ДСТУ 8791:2018 Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19024 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8791:2018 Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия
Дата начала действия01.06.2019
Дата принятия17.09.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 7045-90
Утверждающий документПриказ от 17.09.2018 № 316 О принятии и отмене национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8791:2018
РазработчикТехнический комитет по стандартизации «Зерновые культуры и продукты их переработки» (ТК 170)
Принявший органТехнический комитет по стандартизации «Зерновые культуры и продукты их переработки» (ТК 170)


ДБН В.2.5-28-2006 Естественное и искусственное освещение (рус)

ДБН В.2.5-28-2006 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Естественное и искусственное освещение (укр)

ДБН В.2.5-28-2006 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение. Изменение № 2 (рус)

ДБН В.2.5-28-2006 Инженерное оборудование и сооружение. Естественное и искусственное освещение. Изменение №1

ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение. Изменение № 2

ДК 016:2010 Государственный классификатор продукции и услуг

ДСН 3.3.6.037-99 Санитарные нормы производственного шума, ультразвука и инфразвука

ДСН 3.3.6.039-99 Государственные санитарные нормы производственной общей и локальной вибрации

ДСН 3.3.6.042-99 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений

ДСТУ 4522:2006 Рожь. Технические условия. С изменением № 1

ДСТУ 4870:2007 Метрология. Мука. Определение белизны фотометрическим методом

ДСТУ 7237:2011. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ДСТУ 7275:2012. Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия

ДСТУ 7276:2012 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ДСТУ 7796:2015 Мешки бумажные. Технические условия

ДСТУ ISO 2171:2009 Зерновые, бобовые и продукты их помола. Определение общей золы методом озоления (ISO 2171:2007, IDT)

ДСТУ ISO 780-2001 Упаковка. Графическая маркировка при обращении с товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ OIML R 79:2017 Требования к маркировке фасованных товаров (OIML R 79:2015, IDT)

ДСТУ OIML R 87:2017 Количество фасованного товара в упаковках (OIML R 87:2016, IDT)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРОШНО ЖИТНЄ
ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ
Технічні умови

ДСТУ 8791:2018

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Хлібобулочні та макаронні вироби» (ТК 153), Всеукраїнська асоціація пекарів, Технічний комітет стандартизації «Зернові культури та продукти їх переробки» (ТК 170) та ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 17 вересня 2018 р. № 316 з 2019-06-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7045-90)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимого щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А (довідковий) Інформація про поживну та енергетичну цінність

Додаток Б (довідковий) Код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРОШНО ЖИТНЄ ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ
Технічні умови

RYE BREAD FLOUR
Specifications

Чинний від 2019-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на борошно житнє хлібопекарське, яке отримують унаслідок розмелу зерна жита. Борошно використовують для виготовлення хліба, хлібобулочних та інших виробів, для реалізації борошна в торговельній мережі та для експорту.

Вимоги цього стандарту застосовують суб’єкти підприємницької діяльності (фізичні та юридичні особи) усіх форм власності, які виготовляють зазначену продукцію.

Вимоги щодо безпеки й охорони довкілля, утилізування викладено в розділах 5 та 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Терміни та визначання

ДСТУ 4117:2007 Зерно та продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопії

ДСТУ 4522:2006 Жито. Технічні умови

ДСТУ 4870:2007 Метрологія. Борошно. Визначення білості фотометричним методом

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови

ДСТУ 7276:2012 Пачки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови

ДСТУ 7796:2015 Мішки паперові. Технічні умови

ДСТУ OIML R 79:2017 (OIML R 79:2015, IDT) Вимоги до марковання фасованих товарів

ДСТУ OIML R 87:2017 (OIML R 87:2016, IDT) Кількість фасованого товару в упаковках

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ ISO 2171:2009 Зернові, бобові та продукти їх помелу. Визначення загальної золи методом озолювання (ISO 2171:2007, IDT)

ДСТУ ISO 3093:2009 Пшениця, жито та борошно з них, пшениця тверда й манні крупи з твердої пшениці. Визначення числа падіння методом Хагберга-Пертена (Hagberg-Perten) (ISO 3093:2004, IDT)

ДСТУ ISO 13690:2003 Зернові, бобові та продукти їх помелу. Відбір проб (ISO 13690:1999, IDT).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com