ДСТУ ISO 50006:2016 Системы энергетического менеджмента. Измерение уровня достигнутой/достижимой энергоэффективности с использованием базовых уровней энергопотребления и показателей энергоэффективности. Общие положения и руководство (ISO 50006:2014, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 50006:2016 Системы энергетического менеджмента. Измерение уровня достигнутой/достижимой энергоэффективности с использованием базовых уровней энергопотребления и показателей энергоэффективности. Общие положения и руководство (ISO 50006:2014, IDT)
Дата начала действия01.09.2016
Дата принятия29.04.2016
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 29.04.2016 № 125 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными нормативными документами
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа50006:2016
РазработчикТК 48 "Энергосбережение"
Принявший органТК 48 "Энергосбережение"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДCТУ ISO 50006:2016
(ISO 50006:2014, IDT)

Системи енергетичного менеджменту
ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ДОСЯГНУТОЇ/ДОСЯЖНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ
БАЗОВИХ РІВНІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Загальні положення та настанова

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Громадська спілка «Асоціація інженерів енергетиків України», Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Розен, д-р техн. наук (науковий керівник); С.Вятчаніна; Є.Іншеков, канд. техн. наук; С.Королько; І.Соколовська, канд. техн. наук; І.Стоянова, канд. техн. наук; А.Чернявський, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 29 квітня 2016 р. № 125 3 2016-09-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 50006:2014 Energy management systems — Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) — General principles and guidance (Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання (БРЕ) та показників енергоефективності (ПЕЕ). Загальні положення та настанова)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 50006:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності

4.1 Загальний огляд

4.2 Отримання необхідної інформації стосовно рівня досягнутої/досяжної енергоефективності за результатами енергетичного аналізу

4.3 Визначення показників енергоефективності

4.4 Установлення базових рівнів енергоспоживання

4.5 Застосування показників енергоефективності та базових рівнів енергоспоживання

4.6 Підтримання та коригування показників енергоефективності та базових рівнів енергоспоживання

Додаток А Інформація, отримана за результатами енергетичного аналізу, для визначення ПЕЕ та встановлення БРЕ

Додаток В Межі ПЕЕ на прикладі виробничого процесу

Додаток С Подальші настанови щодо показників енергоефективності та базових рівнів енергоспоживання

Додаток D Унормування базових рівнів енергоспоживання з використанням визначальних змінних

Додаток Е Моніторинг і звітність щодо рівня досягнутої/досяжної енергоефективності

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є ідентичний переклад (для опублікування) ISO 50006:2014 (вер­сія en) Energy management systems — Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) — General principles and guidance (Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання (БРЕ) та показників енергоефективності (ПЕЕ). Загальні положення та настанова).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 48 «Енергозбереження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до ISO 50006:2014;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», а до розділу 4 — «Національну примітку», які виділені рамкою.

У цьому стандарті є посилання на ISO 50001:2011 та ISO 50015:2014, прийняті в Україні як національні стандарти:

ДСТУ ISO 50001:2014 (ISO 50001:2011, IDТ) Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання;

ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в На­ціональному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 50006:2014

Цей стандарт забезпечує організації практичною настановою стосовно того, як врахувати ви­моги ISO 50001, пов’язані зі створенням, використанням і підтриманням показників енергоефективності (ПЕЕ) та базових рівнів енергоспоживання (БРЕ) під час вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності та змін рівня досягнутої/досяжної енергоефективності. ПЕЕ та БРЕ — це два ключові взаємопов'язані елементи ISO 50001, які дають змогу вимірювати і, отже, керувати рівнями досягнутої/досяжної енергоефективності в організації. Рівень досягнутої/досяжної енергоефективності — широке поняття, пов’язане з енергоспоживанням, енерговикористанням та енергоефективністю.

Для того щоб ефективно керувати рівнями досягнутої/досяжної енергоефективності своїх об’єктів, систем, процесів і обладнання, організації повинні знати, як використовують енергію і скільки її споживають протягом тривалого часу. ПЕЕ — це значення або міра, яка виражає кількісно результати, пов’язані з енергоефективністю, енерговикористанням та енергоспоживанням на об’єктах, у системах, процесах і обладнанні. Організації використовують ПЕЕ як міру їх рівня досягнутої/досяжної енергоефективності.

