ДСТУ ISO 2416:2014 Колісні транспортні засоби. Автомобілі легкові. Розподіл маси

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19979 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 2416:2014 Колісні транспортні засоби. Автомобілі легкові. Розподіл маси
Дата початку дії01.10.2014
Дата прийняття20.05.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 20.05.2014 № 573 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, затвердження національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2416:2014
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Дорожній транспорт» (ТК 80)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Колісні транспортні засоби
АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ
Розподіл маси
(ISO 2416:1992, IDT)

ДСТУ ISO 2416:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дорожній транспорт» (ТК 80), Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут» (ДП «ДержавтотрансНДІПроект»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Агеєв, канд. техн. наук (науковий керівник); З. Зарецький; А. Редзюк, канд. техн. наук; В. Терещенко; Н. Ходаківська

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 20 травня 2014 р. № 573 з 2014-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 2416:1992 Passenger cars — Mass distribution (Автомобілі легкові. Розподіл маси)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Розподіл мас

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад ISO 2416:1992 Passenger cars — Mass distribution (Автомобілі легкові. Розподіл маси).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 80 «Дорожній транспорт».

ISO 2416:1992 розроблено Підкомітетом SC 6 «Терміни та визначення розмірів і мас» Технічного комітету ISO/TC 22 «Транспорт дорожній».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— до назви стандарту долучено словосполуку «Колісні транспортні засоби»;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до ISO 2416:1992;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «Цей міжнародний стандарт» замінено на «Цей стандарт»;

— замінено познаки одиниць фізичних величин згідно із серією стандартів ДСТУ 3651-97: «kg» на «кг», «mm» на «мм» відповідно;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— англійський термін «Road vehicles» перекладено як «Колісні транспортні засоби» відповідно до прийнятої в Україні термінології та згідно із законом України «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ
Розподіл маси

КОЛЕСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ
Распределение массы

ROAD VEHICLES
PASSENGER CARS
Mass distribution

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає розподіл маси, що підлягає транспортуванню легковими автомобілями, і зазначає:

— умовну середню масу для пасажирів;

— умовну масу для багажу.

Загальна маса, визначена в такий спосіб, являє собою номінальну корисну масу для цього автомобіля.

Цей стандарт застосовують для легкових автомобілів згідно з визначенням в ISO 3833.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначені положення, які через посилання в цьому тексті, становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останнє видання зазначених нижче стандартів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3832:1991 Passenger cars — Luggage compartments — Method of measuring reference volume

ISO 3833:1977 Road vehicles — Types — Terms and definitions

ISO 6549:1980 Road vehicles — Procedure for H-point determination.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3832:1991 Автомобілі легкові. Багажні відділення. Метод вимірювання стандартної місткості

ISO 3833:1977 Колісні транспортні засоби. Типи. Терміни та визначення понять

ISO 6549:1980 Колісні транспортні засоби. Методика визначення точки Н.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