ДСТУ 8296:2015 Энергосбережение. Гидроэнергетика малая. Методика определения ресурсов

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 8296:2015 Энергосбережение. Гидроэнергетика малая. Методика определения ресурсов
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа8296:2015
РазработчикИнститут возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины
Принявший органИнститут возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Енергозбереження

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА МАЛА

Методика визначення ресурсів

ДСТУ 8296:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України

РОЗРОБНИКИ: С. Кудря, д-р техн. наук; Ю. Віхорєв, канд. техн. наук; Л. Півень, канд. техн. наук; Г. Рудько, д-р геол.-мінер, наук, д-р геогр. наук, д-р техн. наук; Л. Шинкаренко; Н. Яремчук, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Основні положення

4.1 Загальні співвідношення

4.2 Визначення теоретичного потенціалу

4.3 Невизначеність гідроенергетичного ресурсу

5 Методика визначення гідроенергетичного ресурсу за достатньої кількості даних спостережень

6 Методика визначення гідроенергетичного ресурсу за недостатньої кількості даних спостережень

7 Методика визначення гідроенергетичного ресурсу, якщо немає даних спостережень

7.1 Визначення гідроенергетичного ресурсу методом інтерполяції

7.2 Розрахунок гідроенергетичного ресурсу методом аналогії

7.3 Невизначеність оцінки гідроенергетичного ресурсу, якщо немає даних спостережень

Додаток А Приклади застосування методики визначення ресурсів

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКА МАЛА
Методика визначення ресурсів

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА МАЛАЯ
Методика определения ресурсов

ENERGY SAVING
SMALL HYDRO POWER
Resource assessment methods

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на малу гідроенергетику, яка охоплює малі гідроелектричні станції будь-якого типу, розташовані поза межею впливу гребель на річках, окрім селенебезпечних.

Цей стандарт установлює методику визначення гідроенергетичних ресурсів:

— за наявності достатньої кількості даних результатів спостережень для заданого місця можливого розташування малої гідроелектростанції;

— якщо немає деяких потрібних даних спостережень;

— якщо зовсім немає даних спостережень.

Цей стандарт використовують під час передпроектних розраховувань, під час орієнтовного визначення гідроенергетичних ресурсів у разі техніко-економічного обґрунтування використання гідроелектричних станцій у певному місці будівництва.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2275-93 Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Терміни та визначення

ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределенности измерений» (РМГ 43:2001, IDT)

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування

СНиП 2.01.14-83 Определение расчетных гидрологических характеристик (Визначення розрахункових гідрологічних характеристик).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com