СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-81:2013 Розміщення електроустановок з елегазовою ізоляцією. Настанова

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-81:2013 Розміщення електроустановок з елегазовою ізоляцією. Настанова
Дата початку дії01.09.2013
Дата прийняття30.05.2013
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 30.05.2013 № 307
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа40.1-00100227-81:2013
РозробникНауково-технічний центр електроенергетики «НЕК «Укренерго»
Орган, що прийнявНауково-технічний центр електроенергетики «НЕК «Укренерго»


ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (ПТЕ)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. Зміни

ГНД 34.47.503-2004 Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення (рос)

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення (укр)

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-66:2012 Типова інструкція з експлуатації комплектної розподільної установки елегазової напругою 110 кВ і вище

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-69:2012 Виконання робіт з елегазом. Настанова

Указ від 06.04.2011 № 382/2011 Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК З ЕЛЕГАЗОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ

НАСТАНОВА

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-81:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго»
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго»

2 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

3 РОЗРОБНИКИ: О. Болдирєв, Г. Бондарчук, Р. Буйний. В. Денисюк, Є. Драгун, А. Квицинський, М. Керніцький, І. Майстренко, А. Марценюк-Кухарук, В. Молчанов, В. Осика, О. Харченко

4 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту електроенергетики Міненерговугілля, Л. Власенко

5 УЗГОДЖЕНО: Міністерство охорони здоров’я України

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міненерговугілля України від 30 травня 2013 р. № 307

7 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2018 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Види обладнання з елегазом

5.1 Обладнання високої напруги

5.2 Обладнання середньої напруги

6 Витоки з елегазового обладнання

6.1 Витоки під час обслуговування

6.2 Експлуатаційні, витоки з елегазового обладнання

7 Нештатні ситуації

8 Можливе забруднення повітря робочої зони

8.1 Розрахунок можливого забруднення повітря робочої зони в разі нормальної роботи обладнання

8.2 Розрахунок можливого забруднення повітря робочої зони в разі внутрішнього короткого замикання з неконтрольованим виникненням електричної дуги і витоком елегазу

9 Можливе забруднення атмосферного повітря населених місць

9.1 Можливе забруднення атмосферного повітря населених місць продуктами розкладу елегазу

9.2 Можливе забруднення атмосферного повітря населених місць продуктами розкладу елегазу в разі нормальної роботи обладнання

9.3 Можливе забруднення атмосферного повітря населених місць продуктами розкладу елегазу в разі внутрішнього короткого замикання з неконтрольованим виникненням електричної дуги і витоком елегазу

10 Загальні вимоги під час виконання робіт з елегазом

Додаток А Властивості елегазу і продуктів його розкладу

Додаток Б Обладнання для роботи з елегазом

Додаток В Розрахунок забруднення

Додаток Г Гранично допустима концентрація та орієнтовно-безпечний рівень впливу елегазу і продуктів його розкладу

Додаток Д Постанова Державної санітарно-епідеміологічної служби України

Додаток Е Переведення значень концентрації речовин з ppmv в мг/м3

Додаток Ж Бібліографія

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України
від 30 травня 2013 р. № 307

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК З ЕЛЕГАЗОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ
НАСТАНОВА

Чинний від 2013-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ «Розміщення електроустановок з елегазовою ізоляцією. Настанова» (далі - Настанова) потрібно використовувати під час проектування, будівництва, експлуатації та утилізації електротехнічних об’єктів, що містять обладнання з елегазовою ізоляцією.

1.2 Ця Настанова є обов’язковою для виконання державними підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарськими товариствами, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави.

1.3 Ця Настанова встановлює вимоги щодо викидів елегазу і продуктів його розкладу з електротехнічного обладнання в повітря робочої зони і атмосферне повітря населених місць.

1.4 На етапі проектування кількість витоку елегазу з обладнання в повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць за нормальної роботи устаткування та в разі аварії визначають розрахунковим шляхом відповідно до вимог цієї Настанови. Результати розрахунків потрібно використовувати в разі розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище відповідно до ДБН А.2.2-3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рp ≤ 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия (Балони сталеві малого й середнього об’єму для газів на Рp ≤ 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технічні умови)

ДБН А.2.2-3-2012 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГНД 34.47.503-2004 Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів

ГКД 341.004.001 -94 Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-66:2012 Типова інструкція з експлуатації комплектної розподільної установки еяегазової напругою 110 кВ і вище

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-69:2012 Виконання робіт з елегазом. Настанова

ТУ 6-02-1249-83 Элегаз повышенной чистоты (гексафторид серы) (Елегаз підвищеної чистота (гексафторид сірки)

Глава 4.2 ПУЕ:2008 Розподільчі установки і підстанції напругою понад 1 кВ

РД 52.04.212-86 (ОНД-86) Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться в викидах підприємств)

РД 52.04.253-90 Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте (Методика прогнозування масштабів забруднення сильнодіючими отруйними речовинами під час аварій (руйнувань) на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті)

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) Постанова Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 21 грудня 2011 року № 33 «Про затвердження гігієнічного нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць»

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com