ДСТУ ISO 17741:2017 Общие технические правила измерения, расчета и верификации объемов энергосбережения в проектах (ISO 17741:2016, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 17741:2017 Общие технические правила измерения, расчета и верификации объемов энергосбережения в проектах (ISO 17741:2016, IDT)
Дата начала действия01.06.2018
Дата принятия13.10.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 13.10.2017 № 317 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими и международными нормативными документами, национального нормативного документа и отмене национального нормативного документа
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа17741:2017
РазработчикТК 48 "Энергосбережение"
Принявший органТК 48 "Энергосбережение"

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 17741:2017
(ISO 17741:2016, IDT)

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРАВИЛА ВИМІРЮВАННЯ,
РОЗРАХУНКУ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ
ОБСЯГІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОЕКТАХ

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 жовтня 2017 р. №317з2018-06-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 17741:2016 General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects (Загальні технічні правила вимірювання, розрахунку та верифікації обсягів енергозбереження в проектах) Y

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 17741:2016

1 Сфера застосування

2 Нормативне посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Концепція енергозбереження в проектах

5 Процедура вимірювання та верифікації (ВВ) обсягів енергозбереження

5.1 Загальні положення

5.2 Логічний зв’язок між процесами ВВ та процесами реалізації проекту

6 План вимірювання та верифікації (план ВВ)

6.1 Загальні положення

6.2 Ідентифікація межі

6.3 Визначення періоду дії базового рівня енергоспоживання та звітного періоду

6.3.1 Загальні положення

6.3.2 Період дії базового рівня енергоспоживання

6.4 Методи розрахунку обсягів енергозбереження

6.4.1 Загальні положення

6.4.2 Метод І. Пряме порівняння

6.4.3 Метод II. Розрахунок скоригованого базового рівня

6.4.4 Метод III. Калібраційне моделювання

6.5 Вимоги щодо збирання даних

6.6 Невизначеність

6.7 Параметри вимірювання та верифікації (параметри ВВ)

7 Звіт

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 17741:2017 (ISO 17741:2016, ЮТ) «Загальні технічні правила вимірювання, розрахунку та верифікації обсягів енергозбереження в проектах», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 17741:2016 (версія en) «General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 48 «Енергозбереження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення поняті» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 17741:2016

Мета цього стандарту — встановлення набору загальних правил вимірювання, розрахунку та верифікації обсягів енергозбереження в проектах. Ці загальні правила вважають універсальними та застосовними незалежно від того, яку методологію вимірювання та верифікації (ВВ) використовують. Цей стандарт призначено для використання всіма учасниками проекту, які мають на меті кількісне оцінювання обсягів енергозбереження за певний період часу в нових проектах або проектах модернізації. Це може призвести до зниження технічних і фінансових бар’єрів під час вимірювання, розрахунку та верифікації для проектів з енергозбереження.

Цей стандарт визначає основну процедуру ВВ обсягів енергозбереження в планах ВВ. Загальне розуміння ВВ на рівні проекту встановлюють визначенням того, які методи розрахунку для ВВ може бути вибрано в рамках різних сценаріїв проекту. Його призначено як набір принципів, керівних вказівок та методів ВВ обсягів енергозбереження, які може бути застосовано до низки проектів.

Є численні методи розрахунку та методики ВВ, придатні для кількісного оцінювання обсягів енергозбереження, але достовірне визначення обсягів енергозбереження вважають необхідним для всіх учасників проекту, щоб мати чітке та правильне розуміння рівня досягнутої/досяжної енергоефективності проекту.

У цьому стандарті обсяг енергозбереження визначають порівнянням виміряного, розрахованого або змодельованого споживання енергії до та після і/або з та без реалізації проекту та прийняття відповідних коригувань для змін у визначальних змінних (стандартне коригування) або відповідних коригувань для змін у статичних чинниках (нестандартне коригування) а, отже, обсяг енергозбереження є різницею між скоригованим базовим рівнем енергоспоживання та споживанням енергії за звітний період.

Цей стандарт може використати будь-яка зацікавлена сторона для застосування ВВ до звітності про результати енергозбереження.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРАВИЛА ВИМІРЮВАННЯ,
РОЗРАХУНКУ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ
ОБСЯГІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОЕКТАХ

GENERAL TECHNICAL RULES FOR'MEASUREMENT,
CALCULATION AND VERIFICATION
OF ENERGY SAVINGS OF PROJECTS

Чинний від 2018-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні технічні правила вимірювання, розрахунку та верифікації обсягів енергозбереження в проектах модернізації або в нових проектах.

2 НОРМАТИВНЕ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ потрібен для застосування цього стандарту. У разі датованого посилання застосовують тільки наведене видання. У разі недатованого посилання потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EVO 10000-1:2014 International Performance Measurement and Verification Protocol, Core Concepts.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EVO 10000-1:2014 Міжнародний протокол вимірювання та верифікації рівня досягнутої/досяжної ефективності. Основні поняття.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com