ДСТУ ISO 9004:2018 Управление качеством. Качество организации. Руководства по достижению устойчивого успеха (ISO 9004:2018, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19225 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 9004:2018 Управление качеством. Качество организации. Руководства по достижению устойчивого успеха (ISO 9004:2018, IDT)
Дата начала действия01.01.2020
Дата принятия12.12.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ ISO 9004:2012; ДСТУ ISO 9004-2-96; ДСТУ ISO 9004-3-98; ДСТУ ISO 9004-4-98
Утверждающий документПриказ от 12.12.2018 № 479 О принятии и отмене национальных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа9004:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Системы управления качеством» (ТК 189)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Системы управления качеством» (ТК 189)


ДСТУ ISO 14001:2015 Системы экологического управления. Требования и руководства по применению (ISO 14001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 19011:2012 Руководство по проведению аудитов систем управления (ISO 19011:2011, IDT)

ДСТУ ISO 37001:2017 Системы управления по противодействию коррупции. Требования и руководства по применению (ISO 37001:2016, IDT)

ДСТУ ISO 50001:2014 Энергосбережение. Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию (ISO 50001:2011, IDT)

ДСТУ ISO 50001:2014 Энергосбережение. Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию. Поправка

ДСТУ ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. Поправка

ДСТУ ISO 9000:2015 Системы управления качеством. Основные положения и словарь терминов (ISO 9000:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системы управления качеством. Требования (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системы управления качеством. Требования. Поправка

ДСТУ ISO 9004-2-96. Управление качеством и элементами качества. Часть 2. Указания по услугам (ISO 9004-2:1991)

ДСТУ ISO 9004-3-98. Управление качеством и элементы системы качества. Часть 3. Руководство по перерабатываемым материалам

ДСТУ ISO 9004:2012 Управление с целью достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе управления качеством (ISO 9004:2009, IDT)

ДСТУ ISO/CD 26000:2009 Системы управления социальной ответственностью. Требования. Проект

ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Информационные технологии. Методы защиты cистемы управления информационной безопасностью. Требования (ISO/IEC 27001:2013; Cor 1:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Информационные технологии. Методы защиты системы управления информационной безопасностью. Требования. Поправка (ISO/IEC 27001:2013; Сог 1:2014, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Информационные технологии. Методы защиты. Системы управления информационной безопасностью. Требования (ISO/IEC 27001:2013/Cor 2:2015, IDT). Поправка № 2:2019

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Управління якістю
ЯКІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
Настанови щодо досягнення сталого успіху

ДСТУ ISO 9004:2018
(ISO 9004:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 12 грудня 2018 р. № 479 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 9004:2018 Quality management — Quality of an organization — Guidance to achieve sustained success (Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 9004:2012, ДСТУ ISO 9004-2-96, ДСТУ ISO 9004-3-98, ДСТУ ISO 9004-4-98

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 9004:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Якість організації та сталий успіх

4.1 Якість організації

4.2 Управління для досягнення сталого успіху організації

5 Середовище організації

5.1 Загальні положення

5.2 Відповідні заінтересовані сторони

5.3 Зовнішні та внутрішні чинники

6 Ідентичність організації

6.1 Загальні положення

6.2 Місія, бачення, цінності та культура

7 Лідерство

7.1 Загальні положення

7.2 Політика та стратегія

7.3 Цілі

7.4 Обмінювання інформацією

8 Керування процесами

8.1 Загальні положення

8.2 Визначення процесів

8.3 Відповідальність і повноваження, пов’язані з процесом

8.4 Керування процесами

9 Керування ресурсами

9.1 Загальні положення

9.2 Персонал

9.3 Знання організації

9.4 Технологія

9.5 Інфраструктура та робоче середовище

9.6 Надавані іззовні ресурси

9.7 Природні ресурси

10 Аналізування та оцінювання дієвості організації

10.1 Загальні положення

10.2 Показники дієвості

10.3 Аналізування дієвості

10.4 Оцінювання дієвості

10.5 Внутрішній аудит

10.6 Самооцінювання

10.7 Аналізування

11 Поліпшування, вивчення досвіду та інноваційна діяльність

11.1 Загальні положення

11.2 Поліпшування

11.3 Вивчення досвіду

11.4 Інноваційна діяльність

Додаток А (довідковий) Інструмент самооцінювання

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 9004:2018 (ISO 9004:2018, IDT) «Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 9004:2018 (версія en) «Quality management — Quality of an organization — Guidance to achieve sustained success».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 189 «Системи управління якістю».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 9004:2012.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах 2, 3 та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 9004:2018 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

ВСТУП до ISO 9004:2018

Цей стандарт подає настанови організаціям щодо досягнення сталого успіху в складному, вибагливому, постійно мінливому середовищі з посиланням на принципи управління якістю, описані в ISO 9000:2015. Якщо їх застосовують разом, то принципи управління якістю можуть стати уніфікованою основою для цінностей і стратегії організації.

Якщо ISO 9001:2015 спрямовано на забезпечення впевненості в продукції та послугах організації, то цей стандарт зосереджено на забезпеченні впевненості в здатності організації досягати сталого успіху.

Зосередження найвищого керівництва на здатності організації задовольняти потреби й очікування замовників та інших відповідних заінтересованих сторін забезпечує впевненість у досягненні сталого успіху. Цей стандарт спрямовано на систематичне поліпшування загальної дієвості організації. Він охоплює планування, упровадження, аналізування, оцінювання та поліпшування результативної та ефективної системи управління.

Чинники, які впливають на успіх організації, постійно виникають, еволюціонують, збільшується чи зменшується їх кількість протягом багатьох років, і адаптація до цих змін є важливою для сталого успіху. Приклади охоплюють соціальну відповідальність, екологічні та культурні чинники, крім тих, які могло б бути раніше розглянуто, такі як результативність, якість та оперативність; разом узяті ті чинники є частиною середовища організації.

Здатність досягати сталого успіху підвищується керівниками на всіх рівнях, які вивчають та розуміють середовище організації, що еволюціонує. Поліпшування та інноваційна діяльність також підтримують сталий успіх.

Цей стандарт сприяє самооцінюванню та забезпечує інструмент самооцінювання для аналізування ступеня, до якого організація адаптувала положення, викладені в цьому стандарті (див. додаток А).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ЯКІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
Настанови щодо досягнення сталого успіху

QUALITY MANAGEMENT
QUALITY OF AN ORGANIZATION
Guidance to achieve sustained success

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт подає настанови щодо підвищення здатності організації досягати сталого успіху. Ці настанови узгоджено з принципами управління якістю, наведеними в ISO 9000:2015.

Цей стандарт забезпечує інструмент самооцінювання для аналізування ступеня, до якого організація адаптувала положення, викладені в цьому стандарті.

Цей стандарт застосовний до будь-яких організацій, незалежно від їхніх розмірів, типу та виду діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com