СОУ НЕК 03.120.4-14:2019 Обеспечение контроля и соблюдения показателей качества электрической энергии в процессе ее передачи магистральными и межгосударственными электрическими сетями ГП НЭК Укрэнерго

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19011 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ НЕК 03.120.4-14:2019 Обеспечение контроля и соблюдения показателей качества электрической энергии в процессе ее передачи магистральными и межгосударственными электрическими сетями ГП НЭК Укрэнерго
Дата начала действия07.06.2019
Дата принятия07.06.2019
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 07.06.2019 № 315
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа03.120.4-14:2019
РазработчикГосударственное предприятие «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» (ГП «НЭК «Укрэнерго»)
Принявший органГосударственное предприятие «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» (ГП «НЭК «Укрэнерго»)


ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ДСТУ EN 61000-2-4:2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 2-4. Электромагнитная обстановка. Уровни совместимости относительно низкочастотных кондуктивных помех для промышленных предприятий (EN 61000-2-4:2002, IDT; IEC 61000-2-4:2002, IDT)

ДСТУ EN 61010-1:2014 Требования безопасности контрольно-измерительного и лабораторного электрического оборудования. Часть 1. Общие требования (EN 61010-1:2010, IDT)

ДСТУ IEC 61000-2-4:2002 Электромагнитная совместимость. Часть 2-4. Условия окружающей среды. Уровни совместимости для низкочастотных проводимых помех в промышленных установках (ІEC 61000-2-4:1994, IDT)

ДСТУ IEC 61000-4-15:2008 Электромагнитная совместимость. Часть 4-15. Методики испытаний и измерений. Фликерметр. Технические требования к функционированию и конструкции (ІEC 61000-4-15:2003, ІDT)

ДСТУ IEC 61000-4-30:2010 Электромагнитная совместимость. Часть 4-30. Методы испытания и измерения. Измерение показателей качества электрической энергии (IEC 61000-4-30:2008, IDT)

ДСТУ IEC 61000-4-7:2012 Электромагнитная совместимость. Часть 4-7. Методики испытания и измерения. Общее руководство по измерению гармоник и интергармоник от электроснабжающих систем общего назначения и вспомогательного оборудования (IEC 61000-4-7:2009, IDT)

ДСТУ ЕN 50160:2014 Характеристики напряжения в системах электроснабжения общего назначения (EN 50160:2010, IDT)

СОУ НЕК 20.261:2018 Техническая политика ГП НЭК Укрэнерго в сфере развития и эксплуатации магистральных и межгосударственных электрических сетей

СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011 Методика измерения качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго»

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ І ДОТРИМАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ЕНЕРГІЇ У ПРОЦЕСІ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ МАГІСТРАЛЬНИМИ ТА МІЖДЕРЖАВНИМИ
ЕЛЕКТРИЧНИМИ МЕРЕЖАМИ
ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»

СОУ НЕК 03.120.4-14:2019

Київ
2019

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: ДП «НЕК «Укренерго»

2 РОЗРОБЛЕНО: Відділ метрології ДП «НЕК «Укренерго»

3 РОЗРОБНИКИ: О. Брехт (керівник роботи), В. Васильченко, Ю. Вощинський, О. Лелека, І. Манов, В. Фєдосєєв

4 ВНЕСЕНО: Виробничо-технічний відділ ДП «НЕК «Укренерго»

5 ПОГОДЖЕНО: Заступник директора - операційний директор ДП «НЕК «Укренерго» О. Брехт. Головний інженер ДП «НЕК «Укренерго» М. Бєлкін. Начальник Департаменту експлуатації ДП «НЕК «Укренерго» Г. Чолак. Начальник виробничо-технічного відділу ДП «НЕК «Укренерго» В. Московчук

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «НЕК «Укренерго» від 07.06.2019 р. № 315

7 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2020 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування і об'єкт стандартизації

1.1 Сфера застосування

1.2 Об'єкт стандартизації

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Норми показників якості електричної енергії (ПЯЕ). Періодичність та тривалість контролю за ПЯЕ. Відповідність нормам і форми представлення результатів контролю за ПЯЕ

6 Вибір пунктів контролю за якістю електричної енергії

7 Визначення взаємних зобов`язань щодо дотримання нормованих показників якості електричної енергії в договірних відносинах між оператором системи передачі (ОСП) та користувачем системи передачі (Користувачем)

