ДСТУ 7874:2015 Охорона ґрунтів. Деградація ґрунтів. Основні положення

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7874:2015 Охорона ґрунтів. Деградація ґрунтів. Основні положення
Дата початку дії01.07.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7874:2015
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)


ГОСТ 17.4.2.01-81 Охорона природи. Грунти. Номенклатура показників санітарного стану

ДСТУ 3866-99 Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості

ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна

ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова

ДСТУ 4289:2004 Якість грунту. Методи визначання органічної речовини

ДСТУ 4290:2004 Якість грунту. Методи визначання валового фосфору і валового калію в модифікації ННЦ ІГА ім. О. Н. Соколовського

ДСТУ 4375:2005 Якість грунту. Метод визначання калій-буферності грунту

ДСТУ 4405:2005 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за методом Кірсанова в модифікації ННЦ ІГА

ДСТУ 4456:2005 Якість грунту. Метод визначання кислотно-основної буферності грунту

ДСТУ 4724:2007 Якість ґрунту. Визначання фосфат-буферності ґрунту

ДСТУ 4726:2007 Якість ґрунту. Визначання загального азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського

ДСТУ 4729:2007 Якість ґрунту. Визначання нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовського

ДСТУ 4744:2007 Якість ґрунту. Визначання структурно-агрегатного складу ситовим методом у модифікації Н.І. Саввінова

ДСТУ 4770.1:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.2:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук цинку в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.3:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кадмію в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.5:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кобальту в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.6:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.9:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 7537:2014 Якість ґрунту. Визначення гідролітичної кислотності

ДСТУ 7827:2015 Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної засоленості

ДСТУ 7847:2015 Якість ґрунту. Визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті методом посіву на тверде (агаризоване) живильне середовище

ДСТУ 7905:2015 Захист довкілля. Придатність порушених земель для рекультивації. Класифікація

ДСТУ 7908:2015 Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці

ДСТУ 7909:2015 Якість ґрунту. Визначення сульфат-іона у водній витяжці

ДСТУ 7912:2015 Якість ґрунту. Метод визначення обмінного натрію

ДСТУ 7943:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів карбонатів і бікарбонатів у водній витяжці

ДСТУ 7944:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів натрію і калію у водній витяжці

ДСТУ 7945:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів кальцію і магнію у водній витяжці

ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення питомої електропровідності, pH і щільного залишку водної витяжки

ДСТУ 8578:2015 Мікробіологія ґрунту. Метод визначення нітрифікаційної активності

ДСТУ ISO 10390:2007 Якість ґрунту. Визначення рН (ІSO 10390:2005, IDT)

ДСТУ ISO 10693-2001. Якість грунту. Визначання вмісту карбонатів. Об`ємний метод (ІSO 10693:1995, ІDT)

ДСТУ ISO 10694-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз) (ISO 10694:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11048-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту водорозчинних та кислоторозчинних сульфатів (ISO 11048:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11260-2001. Якість грунту. Визначання ємності катіонного обміну та насиченості основами з використовуванням розчину хлориду барію (ІSO 11260:1994, ІDT)

ДСТУ ISO 11261-2001 Якість ґрунту. Визначання загального вмісту азоту. Модифікований метод К`єльдаля (ISO 11261:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11263-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту рухомих сполук фосфору. Спектрометричний метод визначання фосфору в розчині гідрокарбонату натрію (ISO 11263:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11268-1:2003 Якість ґрунту. Вплив забрудників на земляних черв`яків (Eisenia Fetida). Частина 1. Визначання гострої токсичності з використанням штучного субстрату ґрунту (ISO 11268-1:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11268-3:2005 Якість ґрунту. Вплив забрудників на земляних черв’яків. Частина 3. Настанови щодо визначення впливу в польових умовах (ISO 11268-3:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11272-2001 Якість ґрунту. Визначання щільності складення на суху масу (ISO 11272:1998, IDT)

