ДБН Б.1.1-21:2017 Состав и содержание схемы планирования территории, на которой реализуются полномочия сельских, поселковых, городских советов

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19225 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДБН Б.1.1-21:2017 Состав и содержание схемы планирования территории, на которой реализуются полномочия сельских, поселковых, городских советов
Дата начала действия01.07.2018
Дата принятия27.12.2017
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 27.12.2017 № 343 Об утверждении ДБН Б.1.1-21:2017 Состав и содержание схемы планирования территории, на которой реализуются полномочия сельских, поселковых, городских советов
Вид документаДБН (Государственные Строительные Нормы)
Шифр документаБ.1.1-21:2017
РазработчикГосударственное предприятие «Украинский научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства» (УКРНДПИЦИВИЛЬБУД)
Принявший органГосударственное предприятие «Украинский научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства» (УКРНДПИЦИВИЛЬБУД)


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Задание на разработку схемы планирования территории, на которой реализуются полномочия сельских, поселковых, городских советов

Основные показатели схемы планирования территории, на которой реализуются полномочия сельских, поселковых, городских советов

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ, НА ЯКІЙ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ,

МІСЬКИХ РАД

ДБН Б.1.1-21:2017

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2018

Про затвердження ДБН Б.1.1-21:2017 "Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад"

Наказ від 27.12.2017 року № 343

Відповідно до законів України "Про будівельні норми", "Про регулювання містобудівної діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 483 "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм" і від 30 червня 2010 року № 543 "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність", з метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та враховуючи рішення Науково-технічної ради Мінрегіону від 18 грудня 2017 року № 29, наказую:

1. Затвердити ДБН Б.1.1-21:2017 "Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад".

2. ДБН Б.1.1-21:2017 "Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад" (далі — ДБН Б. 1.1-21:2017) набирає чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України".

3. Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку (Рябова О.О.) передати до ДП "УКРАРХБУДІНФОРМ" (Владіміров Є.С.), як утримувача Центрального фонду будівельних норм, ДБН Б.1.1-21:2017 разом з його сформованою справою, згідно з пунктом 7 Положення про центральний фонд будівельних норм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 483.

4. ДП "УКРАРХБУДІНФОРМ" (Владіміров Є.С.):

провести підготовку тексту ДБН Б.1.1-21:2017 до оприлюднення без зміни змісту його положень;

надати у місячний строк Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку підготовлений до реєстрації ДБН Б.1.1-21:2017;

забезпечити оприлюднення ДБН Б.1.1-21:2017 в офіційному друкованому виданні Міністерства;

здійснювати поширення копій друкованих текстів державних будівельних норм відповідно до замовлень, за умови використання коштів, отриманих від провадження діяльності з розповсюдження будівельних норм, на фінансування Центрального фонду будівельних норм;

забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів".

5. Супровід ДБН Б.1.1-21:2017 доручити Державному підприємству "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД" (ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД") як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Мінрегіону від 03 травня 2012 року № 193 "Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПЕРЕДМОВА

1    РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"

      РОЗРОБНИКИ: Т. Криштоп, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Ковтун, к.г.н. (відповідальний виконавець); Я. Бурачок; Ю. Лисак; М. Омельчук; Ю. Тищак; Л. Чижевська; О. Чижевський, канд. архіт.; С. Шаманський, канд. техн. наук

2    ВНЕСЕНО: Департамент містобудування, архітектури та планування території Мінрегіону України

3    ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, наказ від 27.12.2017 р. № 343.

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з  першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Загальні положення

4 Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

5 Зміни до схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад      8

Додаток А Форма завдання на розроблення схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

Додаток Б Склад вихідних даних для розроблення схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

Додаток В Форма основних показників схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

Додаток Г

Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ, НА ЯКІЙ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКИХ, ПОСЕЛКОВЫХ, ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ

COMPOSITION AND CONTENT OF PLANNING SCHEME TERRITORY, ON WHICH THE POWERS OF VILLAGE, SETTLEMENT, CITY COUNCILS ARE EXERCISED

Чинні від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють вимоги до складу та змісту схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад (далі - схема планування території).

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1 У цих Нормах вживаються терміни, встановлені Законом України "Про основи містобудування" [2]: містобудування; Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності” [3]: містобудівна документація, територія, схема планування території на державному рівні, схема планування території на регіональному рівні; містобудівна документація на місцевому рівні; Законом України "Про Генеральну схему планування території України" [4]: Генеральна схема планування території України; Законом України "Про охорону культурної спадщини" [16]: культурна спадщина, нерухомий об’єкт культурної спадщини, охорона культурної спадщини; Законом України "Про охорону археологічної спадщини” [17]: пам’ятка археології.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com