ДСТУ 4724:2007 Якість ґрунту. Визначання фосфат-буферності ґрунту

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19059 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4724:2007 Якість ґрунту. Визначання фосфат-буферності ґрунту
Дата початку дії01.01.2008
Дата прийняття29.01.2007
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 29.01.2007 № 4 Про затвердження національних стандартів, змін до національних стандартів, зміни до національного класифікатора України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4724:2007
РозробникІнститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського Української Академії аграрних наук
Орган, що прийнявІнститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського Української Академії аграрних наук


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
ВИЗНАЧАННЯ ФОСФАТ-БУФЕРНОСТІ ҐРУНТУ

ДСТУ 4724:2007

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Міністерство аграрної політики України; ТК 142 “Ґрунтознавство”, Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського” РОЗРОБНИКИ: Р. Трускавецький, д-р с.-г. наук; Ю. Цапко, канд. с.-г. наук (керівник розробки).

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 200 №

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Устатковання та матеріали

6 Реактиви

7 Вимоги безпеки

8 Вимоги до кваліфікації оператора

9 Відбирання проб

10 Підготовка до аналізування

10.1 Готування ґрунту до аналізу

10.2 Готування розчинів

10.3 Визначення вмісту гігроскопічної вологи в ґрунті

10.4 Підготовка фотоколориметра до вимірювань

10.5 Визначення оптичної густини калібрувальних розчинів

10.6 Побудова калібрувального графіка

11 Аналізування

11.1 Готування ґрунтових суспензій

11.2 Визначення вмісту фосфору у фільтратах

12 Опрацювання результатів аналізу

12.1 Визначення показника рР

12.2 Побудова графіка фосфат-буферності

12.3 Визначення показників фосфат-буферної ємності

12.4 Визначення коефіцієнта буферної асиметрії

13 Точність методу

14 Оформлення протоколу аналізу

Додаток А Суть визначання фосфат-буферності ґрунту через показники буферної ємності

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту ВИЗНАЧАННЯ
ФОСФАТ-БУФЕРНОСТІ ҐРУНТУ

Качество почвы ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ФОСФАТ-БУФЕРНОСТИ ПОЧВЫ

Soils quality
DETERMINATION OF PHOSPHATE-BUFFER CAPACITY

Чинний від ________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання фосфат-буферності в усіх типах ґрунтів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ ISO 11465-2001 Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод (ISO 11465:1993, IDT)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности (ССБП. Випробовування та вимірювання електричні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Класифікація та маркування)

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до відбирання зразків)

ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия (Папір масштабово-координатний. Технічні умови)

ГОСТ 1625-89 Формалин технический. Технические условия (Формалін технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная.. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная.. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 5789-78 Толуол. Технические условия (Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 28268-89 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений (Ґрунти. Методи визначення вологості, максимальної гігроскопічної вологості і вологості стійкого в’янення рослин)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29269-91 Почвы. Общие требования к проведению анализов (Ґрунти. Загальні вимоги до проведення аналізів)

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com