерго України

ДНАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

ДНАОП 1.1.10-1.01-01 Правила безпечної експлуатації електроустановок

ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com