ДСТУ ISO 5022:2012 Продукція вогнетривка фасонна. Вибірковий контроль i приймальні випробування (ISO 5022:1979, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19418 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 5022:2012 Продукція вогнетривка фасонна. Вибірковий контроль i приймальні випробування (ISO 5022:1979, IDT)
Дата початку дії01.07.2013
Дата прийняття28.11.2012
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 8179-98 (ИСО 5022:79)
Затверджуючий документНаказ від 28.11.2012 № 1356 Про прийняття національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, і скасування національних стандартів України та нормативних документів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа5022:2012
Розробник«Український графіт»
Орган, що прийняв«Український графіт»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКЦІЯ ВОГНЕТРИВКА
ФАСОННА
Вибірковий контроль
і приймальні випробування
(ISO 5022:1979, IDT)

ДСТУ ISO 5022:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Український графіт»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Довбня; Т. Довбня; Л. Ланцфер (науковий керівник); О. Уразліна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 р. № 1356 з 2013-07-01

До національного стандарту прийнято Поправку, опубліковану в Інформаційному покажчику «Стандарти» № 12-2012

3 Національний стандарт ДСТУ ISO 5022:2012 ідентичний ISO 5022:1979 Shaped refractory products. Sampling and acceptance testing (Продукція вогнетривка фасонна. Вибірковий контроль і приймальні випробування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8179-98 (ИСО 5022-79))

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять і познаки

3 Загальне положення та попередні умови для вибіркового контролю

4 Вибірковий контроль для неруйнівних випробувань

5 Вибірковий контроль для руйнівних випробувань

6 Протокол вибіркового контролю

Додаток А Визначення середнього арифметичного і стандартного відхилення продукції

Додаток В Порівняння середніх значень двох вибірок

Додаток С Рівняння, використовувані для обчислення значень, поданих у таблицях

Додаток D Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 5022:1979 Shaped refractory products. Sampling and acceptance testing (Продукція вогнетривка фасонна. Вибірковий контроль і приймальні випробування).

Організація, відповідальна за цей стандарт в Україні, — Відкрите акціонерне товариство «Український графіт»

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— стандарт доповнено бібліографічними даними.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКЦІЯ ВОГНЕТРИВКА ФАСОННА
Вибірковий контроль і приймальні випробування

ПРОДУКЦИЯ ОГНЕУПОРНАЯ ФАСОННАЯ
Выборочный контроль и приемочные испытания

SHAPED REFRACTORY PRODUCTS
Sampling and acceptance testing

Чинний від 2013-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо вибіркового контролю фасонної вогнетривкої продукції та щодо одержання з проби можливо малого розміру самої точної оцінки якості партії.

Методи, що описує цей стандарт, уможливлюють виконання приймального випробування на основі оцінювання ступеня дотримання специфікації, але не дозволяють визначати, чи є прийнята партія придатною для даного застосування, або порівнювати якість різних частин з тією самою метою.

Цей стандарт застосовують до продукції, виготовленої з вогнетривких матеріалів. Цей стандарт застосовують, коли зацікавлені сторони домовились про це та зі спільного погодження зробили вибір з різних можливостей, які описані в цьому стандарті, і визначили різні параметри, що необхідні для того, щоб описані методи можна було використовувати.

Також можна застосовувати методи, що є предметом цього стандарту у разі зміни, відповідно до попередньої згоди між зацікавленими сторонами, тих значень, які, зокрема у таблицях, не випливають зі статистичних законів (3.3).

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ І ПОЗНАКИ

У цьому стандарті використано такі терміни та відповідні їм визначення понять і познаки:

2.1 генеральна сукупність (population)

Сукупність усіх одиниць спостереження. Кожна з утворених партій відповідно до 3.1 є генеральною сукупністю

2.2 розмір генеральної сукупності (size of the population)

Кількість одиниць у генеральній сукупності (символ: N)

2.3 вибірка (sample)

Одна або більше одиниць з генеральної сукупності, які призначені для надання інформації щодо генеральної сукупності та для того, щоб слугувати підставою для рішення щодо генеральної сукупності або процесу, який її створив

2.4 обсяг вибірки (size of the sample)

Кількість одиниць у вибірці (символ: n)

2.5 спостережувана величина (observed value)

Значення характеристики, визначене в результаті спостереження або випробування (символ для спостережуваної величини кількістю i: хi)

2.6 граничні значення (extreme values)

xmax — найбільша спостережувана величина у вибірці;

xmin — найменша спостережувана величина у вибірці

2.7 середнє (арифметичне) значення (arithmetic mean)

Середнє арифметичне спостережуваних величин у вибірці — це відношення їх суми до обсягу вибірки.

Середнє значення генеральної сукупності позначають символом μ

2.8 стандартне відхилення (standard deviation)

Стандартне відхилення — це величина, найчастіше використовувана в статистиці, щоб характеризувати розсіювання. Це квадратний корінь дисперсії. Стандартне відхилення вибірки обчислюють за формулою:

Стандартне відхилення генеральної сукупності позначають символом σ.

На практиці зазвичай не зручно обчислювати х і з, використовуючи вищевказані формули. Обчислення зробити легше і їх результати будуть кращими у разі використання рівноцінних, але інших формул [2]

2.9 довірчий інтервал (confidence interval)

Якщо можна визначити дві функції Т1 і Т2 спостережуваних величин так, що коли ɵ є оцінюваним параметром генеральної сукупності, імовірність

Границі Т1 і Т2 довірчого інтервалу є випадковими змінними, які, при цьому, можуть мати різні значення для кожної вибірки.

У великій серії вибірок частота випадків, у яких інтервал буде містити ɵ, буде приблизно дорівнювати 1 - α

2.10 довірчий рівень (confidence level)

Значення 1 - α імовірності, пов’язаної з довірчим інтервалом

2.11 статистичний толерантний інтервал (statistical tolerance interval)

Інтервал, який із заданою вірогідністю містить принаймні задану долю генеральної сукупності.

Коли статистикою визначають обидві границі, інтервал є двостороннім. Коли одна з двох границь некінцева або є змінною величиною, інтервал — однобічний

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com