БРЕ, що є довідковим показником, характеризує та кількісно визначає рівень досягнутої/досяжної енергоефективності організації протягом певного періоду часу. БРЕ дає змогу організації оцінити зміни рівня досягнутої/досяжної енергоефективності між вибраними проміжками часу. БРЕ також використовують для обчислення економії енергії як еталон до та після реалізації заходів щодо поліпшення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності.

Організації визначають завдання для рівня досягнутої/досяжної енергоефективності в рамках процесу енергетичного планування у своїх системах енергетичного менеджменту (енергоменеджменту). Організація повинна розглянути завдання щодо питомого рівня досягнутої/досяжної енергоефективності під час визначання та планування ПЕЕ та БРЕ. Зв’язок між рівнями досягнутої/ досяжної енергоефективності, ПЕЕ, БРЕ та енергетичними завданнями показано на рисунку 1.

Цей стандарт містить практичні положення, розроблені для забезпечення користувача ідеями, прикладами та стратегіями щодо вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності, використовуючи ПЕЕ та БРЕ.

Поняття та методи цього стандарту також можуть використовувати організації, які не мають систем енергоменеджменту. Наприклад, ПЕЕ та БРЕ можна також використовувати на об’єкті, системі, процесі чи частині обладнання або для оцінювання окремих дій щодо підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності.

Незмінна готовність та залученість вищого керівництва має важливе значення для ефективного здійснення, підтримання та поліпшення системи енергоменеджменту (СЕМ) з метою досягнення успіхів у підвищенні рівня досягнутої/досяжної енергоефективності. Вище керівництво демонструє свою готовність через лідерські дії та активну участь у системах енергоменеджменту, забезпечуючи постійний розподіл ресурсів, зокрема людських, для реалізації та підтримання системи енергоменеджменту протягом тривалого часу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ДОСЯГНУТОЇ/ДОСЯЖНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ
БАЗОВИХ РІВНІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Загальні положення та настанова

ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS
MEASURING ENERGY PERFORMANCE USING ENERGY
BASELINES AND ENERGY PERFORMANCE INDICATORS General principles and guidance

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено настанову для організацій стосовно того, як установити, використовувати та підтримувати показники енергоефективності (ПЕЕ) та базові рівні енергоспоживання (БРЕ) як частину процесу вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності.

Настанова цього стандарту застосовна до будь-якої організації, незалежно від її розміру, типу, місця розташування або рівня розвитку в галузі енергоменеджменту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 50001:2011 Energy management systems — Requirements with guidance for use.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 50001:2011 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення понять згідно з ISO 50001, а також наведені нижче.

3.1 коригування (adjustment)

Процес змінення базового рівня енергоспоживання з метою забезпечення можливості порівняння рівня досягнутої/досяжної енергоефективності за аналогічних умов між звітним періодом і періодом дії базового рівня енергоспоживання.

Примітка 1. ISO 50001 потребує коригування БРЕ, якщо ПЕЕ більше не відображають енерговикористання та енергоспоживання організації, або коли є серйозні зміни в процесах, робочих структурах або енергетичних системах, або відповідно до наперед заданого методу.

Примітка 2. Зазвичай виконують коригування для врахування змін у статичних чинниках.

Примітка 3. Наперед заданими методами зазвичай перевстановлюють БРЕ через певні проміжки часу

3.2 період дії базового рівня енергоспоживання; базовий період (baseline period)

Визначений проміжок часу, застосовуваний для порівняння рівня досягнутої/досяжної енергоефективності за звітний період

3.3 межі (boundaries)

Фізичні межі або за місцем розташування виробничого майданчика та/або організаційні межі згідно з тим, як їх визначила організація.

Приклад

Процес; група процесів; місце виробничої діяльності, повністю вся організація; кілька місць виробничої діяльності виробничих майданчиків, що перебувають під керуванням організації.

[Джерело: ISO 50001:2011, 3.1]

3.4 енергія; енергетичний ресурс (energy)

Електроенергія, паливо, пара, теплова енергія, стиснене повітря та інші подібні середовища.

