ДСТУ ISO 17743:2017 Энергосбережение. Определение методологической основы расчета и отчетности по объемам энергосбережения (ISO 17743:2016, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18964 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 17743:2017 Энергосбережение. Определение методологической основы расчета и отчетности по объемам энергосбережения (ISO 17743:2016, IDT)
Дата начала действия01.06.2018
Дата принятия13.10.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 13.10.2017 № 317 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими и международными нормативными документами, национального нормативного документа и отмене национального нормативного документа
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа17743:2017
РазработчикТК 48 "Энергосбережение"
Принявший органТК 48 "Энергосбережение"

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 17743:2017
(ISO 17743:2016, IDТ)

Енергозбереження

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ТА
ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОБСЯГІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 13 жовтня 2017 р. № 317 з 2018-06-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 17743:2016 Energy savings — Definition of a methodological framework applicable to calculation and reporting on energy savings (Енергозбереження. Визначення методологічної основи розрахунку та звітності щодо обсягів енергозбереження)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 17743:2016

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Обсяг енергозбереження та методи його визначення

4.1 Загальні положення

4.2 Принципи

4.3 Обсяг енергозбереження

4.4 Межа(-і) системи

4.5 Визначення базового рівня енергоспоживання

4.6 Некоригований обсяг енергозбереження та скоригований обсяг енергозбереження

4.6.1 Загальні положення

4.6.2 Використання коригування

4.6.3 Типи коригування

5 Звітність щодо обсягу енергозбереження

5.1 Загальна інформація про звітність щодо обсягу енергозбереження

5.2 Інформація щодо результатів енергозбереження

Додаток А (довідковий) Обсяг енергозбереження для різних рівнів аналізу

Додаток В (довідковий) Приклад коригування, яке використовують у різних методах розраховування обсягів енергозбереження

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 17743:2017 (ISO 17743:2016, IDТ) «Енергозбереження. Визначення методологічної основи розрахунку та звітності щодо обсягів енергозбереження», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 17743:2016 (версія en) «Energy savings — Definition of а methodological framework applicable to calculation and reporting on energy savings».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 48 «Енергозбереження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у «Вступі» до ISO 17743:2016 наведено лише інформацію, яка безпосередньо стосується цього стандарту;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті».

Додатки А, В цього стандарту є довідковими.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП ДО ISO 17743:2016

Метою цього стандарту є забезпечення стандартами, які використовують для визначення обсягу енергозбереження, що охоплює різні регіони, міста, організації та проекти.

Цей стандарт забезпечує структуру визначення понять, типів інформації, яку використовують для оцінки обсягу енергозбереження, щоб забезпечити послідовність використання стандартів, розроблених ISO/TC 257.

Рисунок 1 ілюструє взаємозв’язок між різними робочими групами ISO/TC 257, а також ISO 50015, розроблений ISO/TC 242, який стосується енергетичного менеджменту.

Цей стандарт може використовувати будь-яка зацікавлена сторона (директивний орган, орган управління, компанія, організація, НУО тощо), яка спрямована на визначення обсягів енергозбереження.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ
ТА ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОБСЯГІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ENERGY SAVINGS DEFINITION OF A METHODOLOGICAL
FRAMEWORK APPLICABLE TO CALCULATION AND REPORTING ON
ENERGY SAVINGS

Чинний від 2018-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методологічну основу розрахунку та звітності щодо обсягів енергозбереження від наявних (реалізованих) та перспективних заходів і дій, які спрямовані на економію енергії. Цей стандарт можна застосовувати до інших стандартів у сфері визначення обсягів енергозбереження.

Цей стандарт охоплює такі питання енергозбереження:

— термінологію:

— визначення меж системи;

— принципи визначення базового рівня;

— принципи статистичних методів, заснованих на показниках;

— використані дані;

— принципи звітності.

Розробка методології вимірювання та верифікації обсягу енергозбереження не входить до сфери застосування цього стандарту.

Методологія розробки планів для майбутніх заходів та дій з енергозбереження не входить до сфери застосування цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей документ не містить нормативних посилань

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com