ДСТУ 8556:2015 Саженцы древесных растений с закрытой корневой системой. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Общие требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18846 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8556:2015 Саженцы древесных растений с закрытой корневой системой. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Общие требования
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия18.12.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 28829-90, ГОСТ 26495-85
Утверждающий документПриказ от 18.12.2015 № 194 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8556:2015
РазработчикНаучно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства (НИИКТИ ГХ)
Принявший органНаучно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства (НИИКТИ ГХ)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

САДЖАНЦІ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН
ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ
Пакування, маркування,
транспортування та зберігання
Загальні вимоги

ДСТУ 8556:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»

РОЗРОБНИКИ: В. Кравченко (науковий керівник); Ю. Косенко; В. Маурер, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2015 p. № 194 з 2017-01-01 з урахуванням зміни, затвердженої наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 199

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні у частині пакування, маркування, транспортування та зберігання ГОСТ 26495-85 та ГОСТ 28829-90)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація саджанців деревних рослин

5 Пакування

6 Маркування

7 Транспортування та зберігання

8 Вимоги щодо безпеки

9 Вимоги щодо охорони навколишнього середовища

10 Гарантії виробника

Додаток А Паспорт на саджанці деревних рослин із закритою кореневою системою

Додаток Б Форма фітосанітарного сертифіката

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

САДЖАНЦІ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН
ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ
Пакування, маркування, транспортування та зберігання
Загальні вимоги

САЖЕНЦЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Общие требования

SEEDLINGS OF WOODY PLANTS
WITH CLOSED ROOT SYSTEM
Packing, marks, transportation and storage
General requirements

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Стандарт поширюється на саджанці деревних рослин із закритою кореневою системою, які вирощені в розсадниках і призначені для реалізації (оптової і роздрібної торгівлі) та створення насаджень різного призначення.

1.2 Обов’язкові вимоги щодо безпеки й охорони навколишнього середовища викладено в розділах 8 і 9.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про насіння і садивний матеріал»

ДСТУ 2980-95 Культури лісові. Терміни та визначення

ДСТУ 7239:2011 ССБП. Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7369:2013 Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування і удобрювання

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-85 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.1.3.11—84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги щодо охорони поверхневих та підземних вод від забруднення мінеральними добривами)

ГОСТ 1868-72 Веревка из лубяных волокон. Технические условия (Мотузка із луб’яних волокон. Технічні умови)

ГОСТ 5530-81 Ткани упаковочные и технического назначения. Технические условия (Тканина пакувальна та технічного призначення. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 15530-76 Парусины льняные и полульняные технические. Технические условия (Парусина лляна та напівлляна технічна. Технічні умови)

ГОСТ 16266-70 Шпагат технический. Технические условия (Шпагат технічний. Технічні умови)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми з охорони поверхневих вод від забруднення)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com