8 Вимоги до точності вимірювання ПЯЕ

9 Вимоги до засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)

10 Методи вимірювання ПЯЕ

11 Вимоги до кваліфікації операторів з вимірювань ПЯЕ

12 Вимоги до заходів безпеки при виконанні вимірювань ПЯЕ

13 Підготовка та виконання вимірювань ПЯЕ

14 Обробка результатів вимірювань ПЯЕ і форми представлення результатів контролю за ПЯЕ

15 Структурна схема автоматизованої системи показників якості електричної енергії (АСКПЯЕ)

16 Вимоги до АСКПЯЕ

17 Аналітичні можливості апаратно-програмного комплексу

18 Зв’язки АСКПЯЕ з іншими системами

19 Оформлення результатів контролю за ПЯЕ та звітності

Бібліографія

ВСТУП

Стандарт «Забезпечення контролю і дотримання показників якості електричної енергії у процесі передачі її магістральними та міждержавними електричними мережами ДП «НЕК «Укренерго» (далі – Стандарт) розроблено на підставі положень статті 16 Закону України «Про стандартизацію».

Статтею 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» передбачається, що відповідність введених в обіг в Україні продукції, процесів та послуг технічним регламентам є обов`язковою та може бути забезпечена шляхом застосування національних стандартів, а статтею 9 цього ж Закону, що технічні регламенти затверджуються законами України, актами Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.

Технічний регламент, який встановлює на державному рівні обов’язкові норми якості послуги електропостачання та напруги електропостачання, на сьогодні в Україні відсутній. Тому згідно з положеннями зазначеного Закону будь-який ПЯЕ може бути обов`язковим для його дотримання тільки у випадку, коли він зазначений у договорі між ДП «НЕК «Укренерго» та Користувачем (оператор системи розподілу (далі – ОСР), споживач та виробник електричної енергії для забезпечення власних потреб електричних станцій, які живляться від мереж ОСР/ОСП, а також власних потреб електричних станцій, на яких відсутня генерація). Через відсутність відповідного технічного регламенту основними документами, за допомогою яких в договорі про надання послуг з передачі електричної енергії (далі – ДНПП) встановлюють ПЯЕ, є ДСТУ EN 50160:2014, ГОСТ 13109-97, Кодекс системи передачі та Кодекс комерційного обліку електричної енергії.

Міждержавний стандарт країн співдружності незалежних держав ГОСТ 13109-97 встановлює перелік ПЯЕ, які використовуються в договорах на постачання електричної енергії, а також нормально і гранично допустимі норми якості електроенергії в точці приєднання кінцевого споживача. Крім цього в стандарті зазначено, що наведені в ньому норми ЯЕ є рівнями електромагнітної сумісності для кондуктивних електромагнітних завад, а також вони мають бути застосовані у разі встановлення рівнів завадостійкості приймачів електричної енергії. Виходячи із зазначеної в ГОСТ 13109-97 сфери застосування, можна стверджувати, що він розроблявся не для магістральних систем транспортування електроенергії, а для систем електропостачання кінцевих споживачів електроенергії. На цей час в основному завершено процес гармонізації національних стандартів у сфері електромагнітної сумісності та якості напруги. Внаслідок чого в Україні поряд зі стандартом ГОСТ 13109-97 виявились паралельно діючими гармонізовані з європейськими стандарти з якості напруги, рівнів електромагнітної сумісності, методик вимірювання ПЯЕ, зокрема, ДСТУ EN 50160:2014, ДСТУ IEC 61000-4-30:2010, ДСТУ IEC 61000-4-7:2012 та ДСТУ IEC 61000-4-15:2008.

На сьогодні для електричних мереж напругою 220 кВ і вище немає відповідного міжнародного стандарту, який встановлює значення норм ПЯЕ. Норми якості напруги для магістральних мереж наведено у Кодексі системи передачі. В умовах, коли в Україні існує велике різноманіття типів генеруючих підприємств, зокрема об`єктів розосередженої генерації, які мають суттєвий негативний вплив на якість напруги, інших Користувачів (ОСР, споживач та виробник електричної енергії для забезпечення власних потреб електричних станцій, які живляться від мереж ОСР/ОСП, а також власних потреб електричних станцій, на яких відсутня генерація), у ДНПП/договорі про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління можна встановлювати перелік і норми ПЯЕ, що реально може забезпечити ОСП в кожному конкретному випадку.