Примітка 1. У цьому стандарті під енергією розуміють різні форми енергетичних ресурсів, охоплюючи поновлювані види, які можуть бути придбані, збережені, піддані обробленню та використані в устаткованні або в процесі чи відновлені.

Примітка 2. Енергію можна визначити як здатність системи здійснити зовнішню дію чи виконати роботу.

[Джерело: ISO 50001:2011, 3.5]

3.5 базовий рівень енергоспоживання; БРЕ (energy baseline; ЕпВ)

Кількісний показник, що дає основу для порівняння рівня досягнутої/досяжної енергоефективності.

Примітка 1. БРЕ пов’язують з певним проміжком часу.

Примітка 2. БРЕ може бути унормованим з використанням параметрів, що впливають на енерговикористання та/чи енергоспоживання, наприклад рівень виробництва, градусо-доби (зовнішня температура) тощо.

Примітка 3. БРЕ можна також застосовувати для обчислення економії енергії як точку відліку для відображення ситуації до і після впровадження заходів, спрямованих на підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності.

[Джерело: ISO 50001:2011, 3.6, модифікований — було долучено скорочений термін]

3.6 споживання енергії; енергоспоживання (energy consumption)

Кількість використаної (спожитої) енергії.

Примітка 1. Енергоспоживання може бути представлено об’ємною та масовою витратою або одиницями ваги (палива) чи перетворено в одиниці, кратні джоулям або ват-годинам (наприклад, ГДж, кВт•год).

Примітка 2. Енергоспоживання зазвичай вимірюють за допомогою стаціонарних або тимчасових лічильників енергії. Значення може бути виміряно безпосередньо або може бути обчислено протягом певного проміжку часу.

[Джерело: ISO 50001:2011, 3.7, модифікований — було долучено примітки 1 і 2]

3.7 енергетична ефективність; енергоефективність (energy efficiency)

Співвідношення (коефіцієнт) або інший кількісний взаємозв’язок між отриманим результатом (вихідний показник), тобто між виконаною роботою, послугами, товарами або енергією, та вхідним показником, тобто вхідним рівнем енерговитрат.

Приклад

Коефіцієнт перетворення; необхідна енергія/використана енергія; вхід/вихід; вироблена по­тужність/спожита потужність; енергія, теоретично необхідна для виконання роботи/фактично використана для роботи енергія.

Примітка 1. Необхідно, щоб вхідні та вихідні характеристики були чітко встановлені як кількісно, так і якісно, і щоб їх можна було вимірювати.

[Джерело: ISO 50001:2011, 3.8]

3.8 рівень досягнутої/досяжної енергоефективності (energy performance)

Вимірювані результати, пов’язані з енергетичною ефективністю, використанням енергії та спо­живанням енергії.

Примітка 1. У контексті системи енергоменеджменту результати можуть бути виміряні щодо енергетичної політики організації, енергетичних цілей і завдань та інших вимог стосовно рівня досягнутої/досяжної енергоефективності.

Примітка 2. Рівень досягнутої/досяжної енергоефективності — один зі складників ефективності функціювання системи енергетичного менеджменту.

[Джерело: ISO 50001:2011, 3.12]

3.9 показник (індикатор) енергетичної ефективності; ПЕЕ (energy performance indicator; EnP)

Кількісне значення чи міра рівня досягнутої/досяжної енергоефективності, що їх визначає організація.

Примітка 1. ПЕЕ може бути представлено простою метричною одиницею, співвідношенням або ж у вигляді більш складної моделі.

[Джерело: ISO 50001:2011, 3.13]

3.10 енергетичне завдання (energy target)

Докладна вимога до організації або її частини стосовно рівня досяжної енергоефективності, що її може бути подано кількісно, зважаючи на поставлену енергетичну ціль, яку потрібно встановити та виконати для досягнення цієї цілі.

[Джерело: ISO 50001:2011, 3.17]

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 14064-3:2006 Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions

2 ISO 50015:2014 Energy management systems — Measurement and verification of energy performance of organizations — General principles and guidance.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 ISO 14064-3:2006 Гази парникові. Частина 3. Вимоги та настанови щодо валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів

2 ISO 50015:2014 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com