ДСТУ 8296:2015 Енергозбереження. Гідроенергетика мала. Методика визначення ресурсів

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18461 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8296:2015 Енергозбереження. Гідроенергетика мала. Методика визначення ресурсів
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8296:2015
РозробникІнститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України
Орган, що прийнявІнститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Енергозбереження

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА МАЛА

Методика визначення ресурсів

ДСТУ 8296:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України

РОЗРОБНИКИ: С. Кудря, д-р техн. наук; Ю. Віхорєв, канд. техн. наук; Л. Півень, канд. техн. наук; Г. Рудько, д-р геол.-мінер, наук, д-р геогр. наук, д-р техн. наук; Л. Шинкаренко; Н. Яремчук, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Основні положення

4.1 Загальні співвідношення

4.2 Визначення теоретичного потенціалу

4.3 Невизначеність гідроенергетичного ресурсу

5 Методика визначення гідроенергетичного ресурсу за достатньої кількості даних спостережень

6 Методика визначення гідроенергетичного ресурсу за недостатньої кількості даних спостережень

7 Методика визначення гідроенергетичного ресурсу, якщо немає даних спостережень

7.1 Визначення гідроенергетичного ресурсу методом інтерполяції

7.2 Розрахунок гідроенергетичного ресурсу методом аналогії

7.3 Невизначеність оцінки гідроенергетичного ресурсу, якщо немає даних спостережень

Додаток А Приклади застосування методики визначення ресурсів

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКА МАЛА
Методика визначення ресурсів

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА МАЛАЯ
Методика определения ресурсов

ENERGY SAVING
SMALL HYDRO POWER
Resource assessment methods

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на малу гідроенергетику, яка охоплює малі гідроелектричні станції будь-якого типу, розташовані поза межею впливу гребель на річках, окрім селенебезпечних.

Цей стандарт установлює методику визначення гідроенергетичних ресурсів:

— за наявності достатньої кількості даних результатів спостережень для заданого місця можливого розташування малої гідроелектростанції;

— якщо немає деяких потрібних даних спостережень;

— якщо зовсім немає даних спостережень.

Цей стандарт використовують під час передпроектних розраховувань, під час орієнтовного визначення гідроенергетичних ресурсів у разі техніко-економічного обґрунтування використання гідроелектричних станцій у певному місці будівництва.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2275-93 Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Терміни та визначення

ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределенности измерений» (РМГ 43:2001, IDT)

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування

СНиП 2.01.14-83 Определение расчетных гидрологических характеристик (Визначення розрахункових гідрологічних характеристик).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com