ДСТУ ISO 13536-2001. Якість ґрунту. Визначання потенційної ємності. Катіонного обміну та вмісту обмінних катіонів із застосовуванням буферного розчину хлориду барію 3 рН=8,1

ДСТУ ISO 23611-2:2007. Якість ґрунту. Відбір проб ґрунтових безхребетних. Частина 2. Відбирання проб та вилучення мікрочленистоногих (Collembola та Acarina) (ІSO 23611-2:2006, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Охорона ґрунтів

ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ

Основні положення

ДСТУ 7874:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142), Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» (ННЦ ІҐА)

РОЗРОБНИКИ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); О. Дрозд, канд. с.-г. наук; М. Захарова, канд. с.-г. наук; Т. Лактіонова, канд. с.-г. наук; О. Маклюк, канд. біол. наук; В. Медведев, д-р біол. наук; О. Носоненко, канд. с.-г. наук; Ю. Тертишна; Р. Трускавецький, д-р с.-г. наук

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1  Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3  Терміни та визначення понять

4  Загальні положення

5  Систематика деградації фунтів

6  Показники оцінювання деградаційних процесів ґрунтів

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОХОРОНА ҐРУНТІВ
ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ
Основні положення

ОХРАНА ПОЧВ
ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ
Основные положения

SOIL CONSERVATION
SOIL DEGRADATION
Main regulations

Чинний від 2016-07-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1  Цей стандарт установлює основні положення щодо визначення типів, видів і показників деградації ґрунтів.

1.2  Цей стандарт застосовують центральні органи виконавчої влади з питань навколишнього природного середовища, аграрної політики, водного господарства, земельних ресурсів, органи місцевого самоврядування, наукові установи, власники землі та землекористувачі під час контролювання екологічного та меліоративного стану земель і рівня їхньої родючості, обґрунтування комплексу природоохоронних і меліоративних заходів, проведення еколого-меліоративного моніторингу, агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення та земельно-оцінювальних робіт, а також для створення довідково-інформаційних баз даних та геоінформаційних систем і в науковій діяльності.

1.3  Цей стандарт поширюється на землі сільськогосподарського призначення.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3866-99 Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості

ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна

ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова

ДСТУ 4289:2004 Якість ґрунту. Метод визначання органічної речовини

ДСТУ 4290:2004 Якість ґрунту. Методи визначання валового фосфору і валового калію в модифікації ННЦ ІГА ім. О. Н. Соколовського

ДСТУ 4375:2005 Якість ґрунту. Метод визначання капій-буферності ґрунту

ДСТУ 4405:2005 Якість ґрунту. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за методом Кірсанова в модифікації ННЦ ІҐА

ДСТУ 4456:2005 Якість ґрунту. Метод визначання кислотно-основної буферності ґрунту

ДСТУ 4724:2007 Якість ґрунту. Визначання фосфат-буферності ґрунту

ДСТУ 4726:2007 Якість ґрунту. Визначання загального азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О. Н. Соколовського

ДСТУ 4729:2007 Якість ґрунту. Визначення нітратів і обмінного амонію в ґрунті в модифікації ННЦ ІҐА ім. О. Н. Соколовського

ДСТУ 4730:2007 Якість ґрунту. Визначання гранулометричного складу методом піпетки в модифікації Н. А. Качинського

ДСТУ 4744:2007 Якість ґрунту. Визначання структурно-агрегатного складу ситовим методом у модифікації Н. І. Саввінова

ДСТУ 4770.1:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.2:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук цинку в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.3:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кадмію в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.5:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кобальту в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.6:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.9:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 7537:2014 Якість ґрунту. Визначення гідролітичної кислотності

ДСТУ 7827:2015 Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної засоленості

ДСТУ 7847:2015 Якість ґрунту. Визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті методом посіву на тверде (агаризоване) живильне середовище

