ДСТУ EN 50438:2015 Вимоги до паралельного приєднання мікрогенераторів до низьковольтної розподільчої мережі загальної призначеності (EN 50438:2007, ІDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 50438:2015 Вимоги до паралельного приєднання мікрогенераторів до низьковольтної розподільчої мережі загальної призначеності (EN 50438:2007, ІDT)
Дата початку дії01.08.2016
Дата прийняття28.05.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.05.2015 № 45 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа50438:2015
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Керування енергетичними системами та пов’язані з ним процеси інформаційної взаємодії» (ТК 162)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ
ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО
ПРИЄДНАННЯ МІКРОГЕНЕРАТОРІВ
ДО НИЗЬКОВОЛЬТНОЇ
РОЗПОДІЛЬЧОЇ МЕРЕЖІ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
(EN 50438:2007, IDT)

ДСТУ EN 50438:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Інститут електродинаміки НАН України, Технічний комітет стандартизації «Керування енергетичними системами та пов’язані з цим процеси інформаційної взаємодії» (ТК 162)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Блінов, канд. техн. наук; О. Кириленко, д-р техн. наук; О. Рибіна, канд. техн. наук; С. Танкевич, канд. техн. наук; І. Трач, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08-01

3 Національний стандарт відповідає EN 50438:2007 Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks (Вимоги для паралельного приєднання мікрогенераторів до низьковольтної розподільчої мережі загальної призначеності) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги приєднання

4.1 Електромонтаж

4.2 Інтерфейс захисту

5 Якість електроенергії

5.1 Електромагнітне випромінювання/неприйнятність

5.2 Інжекція постійного струму

5.3 Коефіцієнт потужності

6 Експлуатація та безпека мікрогенератора

6.1 Загальні положення

6.2 Безпека

6.3 Довідкова табличка

6.4 Маркування

6.5 Технічне обслуговування та регулярне випробування

7 Введення в експлуатацію

7.1 Загальні положення

7.2 Встановлення устатковання

7.3 Процедура повідомлення

7.4 Виведення механізмів з експлуатування

7.5 Заходи під час заміни

Додаток А Параметри інтерфейсу захисту, національні відхили

Додаток В Листи повідомлень

Додаток С Інтерфейс захисту. Загальні заходи типових контрольних випробувань

Додаток D Лист протоколу типових сертифікаційних випробувань

Додаток Е Країни, які дозволяють розширення сфери застосування

Додаток F Скорочення

Додаток G Відхилення

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад EN 50438:2007 Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks (Вимоги для паралельного приєднання мікрогенераторів до низьковольтної розподільчої мережі загальної призначеності).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, — ТК 162 «Керування енергетичними системами та пов’язані з цим процеси інформаційної взаємодії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «EN 50438», «цей європейський стандарт» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651-97;

— замінено познаки одиниць фізичних величин: «s» на «с», «ms» на «мс», «min» на «хв», «V» на «В», «kVA» на «кВА».

У цьому стандарті є посилання на EN 50160, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, які впроваджено в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено в додатку НА. Решту стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, не впроваджено в Україні як національні і чинних замість них документів немає.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ
МІКРОГЕНЕРАТОРІВ ДО НИЗЬКОВОЛЬТНОЇ
РОЗПОДІЛЬЧОЇ МЕРЕЖІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
МИКРОГЕНЕРАТОРОВ К НИЗКОВОЛЬТНОЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

REQUIREMENTS FOR THE CONNECTION
OF MICRO-GENERATORS IN PARALLEL WITH
PUBLIC LOW-VOLTAGE DISTRIBUTION NETWORKS

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні вимоги для підключення та експлуатації певних встановлених мікрогенераторів та їхніх пристроїв захисту, незалежно від первинних джерел енергії мікрогенераторів, паралельно з низьковольтними розподільчими мережами, де мікрогенерація відноситься до устатковання потужністю до та включно 16 А на фазу, одну або кілька фаз 230/400 В або багатофазну 230 В (напруга фаза-фаза).

Цей стандарт застосовують в основному на вітчизняному ринку.

У деяких країнах цей документ може бути застосований до генераторів з більшою потужністю, які використовують в основному для побутового та невеликого комерційного використання. Ці країни наведено в додатку Е.

Коли сфера поширюється на устатковання з номінальним струмом більше ніж 16 А на фазу, можуть бути застосовні додаткові стандарти.

