ДСТУ EN ISO 20344:2016 Средства индивидуальной защиты. Методы испытания обуви (EN ISO 20344:2011, IDT; ISO 20344:2011, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19921 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN ISO 20344:2016 Средства индивидуальной защиты. Методы испытания обуви (EN ISO 20344:2011, IDT; ISO 20344:2011, IDT)
Дата начала действия01.10.2017
Дата принятия13.12.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN ISO 20344:2009
Утверждающий документПриказ от 13.12.2016 № 426 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими нормативными документами, и отмене национальных нормативных документов, изменений к национальным нормативным документам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа20344:2016
РазработчикТехнический комитет «Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих» (ТК 135)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту
МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ВЗУТТЯ

ДСТУ EN ISO 20344:2016
(EN ISO 20344:2011, IDT; ISO 20344:2011, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 13 грудня 2016 р. №426 3 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 20344:2011 Personal protective equipment — Test methods for footwear (ISO 20344:2011) (Засоби індивідуального захисту. Методи випробування взуття (ISO 20345:2011)) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 20344:2009

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання зразків і кондиціювання

4.1 Відбирання зразків

4.2 Кондиціювання

4.3 Необхідні умови для порядку випробування

5 Методи випробування взуття

5.1 Визначення ергономічних характеристик

5.2 Визначення міцності кріплення верху/підошви взуття та проміжних деталей підошви

5.3 Визначення внутрішньої довжини підноска

5.4 Визначення стійкості до удару

5.5 Визначення стійкості до стискання

5.6 Визначення стійкості підносків і вставок до термічних та хімічних впливів

5.7 Визначення герметичності

5.8 Визначення розмірної відповідності вставок і стійкості підошви до проколювання

5.9 Визначення стійкості до згинання антипрокольних вставок

5.10 Визначення електричного опору

5.11 Визначення стійкості до ковзання взуття

5.12 Визначення ізоляції від підвищених температур

5.13 Визначення ізоляції від низьких температур

5.14 Визначення енергопоглинання удару п’яткової частини

5.15 Визначення водостійкості взуття

5.16 Визначення стійкості до удару метатарзального захисного засобу

5.17 Визначення енергопоглинання матеріалів верху взуття для захисту щиколотки

6 Методи випробування верху, підкладки та язичка

6.1 Визначення товщини верху взуття

6.2 Вимірювання висоти верху взуття

6.3 Визначення міцності на роздирання верху, підкладки та/або язичка

6.4 Визначення механічних властивостей матеріалу верху під час розтягування

6.5 Визначення стійкості до згинання верху взуття

6.6 Визначення паропроникності (WVP)

6.7 Визначення поглинання водяної пари (WVA)

R я йіл-чнячрннд коефіцієнта водяної пари

6.9 Визначення значення pH

6.10 Визначення стійкості до гідролізу верху взуття

6.11 Визначення вмісту хрому VI

6.12 Визначення стійкості до стирання підкладки та вкладної устілки

6.13 Визначення водопроникності та водопоглинання для верху взуття

6.14 Визначення стійкості верху взуття до порізу

7 Методи випробувань основної та вкладної устілок

7.1 Визначення товщини основної устілки

7.2 Визначення водопоглинення та водної десорбції основної та вкладної устілок

7.3 Визначення стійкості до стирання основної устілки

8 Методи випробування підошви

8.1 Визначення товщини підошви

8.2 Визначення міцності до роздирання підошви

8.3 Визначення стійкості до стирання підошви

8.4 Визначення стійкості до згинання підошви

8.5 Визначення стійкості підошви до гідролізу

8.6 Визначення стійкості до нафтопродуктів

8.7 Визначення стійкості до контакту з гарячою поверхнею

Додаток А (обов’язковий) Процедура калібрування глини

Додаток В (обов’язковий) Лабораторне оцінювання взуття під час випробування на ізоляцію від високих температур

Додаток С (довідковий) Розміри взуття

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями EN ISO 20344:2011 та основними вимогами Директиви ЄС 89/686/ЕЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 20344:2016 (EN ISO 20344:2011, IDT; ISO 20344:2011, IDT) «Засоби індивідуального захисту. Методи випробування взуття», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 20344:2011 Personal protective equipment — Test methods for footwear (ISO 20344:2011), версія en.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 20344:2009 «Засоби індивідуального захисту. Взуття професійної призначеності. Методи випробування», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до ISO 20344:2011 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 20344:2011 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин приведено до вимог ДСТУ 3651-97.

Це друге видання скасовує та замінює перше видання (ISO 20344:2004), яке було технічно переглянуто. Воно також охоплю зміну ISO 20344:2004/Сог.1:2005 та поправку ISO 20344:2004/Amd.1:2007.

