Регламент контроля качества устроения непроходимых коммуникационных каналов

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19919 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРегламент контроля качества устроения непроходимых коммуникационных каналов
Дата принятия27.01.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПротокол № 1 от 27.01.2017
Вид документаРегламент контроля качества
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)


ДБН А.2.2-3:2014 Состав и содержание проектной документации на строительство

ДБН А.2.2-3:2014 Состав и содержание проектной документации на строительство. Изменение № 1

ДБН А.2.2-3:2014 Состав и содержание проектной документации на строительство. Изменение № 1. Поправка

ДБН А.3.1-5:2016 Организация строительного производства

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкции зданий и сооружений. Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические условия

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Строительные материалы. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Строительные материалы. Растворы строительные. Методы испытаний (EN 1015-11:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 Смеси бетонные. Технические условия (ГОСТ 7473-94)

ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 Руководство по проведению авторского надзора за строительством

ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Руководство по проведению работ по устройству изоляционных, отделочных, защитных покрытий стен, полов и кровель зданий и сооружений (СНиП 3.04.01-87, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Руководство по проведению земляных работ, устройству оснований и сооружению фундаментов (СНиП 3.02.01-87, MOD)

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Изменение № 1

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. Изменение № 1


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МІНРЕГІОН УКРАЇНИ
ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

РЕГЛАМЕНТ
УЛАШТУВАННЯ НЕПРОХІДНИХ
КОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ

Відповідає офіційному тексту

Київ
2019

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»
(ДП «НДІБВ»)
03110, м. Київ, пр. Лобановського, 51
тел. (044) 248-88-89, факс (044) 248-88-84

РЕГЛАМЕНТ
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ УЛАШТУВАННЯ НЕПРОХІДНИХ
КОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук (науковий керівник); П. Григоровський, канд. техн. наук, Ю. Крошка, А. Котляренко; О. Пресіч

ЗАТВЕРДЖЕНО: Протокол Вченої ради ДП «НДІБВ» від 27.01.2017 р. № 1

ВСТУП

Контроль якості - це організація та координація дій спрямованих на забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, інструмент контролю ризиків і підвищення відповідальності за результати будівельної діяльності.

При виконанні вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» щодо забезпечення нормативних характеристик матеріалів, конструкцій, обладнання, технологій і кінцевої продукції мають застосовуватися відповідні регламенти (розділ 8 п. 8.4.1.2; п. 8.4.2; п. 8.6).

Цей Регламент містить основні правила, порядок і довідкову інформацію з проведення контролю якості виконання робіт із улаштування непрохідних комунікаційних каналів, будівельних матеріалів, виробів, а також необхідні витяги з нормативних документів станом на 1 січня 2019 року. Витяги з чинних нормативних документів наведено мовою оригіналу.

Для правильного визначення контрольованих параметрів, які підлягають контролю при виконанні робіт, його складу і способу перевірки, строків проведення та оформлення відповідної виконавчої документації наведені схеми контролю якості виконання робіт із улаштування непрохідних комунікаційних каналів (Додаток А).

Регламент має використовуватися інженерно-технічним персоналом будівельних організацій, співробітниками органів державного архітектурно-будівельного контролю, фахівцями організацій, що здійснюють контроль за будівництвом об'єкта, у тому числі технічний та авторський нагляд.

Регламент може становити інтерес для страхових компаній та інвесторів.

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

2.1 Вхідний контроль проектно-технологічної документації

2.2 Контроль якості конструкцій і матеріалів, що застосовуються при монтажі комунікаційних каналів

3 ОПЕРАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ УЛАШТУВАННЯ НЕПРОХІДНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ

3.1 Загальні положення

3.2 Контроль якості виконання підготовчих робіт

3.3 Контроль якості монтажу залізобетонних елементів каналів

3.4 Контроль якості виконання ізоляційних робіт

4 ПРИЙМАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ КОНСТРУКЦІЇ НЕПРОХІДНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ

5 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОНТРОЛЮ

6 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Додаток А Схема операційного контролю якості монтажу непрохідних каналів

Схема операційного контролю якості виконання ізоляційного покриття елементів непрохідних каналів

Додаток Б Форма журналу обліку результатів вхідного контролю матеріалів, виробів і конструкцій

Додаток В Форма загального журналу робіт

Додаток Г Форма акту на закриття прихованих робіт

Додаток Д Форма спеціальних журналів з окремих видів робіт

Додаток Е Форма акту проміжного прийняття відповідальних конструкцій

Додаток Ж Форма журналу обліку засобів вимірювальної техніки

Додаток К Перелік виконавчої документації з виконання робіт з улаштування непрохідних каналів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 У цьому документі розглядається порядок здійснення контролю якості та приймання робіт з монтажу збірних залізобетонних конструкцій непрохідних каналів відповідно до вимог проекту, ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 (СНиП 3.02.01-87, MOD), ДСТУ Б В.2.6-2:2009, ДСТУ Б В.2.7-96-2000.

Контроль якості виконання будівельних робіт спрямований на забезпечення об’єкта експлуатаційними властивостями, які мають відповідати основним вимогам відповідно до призначення об’єкта.

1.2 Контроль якості включає в себе комплекс технічних та організаційних заходів з ефективного управління якістю на усіх стадіях створення об’єкта відповідно до вимог проекту, ПТД, чинних стандартів ISO серії 9000, у тому числі:

а) контроль показників якості матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування;

б) контроль технологічних процесів;

в) контроль виконання будівельних робіт щодо:

- пожежної безпеки;

- загрози здоров’ю та безпеці людей;

- впливу на навколишнє природне середовище;

- впливу шуму та вібрації;

- економії енергетичних ресурсів

1.3 Під час будівництва здійснюється виробничий контроль, технічний та авторський нагляд, контроль державних органів нагляду за якістю будівництва.

За умови проведення науково-технічного супроводу будівництва об'єктів контроль якості виконується з урахуванням програми цього супроводу згідно з вимогами ДБН В.1.2-5:2007.

1.4 Виробничий контроль якості виконання будівельних робіт включає:

- вхідний контроль проектної документації;

- вхідний контроль конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування;

- операційний контроль робіт з улаштування непрохідних комунікаційних каналів та їх результатів;

- приймальний контроль робіт з улаштування непрохідних комунікаційних каналів та їх результатів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