«Інформування та наладка» — рекомендована процедура для встановлення мікрогенератора, крім тих країн, де законодавство не дозволяє цього підходу, наприклад, де є обов’язковим попередній дозвіл оператора розподільчої мережі (ОРМ) на підключення.

Таблиця 1 — Країни, де дозволено/не дозволено процедуру «Інформування та наладка»

Інформування та наладка Інформування та наладка
Код Країна Дозволено Не дозволено Код Країна Дозволено Не дозволено
AT Австрія   Х ЕЕ Естонія Х  
BE Бельгія Х   ES Іспанія   Х
СН Швейцарія   Х FI Фінляндія   Х
CY Кіпр Х   FR Франція   Х
CZ Чеська республіка   Х GB Велика Британія Х  
DE Німеччина   Х GR Греція Х  
DK Данія Х   HU Угорщина Х  
IE Ірландія Х   NO Норвегія   Х
IS Ісландія Х   PL Польща   Х
IT Італія   Х РТ Португалія Х  
LT Литва Х   RO Румунія Х  
LU Люксембург Х   SL Словенія Х  
LV Латвія Х   SE Швеція   Х
MT Мальта Х   SK Словаччина Х  
NL Нідерланди Х          

Основна увага приділена електричному інтерфейсу та містить спосіб приєднання, налаштування та вимоги до захисту для приєднання, експлуатації електричного інтерфейсу за нормальних робочих умов, аварійного вимкнення, автономної роботи без розподільчої мережі, пусконаладки та синхронізації з розподільчою мережею.

Положення цього стандарту не призначено для самостійного убезпечення персоналу оператора розподільчої мережі (ОРМ) або персоналу ОРМ на контракті.

Призначеність цього стандарту — забезпечення того, щоб мікрогенератор задовольняв відповідні положення про таке:

— вимоги ОРМ, наприклад про захист розподільчих мереж (ЗРМ),

— інформацію для електриків, які проводять роботи всередині будинку,

— якість електропостачання.

У сферу застосування входять такі аспекти:

— придатні всі мікрогенераторні технології.

Зі сфери застосування вилучають такі аспекти:

— групи пристроїв для однієї установки, які в сукупності перевищують 16 А;

— питання перерозподілу потужності, обліку або інші комерційні питання;

— генератори, які ніколи не будуть приєднані до мережі живлення;

— вимоги, пов’язані з первинним джерелом енергії, наприклад питання, пов’язані з газовими генераторами;

— призначення дії, яка не залежить від розподільчої електричної мережі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання.

У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 50110 (series) Operation of electrical installations

EN 50160 Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems

EN 60255-6 Electrical relays — Part 6: Measuring relays and protection equipment (IEC 60255-6)

EN 60664-1 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests (IEC 60664-1)

EN 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current 16 A per phase) (IEC 61000-3-2)

EN 61000-3-3 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current 16 A per phase and not subject to conditional connection (IEC 61000-3-3)

EN 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards — Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-1, mod.)

EN 61000-6-3:2001 + A11:2004 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3:1996, mod.)

HD 384/HD 60364 (series) Electrical installations of buildings (IEC 60364 series, mod.)

IEC 60364-5-55 Electrical installations of buildings — Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment — Other equipment.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 50110 (серія) Експлуатація електричних установок

EN 50160 Характеристики напруги електроживлення, постаченої розподільчими мережами загальної призначеності

EN 60255-6 Електричні реле. Частина 6. Вимірювальні реле та захисне устатковання (ІЕС 60255-6)

EN 60664-1 Узгодження ізоляції для устатковання в низьковольтних системах. Частина 1. Принципи, вимоги та методи випробування (ІЕС 60664-1)

EN 61000-3-2 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму устатковання не більше ніж 16 А) (ІЕС 61000-3-2)

EN 61000-3-3 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуації напруги та флікера в громадських низьковольтних системах електропостачання для устатковання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу (ІЕС 61000-3-3)

EN 61000-6-1 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-1. Родові (Загальні) стандарти. Несприйнятливість устатковання в житловому й торговельному середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (ІЕС 61000-6-1, мод.)

EN 61000-6-3 + А11:2004 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-3. Родові (Загальні) стандарти. Емісія завад у житловому й торговельному середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (ІЕС 61000-6-3:1996, мод.)

HD 384/HD 60364 (серія) Електричні установки будинків (ІЕС 60364 серія, мод.)

ІЕС 60364-5-55 Електричні установки будинків. Частина 5-55. Вибір і монтаж електричного устатковання. Інше устатковання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