ДСТУ 7905:2015 Захист довкілля. Придатність порушених земель для рекультивації. Класифікація

ДСТУ 7908:2015 Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці

ДСТУ 7909:2015 Якість ґрунту. Визначення сульфат-іона у водній витяжці

ДСТУ 7912:2015 Якість ґрунту. Метод визначення обмінного натрію

ДСТУ 7943:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів карбонатів і бікарбонатів у водній витяжці

ДСТУ 7944:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів натрію і калію у водній витяжці

ДСТУ 7945:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів кальцію і магнію у водній витяжці

ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення питомої електропровідності, pH і щільного залишку водної витяжки

ДСТУ 8578:2015 Мікробіологія ґрунту. Метод визначення нітрифікаційної активності

ДСТУ ISO 10390:2007 Якість ґрунту. Визначання pH (ISO 10390:2005, IDT)

ДСТУ IS0 10693-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту карбонатів. Об’ємний метод (IS0 10693:1995, IDT)

ДСТУ ISO 10694-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз) (ISO 10694:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11048-2001 Якість ґрунту. Визначання водорозчинних та кислоторозчинних сульфатів (ISO 11048:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11260-2001 Якість ґрунту. Визначання ємності катіонного обміну та насиченості основами з використовуванням розчину хлориду барію (ISO 11260:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11261-2001 Якість ґрунту. Визначання загального вмісту азоту. Модифікований метод К’єльдаля (ISO 11261:1995, IDT)

ДСТУ ISO 11263-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту рухомих сполук фосфору. Спектрометричний метод визначання фосфору в розчині гідрокарбонату натрію (ISO 11263:1994, IDT)

ДСТУ ISO 11267:2003 Якість ґрунту. Пригнічення розмноження ногохвісток Folsomia Candida забрудниками ґрунту ( ISO 11267:1999, IDT)

ДСТУ ISO 11268-1:2003 Якість ґрунту. Вплив забрудників на земляних черв'яків (Eisenia fetida). Частина 1. Визначання гострої токсичності з використанням штучного субстрату ґрунту (ISO 11268-1:1993, IDT)

ДСТУ ISO 11268-2:2003 Якість ґрунту. Вплив забрудників на земляних черв’яків (Eisenia fetida). Частина 2. Визначання результатів впливу на розмноження (ISO 11268-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11268-3:2005 Якість ґрунту. Вплив забрудників на земляних черв’яків. Частина 3. Настанови щодо визначення впливу в польових умовах (ISO 11268-3:1999, IDT)

ДСТУ IS011272-2001 Якість ґрунту. Визначання щільності складення на суху массу (ISO 11272:1998, IDT)

ДСТУ ISO 13536-2001 Якість ґрунту. Визначання потенційної ємності катіонного обміну та вмісту обмінних катіонів із застосовуванням буферного розчину хлориду барію з pH = 8,1 (ISO 13536:1995, IDT)

ДСТУ ISO 23611-2:2007 Якість ґрунту. Відбір проб ґрунтових безхребетних. Частина 2. Відбирання проб та вилучення мікрочленистоногих (СоІІетЬоІа та Acarina) (ISO 23611-2: 2006, IDT)

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния (Охорона природи. Ґрунти. Номенклатура показників санітарного стану)

ГОСТ 26485-85 Почвы. Определение обменного (подвижного) алюминия по методу ЦИНАО (Ґрунти. Визначення обмінного (рухомого) алюмінію за методом ЦІНАО)

ГОСТ 26487-85 Почвы. Определение обменного кальция и обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО (Ґрунти. Визначення обмінного кальцію та обмінного (рухомого) магнію методами ЦІНАО)

ГОСТ 27821-88 Почвы. Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена (Ґрунти. Визначення суми поглинених основ за методом Каппена)

ГОСТ 28268-89 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений (Ґрунти. Методи визначення вологості, максимальної гігроскопічної вологості та вологості стійкого в’янення рослин).

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com