Основні відмінності між цим виданням та виданням 2004 року:

— внесено новий порядок калібрування глини в додаток А;

— внесено нову таблицю щодо розмірів взуття в додаток С;

— у 4.1 уточнено метод відбирання зразків, наведених у таблиці 1;

— у 5.1 надано роз’яснення з визначення ергономічних характеристик;

— у 5.4 та 5.5 внесено посилання на EN 12568:2010;

— у 5.8.3 наведено різні методи випробування для антипрокольних вставок;

— у 5.15.2 внесено новий метод випробування на водостійкість;

— у 6.4.2 та 6.5.2 внесено методи випробування (в зв’язку з вилученням ISO 2023);

— у 6.11 змінено спосіб визначення хрому (VI) з посиланням на ISO 17075;

— вилучено 5.11 «Визначення електричної ізоляції».

Міжнародні стандарти ISO 5725-2, ISO 34-1:2010, ISO 868, ISO 1817, ISO 3290-1, ISO 17075, ISO 23529:2010, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Методи випробування взуття

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
Test methods for footwear

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає методи випробування взуття, розроблені як засіб індивідуального захисту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 34-1:2010 Rubber, vulcanised or thermoplastic— Determination of tear strength — Part 1: Trouser, angle and crescent test pieces

ISO 868 Plastics and ebonite — Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness) (ISO 868:2003)

ISO 1817:2011 Rubber, vulcanised — Determination of the effect of liquids

ISO 3290-1 Rolling bearings — Balls — Part 1: Dimensions and tolerances.

ISO 3376 Leather — Physical and mechanical tests — Determination of tensile strength and percentage extension

ISO 3377-2 Leather — Physical and mechanical tests — Determination of tear load — Part 2: Double edge tear

ISO 4045 Leather — Determination of pH

ISO 4643:1992 Moulded plastic footwear — Lined or unlined poly (vinyl chloride) boots for general industrial use — Specification

ISO 4649:2010 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating cylindrical drum device

ISO 4674-1:2003 Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of tear resistance — Part 1: Constant rate of tear methods

ISO 5423:1992 Moulded plastic footwear — Lined or unlined polyurethane boots for general industrial use — Specification

ISO 13287 Personal protective equipment — Footwear — Test method for slip resistance

ISO 17075 Leather — Chemical analysis — Determination of chromium

ISO 20345:2011 Personal protective equipment — Safety footwear

ISO 20347 Personal protective equipment — Occupational footwear

ISO 23529:2010 Rubber — General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods

EN 388:2003 Protective gloves against mechanical risks

EN 12568:2010 Foot and leg protectors — Requirements and test methods for toecaps and penetration- resistant inserts.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 34-1:2010 Гума вулканізована чи термопластична. Визначення міцності до роздирання. Частина 1. Зразки для випробування у формі штанів, кутові у формі півмісяця

ISO 868 Пластик та ебоніт. Визначення твердості поглиблення дюрометром (твердість за Шором) (ISO 868:2003)

ISO 1817:2011 Гума вулканізована. Визначення впливу рідини

ISO 3290-1 Кругові опори. Шари. Частина 1. Вимірювання та допустимі величини відхилу

ISO 3376 Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення міцності під час розтягування та відсоток подовження

ISO 3377-2 Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Визначення міцності до роздирання. Частина 2. Роздирання зразків з двома розрізами

ISO 4045 Шкіра. Визначення pH

ISO 4643:1992 Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з полівінілхлориду з підкладкою чи без неї. Технічні умови

ISO 4649:2010 Гума вулканізована чи термопластична. Визначення стійкості до стирання, використовуючи барабанний циліндровий пристрій, що обертається

ISO 4674-1:2003 Тканини з гумовим або пластмасовим покривом. Визначення стійкості до роздирання. Частина 1. Методи випробування на роздирання з постійной швидкістю (метод з використанням постійного коефіцієнта роздирання)

ISO 5423:1992 Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з поліуретану з підкладкою чи без неї. Технічні умови

ISO 13287 Засоби індивідуального захисту. Взуття. Метод випробування стійкості до ковзання

ISO 17075 Шкіра. Хімічні аналізи. Визначення хрому (VI)

ISO 20345:2011 Засоби індивідуального захисту. Безпечне взуття

ISO 20347 Засоби індивідуального захисту. Робоче взуття

ISO 23529:2010 Гума. Загальні методи приготування і кондиціювання зразків для визначення фізичних властивостей

EN 388:2003 Рукавички для захисту від механічних пошкоджень

EN 12568:2010 Протектори для ніг і гомілки. Вимоги та методи випробувань'захисних підносків і антипрокольних устілок.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