Стандарт деталізує і конкретизує положення чинних нормативних документів, які допускають варіанти, враховує положення міжнародних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, що вже прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення, або відповідних їх частин (крім випадків, якщо такі стандарти, кодекси та зміни до них є неефективними або невідповідними) та відповідають сучасному рівню наукових досягнень, знань і практики.

Стандарт переглядається та/або коригується один раз на рік за пропозиціями наданими профільними структурними підрозділами, після розгляду їх на науково-технічній раді рішенням керівника ДП «НЕК «Укренерго».

Автоматизована система показників якості електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго» повинна будуватися з урахуванням вимог Стандарту.

Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго»

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ І ДОТРИМАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У
ПРОЦЕСІ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ МАГІСТРАЛЬНИМИ ТА МІЖДЕРЖАВНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ МЕРЕЖАМИ
ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»

Чинний від 07.06.2019

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ І ОБ'ЄКТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

1.1 Сфера застосування

Стандарт установлює терміни та нормовані значення для основних характеристик напруги в магістральних та міждержавних електричних мережах ДП «НЕК «Укренерго» в нормальних умовах експлуатації. Стандарт регулює взаємовідносини ДП «НЕК «Укренерго» та Користувачів, в тому числі які мають у власності та/або експлуатують електроустановки, приєднані до системи передачі щодо формування загальних організаційних та технічних вимог до побудови ефективної системи контролю за ПЯЕ при її передачі магістральними та міждержавними лініями електропередачі, а також визначення способів і засобів досягнення оптимальної точності та достовірності вимірювання ПЯЕ. Стандарт установлює терміни та значення для основних характеристик напруги в точках приєднання Користувачів до електричних мереж змінного струму ДП «НЕК «Укренерго».

1.2 Об'єкт стандартизації

Об'єктом стандартизації цього Стандарту є кількісні значення характеристик напруги електропостачання щодо:

а) частоти;

б) рівня напруги;

в) форми кривої;

г) симетрії.

Ці характеристики зазнають змін під час нормальної роботи системи передачі внаслідок коливання потужності навантаження, наявності збурень, які генерують певні типи обладнання, а також під час аварій, які спричинено переважно зовнішніми подіями.

Характеристики напруги змінюються з часом випадковим чином у будь-якій вибраній точці електромережі, а крім того, в один і той же час у різних точках електромережі. Внаслідок зазначених змін в незначній кількості випадків може очікуватись вихід характеристик за межі допустимих рівнів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Для датованих посилань необхідно застосовувати лише зазначене видання. Для недатованих посилань необхідно застосовувати найостанніше видання (разом з усіма змінами). У Стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України «Про ринок електричної енергії»

Закон України «Про стандартизацію»

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 309

Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 311

Кодекс системи розподілу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 310

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). – К.: Міненерговугілля України, 2017 р.

Технічний регламент України з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077

СОУ НЕК 20.261:2018 Стандарт підприємства «Технічна політика ДП «НЕК «Укренерго» у сфері розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж»

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Межгосударственный стандарт стран СНГ)

ДСТУ EN 50160:2014 Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності (EN 50160:2010, IDT)

ДСТУ IEC 60870-4 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 4. Вимоги до робочих характеристик.

ДСТУ EN 61000-2-4:2017 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 2-4. Електромагнітна обстановка. Рівні сумісності низькочастотних кондуктивних завад для промислових підприємств (EN 61000-2-4:2002, IDT; IEC 61000-2-4:2002, IDT)

ДСТУ IEC 61000-4-7:2012 Електромагнітна сумісність. Частина 4-7. Методики випробування та вимірювання. Загальна постанова щодо вимірювання гармонік та інтергармонік від електропостачальних систем загальної призначеності й допоміжного устаткування (IEC 61000-4-7:2009, IDT)

ДСТУ IEC 61000-4-15:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-15. Методики випробування та вимірювання. Флікерметр. Технічні вимоги до функціонування та конструкції (IEC 61000-4-15:2003, IDT)

ДСТУ IEC 61000-4-30:2010 Електромагнітна сумісність. Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості електричної енергії (IEC 61000-4-30:2008, IDT)

ДСТУ EN 61010-1:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 1. Загальні вимоги

СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011 Методика вимірювання якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com