СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-81:2013 Размещение электроустановок с элегазовой изоляцией. Руководство

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19064 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-81:2013 Размещение электроустановок с элегазовой изоляцией. Руководство
Дата начала действия01.09.2013
Дата принятия30.05.2013
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 30.05.2013 № 307
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.1-00100227-81:2013
РазработчикНаучно-технический центр электроэнергетики «НЭК «Укрэнерго»
Принявший органНаучно-технический центр электроэнергетики «НЭК «Укрэнерго»


ГКД 34.20.507-2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила (ПТЕ)

ГКД 34.20.507-2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила. Изменения

ГНД 34.47.503-2004 Инструкция по эксплуатации элегазовых выключателей

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ДБН А.2.2-3-2012 Состав и содержание проектной документации на строительство

ДБН В.2.5-23:2010 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения (рус)

ДБН В.2.5-23:2010 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения (укр)

ДСП 201-97 Государственные санитарные правила охраны атмосферного воздуха населенных мест (от загрязнения химическими и биологическими веществами)

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-66:2012 Типовая инструкция по эксплуатации комплектной распределительной установки элегазовой напряжением 110 кВ и выше

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-69:2012 Выполнение работ с элегазом. Руководство

Указ от 06.04.2011 № 382/2011 О Положении о Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК З ЕЛЕГАЗОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ

НАСТАНОВА

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-81:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго»
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго»

2 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

3 РОЗРОБНИКИ: О. Болдирєв, Г. Бондарчук, Р. Буйний. В. Денисюк, Є. Драгун, А. Квицинський, М. Керніцький, І. Майстренко, А. Марценюк-Кухарук, В. Молчанов, В. Осика, О. Харченко

4 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту електроенергетики Міненерговугілля, Л. Власенко

5 УЗГОДЖЕНО: Міністерство охорони здоров’я України

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міненерговугілля України від 30 травня 2013 р. № 307

7 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2018 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Види обладнання з елегазом

5.1 Обладнання високої напруги

5.2 Обладнання середньої напруги

6 Витоки з елегазового обладнання

6.1 Витоки під час обслуговування

6.2 Експлуатаційні, витоки з елегазового обладнання

7 Нештатні ситуації

8 Можливе забруднення повітря робочої зони

8.1 Розрахунок можливого забруднення повітря робочої зони в разі нормальної роботи обладнання

8.2 Розрахунок можливого забруднення повітря робочої зони в разі внутрішнього короткого замикання з неконтрольованим виникненням електричної дуги і витоком елегазу

9 Можливе забруднення атмосферного повітря населених місць

9.1 Можливе забруднення атмосферного повітря населених місць продуктами розкладу елегазу

9.2 Можливе забруднення атмосферного повітря населених місць продуктами розкладу елегазу в разі нормальної роботи обладнання

9.3 Можливе забруднення атмосферного повітря населених місць продуктами розкладу елегазу в разі внутрішнього короткого замикання з неконтрольованим виникненням електричної дуги і витоком елегазу

10 Загальні вимоги під час виконання робіт з елегазом

Додаток А Властивості елегазу і продуктів його розкладу

Додаток Б Обладнання для роботи з елегазом

Додаток В Розрахунок забруднення

Додаток Г Гранично допустима концентрація та орієнтовно-безпечний рівень впливу елегазу і продуктів його розкладу

Додаток Д Постанова Державної санітарно-епідеміологічної служби України

Додаток Е Переведення значень концентрації речовин з ppmv в мг/м3

Додаток Ж Бібліографія

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України
від 30 травня 2013 р. № 307

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК З ЕЛЕГАЗОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ
НАСТАНОВА

Чинний від 2013-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ «Розміщення електроустановок з елегазовою ізоляцією. Настанова» (далі - Настанова) потрібно використовувати під час проектування, будівництва, експлуатації та утилізації електротехнічних об’єктів, що містять обладнання з елегазовою ізоляцією.

1.2 Ця Настанова є обов’язковою для виконання державними підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарськими товариствами, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави.

1.3 Ця Настанова встановлює вимоги щодо викидів елегазу і продуктів його розкладу з електротехнічного обладнання в повітря робочої зони і атмосферне повітря населених місць.

1.4 На етапі проектування кількість витоку елегазу з обладнання в повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць за нормальної роботи устаткування та в разі аварії визначають розрахунковим шляхом відповідно до вимог цієї Настанови. Результати розрахунків потрібно використовувати в разі розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище відповідно до ДБН А.2.2-3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рp ≤ 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия (Балони сталеві малого й середнього об’єму для газів на Рp ≤ 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технічні умови)

ДБН А.2.2-3-2012 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГНД 34.47.503-2004 Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів

ГКД 341.004.001 -94 Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-66:2012 Типова інструкція з експлуатації комплектної розподільної установки еяегазової напругою 110 кВ і вище

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-69:2012 Виконання робіт з елегазом. Настанова

ТУ 6-02-1249-83 Элегаз повышенной чистоты (гексафторид серы) (Елегаз підвищеної чистота (гексафторид сірки)

Глава 4.2 ПУЕ:2008 Розподільчі установки і підстанції напругою понад 1 кВ

РД 52.04.212-86 (ОНД-86) Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться в викидах підприємств)

РД 52.04.253-90 Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте (Методика прогнозування масштабів забруднення сильнодіючими отруйними речовинами під час аварій (руйнувань) на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті)

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) Постанова Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 21 грудня 2011 року № 33 «Про затвердження гігієнічного нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць»

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com